Skip to main content

Blogginlägg 3 träffar

Oanvänt gödsel

Blogginlägg   •   Feb 10, 2011 12:44 CET

Riksrevisionen har uppmärksammat att de forskningsbidrag riksdagen beviljar inte används. Regeringens iver att prioritera spetsforskning framför satsningar på kvaliteten i grundutbildningen blir därför ett slag i luften.

Facklig produktutveckling - ett måste och ett tillstånd

Blogginlägg   •   Dec 28, 2010 13:51 CET

De fackliga organisationerna behöver skapa nya lösningar på nya problem. Det är tesen i en artikel på SvD:s Brännpunkt idag. Det är lätt att instämma. Samtidigt är det en del av vårt kaizen - att utveckla vår fackliga tjänst.

Revisionsbranschen - nu granskas granskarna

Blogginlägg   •   Nov 05, 2010 12:58 CET

Idag uppmärksammas arbetsförhållandena i branschen och Civilekonomernas ombudsman Maria Andrén Bergström intervjuas. Det är bra med en granskning av revisionsbranschen. Revisorerna är oerhört viktiga i all verksamhet både för granskning av att lagar och regler följs. De har också en uppgift i att sätta tummen på den etik som råder. Men länge har ingen granskat granskarna.