Coala Life tar in ytterligare expansionskapital

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 15:55 CEST

Coala Life har idag rest ytterligare drygt 16 MSEK i kapital för att accelerera kommersialiseringen. Bland investerarna ingår bland annat riskkapitalbolaget 20 North Street, Larry Leksell, internationella affärsänglar och ledande befattningshavare i bolaget.

Coala lanserar nya unika algoritmer med avancerad P-vågsdetektion och kompatibilitet med Apple Health Records

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 06:00 CET

Nu lanseras nästa generations Coala Heart Monitor med ökad träffsäkerhet för att upptäcka hjärtsjukdomar och med minimerad risk för falskt positiva resultat. Därmed blir Coala det första integrerade smartphone-baserade systemet på marknaden som detekterar arytmier och förmaksflimmer baserat på analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG mätningen, helt i linje med kliniska riktlinjer.

Coala Life lanserar Pro X – en tjänst för digitala hjärtutredningar i hemmiljö

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 09:56 CEST

Idag lanseras Coala Pro X, en ny medicinteknisk tjänst för patientengagerade, digitala hjärtutredningar i hemmiljö. Vid beställning skickas en Coala Heart Monitor Pro direkt till patienten vilket förenklar hanteringen för vården, inga väntetider och där uppföljning och utredning sker enkelt på distans via uppkopplad dator.

Coala Life named ”Cool Vendor 2018” by Gartner

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 11:38 CEST

Coala Life announced today that it has been named “Cool Vendor 2018” by Gartner Inc, the world's leading research and advisory company. The announcement is made within the market of Health and Wellness Devices and Coala is joined by four other impressive US and UK-based companies.

Coala Life utsedd till ”Cool Vendor 2018” av Gartner

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 14:38 CEST

Coala Life har blivit utsedd till “Cool Vendor 2018” av Gartner, världsledande inom informationsteknisk forskning och marknadsanalys. Utnämningen görs inom marknaden för Health and Wellness Device och Coala utnämns tillsammans med fyra andra amerikanska och engelska bolag.

Coala Life växlar upp

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 00:05 CEST

Coala Life växlar upp organisationen ytterligare med ny Styrelseordförande, Styrelseledamot, Affärsutvecklingsansvarig och Customer Experience Manager. - Vi välkomnar en super-kvartett och accelererar vidare som ledaren inom digitala lösningar och tjänster för hjärtat, kommenterar Philip Siberg, VD för Coala Life.

Ny unik klinisk studie skall digitalt utreda 1000 kvinnohjärtan

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 09:03 CEST

I en ny stor studie, The RedHeart Study, under ledning av forskare på Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset skall 1000 kvinnor rekryteras för att utreda huruvida ny digital EKG-teknik kan kartlägga och fastställa diagnos av hjärtklappning och om det kan leda till minskad oro och förbättrad livskvalitet. Studien blir världens hittills största digitala hjärtstudie på kvinnohjärtat.

Coala Life introducerar nästa generations smarta algoritmer för hjärtat

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 08:56 CET

Coala Life har utvecklat en portfölj av användarcentrerade och digitala medicintekniska lösningar för övervakning av hjärtat i vardagslivet. Coala introducerar nu nästa generations, smarta algoritmer som möjliggör fördjupad distansanalys och unika tolkningsverktyg för att objektivt kunna detektera fysiologiska störningar i hjärtat, såsom blåsljud.

Premiär för smarta, digitala hjärtundersökningar med Coala Labs

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 10:42 CET

Coala Labs är en ny, smart tjänst som gör det möjligt att bättre förstå hur ditt hjärta mår genom att bland annat analysera markörer i ditt blod, ditt blodtryck och EKG med Coala Heart Monitor. Du får alla analysresultat samlade i en säker portal och personlig återkoppling via videosamtal med specialistläkare.

Provtagningen görs enkelt via ett rikstäckande nätverk av 60 provtagningsställen och kliniker. Alla analyser görs av ledande svenska ackrediterade laboratorier såsom Aleris Medilab och Unilabs. I provtagningen ingår analyser av ett 10-tal olika hjärtrelaterade markörer i ditt blodprov som är relevanta för hjärta och kärl, samt bland annat blodtryck och EKG.

Ditt EKG analyseras genom att specialistläkare får access till dina Coala Heart Monitor mätningar som du gör regelbundet under 14 dagars tid. Har du ingen egen Coala kan du beställa Coala Labs Plus och då få låna hem Coala under begränsad tid.

I din personliga rapport och återkoppling av läkare får du en summering av dina analysresultat samt en uträknad Heart Score® som ger en vetenskapligt fastställd risknivå för ditt hjärta. Allt i samarbete med ledande kliniker, ackrediterade laboratorier och svenska läkare. Hittas avvikelser erbjuds möjligheter till vidare åtgärdsplaner.

Coala Labs smarta hälsoanalyser ger utifrån flera parametrar en samlad bild gällande din nuvarande hälsosituation och kommande risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Analyserna ger möjlighet att hitta avvikelser tidigt så rätt att behandling kan sättas in. Utifrån resultatet av hälsoundersökningen får du en individuellt anpassad vägledning till vad du själv kan göra för att minska din risk över tid.

Hälsoundersökningen består av tre enkla steg:

  1. Hälsoenkät – Du får svara på ett antal utvalda frågor som ger en samlad bild av riskparametrar för hjärt- och kärlsjukdom kopplat till din bakgrund och nuläge
  2. Laboratorieanalyser – medicinska analyser som visar risk för hjärt- och kärlsjukdom samt blodprov, blodtryck och EKG-mätning med Coala Heart Monitor.
  3. Återkoppling av specialistläkare (hjärt- och kärlsjukdomar) via videosamtal eller fysiskt möte beroende på undersökningsresultatet. Du får även en skriftlig rapport av analysen av dina blodvärden, ditt blodtryck och ditt EKG, samt en uträknad Heart Score som anger din risknivå för hjärt- och kärlsjukdomar.

För mer info och beställning, se coalalife.com/coala-labs. Just nu har vi specialerbjudanden!

För mer info kontakta:

Titti Lundgren, Chief Marketing Officer, +46 708 3533 28, titti.lundgren@coalalife.com

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inom digital hälsa inriktat på hjärtdiagnostik och mobil e-hälsa. Bolaget har utvecklat och lanserat en mångfaldigt prisbelönad portfölj av digitala medicintekniska lösningar för hjärtat. Produkterna säljs dels direkt mot konsument genom bland annat LloydsApotek, och dels direkt mot vården för att möjliggöra smartare, digitala hjärtutredningar. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.

För mer info, se www.coalalife.com

Coala Labs är en ny, smart tjänst som gör det möjligt att bättre förstå hur ditt hjärta mår genom att bland annat analysera markörer i ditt blod, ditt blodtryck och EKG med Coala Heart Monitor. Du får alla analysresultat samlade i en säker portal och personlig återkoppling via videosamtal med specialistläkare.

Läs vidare »

Coala Life får miljonanslag från Vinnova för utveckling av artificiell intelligens (AI) för att tidigt förutse hjärtsjukdomar

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 17:26 CET

Coala Life har tillsammans med Gävleborgs läns landsting, Gävle sjukhus och Cardiolund Research AB erhållit ett bidrag om totalt drygt 1,2 MSEK för att utveckla ett AI-baserat system som möjliggör tidig upptäckt av hjärtsjukdomar.

Om Coala Life

Coala Life - vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över.
Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.

Adress

  • Coala Life
  • Riddargatan 18
  • 114 51 Stockholm
  • Sverige

Länkar