14 procent av svenskarna ändrar sitt julfirande för klimatet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 08:00 CET

​Endast 14 procent av svenskarna säger att de kommer att göra förändringar i årets julfirande till förmån för klimatet. Det visar en färsk undersökning genomförd av Origo Group på uppdrag av kommunikationsbyrån Identx.

Göteborgsvarvet lockar publik och turister till Göteborg

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:08 CEST

Med 80 000 löpare i sju olika lopp har Göteborgsvarvet vuxit till ett sex-dagars evenemang. En publikundersökning genomförd av Origo Group på uppdrag av Göteborg & Co visar att både deltagare och besökare ger evenemanget mycket högt betyg. 170 000 människor följde loppet på plats och den ekonomiska omsättningen som genereras av löpare och turister uppskattas till cirka 300 miljoner kronor.

​Aktivt jämställdhetsarbete behövs för att trygga kompetens till fastighetsbranschen

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 14:35 CEST

Könsfördelningen i fastighetssektorn är tydligt snedfördelad, med män i klar majoritet. Samtidigt väntas fastighetsbranschen ha stora rekryteringsbehov framöver. För att säkra kompetensen och öka jämställdheten krävs att både utbildningssamordnare och arbetsgivare tar ansvar. Det framkommer i en rapport som Origo Group levererat på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm.

Det är stor efterfrågan på arbetskraft inom fastighetsbranschen. Minst hälften av HR-cheferna på fastighetsbolag i Stockholms län tycker det är svårt eller mycket svårt att rekrytera till centrala roller som fastighetsingenjörer och fastighetstekniker. Bristen på arbetskraft syns tydligt i utbildningarna. Majoriteten av de som studerar VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet väljer inriktning VVS framför fastighet. Och på yrkeshögskolan stod 65 procent av landets utbildningsplatser till rollen som fastighetstekniker tomma under 2017.

Förutom att branschen har brist på arbetskraft syns en tydlig snedfördelning i könsfördelningen, särskilt i roller som fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetstekniker. I rollen som fastighetsförvaltare och i administrativa roller är dock skillnaderna mellan anställda kvinnor och män mindre.

För att öka kunskapen om kvinnors yrkesval och upplevelser inom fastighetsbranschen har Länsstyrelsen låtit göra en studie om just kvinnor i fastighetsbranschen, som redovisas i rapporten ”Fler kvinnor inom fastighetsbranschen – om yrkesval, jämställdhet och kompetensförsörjning”. Studien är genomförd mellan november 2017 och maj 2018 av Origo Group på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm.

– Studien visar bland annat att kvinnor i fastighetsbranschen är nöjda med sitt yrke och framhåller fördelar som frihet och variation. Men det framkommer också att kvinnor i branschen upplever negativ jargong på arbetsplatsen och diskriminering utifrån kön, säger Sebastian Glans, utvecklingsledare vid Länsstyrelsens enhet för näringslivsutveckling.

För att säkra kompetensen samt öka medvetandegraden kring jämställdhet och likabehandling behöver utbildningsanordnare och arbetsgivare ta ansvar och långsiktigt arbeta med kunskapsspridning och främjande för jämställdhet inom fastighetsbranschen. Dessutom måste parterna samverka för att bredda rekryteringen och nå fler grupper, däribland kvinnor.

– Marknadsföring, kompetenshöjande insatser, fler utbildningsmöjligheter på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå, validering av kunskap och kompetens samt en stärkt studie- och yrkesvägledning är några av de verktyg som det behöver arbetas mer aktivt med, säger Sebastian Glans.

Den här rapporten är Länsstyrelsens andra kunskapsunderlag inom Jämställd regional tillväxt med fokus på kompetensförsörjning och den segregerade arbetsmarknaden i Stockholms län. Det första underlaget inriktade sig på att det behövs fler män inom vårdyrkena sjuksköterska och undersköterska. Gemensamt för de två branscherna är stora rekryteringsbehov och behov av aktivt arbete med att bredda rekryteringsbasen. Samtidigt krävs attitydfrämjande insatser kring könsstereotyper, höjd status och bättre nyanserad bild av yrkena för att attrahera kompetens.

>> Läs rapporten ”Fler kvinnor inom fastighetsbranschen – om yrkesval, jämställdhet och kompetensförsörjning”.PDF

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

Könsfördelningen i fastighetssektorn är tydligt snedfördelad, med män i klar majoritet. Samtidigt väntas fastighetsbranschen ha stora rekryteringsbehov framöver. För att säkra kompetensen och öka jämställdheten krävs att både utbildningssamordnare och arbetsgivare tar ansvar. Det framkommer i en rapport som Origo Group genomfört på uppdrag av Länsstyrelsen.

Läs vidare »

​En halv miljon svenskar använder aldrig internet

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 14:15 CEST

Trots att en halv miljon svenskar aldrig använder internet så är huvudtrenden tydlig. Allt fler av Sveriges invånare använder internet och de gör det allt oftare.

100 procent av de tillfrågade 16–25-åringarna använder internet. 100 procent av alla som studerar använder internet. 100 procent av 12–15-åringarna tittar på Youtube. 100 procent som arbetar inom finansbranschen använder internet på jobbet. 100 procent av de som var hemma med barn när undersökningen genomfördes använder en internetbank och köper saker via internet.

Äldre är den största gruppen som inte använder internet i samma utsträckning som andra personer. De som använder internet sällan eller inte alls bor oftare också i landsbygd, har lägre utbildning, lägre inkomst eller är oftare kvinnor. 9 procent av 66–75-åringarna och 42 procent av de personer som är 76 år eller äldre använder inte internet alls.

Svenskarna och internet är en årlig undersökning från Internetstiftelsen, som genomförs av Origo Group.

Undersökningen bidrar med fakta och insikter om hur användning av internet och digitala tjänster utvecklas och hur internet bidrar till samhällets utveckling i Sverige. Undersökningen startade år 2000 vilket innebär att det är möjligt att följa internets utveckling i samhället under snart två decennier.

Läs undersökningen i sin helhet här: https://2018.svenskarnaochinternet.se/

Om du har frågor om undersökningen, kontakta Markus Majdalani: markus.majdalani@origogroup.com.

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

Trots att en halv miljon svenskar aldrig använder internet så är huvudtrenden tydlig. Allt fler av Sveriges invånare använder internet och de gör det allt oftare.

Läs vidare »

Dina Försäkringar och Euro Accident vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val”

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:15 CEST

Origo Group genomför årligen en branschundersökning om hur sak- respektive livförsäkringsförmedlare uppfattar samarbetet med försäkringsbolagen. I undersökningen har försäkringsförmedlarna fått svarat på frågan om hur nöjda de är som helhet med respektive försäkringsbolag i mätningen, och denna fråga ligger till grund för utmärkelsen ”Förmedlarnas val” som delas ut för femte året i rad.

I år är det Dina Försäkringar, med medelbetyget 4,1 på en betygsskala mellan 1 och 5, som vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val” vad gäller sakförsäkringar. Sedan följer Moderna Försäkringar och If som båda får medelbetyg 4,0, Protector med 3,9, Gjensidige med 3,5, Länsförsäkringar med 3,4 och Trygg Hansa med 3,2.

Vad gäller livförsäkringar vinner Euro Accident titeln ”Förmedlarnas val” för tredje året i rad då de av livförsäkringsförmedlarna fick medelbetyget 4,3. Därefter följer Skandia med genomsnittsbetyg 4,0, Movestic med 3,8, SPP med 3,7, Länsförsäkringar med 3,5 samt Folksam och SEB Pension och försäkring, båda med medelbetyg 3,4.

Undersökningen genomfördes av Origo Group bland 150 försäkringsförmedlare inom sakförsäkring och 221 försäkringsförmedlare inom livförsäkring över hela landet under veckorna 17-32 2018. I undersökningen har förmedlarna endast bedömt de försäkringsbolag de samarbetar med.

För mer information om undersökningen, kontakta Denis Zgela på Origo Group: denis.zgela@origogoup.com.

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

​Origo Group genomför årligen en branschundersökning om hur sak- respektive livförsäkringsförmedlare uppfattar samarbetet med försäkringsbolagen. I år är det Dina Försäkringar som vinner utmärkelsen ”Förmedlarnas val” avseende sakförsäkringar. Vad gäller livförsäkringar vinner Euro Accident titeln ”Förmedlarnas val” för tredje året i rad.

Läs vidare »

​Roland Gustavsson ny vd för Origo Group

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 16:39 CEST

Origo Group har utsett Roland Gustavsson till ny vd för koncernen. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2018. I samband med att Roland Gustavsson tillträder sin tjänst lämnar Niklas Carlsson sin roll som tillförordnad vd och fortsätter att arbeta inom Origo Group i en annan roll.

​Researchbolaget Origo Group förvärvar Investigo

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 08:30 CEST

I augusti 2018 förvärvades Investigo av Origo Group. Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner.

Förvärvet innebär att Origo Group ytterligare stärker sitt erbjudande inom den privata sektorn och sin kompetens inom statistisk analys och undersökningsmetodik.Origo Group är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 110 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping. Origo Group är starka inom både offentlig och privat sektor, kvantitativ och kvalitativ analyskompetens och har egen systemutvecklingsavdelning.

Kontaktperson: Niklas Carlsson, vd Origo Group, niklas.carlsson@origogroup.com, 0706 967858

Origo Group är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med drygt 110 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping. Origo Group består av bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research.

I augusti 2018 förvärvades Investigo av Origo Group. Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner.

Läs vidare »

Ungas alkoholkonsumtion på historiskt låga nivåer enligt Stockholmsenkäten

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 09:14 CEST

Resultatet av årets undersökning som genomförts av Origo Group på uppdrag av Stockholms Stad, visar att den positiva trend som pågått sedan 2008 beträffande ungdomars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor fortsätter. Bland både flickor och pojkar har andelen som uppger att de helt väljer bort både alkohol och tobak antingen ökat eller ligger kvar på samma rekordhöga nivå som i 2016 års mätning. Dessutom ligger nu ungas totala årskonsumtion och andelen som ofta dricker mycket alkohol på historiskt låga nivåer i samtliga grupper.

Ett område där utvecklingen inte tycks vara lika stabil är utsattheten för sexuellt tvång/våldtäkt. I 2018 års undersökning uppger 7 procent av flickorna i år 2 på gymnasiet att de har blivit utsatta, vilket är en tydlig ökning från tidigare mättillfällen då nivån har varit stabil kring 2-3 procent. För övriga grupper är den självdeklarerade utsattheten för sexualbrott generellt stabil på lägre nivåer, dock syns något högre andelar för flickor än för pojkar över tid.

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2, i Stockholms stad. Kommunala skolor är ålagda att delta, medan fristående skolor deltar frivilligt. Ett av Stockholmsenkätens syften är att, över tid och geografiskt i staden, följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor.

Läs mer om undersökningen här: http://www.stockholm.se/stockholmsenkaten

Kontaktperson på Origo Group: Pernilla Tollin, pernilla.tollin@origogroup.com

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

Resultatet av årets undersökning som genomförts av Origo Group på uppdrag av Stockholms Stad, visar att den positiva trend som pågått sedan 2008 beträffande ungdomars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor fortsätter. Dessutom ligger nu ungas totala årskonsumtion och andelen som ofta dricker mycket alkohol på historiskt låga nivåer i samtliga grupper.

Läs vidare »

Konjunkturen viker enligt bankcheferna

Nyheter   •   Jul 04, 2018 10:50 CEST

Hälften av svenska bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt. I den senaste mätningen tror 50 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i april då motsvarande siffra var 28 procent.

En ovanligt låg andel av bankcheferna tror på en positiv konjunkturutveckling, endast 15 procent tro på en starkare konjunktur. Övriga 35 procent tror på en oförändrad konjunktur.


Utlåning till företag på fortsatt hög nivå

Under 2018 har bankernas utlåning till företag ökat. Under första kvartalet uppgav 40 procent att utlåningen ökat. Under andra kvartalet uppger 49 procent av bankkontorscheferna att utlåningen ökat. Man är också positiv till utlåningen på ett års sikt, trots låg förväntan på konjunkturutvecklingen. På ett års tror 57 procent tror på en ökad utlåning.

Det är dubbla budskap. Men bankerna har ofta en övertro på kommande utlåning i den egna verksamheten. Man borde sänka förväntningarna då man samtidigt ser en avmattning i konjunkturen, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi.

Det största användningsområdet för företagens ökade lånebehov är rörelsekapital och rörelsefastigheter.

Företagen utvecklas väl

Även om bankkontoren är mindre optimistiska för framtiden anser man att företagen utvecklats väl under årets första kvartal.

 • 73 procent uppger att företagen ökat sin omsättning.
 • 38 procent uppger att viljan att anställa ökat.
 • 16 procent uppger att viljan att nå fler internationella marknader ökat.
 • 21 procent uppger att viljan att starta företag ökat.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA Research/Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 28 maj – 15 juni 2018.

Läs Almis Låneindikator, juli 2018, här »

www.almi.se/kunskapsbanken/laneindikatorn/

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

Hälften av svenska bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt. I den senaste mätningen tror 50 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i april då motsvarande siffra var 28 procent. En ovanligt låg andel av bankcheferna tror på en positiv konjunkturutveckling, endast 15 procent tro på en starkare konjunktur.

Läs vidare »

Kraftig ökning av tillväxtviljan hos företag

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 10:41 CEST

Två av tre vill växa och tre av fyra vill nyanställa

Nästan två av tre små och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Det är en stark ökning jämfört med året innan då knappt hälften hade samma ambition.Tre av fyra företag vill nyanställa inom tre år jämfört med 60 procent året innan. Tillväxtviljan skiljer sig dock åt mellan olika delar i landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner. - Trenden är tydlig. Allt högre andel av små och medelstora företag vill växa och anställa, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner.

Störst tillväxtvilja i Stockholms län och Kronoberg

En klar majoritet eller 64 procent av svenska små och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Det är en kraftig ökning jämfört med förra året då 48 procent av företagen hade samma ambition. Störst är tillväxtviljan i Stockholms län, följt av Kronoberg och Skåne.

Högst ambition att nyanställa i Stockholms län och Skåne

Även ambitionen att anställa är högre 2018 än året innan. Över tre av fyra företag avser att nyanställa inom tre år jämfört med sex av tio förra året. Av företagen avser dessutom 18 procent att fördubbla eller mer sin arbetsstyrka. Företagen i Stockholms län, Skåne, Kronoberg och Jönköpings län har högst ambition att nyanställa inom tre år.

Hälften har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst

Tre av fem företag anser att de har s.k. skalbara affärsidéer d.v.s. att affärsmodellen kan hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad. Drygt hälften av företagen har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden och en lika hög andel uppger att de under de kommande tre åren har för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden.

En högre andel exporterar jämfört med förra året

En tredjedel av företagen har idag en exportverksamhet och en lika hög andel importerar. Det är väsentligt högre än förra året då motsvarande andel var en fjärdedel. Av de som inte har export uppger var tredje företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad.

Största hindret är att finna rätt kompetens

Nästan hälften eller 47 procent av företagen har behov av ytterligare finansiering och närmare sex av tio upplever att finansieringsbehovet är ett hinder för företagets tillväxt. Det största hindret att växa för företag med hög till mycket hög ambition att växa är att hitta rätt kompetens.

Tillväxtviljan är hög hos svenska företag. Många av dessa kommer att kunna växa helt med egna resurser och kompetens. Men det finns också en stor del som efterfrågar Almis tjänster inom finansiering och affärsutveckling. Många av företagen kan också behöva en ”knuff” i rätt riktning för att göra verklighet av den potential som finns i företaget. Här har Almi en mycket viktig roll att fylla, säger Lars Mårdbrant.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden maj – juni 2018 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 542 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070 314 34 34.

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

Nästan två av tre små och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Det är en stark ökning jämfört med året innan då knappt hälften hade samma ambition. Tre av fyra företag vill nyanställa inom tre år jämfört med 60 procent året innan. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Konsult/projektledare
 • anqwnaza.bvsergdgmmmanah@cahmardrenfsermarrcchrr.saceno
 • 0709-62 81 81

Om Origo Group

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation och Scandinfo Marketing Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.

Adress

 • Origo Group
 • S:t Larsgatan 16
 • 582 24 Linköping
 • Vår hemsida

Länkar