Skip to main content

Medarbetare i Helsingborgs stad mer motiverade än i andra kommuner

Nyhet   •   Dec 02, 2013 09:26 CET

Årets medarbetarundersökning Helsingborgs Stad visar att fler än åtta av tio medarbetare känner motivation i sitt arbete. Sju av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Det sammanvägda motivationsvärdet är högre än genomsnittet för andra kommuner som använder samma undersökning. Men förbättringspunkter finns även i Helsingborg, visar undersökningen genomförd av CMA Research.

– Undersökningen som helhet ger ett gott betyg till arbetsplatsen. Men vi får inte slå oss till ro. Vi vill ju vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser, säger Maria Winberg Nordström (FP), kommunalråd och ordförande i HR-utskottet.

I oktober 2013 genomfördes den numera årliga undersökningen i Helsingborgs stad. Sammanlagt fick 7 339 medarbetare enkäten, varav 79 procent svarade.

–  Det är den högsta svarsfrekvensen hittills. Det höga svarstalet visar att våra medarbetare är engagerade i sin arbetssituation och vill påverka, säger stadens HR-direktör Jörgen Fransson.

Resultaten visar bland annat att:

  • 90 procent känner engagemang för sitt uppdrag
  • 76 procent känner sig delaktiga på arbetsplatsen
  • 77 procent har förtroende för sin närmaste chef
  • 84 procent upplever att deras insatser värderas lika oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning etcetera.

Ett förbättringsområde är att tydliggöra kriterier för lönesättning. Andelen medarbetare som uppger att de vet vilka kriterier som styr lönesättningen har minskat jämfört med 2012. Ett annat förbättringsområde är psykosocial arbetsmiljö. Där uppger 4 av 10 att de inte är nöjda.

– Staden driver ett stort förändringsarbete i och med att vi har sjösatt visionen. Förändringar tar tid och kraft och påverkar förstås den psykosociala arbetsmiljön. Det kan vara en möjlig förklaring till upplevelserna här, säger HR-direktör Jörgen Fransson.

I dagarna distribueras resultaten till stadens alla chefer att analysera och arbeta vidare med. De förväntas utifrån resultaten ta fram aktiviteter som ska genomföras under året. Undersökningen har genomförts av företaget CMA Research AB på uppdrag av Helsingborgs stad.

Mer information:

Maria Winberg Nordström (FP), kommunalråd, ordförande i HR-utskottet: 070-210 50 80
Jörgen Fransson, HR- direktör: 042-10 77 51
Anita Aspman, HR-konsult, stadsledningsförvaltningen, 070-312 68 46


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera