Skip to main content

Unga missnöjda på jobbet

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 08:05 CEST

Unga svenskar mellan 18 och 25 år är mer missnöjda med sin arbetssituation än sina äldre kollegor. De som trivs allra bäst på jobbet är personer över 55 år. De flesta svenskar med fast anställning är dock som helhet nöjda med sin arbetssituation. Det visar en färsk undersökning som är genomförd av CMA - Centrum för Marknadsanalys.

Unga medarbetare är klart mindre nöjda och motiverade än de äldre. Hela 38 procent av de unga är varken nöjda eller motiverade på jobbet. Medan endast 13 procent av de som är över 55 är missnöjda. Som helhet är cirka 65 procent av svenskarna nöjda med sin arbetssituation och kan tänka sig att rekommendera sin arbetsgivare till andra, enligt undersökningen som är genomförd bland fast anställda i företag och organisationer med fler än 50 anställda.

Att känna sig delaktig och kunna påverka sin arbetssituation samt att medarbetarens kunskap och erfarenhet tas tillvara, är de faktorer som har störst påverkan när det gäller hur motiverad och nöjd man är med sin arbetssituation.

- Vi levererar resultat från medarbetarundersökningar i snitt varje vecka till någon av våra kunder. Nu var vi nyfikna på att se hur svenskar generellt ser på sin arbetssituation. Vi ser också en stor möjlighet för våra uppdragsgivare att kunna jämföra sina resultat med svenskar i genomsnitt, säger Henrik Brandes, Vd på CMA.

Kvinnor mer motiverade och mer stressade

Undersökningen visar också att kvinnor är mer motiverade i sitt arbete än män. Medan männen i högre utsträckning tycker att de har en rimlig arbetsbelastning. En av tre medarbetare upplever ofta negativ stress i sitt arbete. I den gruppen är kvinnor överrepresenterade. Män säger sig också, enligt undersökningen, ha lättare att koppla av från arbetet när de kommer hem.

Om undersökningen: Syftet med undersökningen är att få en bild av hur medarbetare i Sverige upplever sina arbetsförhållanden och sin arbetsmiljö. Studien har genomförts under juli-augusti 2008. Urvalet består av personer över 18 år som har en fast anställning och arbetar i en organisation med minst 50 anställda. 1000 personer har besvarat frågorna med hjälp av en webbaserad enkät i en webbpanel.

Kontaktinformation: Henrik Brandes, VD CMA, tel: 013-328586 alt. 0708-999795 eller e-post: henrik.brandes@cma.nu.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy