Media no image

Researchbolaget Origo Group förvärvar MIND Research

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 11:19 CEST

I mars 2018 förvärvades MIND Research av Origo Group. Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tre tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner.

Förvärvet innebär att Origo Group ytterligare stärker sin närvaro i Stockholm och sitt erbjudande inom bland annat trafikområdet. Origo Group ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 110 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping. Origo Group är starka inom både offentlig och privat sektor, kvantitativ och kvalitativ analyskompetens och har egen systemutvecklingsavdelning.

Kontaktperson: Niklas Carlsson, vd Origo Group, niklas.carlsson@origogroup.com, 0706 967858

Origo Group är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med drygt 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping. Origo Group består av bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. 

I mars 2018 förvärvades MIND Research av Origo Group. ​Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tre tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner.

Läs vidare »
Media no image
Daw9jsx8clziyt883zij

​Delaktighet och involvering har ökat i primärvården

Nyheter   •   Mar 27, 2018 10:29 CEST

När drygt 80 000 personer besvarar frågor om sina besök i primärvården är majoriteten positiva. De känner sig väl bemötta och är i högre grad än tidigare delaktiga och involverade. Det visar resultaten från Nationell Patientenkät som genomfördes av CMA Research/Origo Group inom primärvården under slutet av 2017.

– Det är verkligen glädjande att patienterna både känner sig mer delaktiga och känner sig väl bemötta. Vi vet ju att svensk vård har medicinska resultat i världsklass, men att vi hittills legat sämre till inom dessa områden, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Resultatet visar även att upplevelsen av kontinuitet och koordinering förbättrats något.

Tillgängligheten försämrad

Resultatet visar övergripande på en svag försämring av helhetsintrycket av vårdmötet. En stor del av förklaringen är att upplevelsen av tillgänglighet har försämrats, framför allt bland äldre patienter som utgör en stor del av patienterna i primärvården.

Ett exempel på en tillgänglighetsaspekt som försämrats är hur nöjd man är med de sätt man kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på exempelvis 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat, där andelen positiva svar har minskat med knappt fyra procentenheter.

Patienterna har också möjlighet att lämna kommentarer, som vårdcentralerna får ta del av. Ett kort urval av dessa:

”Önskar att man kunde få träffa samma läkare när man återkommer, så man kan göra en uppföljning. Nu blir det som att starta om på ruta nr 1 varje gång.”

”Bättre bemötande och uppföljning i livet har jag aldrig upplevt.”

”Går att komma i kontakt med sjuksköterska för rådgivning och läkare snabbt.”

”Tycker mycket om vårdcentralen. Får alltid snabb hjälp och ett professionellt bemötande.”

”Skulle vara trevligt om man fick träffa sin husläkare när man blir akut sjuk, men förstår att det är svårt då hon har enormt många patienter.”

Ta del av resultaten här www.patientenkat.se (öppnas i ny flik)

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Enkäten skickades ut av CMA Research/Origo Group till patienter som besökt en hälso-/vårdcentral under oktober månad 2017. Svarsperioden var 2017-11-27 – 2018-01-07. Totalt har 82 445 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.

Totalt har 36 869 patienter valt att lämna kommentarer, så kallade öppna svar.

Andelen digitala svar har ökat avsevärt. Detta har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling av patienternas upplevelse till hälso- och sjukvårdens verksamheter. 

När drygt 80 000 personer besvarar frågor om sina besök i primärvården är majoriteten positiva. De känner sig väl bemötta och är i högre grad än tidigare delaktiga och involverade. Det visar resultaten från Nationell Patientenkät som genomfördes av CMA Research/Origo Group inom primärvården under slutet av 2017.

Läs vidare »
Media no image
Daw9jsx8clziyt883zij

​Fler vill resa med kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 15:24 CET

Allt fler planerar att välja kollektivtrafiken istället för att ta bilen. Bland personer som reser med bil och sällan åker kollektivt är det hälften som övervägt att byta ut bilresan mot att resa med kollektivtrafiken. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, som CMA Research/Origo Group har genomfört på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

- Vi har intervjuat 67 500 personer under hela 2017 kring resvanor, kvalitet och service, säger Mattias Andersson, projektledare på branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Nästan hälften av allmänheten reser minst en gång i månaden och 76 procent av dessa är som helhet nöjda med senaste resan. Mest nöjda är personer i de äldre åldersgrupperna, framför allt 65–85 år där 88 procent är nöjda med sin senaste resa.

Några nyckelresultat från kunderna:

 • 79 procent tycker att förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande
 • 72 procent upplever att det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken
 • 42 procent tycker att informationen vid förseningar och stopp är bra
 • 32 procent tycker att deras möjligheter att resa kollektivt har ökat

 • - Men även om kunderna överlag är nöjda visar undersökningen att vi måste fortsätta med att utveckla kollektivtrafiken så att det blir enklare att resa, säger Mattias Andersson. Resenärerna ska också kunna lita på att komma fram i tid och tidtabellen behöver passa resenärens behov.

  Kollektivtrafiken berör många, 80 procent av Sveriges befolkning reser med den samhällsfinansierade kollektivtrafiken någon gång per år. Den genomsnittliga marknadsandelen är 27 procent av det motoriserade resandet.

  För mer information:

  Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik, 076-526 90 75

  Bilaga: Årsrapport Kollektivtrafikbarometern 2017

  Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande under hela året av CMA Research, en del av Origo Group. Ett slumpmässigt urval av svenska folket mellan 15–85 år intervjuas per telefon och digitalt, både de som reser frekvent med kollektivtrafiken och allmänheten. Totalt samlades 67 437 enkätsvar in under 2017. Av dessa är 28 308 svar från personer som reser med kollektivtrafiken minst en gång i månaden.

  Origo Group bildades augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation och Scandinfo Marketing Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

  Allt fler planerar att välja kollektivtrafiken istället för att ta bilen. Bland personer som reser med bil och sällan åker kollektivt är det hälften som övervägt att byta ut bilresan mot att resa med kollektivtrafiken. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, som CMA Research/Origo Group har genomfört på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

  Läs vidare »
  Media no image

  Bankchefer försiktigt optimistiska

  Nyheter   •   Jan 09, 2018 12:20 CET

  En majoritet av bankkontorscheferna tror på en fortsatt hög utlåning till företag under 2018. Men färre är positiva jämfört med tidigare undersökningar. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som CMA Research genomfört på uppdrag av Almi.

  Bankernas utlåning till företag låg under 2017 på en fortsatt hög nivå. Under årets sista kvartal uppgav 46 procent av bankkontoren att företagsutlåningen ökat. Men synen på den framtida utlåningen är mindre positiv jämfört med tidigare undersökningar. På ett års sikt tror närmare 60 procent på en ökad utlåning, vilket är en minskning på närmare 15 procent jämfört med föregående mätning.

  - Utlåningen till företag ligger på en hög nivå och det finns en positiv tro om utvecklingen under 2018. Samtidigt får vi en varningssignal när antalet positiva har minskat med nästan 15 procent jämfört med föregående undersökning, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi.

  Under första kvartalet 2018 tror 44 procent av bankcheferna att utlåningen kommer att öka. Även det är en minskning jämfört med tidigare undersökning. Det är också färre bankkontor som uppger att företagens efterfrågan på lån är tillväxtorienterat.

  81 procent uppger att lånen används till rörelsekapital och är därmed det största användningsområdet. 74 procent uppger att lånen behövs för investeringar i maskiner och inventarier. 66 procent anger att lånen används till rörelsefastigheter.

  Konjunkturen mattas av

  Synen på konjunkturutvecklingen har blivit mindre positiv. Det är nästan lika många optimister som pessimister gällande utvecklingen under 2018. 28 procent tror på en positiv utveckling, 26 procent tror på en negativ. Det är betydligt färre optimister jämfört med tidigare undersökningar under 2017.

  Företagen utvecklas väl

  Även om bankkontoren är mindre optimistiska för framtiden anser man att företagen utvecklats väl under årets sista kvartal.
  69 procent uppger att företagen ökat sin omsättning.
  40 procent uppger att viljan att anställa ökat.
  12 procent uppger att viljan att nå fler internationella marknader ökat.
  22 procent uppger att viljan att starta företag ökat.

  Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

  Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

  Om undersökningen

  Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA Research/Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 22 november – 13 december 2017.

  För ytterligare information kontakta:Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

  E​n majoritet av bankkontorscheferna tror på en fortsatt hög utlåning till företag under 2018. Men färre är positiva jämfört med tidigare undersökningar. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som CMA Research genomfört på uppdrag av Almi.

  Läs vidare »
  Media no image

  ​Researchbolagen CMA Research, Markör och Scandinfo går samman och bildar Origo Group

  Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 16:52 CET

  Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping. Origo Group är starka inom både offentlig och privat sektor, kvantitativ och kvalitativ analyskompetens och har egen systemutvecklingsavdelning.

  Behovet av fördjupade insikter om medarbetare, kunder/brukare, varumärken och produkter har aldrig varit större. Det i kombination med en förändrad omvärld med bland annat högre tempo och flera insiktskällor, gör att det ställer högre krav på vår leverans och analys. Vår breda kompetens och samlade erfarenhet gör Origo Group till en stark aktör på marknaden, säger Origos vd Katarina Åkesson.

  Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping.

  Läs vidare »
  Media no image

  Mäklarna vittnar: Svalka i bopriser har börjat

  Nyheter   •   Nov 07, 2017 09:28 CET

  Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har dämpats bland mäklarna i Stockholm och prognosen för fjärde kvartalet att priserna står stilla. 65 procent av mäklarna gör den prognosen för bostadsrätter och 67 procent för småhuspriserna, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.

  Under tredje kvartalet uppges utbudet av bostadsrätter ha ökat mycket markant på bostadsrättsmarknaden. Samma tendens med ett ökat utbud återfinns på småhusmarknaden, dock inte alls i samma utsträckning.

  Den mest framträdande bedömningen är att efterfrågan på både bostadsrätter och småhus var oförändrad, med en tyngre bedömning på oförändrad efterfrågan för bostadsrätter det tredje kvartalet.

  Drygt hälften av de medverkande mäklarna i bankens barometer bedömde att prisutvecklingen på bostadsrätter minskade under tredje kvartalet, samtidigt som den mest framträdande bedömningen för småhus är att priserna var oförändrade.

  SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 19 september till 4 oktober.

  ​Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har dämpats bland mäklarna i Stockholm och prognosen för fjärde kvartalet att priserna står stilla. 65 procent av mäklarna gör den prognosen för bostadsrätter och 67 procent för småhuspriserna, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.

  Läs vidare »
  Media no image
  Zsyaenn50jybas4k6yca

  If och Euro Accident vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val” för andra året i rad

  Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 19:07 CEST

  I CMA Researchs årliga undersökning om hur sak- respektive livförsäkringsförmedlare uppfattar samarbetet med försäkringsbolagen är det mycket jämt mellan bolagen i undersökningen. Försäkringsförmedlarna har svarat på frågan om hur nöjda de är som helhet med respektive försäkringsbolag i mätningen. Frågan ligger till grund för utmärkelsen ”Förmedlarnas val” som delas ut för fjärde året i rad.

  Som vid förra årets mätning är det If, med medelbetyget 4,1 på en betygsskala mellan 1 och 5, som vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val” vad gäller sakförsäkringar. Därefter följer Moderna Försäkringar med medelbetyg 4,0, Dina Försäkringar med 3,9, Gjensidige med 3,5 samt Länsförsäkringar och Trygg Hansa, båda med medelbetyget 3,3.

  Även Euro Accident behåller titeln ”Förmedlarnas val” då de av livförsäkringsförmedlarna fick medelbetyget 4,3. Sedan följer Skandia med genomsnittsbetyg 4,1, Movestic samt SEB Pension & Försäkring med 3,7, SPP med 3,5, Länsförsäkringar med 3,4 samt Folksam med 3,3.

  Undersökningen genomfördes av CMA Research bland 150 försäkringsförmedlare inom sakförsäkring och 201 försäkringsförmedlare inom livförsäkring över hela landet under vecka 20-35 2017. I undersökningen har förmedlarna endast bedömt de försäkringsbolag de samarbetar med.

  CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

  ​I CMA Researchs årliga undersökning om hur sak- respektive livförsäkringsförmedlare uppfattar samarbetet med försäkringsbolagen är det mycket jämt mellan bolagen i undersökningen. Försäkringsförmedlarna har svarat på frågan om hur nöjda de är som helhet med respektive försäkringsbolag i mätningen. Frågan ligger till grund för utmärkelsen ”Förmedlarnas val” som delas ut för fjärde året i rad.

  Läs vidare »
  Media no image

  Goda tillväxtambitioner i svenska företag

  Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 10:39 CEST

  Svenska företag har stora tillväxtambitioner, 84 procent vill växa i någon grad. Men tillväxtviljan skiljer sig åt mellan olika delar i landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som CMA Research har genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner.

  En klar majoritet av svenska små och medelstora företag har en ambition att växa, 84 procent svarar att man vill växa i någon grad. Nästan hälften av dessa, 48 procent, har en hög eller mycket hög ambition att växa.

  Störst är tillväxtviljan i Kronobergs län, följt av Jönköping, Östergötland och Stockholm.
  Flest företag med skalbara affärsidéer, d.v.s. att affärsmodellen kan hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad, finns i Skåne.

  Storleken på företaget styr tillväxtambitionerna. Företag med två eller fler anställda har tillväxtambitioner i högre grad jämfört med enmans företag. Av de företag som vill växa uppger 60 procent att man också vill öka antalet anställda inom en treårsperiod. Företag som inte vill växa anger att företagsledaren har hög ålder eller andra verksamheter som orsak. Ytterligare en viktig orsak är en ovilja att anställa.

  Av företag med hög till mycket hög ambition att växa har 18 procent behov av stöd i form av affärsutveckling. De områden dessa företag anser viktigast att utveckla är Marknad/försäljning och att effektivisera rutiner/produktion.

  Innovationstakten är hög i svenska företag, 38 procent av företagen har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden. Nystarts- och enmans företag har i lägre grad än andra företag nyligen lanserat en ny eller förbättrad produkt/tjänst. 42 procent av företagen uppger att de, under de kommande tre åren, har för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden.

  Det finns en stor potential för ökad svensk export. 24 procent av företagen exporterar idag. Av de som inte har export uppger 42 procent att det finns en potential för företagets produkter/tjänster på en internationell marknad.

  De flesta företagen, 76 procent, har inte behov av ytterligare finansiering. Detta gäller särskilt för nystarts- och enmans företag. Av de företag som har finansieringsbehov upplever 43 procent det som svårt att få finansiering.

  Det största hindret att växa för företag med hög till mycket hög ambition att växa är att hitta rätt kompetens.

  - Det är bara att konstatera att Tillväxtviljan är hög hos svenska företag. Många av dessa kommer att kunna växa helt med egna resurser och kompetens. Men det finns också en stor del som efterfrågar både finansiering och affärsutveckling. Många av företagen kan också behöva en "knuff" i rätt riktning för att göra verklighet av den potential som finns i företaget. Här har Almi en mycket viktig roll att fylla, säger Lars Mårdbrant, Kommunikationsdirektör på Almi.

  Om undersökningen

  Undersökningen har genomförts under perioden mars – juni 2017 av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 943 vd:ar över hela landet.

  CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

  ​Svenska företag har stora tillväxtambitioner, 84 procent vill växa i någon grad. Men tillväxtviljan skiljer sig åt mellan olika delar i landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som CMA Research har genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner.

  Läs vidare »
  Cjmw5ug15mbz3z01oy0d

  Nytt och fräscht Linköpingskontor

  Nyheter   •   Jul 03, 2017 10:38 CEST

  CMA Research växer och behöver mer kontorsyta. Vi har därför precis flyttat Linköpingskontoret till nybyggda lokaler granne med Frimurarehotellet. Adressen är Sankt Larsgatan 16.

  Media no image
  Daw9jsx8clziyt883zij

  Bra kundarbete prisades på stor gala

  Nyheter   •   Maj 23, 2017 15:41 CEST

  Årets bästa kundarbete i studentbostadsbranschen prisades när vinnarna mottog sina priser på årets Nöjd Studbo-gala. Förutom vinnarna lyftes även studentbostadsbranschen upp i stort, som när det kommer till kundnöjdhet är en bransch med toppresultat. Undersökningen som ligger till grund för prisutdelningen har genomförts av CMA Research.

  Varje år genomför studentbostadsbranschen den unika, studentbostadsanpassade kundundersökningen Nöjd Studbo, som mäter nöjdheten hos företagens hyresgäster. För andra året i rad prisades vinnare i sex olika kategorier, som förutom fyra huvudpriser även inkluderar årets klättrare och årets nykomling.

  MKB Fastighets AB vann pris i kategorin mellanstora företag och hade även bäst SKI i hela undersökningen. Enligt dem själva är det ett resultat av hårt slit, stort kundfokus och medveten strategi.

  - Vi är väldigt glada och galet stolta över utmärkelsen att MKB har Sveriges nöjdaste studenthyresgäster! För oss på MKB Student är det viktigt att våra studenter är nöjda med sitt boende, på så vis blir studietiden enklare för de som är vår framtid, säger Håkan Andersson, affärsområdeschef på MKB.

  En bransch i framkant

  Undersökningen görs i samarbete med CMA Research som menar att studentbostadsbranschen står sig bra jämfört med andra branscher. Det genomsnittliga SKI-värdet i undersökningen är 73 (skala 0-100), och även graden av kundlojalitet är hög med ett genomsnittligt NPS-värde (Net Promoter Score) på 49 procent.

  - Både SKI- och NPS-värdet ligger på en hög nivå i förhållande till andra branscher i svenskt näringsliv. Det indikerar att medlemsföretagen har en hög grad av kundorientering i sin verksamhet, säger Anders Johansson från CMA Research.

  Undersökningen ses som ett viktigt verktyg för företagens målstyrning och förbättringsarbete. I årets undersökning uppvisar flera företag en positiv resultatutveckling. Bland de företag som även deltog i 2016 års mätning har 8 av 12 ökat sitt SKI-värde jämfört med för ett år sedan.

  - Fler och fler företag ansluter sig till undersökningen, och satsar därmed på att genom bra produkter och kvalitativ service stärka sitt varumärke mot studenterna. Vi ser fram emot ännu fler deltagare nästa år! avslutar Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.


  Alla vinnare:

  Stora företag (3 000 eller fler studentbostäder): AF Bostäder - SKI 78,8

  Medelstora företag (900 till 3 000 studentbostäder): MKB Fastighets AB – SKI 84,7

  Små företag (900 eller färre studentbostäder): Campus Roslagen AB – SKI 84,4

  Årets nykomling: Bostad AB Mimer – SKI 76,8

  Årets klättrare: Byggvesta AB – SKI 79,9 (+3,9)


  Om Nöjd Studbo 2017

  Nöjd Studbo är en årlig kundundersökning bland landets studentbostadsföretag och genomförs av CMA Research i samarbete med Studentbostadsföretagen. 17 bostadsföretag och 2 förmedlarorganisationer deltog i årets mätning.

  För mer information:Erica Sjölin
  Medlemsansvarig
  Telefon: 031 – 780 45 74
  E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

  Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

  Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

  Årets bästa kundarbete i studentbostadsbranschen prisades när vinnarna mottog sina priser på årets Nöjd Studbo-gala. Förutom vinnarna lyftes även studentbostadsbranschen upp i stort, som när det kommer till kundnöjdhet är en bransch med toppresultat. Undersökningen som ligger till grund för prisutdelningen har genomförts av CMA Research.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 7 bilder

  Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Konsult/projektledare
  • anna.bergman@cmaresearch.se
  • 0709-62 81 81

  Om Origo Group

  Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation och Scandinfo Marketing Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

  Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.

  Adress

  • Origo Group
  • S:t Larsgatan 16
  • 582 24 Linköping
  • Vår hemsida

  Länkar