Skip to main content

Många tycker att valdebatten är mer intressant än vanligt

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 15:58 CEST

En nyligen genomförd undersökning av CMA Research visar att fyra av tio svenskar tycker att valdebatten är mer intressant än tidigare val. 17 procent tycker att den är mindre intressant och övriga tycker inte att det är någon skillnad. Det är framförallt unga, boende i storstad och låginkomsttagare som tycker att valdebatten är intressantare i år. En större andel män än kvinnor tycker att debatten är mer ointressant än tidigare.

58 procent av unga väljare under 30 år anser att valdebatten är intressantare än tidigare val.

62 procent av låginkomsttagare (med hushållsinkomst under 100 000 kr per år) anser att debatten är mer intressant i år. 

47 procent av dem som bor i de tre storstäderna tycker att debatten är intressantare än vanligt, jämfört med 37 procent av dem som bor på landsbygden.

24 procent av männen tycker att valdebatten är mindre intressant än tidigare val, jämfört med endast 10 procent av kvinnorna.

Undersökningen genomfördes under perioden 3-10 september med 1 035 personer 18-75 år i CMAs webbpanel. CMA-panelen består av ca 23 000 aktiva medlemmar och vi rekryterar löpande nya deltagare bland allmänheten i Sverige. Rekryteringen görs slumpmässigt via telefonintervjuer och panelen har en god demografisk fördelning.


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy