Skip to main content

Skandia och If är försäkringsförmedlarnas val 2014

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 10:06 CEST

CMA Research genomför årligen en rikstäckande branschundersökning riktad till försäkringsförmedlare inom både livförsäkring och sakförsäkring, där de får bedöma de försäkringsbolag som de samarbetar med. På frågan om hur nöjda förmedlarna är med försäkringsbolagen så hamnar Skandia klart i topp vad gäller livförsäkring. Inom sakförsäkring är det If som får marginellt högre betyg än Moderna Försäkringar och Dina Försäkringar.

Skandia är det livbolag som förmedlarna främst upplever har en aktiv produktutveckling och ett produktutbud som möter kundernas behov.

Movestic upplevs vara på frammarsch, följt av Folksam och Skandia. Över hälften av samtliga förmedlare bedömer att affärerna med Folksam och Movestic kommer att öka under det kommande året.

If får högst betyg vad gäller skadereglering men precis som vid 2013 års undersökning är det framförallt Moderna Försäkringar som bedöms vara på frammarsch vad gäller sakförsäkring.

Syftet med undersökningen är att få ett omfattande underlag om hur försäkringsbolagen och deras produkter uppfattas av försäkringsförmedlare. Syftet är också att försäkringsbolagen ska kunna jämföra sina resultat med varandra.

CMA har genomfört telefonintervjuer med 172 slumpmässigt utvalda förmedlare inom sakförsäkring och 203 slumpmässigt utvalda förmedlare inom livförsäkring. Intervjuerna har genomförts under vecka 20-26 2014. Bolag med många förmedlare har fått större representativitet i urvalet.


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy