Skip to main content

Ljusglimtar i svensk ekonomi

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 11:48 CET

Konjunkturinstitutet publicerade nyligen Hushållens konfidensindikator (CCI), som steg med närmare två enheter i februari. Indikatorn ligger nu knappt sex enheter under det historiska genomsnittet. Ökningen beror på hushållens allt mer positiva syn på utvecklingen i svensk ekonomi. Indikatorn bygger på 1 500 telefonintervjuer som CMA Research genomför varje månad. 


Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi, steg drygt tio enheter i februari. Mikroindex, som speglar synen på den egna ekonomin, föll med drygt två enheter i februari, efter att ha ökat med närmare åtta enheter månaden innan.

Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll.

Barometerindikatorn, som är det sammanlagda måttet för hushåll och näringsliv, steg närmare fem enheter i februari, från 89,9 i januari till 94,7. Den ligger nu drygt fem enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar positivt den här månaden. Resultaten från bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel var neutrala. 

Läs mer på www.konj.se

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy