Skip to main content

Coala Life tar in ytterligare 20 mkr för fortsatt expansion

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 15:42 CET

Efter en lyckad lansering av Coala Heart Monitor för självscreening av hjärtat, har nu Coala Life tagit in ytterligare 20 miljoner kronor i en riktad nyemission. Ambitionen är att fortsätta växa i Sverige men också internationellt.

Coala Life, det svenska e-hälsobolaget som strävar efter att minska dödligheten i hjärtsjukdomar, lanserade nyligen sin tjänst Coala Heart Monitor för självscreening av hjärtat. På kort tid har ett hundratal kunder tecknat sig för tjänsten och över 30 000 hjärtslag har analyserats. Coala Life har nu genomfört en riktad investerarrunda där 20 miljoner kronor tagits in från nuvarande ägare, lett av bland annat investerargruppen 20 North Street och de välkända näringslivsprofilerna Larry Leksell och Anders Nyrén. Nyemissionen som blev övertecknad ska användas för att påskynda bolagets tillväxt i Sverige och för att möjliggöra för geografisk expansion. Nästa mål i sikte är USA.

– Intresset för Coala Heart Monitor har varit stort från dag ett och nya kunder ansluter varje dag. Dessutom ser vi ett stort intresse från kliniker och läkare som vill följa sina patienter på distans. Vi ser därför en stor potential för fortsatt tillväxt i Sverige och står nu även beredda att expandera vår verksamhet till USA, så att också amerikaner ska kunna följa sina hjärtan, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Coala Heart Monitor kan köpas på www.coalalife.com eller på LloydsApotek, som Coala Life har ett exklusivt distributionsavtal med. Tjänsten säljs i två olika abonnemangsformer, Coala Premium och Coala Basic. Basic-abonnemanget vänder sig till den som regelbundet bara vill följa sitt hjärta medan Premium-abonnemanget vänder sig till den som även vill ha tillgång till utbildade hjärtsjuksköterskor via Hjärtupplysningen™, Sveriges första dedikerade e-sjukvårdsrådgivare.


– Coala är en trygghetstjänst för alla som av någon anledning är oroliga för sitt hjärta, eller vet att det finns ärflighet av hjärt- och kärlsjukdomar i släkten, eller har en historik avhjärtfel och vill följa sitt hjärta. Hundratusentals svenskar lever exempelvis med hjärtflimmer idag utan att ens veta om det. Att upptäcka symptomen i tid är givetvis oerhört viktigt, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

För mer information, kontakta:

Titti Lundgren, CMO, 070 8353328, titti.lundgren@coalalife.com
Philip Siberg, VD, 070 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Om Coala Heart Monitor

Coala Heart Monitor bygger på patenterad teknologi och mer än tio års svensk forskning och utveckling. Drivkraften när läkare och svenska entreprenörer bildade Coala 2004 var att hjälpa fler att upptäcka och behandla hjärtsjukdomar i ett tidigt skede. Nu är resultatet av forskningsarbetet här; en digital hjärtmonitor som registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En rad patent ligger till grund för detta system som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta.

Coala Heart Monitor består av digital teknologi som registrerar och digitaliserar hjärtljud, samt sensorer för att läsa av hjärtats elektriska impulser, så kallat EKG. Med Coala tas ett digitalt bröst-EKG och ett tum-EKG för att nå maximal precision och underlag för analysen. För analysen används avancerade algoritmer som är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor, en patenterad teknologi och en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.

Bifogade filer

Word-dokument