Skip to main content

Två av fem svenskar överväger att byta arbetsgivare

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 09:31 CEST

Svenskarna är generellt sett nöjda med sina arbetsgivare men en relativt hög andel har övervägt att byta jobb. Två av tre svenskar (68 procent) uppger att de är nöjda med sin nuvarande arbetsgivare. Vidare uppger 15 procent att de varken är nöjda eller missnöjda och 17 procent att de är missnöjda. Svenskarnas svar ligger på ungefär samma nivå som genomsnittet för befolkningen världen över. Bland befolkningen i 70 av världens länder är 66 procent nöjda med sin arbetsgivare, 18 procent är varken nöjda eller missnöjda medan 12 procent är missnöjda.

Undersökningen visar att två av fem svenskar (40 procent) har övervägt att byta arbetsgivare under de senaste 12 månaderna. Ytterligare en av tio har bytt arbetsgivare under det senaste året. Hela tre av fyra som är missnöjda med sin arbetsgivare har funderat på att byta arbetsgivare. Andelen som har funderat på att byta arbetsgivare är ungefär lika hög bland de som arbetar i offentlig som privat sektor. Globalt uppger 27 procent att de har övervägt att byta arbetsgivare medan en av tio har bytt arbetsgivare under det senaste året.

Undersökningen har genomförts i 70 av världens länder i september-december 2015. CMA Research har genomfört fältarbetet i Sverige. 

Om undersökningen

WIN/Gallups End of Year Survey genomförs i samarbete mellan dess medlemsföretag. CMA Research har genomfört fältarbetet i Sverige och har genom en riksrepresentativ webbpanel samlat in 1 000 svar från svenskar i november 2015. Undersökningen har genomförts i 70 av världens länder i september-december 2015 med omkring 1 000 svar per land. Totalt har 67 925 personer deltagit i undersökningen.

Om WIN/Gallup International

WIN-nätverket består av medlemsföretag från 77 länder världen över. Tillsammans täcker vi in 95 procent av världsmarknaden. Medlemmarna samarbetar för att dela branschkunskap, nya undersökningsmetoder och verktyg samt att hjälpa varandra att finna de mest lämpliga lösningarna på internationella undersökningsprojekt. Det finns endast ett medlemsföretag per land och CMA Research AB representerar Sverige i detta avseende. 

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy