Skip to main content

Lagstiftandet av barnkonventionen kommer ge barns rättigheter en starkare ställning

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 15:31 CET

Karin Lekberg, Clowner utan Gränsers ordförande. Foto: Alex Hinchcliffe.

Clowner utan Gränsers välkomnar Sveriges regerings beslut att lägga fram en proposition att barnkonventionen ska bli svensk lag. Det kommer innebära att barns rättigheter får en stärkt ställning i samhället, den offentliga debatten och lagstiftningsärenden. Att barnkonventionen lagstiftas innebär dock inte att arbetet med att förverkliga barns rättigheter är färdigt. För att den stärkta ställningen ska gå från formell till reell krävs vidare satsningar och åtgärder från politikernas sida.

– Låt oss se detta som startskottet på när Sverige tog förändringsarbetet för barns rättigheter till en ny och högre nivå. I det arbetet och fram till januari 2020 när lagen beräknas träda i kraft ser Clowner utan Gränser det som en prioritet att politikerna fokuserar på två områden – kunskapslyft hos barn om deras rättigheter och en plan för hur konflikter mellan lagar ska hanteras, säger Karin Lekberg, ordförande för Clowner utan Gränser. 

Kunskapslyftet är något barnminister Lena Hallengren själv lyfter. Viktigt är dock att inkludera barnen i detta. Att ha vetskap om sina rättigheter och skyldigheter är ett fundament i det demokratiska samhället. För att Sveriges nya lag inte ska bli stora, tomma ord krävs en informationsinsats kring vad barnkonventionen är och innebär gentemot våra unga. Det är statens ansvar att säkra att Sveriges barn har kunskap om sina rättigheter. I detta kunskapslyft finns många aktörer som besitter expertiskunskap och som kan vara ett stöd i arbetet. Clowner utan Gränser är en av dessa organisationer. Vi har bland annat arbetat i svenska skolor de senaste tre åren för att öka barns kunskap om och engagemang för sina egna och andra barns rättigheter. Genom ett metodmaterial kopplat till grundskolans kursplan har vi integrerat arbetet i skolundervisningen och hittills mött nästan 40 000 elever.

– Vi är er gärna behjälpliga även framåt i detta. Lena Hallengren, du har vårt nummer, säger Lekberg. 

Idag finns lagar i Sverige som kan göra det komplicerat eller till och med omöjligt att tillämpa flera av barnkonventionens artiklar. Det kan bland annat komma att beröra barn och unga som kommit till Sverige på flykt och befinner sig i en asylprocess, något som Migrationsverket flaggat för. Artikel 3 i barnkonventionen lyder: ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.”

– Jag läser orden och tänker på alla barn som inte fått en individuell prövning av sina asylskäl i ärenden om uppehållstillstånd. Jag tänker på alla barn som inte tillåts återförenas med sina föräldrar. Så fortsätter jag läsa men hinner bara till artikel 6 ”Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” eller artikel 38 ”Barn ska skyddas mot krig och inget barn får användas som soldat” innan fler potentiella konflikter blir tydliga. Barn och unga i Sverige idag lever liv med omständigheter och framtider som står i direkt motsättning till dessa artiklar. Det bör vara av politikens högsta prioritet att lösa hur konflikter mellan barnkonventionen och exempelvis utlänningslagen och asylstiftningslagen ska hanteras. Med mer än 20 års erfarenhet av barns rättigheter vill Clowner utan Gränser rekommendera Sverige att lära av våra norska grannar. Barnkonventionen inkorporerades som norsk lag 2003 och sedan dess har anpassningen av andra lagar, genom transformering, fortsatt löpande. Idag har barnkonventionen företräde vid konflikt med andra lagar i Norge, fortsätter Lekberg.

Clowner utan Gränser uppskattar den politiska viljan att säkerställa barns rättigheter. Vi arbetar med dessa frågor 365 dagar om året och det är fint att påminnas om att vi är många som kämpar för att nå samma mål. Förändring kan inte ske över en natt men våra förutsättningar för att lyckas är plötsligt väldigt mycket bättre än vad de var igår. Visst är det vår och möjligheter i luften!

Skratt förändrar liv! Clowner utan Gränser arbetar för att med föreställningar och workshops sprida hopp och glädje till barn i krisdrabbade områden. I Sverige arbetar clownerna med att sprida kunskap om och engagemang för barns rättigheter samt möter barn som kommit på flykt till Sverige och önskar dem varmt välkomna hit genom skratt och lek. Organisationen grundades 1996 i Sverige, är medlemmar i Frii, samt granskas av Svensk insamlingskontroll vilket garanterar att insamlade medel hanteras korrekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.