Media no image

​Researchbolagen CMA Research, Markör och Scandinfo går samman och bildar Origo Group

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 16:52 CET

Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping. Origo Group är starka inom både offentlig och privat sektor, kvantitativ och kvalitativ analyskompetens och har egen systemutvecklingsavdelning.

Behovet av fördjupade insikter om medarbetare, kunder/brukare, varumärken och produkter har aldrig varit större. Det i kombination med en förändrad omvärld med bland annat högre tempo och flera insiktskällor, gör att det ställer högre krav på vår leverans och analys. Vår breda kompetens och samlade erfarenhet gör Origo Group till en stark aktör på marknaden, säger Origos vd Katarina Åkesson.

Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping.

Läs vidare »
Media no image

Mäklarna vittnar: Svalka i bopriser har börjat

Nyheter   •   Nov 07, 2017 09:28 CET

Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har dämpats bland mäklarna i Stockholm och prognosen för fjärde kvartalet att priserna står stilla. 65 procent av mäklarna gör den prognosen för bostadsrätter och 67 procent för småhuspriserna, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.

Under tredje kvartalet uppges utbudet av bostadsrätter ha ökat mycket markant på bostadsrättsmarknaden. Samma tendens med ett ökat utbud återfinns på småhusmarknaden, dock inte alls i samma utsträckning.

Den mest framträdande bedömningen är att efterfrågan på både bostadsrätter och småhus var oförändrad, med en tyngre bedömning på oförändrad efterfrågan för bostadsrätter det tredje kvartalet.

Drygt hälften av de medverkande mäklarna i bankens barometer bedömde att prisutvecklingen på bostadsrätter minskade under tredje kvartalet, samtidigt som den mest framträdande bedömningen för småhus är att priserna var oförändrade.

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 19 september till 4 oktober.

​Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har dämpats bland mäklarna i Stockholm och prognosen för fjärde kvartalet att priserna står stilla. 65 procent av mäklarna gör den prognosen för bostadsrätter och 67 procent för småhuspriserna, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.

Läs vidare »
Media no image
Zsyaenn50jybas4k6yca

If och Euro Accident vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val” för andra året i rad

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 19:07 CEST

I CMA Researchs årliga undersökning om hur sak- respektive livförsäkringsförmedlare uppfattar samarbetet med försäkringsbolagen är det mycket jämt mellan bolagen i undersökningen. Försäkringsförmedlarna har svarat på frågan om hur nöjda de är som helhet med respektive försäkringsbolag i mätningen. Frågan ligger till grund för utmärkelsen ”Förmedlarnas val” som delas ut för fjärde året i rad.

Som vid förra årets mätning är det If, med medelbetyget 4,1 på en betygsskala mellan 1 och 5, som vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val” vad gäller sakförsäkringar. Därefter följer Moderna Försäkringar med medelbetyg 4,0, Dina Försäkringar med 3,9, Gjensidige med 3,5 samt Länsförsäkringar och Trygg Hansa, båda med medelbetyget 3,3.

Även Euro Accident behåller titeln ”Förmedlarnas val” då de av livförsäkringsförmedlarna fick medelbetyget 4,3. Sedan följer Skandia med genomsnittsbetyg 4,1, Movestic samt SEB Pension & Försäkring med 3,7, SPP med 3,5, Länsförsäkringar med 3,4 samt Folksam med 3,3.

Undersökningen genomfördes av CMA Research bland 150 försäkringsförmedlare inom sakförsäkring och 201 försäkringsförmedlare inom livförsäkring över hela landet under vecka 20-35 2017. I undersökningen har förmedlarna endast bedömt de försäkringsbolag de samarbetar med.

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

​I CMA Researchs årliga undersökning om hur sak- respektive livförsäkringsförmedlare uppfattar samarbetet med försäkringsbolagen är det mycket jämt mellan bolagen i undersökningen. Försäkringsförmedlarna har svarat på frågan om hur nöjda de är som helhet med respektive försäkringsbolag i mätningen. Frågan ligger till grund för utmärkelsen ”Förmedlarnas val” som delas ut för fjärde året i rad.

Läs vidare »
Media no image

Goda tillväxtambitioner i svenska företag

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 10:39 CEST

Svenska företag har stora tillväxtambitioner, 84 procent vill växa i någon grad. Men tillväxtviljan skiljer sig åt mellan olika delar i landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som CMA Research har genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner.

En klar majoritet av svenska små och medelstora företag har en ambition att växa, 84 procent svarar att man vill växa i någon grad. Nästan hälften av dessa, 48 procent, har en hög eller mycket hög ambition att växa.

Störst är tillväxtviljan i Kronobergs län, följt av Jönköping, Östergötland och Stockholm.
Flest företag med skalbara affärsidéer, d.v.s. att affärsmodellen kan hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad, finns i Skåne.

Storleken på företaget styr tillväxtambitionerna. Företag med två eller fler anställda har tillväxtambitioner i högre grad jämfört med enmans företag. Av de företag som vill växa uppger 60 procent att man också vill öka antalet anställda inom en treårsperiod. Företag som inte vill växa anger att företagsledaren har hög ålder eller andra verksamheter som orsak. Ytterligare en viktig orsak är en ovilja att anställa.

Av företag med hög till mycket hög ambition att växa har 18 procent behov av stöd i form av affärsutveckling. De områden dessa företag anser viktigast att utveckla är Marknad/försäljning och att effektivisera rutiner/produktion.

Innovationstakten är hög i svenska företag, 38 procent av företagen har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden. Nystarts- och enmans företag har i lägre grad än andra företag nyligen lanserat en ny eller förbättrad produkt/tjänst. 42 procent av företagen uppger att de, under de kommande tre åren, har för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden.

Det finns en stor potential för ökad svensk export. 24 procent av företagen exporterar idag. Av de som inte har export uppger 42 procent att det finns en potential för företagets produkter/tjänster på en internationell marknad.

De flesta företagen, 76 procent, har inte behov av ytterligare finansiering. Detta gäller särskilt för nystarts- och enmans företag. Av de företag som har finansieringsbehov upplever 43 procent det som svårt att få finansiering.

Det största hindret att växa för företag med hög till mycket hög ambition att växa är att hitta rätt kompetens.

- Det är bara att konstatera att Tillväxtviljan är hög hos svenska företag. Många av dessa kommer att kunna växa helt med egna resurser och kompetens. Men det finns också en stor del som efterfrågar både finansiering och affärsutveckling. Många av företagen kan också behöva en "knuff" i rätt riktning för att göra verklighet av den potential som finns i företaget. Här har Almi en mycket viktig roll att fylla, säger Lars Mårdbrant, Kommunikationsdirektör på Almi.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden mars – juni 2017 av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 943 vd:ar över hela landet.

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

​Svenska företag har stora tillväxtambitioner, 84 procent vill växa i någon grad. Men tillväxtviljan skiljer sig åt mellan olika delar i landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som CMA Research har genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner.

Läs vidare »
Cjmw5ug15mbz3z01oy0d

Nytt och fräscht Linköpingskontor

Nyheter   •   Jul 03, 2017 10:38 CEST

CMA Research växer och behöver mer kontorsyta. Vi har därför precis flyttat Linköpingskontoret till nybyggda lokaler granne med Frimurarehotellet. Adressen är Sankt Larsgatan 16.

Media no image
Daw9jsx8clziyt883zij

Bra kundarbete prisades på stor gala

Nyheter   •   Maj 23, 2017 15:41 CEST

Årets bästa kundarbete i studentbostadsbranschen prisades när vinnarna mottog sina priser på årets Nöjd Studbo-gala. Förutom vinnarna lyftes även studentbostadsbranschen upp i stort, som när det kommer till kundnöjdhet är en bransch med toppresultat. Undersökningen som ligger till grund för prisutdelningen har genomförts av CMA Research.

Varje år genomför studentbostadsbranschen den unika, studentbostadsanpassade kundundersökningen Nöjd Studbo, som mäter nöjdheten hos företagens hyresgäster. För andra året i rad prisades vinnare i sex olika kategorier, som förutom fyra huvudpriser även inkluderar årets klättrare och årets nykomling.

MKB Fastighets AB vann pris i kategorin mellanstora företag och hade även bäst SKI i hela undersökningen. Enligt dem själva är det ett resultat av hårt slit, stort kundfokus och medveten strategi.

- Vi är väldigt glada och galet stolta över utmärkelsen att MKB har Sveriges nöjdaste studenthyresgäster! För oss på MKB Student är det viktigt att våra studenter är nöjda med sitt boende, på så vis blir studietiden enklare för de som är vår framtid, säger Håkan Andersson, affärsområdeschef på MKB.

En bransch i framkant

Undersökningen görs i samarbete med CMA Research som menar att studentbostadsbranschen står sig bra jämfört med andra branscher. Det genomsnittliga SKI-värdet i undersökningen är 73 (skala 0-100), och även graden av kundlojalitet är hög med ett genomsnittligt NPS-värde (Net Promoter Score) på 49 procent.

- Både SKI- och NPS-värdet ligger på en hög nivå i förhållande till andra branscher i svenskt näringsliv. Det indikerar att medlemsföretagen har en hög grad av kundorientering i sin verksamhet, säger Anders Johansson från CMA Research.

Undersökningen ses som ett viktigt verktyg för företagens målstyrning och förbättringsarbete. I årets undersökning uppvisar flera företag en positiv resultatutveckling. Bland de företag som även deltog i 2016 års mätning har 8 av 12 ökat sitt SKI-värde jämfört med för ett år sedan.

- Fler och fler företag ansluter sig till undersökningen, och satsar därmed på att genom bra produkter och kvalitativ service stärka sitt varumärke mot studenterna. Vi ser fram emot ännu fler deltagare nästa år! avslutar Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.


Alla vinnare:

Stora företag (3 000 eller fler studentbostäder): AF Bostäder - SKI 78,8

Medelstora företag (900 till 3 000 studentbostäder): MKB Fastighets AB – SKI 84,7

Små företag (900 eller färre studentbostäder): Campus Roslagen AB – SKI 84,4

Årets nykomling: Bostad AB Mimer – SKI 76,8

Årets klättrare: Byggvesta AB – SKI 79,9 (+3,9)


Om Nöjd Studbo 2017

Nöjd Studbo är en årlig kundundersökning bland landets studentbostadsföretag och genomförs av CMA Research i samarbete med Studentbostadsföretagen. 17 bostadsföretag och 2 förmedlarorganisationer deltog i årets mätning.

För mer information:Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

Årets bästa kundarbete i studentbostadsbranschen prisades när vinnarna mottog sina priser på årets Nöjd Studbo-gala. Förutom vinnarna lyftes även studentbostadsbranschen upp i stort, som när det kommer till kundnöjdhet är en bransch med toppresultat. Undersökningen som ligger till grund för prisutdelningen har genomförts av CMA Research.

Läs vidare »
Media no image
Iqf3r1ojga55tymx1pq0

CMA vinner Inera-upphandling

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 10:58 CEST

CMA Research har rangordnats som nummer ett i en upphandling gällande ramavtal för konsulttjänster för undersökningar och mätningar. Beställaren avser bl.a. att avropa olika former av attitydundersökningar, opinionsundersökningar, kund- och kvalitetsmätningar samt marknadsundersökningar av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Beställaren kan även komma att avropa omfattande uppdrag såsom rikstäckande invånarundersökningar.

Beställarens behov av undersökningar och mätningar uppskattas under ramavtalstiden till cirka 12 000 000 SEK. Ramavtalstiden är som längst fyra år.

Inera är ett aktiebolag som ägs gemensamt av alla landsting och regioner och drivs helt utan kommersiella intressen. Ägarna har gett bolaget i uppdrag att koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Inera är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården.

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

CMA Research har rangordnats som nummer ett i en upphandling gällande ramavtal för konsulttjänster för undersökningar och mätningar. Beställaren avser bl.a. att avropa olika former av attitydundersökningar, opinionsundersökningar, kund- och kvalitetsmätningar samt marknadsundersökningar av både kvantitativ och kvalitativ karaktär.

Läs vidare »
Media no image
Daw9jsx8clziyt883zij

​God tillgång till hälso- och sjukvård

Nyheter   •   Feb 17, 2017 08:00 CET

En majoritet av invånarna i Sverige anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har även förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting eller region.

Resultatet varierar mycket över landet, men genomgående är förtroendet för sjukhusen högre än för primärvården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern, en nationell undersökning genomförd av CMA Research på SKL:s uppdrag, visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Personer som är 70 år eller äldre är den grupp som har högst förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet såväl som för sjukhusen och hälso-/vårdcentraler i sitt egna landsting eller region.

– Det är också den grupp som har flest kontakter med vården, och därför är det mycket glädjande att just de har det högsta förtroendet för vården, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.

De flesta upplever att väntetider till besök på hälso-/vårdcentraler är rimliga

65 procent av befolkningen anser att väntetider för besök på hälso-/vårdcentraler i det egna landstinget eller regionen är rimliga. Vad gäller påståendet att väntetider till besök och behandling på sjukhus är rimliga ligger andelen instämmande på en lägre nivå, 51 procent. I dessa två frågor är det en stor variation i resultaten över landet.

Andelen som instämmer i att väntetider till såväl sjukhus som hälso-/vårdcentraler är rimliga ökar med stigande ålder. De med sämre allmänt hälsotillstånd instämmer i lägre grad i påståendet att väntetiderna är rimliga.

Delade åsikter om vård ges på lika villkor

När invånarna får frågan om de uppfattar att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör och inte något annat, är det omkring tre av fyra som kan ta ställning. Bland de invånare som har en åsikt är det drygt hälften som tycker att vården ges på lika villkor. Personer i åldern 18-29 år samt 80 år eller äldre är de åldersgrupper som i högst utsträckning tycker att vården ges på lika villkor. Män och kvinnor har i stort samma uppfattning.

Fakta

Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och när­stående.

Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats utifrån tidigare Vårdbarometern och har från och med 2016 ett nytt upplägg med en mixad datainsamlingsmetod. Syftet med förändringen är att få ett mer modernt insamlingssätt som bidrar till en ökad tillförlitlighet genom att få bättre representativitet i olika befolkningsgrupper. Förändringarna i metod och frågeformulär har medfört att resultatjämförelser med tidigare års Vårdbarometern inte genomförs.

I 2016 års undersökning deltog totalt 41 449 personer över hela landet. De flesta landsting och regioner har valt att samla in 1 000 svar och några har valt ett större antal. Undersökningen genomfördes under perioden april-maj samt oktober-november.

Undersökningsföretaget CMA Research har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern:

https://www.vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/fortroende-for-halso-och-sjukvarden

Det här är Hälso- och sjukvårdsbarometern:

https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/halsoochsjukvardsbarometern.758.html

Rapporten Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016:

http://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-514-1

Hälso- och sjukvårdsbarometern, en nationell undersökning genomförd av CMA Research på SKL:s uppdrag, visar att en majoritet av invånarna i Sverige anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har även förtroende för vården i sitt landsting eller region. Resultatet varierar mycket över landet, men genomgående är förtroendet för sjukhusen högre än för primärvården.

Läs vidare »
Media no image
Mtsbvpk0alyo3v1uye2g

Ökad optimism om Sveriges ekonomi jämfört med förra året

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 11:16 CET

En årlig undersökning som genomförs i 66 länder visar att svenskarna generellt har blivit mer optimistiska än tidigare när det gäller frågan om 2017 kommer att bli ett år med ekonomiskt välstånd eller ekonomiska svårigheter. Sverige, och framför allt västra Europa, är dock klart mindre optimistiska än världen i stort. Andelen svenskar som känner sig lyckliga ligger på ungefär samma nivå som i övriga västra Europa och världen. Gällande om 2017 kommer att bli bättre eller sämre än 2016 har svenskarna en lika optimistisk syn som världen i stort och en mer optimistisk syn än övriga västra Europa.

En majoritet av svenskarna tror att den svenska ekonomin varken kommer att bli bättre eller sämre under 2017 jämfört med förra året.10 procent tror att 2017 kommer att bli ett år med ekonomiskt välstånd, 64 procent att det kommer att vara ungefär likadant medan två av tio 23 procent tror att det blir ett år med ekonomiska svårigheter. Nettoandelen svenskar som är optimistiska om den svenska ekonomin (andelen positiva minus andelen negativa) har ökat från -47 procent till -13 procent sedan förra året. Detta beror framför allt på att andelen som tror att det kommande året blir ett år med ekonomiska svårigheter har minskat.

  • Befolkningen i västra Europa är generellt sett mer pessimistiska än svenskar. Totalt är 15 procent optimistiska, 37 procent neutrala och 42 procent pessimistiska. Nettoandelen européer som är optimistiska ligger på -27 procent, vilket är lägst av alla regioner som är med i undersökningen.
  • Globalt är en högre andel optimistiska om ekonomin det kommande året. 42 procent är optimistiska, 31 procent är neutrala och 22 procent är pessimistiska. Nettoandelen som är optimistiska är därmed 20 procent. Den region som har högst nettoandel som är optimistiska om landets ekonomi är västra och södra Asien.

En övervägande del av svenskarna känner sig personligen lyckliga med sin livssituation. Sex av tio svarar att de är lyckliga, en av tre är varken lyckliga eller olyckliga medan sex procent känner sig olyckliga. Nettoandelen svenskar som anser sig vara lyckliga (andelen lyckliga minus andelen olyckliga) ligger på 54 procent, vilket är på ungefär samma nivå som förra året.

  • Bland européer svarar drygt hälften (56 procent) att de känner sig lyckliga, en av tre att de varken är lyckliga eller olyckliga och en av tio att de känner sig olyckliga. Nettoandelen som anser sig vara lyckliga är 45 procent.
  • Globalt uppger två av tre (68 procent) att de känner sig lyckliga med sina liv, 22 procent att de varken är lyckliga eller olyckliga och 9 procent att de är olyckliga. Nettoandelen som känner sig lyckliga ligger på 59 procent. Högst andel lyckliga människor finns i östra Asien och Oceanien där nettoandelen lyckliga är 75 procent och de enskilda länder som ligger i topp är Fiji, Kina och Filippinerna. Lägst andel lyckliga finns i Irak, där nettoandelen lyckliga är mindre än en procent.

De flesta svenskar tror att den närmaste framtiden för deras egen del kommer att bli bättre eller oförändrad under 2017. Hälften av svenskarna (49 procent) tror att 2017 kommer att bli bättre, fyra av tio (38 procent) tror att det kommer att bli ungefär likadant som förra året medan en av tio tror att det kommer att bli sämre. Nettoandelen svenskar som är optimistiska om den egna framtiden har ökat från 29 procent förra året till 39 procent i år.

  • I jämförelse med övriga länder i västra Europa är vi svenskar mer optimistiska då tre av tio (29 procent) européer tror att 2017 kommer att bli bättre och en lika hög andel tror att det kommer att bli sämre. 36 procent tror att det varken blir bättre eller sämre. Nettoandelen som är optimistiska om deras egen framtid är 0 procent, vilket är lägst av alla regioner som är med i undersökningen.
  • Svenskarna är överlag ungefär lika optimistiska som genomsnittet för samtliga länder som deltar i undersökningen. Globalt är nettoandelen optimistiska 37 procent. Den region där nettoandelen är allra högst är västra och södra Asien, där andelen är 51 procent.

Undersökningen har genomförts i 66 av världens länder i oktober-december 2016. CMA Research har genomfört fältarbetet i Sverige.

Om undersökningen

WIN/Gallups End of Year Survey genomförs i samarbete mellan dess medlemsföretag. CMA Research har genomfört fältarbetet i Sverige och har genom en riksrepresentativ webbpanel samlat in 1 034 svar från svenskar i november 2016. Undersökningen har genomförts i 66 av världens länder i oktober-december 2016 med omkring 1 000 svar per land. Totalt har 66 541 personer deltagit i undersökningen.

Om WIN/Gallup International

WIN-nätverket består av medlemsföretag från 80 länder världen över. Tillsammans täcker vi in 95 procent av världsmarknaden. Medlemmarna samarbetar för att dela branschkunskap, nya undersökningsmetoder och verktyg samt att hjälpa varandra att finna de mest lämpliga lösningarna på internationella undersökningsprojekt. Det finns endast ett medlemsföretag per land och CMA Research AB representerar Sverige i detta avseende.

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

​En årlig undersökning som genomförs i 66 länder visar att svenskarna generellt har blivit mer optimistiska än tidigare när det gäller frågan om 2017 kommer att bli ett år med ekonomiskt välstånd eller ekonomiska svårigheter. Sverige, och framför allt västra Europa, är dock klart mindre optimistiska än världen i stort.

Läs vidare »
Media no image
Lvwqlknicifb7odbq1uv

​Ny årlig Guldlista för Svensktoppen-favoriter

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 08:30 CET

På nyårsafton är det premiär för det nya radioprogrammet Svensktoppens guldlista i P4. Hur står sig Svensktoppens historiska låtklassiker mot de nya guldettåringarna? Det får vi veta när alla låtar som legat på listan längre än ett år möts i en ny årlig omröstning, som genomförs av CMA Research. Årets tävlande presenteras i Svensktoppens egen julkalender.

De tävlande låtarna är de som legat 52 veckor eller längre. Låtarna kommer att presenteras både i ett specialprogram på nyårsafton i P4 och i form av en julkalender på Svensktoppens hemsida och Facebooksida med start den 1 december.

På nyårsdagen presenteras de tio låtar som fått flest röster i Svensktoppens guldlista 2016.

Dessa tio låtar som går in på Guldlistan får nästa år möta de nya Guldettåringarna som tillkommit under året. Från och med nästa år får lyssnarna också vara med och rösta fram en favorit bland de utslagna långkörarna, kallad ”Lyssnarnas val”.

Guldlistan röstas fram av en slumpmässigt utvald jury på 1500 personer som ska representera ett ”Mini-Sverige”. 

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

På nyårsafton är det premiär för det nya radioprogrammet Svensktoppens guldlista i P4. Hur står sig Svensktoppens historiska låtklassiker mot de nya guldettåringarna? Det får vi veta när alla låtar som legat på listan längre än ett år möts i en ny årlig omröstning, som genomförs av CMA Research. Årets tävlande presenteras i Svensktoppens egen julkalender.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

Om CMA Research AB

CMA genomför medarbetarundersökningar, kundundersökningar och marknadsundersökningar på uppdrag av kunder i näringsliv och samhälle.

CMA arbetar med att ta fram komplex information som förenklas och tydliggörs till strategiska beslutsunderlag. CMA genomför undersökningar för produkter, tjänster och varumärken inom både business to business och konsumentområdet. Undersökningarna genomförs inom tre tjänsteområden; marknadsanalys, kundanalys och medarbetaranalys.

Adress

Länkar