Skip to main content

Hushållen allt mer positiva till sparande

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 10:06 CEST

Hushållens optimism om ekonomin fortsatte att öka i augusti. Hushållens konfidensindikator (CCI), som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin, steg under augusti med 1,9 enheter till 25,2. Det innebär att inställningen till det ekonomiska läget är avsevärt mer positiv än normalt. Både makro- och mikro index steg under augusti. Makroindex ökade med 1,3 enheter till 38,9 och mikroindex steg 1,6 enheter till 9,8. Konjunkturbarometern Hushåll genomförs av CMA Research på uppdrag av Konjunkturinstitutet.

 

 

Egen ekonomi: Fler hushåll än i juli anser att den egna ekonomin är bättre idag än den var för ett år sedan. Fler är positiva även på tolv månaders sikt och förväntar sig att den egna ekonomin kommer att vara bättre om ett år. Jämfört med i juli anser ett större antal hushåll att det för närvarande är fördelaktigt att spara och fler bedömer att de kommer att kunna spara under de närmaste tolv månaderna. Drygt 70 procent av hushållen svarar att de för närvarande sparar, 5 procent att de skuldsätter sig och 24 procent att det går ungefär jämnt upp. Därmed sparar fler, samtidigt som färre skuldsätter sig, än för en månad sedan.

Svensk ekonomi: Även optimismen om ekonomin i Sverige har ökat sedan förra månaden, både vad gäller hushållens syn på den ekonomiska situationen nu jämfört med för ett år sedan och förväntningarna på svensk ekonomi på tolv månaders sikt. Ungefär vartannat hushåll anser att läget i svensk ekonomi idag är bättre än för ett år sedan och ungefär lika många tror att ekonomin i Sverige kommer att vara bättre om ett år. Hushållens uppfattning om läget i svensk ekonomi är betydligt mer positiv än normalt och likaså synen på arbetsmarknaden.

Inflations- och löneförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår till 2,0 procent i augusti, vilket är 0,4 enheter lägre än i juli. Löneökningarna över de närmaste tolv månaderna förväntas bli 3,0 procent, att jämföra med 2,9 procent i juli.

Ränteförväntningar: Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan är 3,4 procent på ett års sikt, vilket är samma siffra som i juli. Även på två års sikt är ränteförväntningarna oförändrade från förra månaden och ligger på 4,2 procent. Förväntad ränta om fem år är 4,5 procent, även det oförändrat sedan i juli.

Svaren samlades in mellan 1 och 15 augusti, 1 500 telefonintervjuer som genomfördes av CMA Research.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.