Skip to main content

Politiker diskuterar behovet av statistiker

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 13:50 CET

Behovet av statistisk kompetens växer i hela samhället, inte minst näringslivet. Därför kallar nu en rad akademiska företrädare för statistik till ett riksdagsseminarium. Den 17 november ska riksdagspolitiker och fackfolk dryfta behovet av en nationell strategi för kompetensförsörjning när det gäller statistik. CMA:s vd Henrik Brandes är en av talarna.

- Fler statistiker ger en möjlighet till tillväxt och utveckling, säger Anders Grimvall initiativtagare till seminariet. Mycket av tillväxten sker idag inom informationssektorn. Företag växer genom att de vet mer om sina kunder och kan utnyttja den informationen.

Det kallas för ”business intelligence” och används mer och mer av företagen. Anders Grimvall berättar att Tesco, en av världens största detaljhandelskedjor, var tidigt ute med att systematiskt utnyttja kundinformation, vilket ledde till stora framgångar. Ett annat exempel är Google, som tjänar mycket pengar på att samla och bearbeta information om sina användare.

Men för att den här tillväxten ska vara möjlig krävs människor som inte bara kan hantera stora mängder information utan också bearbeta och analysera den, alltså statistiker. Även inom förvaltning och forskning finns plats för fler statistiker, och högskolorna har alldeles för få sökande.

- Vårt rekryteringsunderlag halverades, när det blev lättare att välja bort de gymnasiekurser i matematik som ger behörighet, säger Anders Grimvall. Som undervisningen idag är upplagd kan det också vara svårt för en gymnasieelev att se att statistik och dataanalys är en framtidsbransch.

Läroplaner i grund- och gymnasieskolan är politiska beslut och därför behöver politikerna engageras i den här debatten. Att förlägga seminariet till riksdagshuset är ett försök att få upp frågan på den politiska agendan, säger Anders Grimvall. 

Som inbjudare står Johan Löfstrand, socialdemokratisk riksdagspolitiker från Östergötland och utbildad statistiker vid LiU. Bland de medverkande finns såväl akademiker som representanter för näringslivet. Förutom politiker kommer också folk från Skolverket och Statistiska centralbyrån att närvara vid seminariet den 17 november.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera