Skip to main content

Clarin Hotel Stockholm - en hälsodiplomerad arbetsplats

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 08:50 CEST

Gratulerar, Clarion Hotel Stockholm är en hälsodiplomerad arbetsplats!

Clarion Hotel Stockholm är nu en hälsodiplomerad arbetsplats. Genom att ni påvisat ett
strategiskt hälsoarbete där hälsa är en del i er organisation och verksamhet, med strategier
och aktiviteter inom rekreation och friskvård, har ni blivit hälsodiplomerade. Ert diplom är
giltigt i två år, fram tom 7 jul 2011, då ert arbete stäms av på nytt.

Vad såg avstämmaren och coachen?
Ni har en väl beskriven vision – kort och koncis med en bra koppling till medarbetare och
gäster. Mycket bra! Ansvaret för hälsoarbetet är tydligt definierat för ledare,
hälsoinspiratörer och medarbetare. Vad bra att hälsofrågor finns med obligatoriskt vid
arbetsplatsens olika mötesformer. Jobba för att det verkligen ska fungera!
Ni har tagit fram bra målsättningar som handlar mycket om att väva in hälsoarbete
vardagen. För att fortsatt utveckla ert hälsoarbete bör ni arbeta ännu mer med mål och
uppföljning av mål. Rekommendation är att till nästa gång ni sätter mål, se till ytterligare
konkreta behov och ta fram mål för det, ex avseende återhämtning eller kost.
En av er framgångsfaktorer var att ni tidigt involverade era chefer i hälsoarbetet. Era chefer
är oerhört viktig bärare av hälsoarbetet (och det behöver de alltid påminnas om) och ni
behöver hela tiden säkerställa att ni har dem med er. Det är också viktigt att de som har ett
extra ansvar i hälsoarbete, t ex chefer och inspiratörer, får möjlighet till kompetensutveckling
inom hälsa. Det behöver inte bara vara föreläsningar och utbildningar. Nätverk, möjligheter
till erfarenhetsutbyte både externt och internt kan ge mycket påfyllning kunskapsmässigt.
Kom också ihåg att fortsätta att trycka på vikten av medarbetarnas eget ansvar.
Hälsoarbetet är ju inget projekt, utan ett fortlöpande arbete som kan utvecklas. Hitta
framgångsfaktorer istället för hinder, friskfokus istället för riskfokus. Var noga med
uppföljningar!

Vad innebär det att vara hälsodiplomerad?
Genom att Clarion Hotel Stockholm påvisat ett aktivt och långsiktigt hälsoarbete, kan ni
titulera er hälsodiplomerad arbetsplats. Så länge ert diplom är giltigt finns ni med i Korpen
Hälsas kundvårdssystem, med nyhetsbrev, nätverksträffar, billigare utbildningar och
föreläsningar, möjlighet till deltagande i arrangemang, erbjudanden mm. Naturligtvis har ni
även framöver kontakt med er coach, för fortsatt vägledning i hälsoarbetet. Korpen Hälsa
har regelbundet en halvsidesannons i Dagens Industri, där ni vid nästa tillfälle kommer att
vara med bland andra hälsodiplomerade arbetsplatser.
För att visa upp ert arbete och hjälpa till att inspirera andra, kan ni så länge ert diplom är
giltigt använda de hälsodiplomeringsloggor i olika format som bifogats er. Det finns förstås
många tänkbara användningsområden; er hemsida, vid rekrytering, på produkter med ert
företagsnamn, profilkläder från Korpen Hälsa etc. Att visa upp att ni har ett gediget arbete
är i sig en del av hälsoarbetet.

En god grund för hälsoarbete är en god grund för ökad hälsa på arbetsplatsen!

Clarion Hotel Stockholm karakteriseras av musik, konst och design för att skapa den levande mötesplatsen och genom Clarion Living är vår ambition att höja din livskvalitet när du bor hos oss.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy