Skip to main content

Så nöjda är Malmö Stads medarbetare

Nyhet   •   Maj 20, 2014 12:52 CEST

Malmö stads medarbetarenkät har en fortsatt hög svarsfrekvens och 2014 var svarsfrekvensen på 82 procent. Resultatet av undersökningen som genomförts av CMA Research visar på att Malmö stad överlag har motiverade medarbetare, men att det finns förbättringsområden att arbeta vidare med.

I resultatet för 2014 års enkät uppnår Malmö stad ett MMI-resultat (Motiverad Medarbetar Index) på 64, vilket är ett godkänt resultat. Vid en nationell jämförelse ligger Malmö stads resultat i nivå med det genomsnittliga resultatet för kommuner. När det gäller jämförelse med Malmö stads enkät 2011 minskar MMI marginellt, från 65 till 64. Malmö Stad har ca 21 000 medarbetare spridda på ungefär 400 yrken.

Många kan tänka sig rekommendera Malmö stad

Andelen medarbetare som är engagerade i sitt arbete och kan tänka sig att rekommendera Malmö stad som arbetsgivare har ökat från 61 procent 2011 till 65 procent i årets enkät.

Malmö stads medarbetare instämmer i hög grad i att man på sina arbetsplatser bemöter alla med respekt och arbetar för ökad jämställdhet.

Mobbning och trakasserier sticker ut

Trots att många medarbetare anser att de bemöter alla med respekt så sticker området mobbning och trakasserier ut i 2014 års enkät. Redan 2011 identifierades detta som ett förbättringsområde, och i 2014 års enkät ställdes mer detaljerade frågor för att få ett bättre underlag att arbeta vidare med.

20 procent av medarbetarna uppger att de någon enstaka gång, eller vid flera tillfällen personligen blivit utsatta för mobbning/kränkande handlingar under det senaste året. Främst är det arbetskamrater som medarbetarna blivit mobbade/kränkta av.

11 procent av medarbetarna uppger att de någon enstaka gång, eller vid flera tillfällen personligen blivit utsatta för trakasserier på grund av någon av diskrimineringsgrunderna eller sexuella trakasserier. Majoriteten av de som blivit trakasserade uppger att anledningen varit deras etniska tillhörighet.

Bland samtliga svarande uppger 57 procent att de vet vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Underlag till förbättring och utveckling

Resultatet från medarbetarenkäten ska ses som ett underlag för att kunna identifiera förbättringsområden. Nu börjar arbetet med att analysera resultatet och identifiera utvecklingsområden. Därefter påbörjas förbättringsarbetet.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy