Skip to main content

Helsingborgs Stad etablerar medborgarpanel

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 09:34 CET

Demokratiberedningen i Helsingborgs stad har i uppdrag att se över, fördjupa och utveckla stadens demokratiska processer. En ambition är att knyta samman visionen för Helsingborg 2035 med medborgardialoger och e-tjänster. Som ett led i detta arbete skapas nu i samarbete med CMA Research en webbaserad medborgarpanel i Helsingborg.

– Den gemensamma staden är ett av fem prioriterade områden i Helsingborgs vision 2035. Medborgarpaneler är ett sätt att pröva nya vägar för att förbättra kontaktvägarna med helsingborgarna. Genom att testa verktyget medborgarpanel hoppas vi öka vår kunskap och bredda beslutsunderlagen, säger Lars Thunberg (KD), ordförande i demokratiberedningen.

Panelen innebär att ett statistiskt urval helsingborgare blir erbjudna att lämna synpunkter på eller besvara frågor från Helsingborgs stad. Via webbaserade enkäter sammanställs sedan svaren av professionella statistiker. För att få tillräckligt många svarande i panelen så kommer många att tillfrågas då rekryteringen inleds. Den första rekryteringsrundan blir per brev från Helsingborgs stad till mellan 15 000-20 000  helsingborgare.

– Jag hoppas att panelen blir ett viktigt bollplank för frågor som stadens företrädare och tjänstemän undrar över och vill ha medborgarnas syn på. En exakt representativitet är inte målet, däremot en bred och engagerad grupp av helsingborgare. Frågorna kommer antagligen att få en stor spännvidd med tiden, från övergripande idéer till synpunkter i mer renodlade sakfrågor. Vi hoppas förstås att många vill vara med, säger Lars Thunberg.

Helsingborgs stad har också tagit ett initiativ som betyder att kommunen sparar tid och pengar för att komma igång. Region Skåne låter staden använda det verktyg och den upphandling som Regionen har gjort för att driva sin egen Skåneövergripande panel. I detta avseende är Helsingborg en pilotkommun och samarbetar nu med Regionen för att utveckla panelerna.

Undersökningsföretaget CMA Research har fått stadens uppdrag att sätta ihop Helsingborgspanelen och bidra med den statistiska bearbetningen. Under våren 2014 kommer rutiner tas fram och frågor att ställas till helsingborgare via panelen, som ska utvärderas efterhand.

Mer information:

Lars Thunberg (KD), ordförande i demokratiberedningen, tel: 070-628 43 10

Birgitta Darrell, servicedirektör och sammanhållande tjänsteman för demokraberedningen 073-231 17 78


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera