Skip to main content

Hushållen fortfarande något mer positiva än normalt

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 08:00 CET

Hushållens konfidensindikator steg med en knapp enhet mellan december och januari. Undersökningen genomförs av CMA Research på uppdrag av Konjunkturinstitutet. Denna indexnivå ligger något över det historiska genomsnittet, vilket indikerar att hushållens syn på det ekonomiska läget är något mer positiv än normalt. Denna bild backas upp av mikroindex som mäter hushållens syn på sin egen ekonomi och som ökat med 0,4 enheter. Hushållens syn på svensk ekonomi är däremot något mer negativ jämfört med förra månaden och makroindex har fallit med 1,5 enheter.

Egen ekonomi: Hushållen är fortfarande positiva än normalt om sin egen ekonomi i nuläget. Synen på utvecklingen på tolv månaders sikt har ljusnat något och 30 procent av hushållen, jämfört med 26 procent förra månaden, tror att den egna ekonomin kommer att förbättras framöver. Inställningen till om det är rätt tid att köpa kapitalvaror i nuläget är fortfarande negativ, men mindre negativ än förra månaden. Planerna på att göra egna sådana inköp framöver är samtidigt något mer återhållsamma än förra månaden. Färre hushåll tror att de kommer att kunna spara något under de närmaste tolv månaderna.

Svensk ekonomi: Hushållens inställning till den svenska ekonomin i nuläget har successivt förbättrats och även denna månad har nulägesomdömet förbättrats något. Förväntningarna på hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas på ett års sikt är oförändrat optimistiska, medan förväntningarna på arbetslösheten är mer pessimistiska. Däremot bedömer hushållen att risken har minskat för att de själva ska bli arbetslösa.

Inflations- och löneförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår till 2,4 procent i januari, jämfört med 2,3 procent månaden innan. Löneökningarna om tolv månader förväntas bli 2,6 procent, en marginell ökning från förra månaden då motsvarande siffra var 2,5 procent.

Mer information på www.konj.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy