Skip to main content

Svensk innovation ska upptäcka hjärtfel i tid

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 10:00 CET

I dag lanseras Coala Heart Monitor, en svensk innovation som ska hjälpa fler att upptäcka hjärtsjukdomar i tid. Nu kan vem som helst screena sitt hjärta och direkt få en analys via sin smartphone. Vid avvikande resultat har användaren möjlighet att få råd från Hjärtupplysningen™, Sveriges första dedikerade e-sjukvårdsrådgivare, för individanpassad sjukvårdsrådgivning. Coala Heart Monitor säljs på Coala Lifes webbplats och via lloydsapotek.se.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen – bara i Sverige dör fyra av tio i hjärtrelaterade sjukdomar – och orsaken är i många fall en sen diagnos. I dag lanseras svenskutvecklade Coala Heart Monitor, en digital självscreeningsprodukt som snabbt och enkelt registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens så att eventuella symptom kan upptäckas i tid. Genom att placera Coalan mot hjärtat i 30 sekunder, följt av en referensmätning med tum-EKG, får användaren på bara några sekunder reda på hur hjärtat mår.

– Coala är en trygghetstjänst. Den finns för alla som har historik av olika hjärtrubbningar eller hjärtfel, som har släktingar med hjärt- och kärlsjukdomar eller som av någon annan anledning är orolig för hjärtat och vill följa det. Hundratusentals svenskar lever exempelvis med hjärtflimmer idag utan att ens veta om det. Att upptäcka symptomen i tid kan vara helt avgörande, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Skulle ett avvikande värde upptäckas vid screeningen kan Coala Premium-användare ta direktkontakt med Hjärtupplysningen™ eller ansluten läkare. Hjärtupplysningen™ är Sveriges första dedikerade e-sjukvårdsrådgivare med direktuppkoppling mot Coala, vilket gör att användaren snabbt kan få personlig och relevant rådgivning per telefon.

– Coala Heart Monitor är en mycket spännande tjänst inom e-hälsa som vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder. Coala representerar en ny typ av medicinteknisk lösning, där diagnos och rådgivning kan erbjudas i realtid. Det ligger helt i linje med vår position om att vara Sveriges mest nytänkande apotek, säger Fredrik Lindblad, Marknadsdirektör på LloydsApotek.

Abonnemang säljs via webb och LloydsApotek
Coala levereras med olika accessoarer för att kunna ta med Coala i vardagen och snabbt kunna göra en screening av hjärtat, när som helst och var som helst. Coala Heart Monitor kan köpas på www.coalalife.com eller genom lloydsapotek.se, som Coala har ett exklusivt distributionsavtal med. Till en början är tjänsten endast tillgänglig via LloydsApoteks e-handel men från och med 2017 kommer den även att säljas i LloydsApoteks fysiska apotek.

Tjänsten säljs i två olika abonnemangsformer, Coala Premium och Coala Basic. Basic-abonnemanget vänder sig till den som regelbundet bara vill följa sitt hjärta medan Premium-abonnemanget vänder sig till den som även vill ha tillgång till utbildade hjärtsjuksköterskor.

För mer information, kontakta:

Titti Lundgren, CMO, 070 8353328, titti.lundgren@coalalife.com
Philip Siberg, VD, 070 7906734, philip.siberg@coalalife.com
Fredrik Lindblad, Marknadsdirektör, LloydsApotek, 070 1015870, fredrik.lindblad@lloydsapotek.se

För möjligheten att testa hjärtmonitorn, kontakta:
Fannie Friberg, Spotlight PR, 0735-31 49 78, fannie.friberg@spotlightpr.se

OM COALA LIFE & COALA HEART MONITOR

Coala bygger på patenterad teknologi och mer än tio års svensk forskning och utveckling. Drivkraften när läkare och svenska entreprenörer bildade Coala 2004 var att hjälpa fler att upptäcka och behandla hjärtsjukdomar i ett tidigt skede. Nu är resultatet av forskningsarbetet här; en digital hjärtmonitor som registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En rad patent ligger till grund för detta system som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta.

Coala består av digital teknologi som registrerar och digitaliserar hjärtljud, samt sensorer för att läsa av hjärtats elektriska impulser, så kallat EKG. Med Coala tas ett digitalt bröst-EKG och ett tum-EKG för att nå maximal precision och underlag för analysen. För analysen används avancerade algoritmer som är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Coala App ger användarna svar och vägledning

Analysen görs i realtid och resultatet visas direkt i Coala-app. Coala kommunicerar direkt med användarens smartphone; resultatet visas på skärmen och lagras sedan i en personlig journal. Svaret på hur hjärtat mår visas tydligt direkt på skärmen. All data sparas säkert och krypterat.

Samarbete med Hjärtupplysningen™

Om ett avvikande värde upptäcks kan Coala Premium-användare ta direktkontakt med Hjärtupplysningen™ eller ansluten läkare. Hjärtupplysningen™ är Sveriges första dedikerade e-sjukvårdsrådgivare med direktuppkoppling mot Coala, som ger sjukvårdsrådgivning per telefon direkt till användare med Coala Premium-abonnemang.

Hjärtupplysningen™ har direkt och säker uppkoppling mot Coala Care-portalen och där ges en översikt över varje enskild ansluten Coala-användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och stöd till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör.

Coala erbjuds med två olika abonnemangsformer

Tjänsten säljs i två olika abonnemangsformer, Coala Premium och Coala Basic. Basic-abonnemanget vänder sig till den som vill följa sitt hjärta för att stilla en oro medan Premium-abonnemanget vänder sig till den som även vill ha tillgång till utbildade hjärtsjuksköterskor. Coala Heart Monitor kostar 1 295kr och 299 kronor per månad för ett Premium abonnemang och 99kr per månad för ett Basic abonnemang.

Coala-appen finns att ladda ner från App Store och Google Play.

Coala Premium abonnemang

- Obegränsat antal hjärtmätningar av EKG, hjärtljud och puls.
- Automatisk analys av EKG-mätningar.
- Integrerad sjukvårdsrådgivning genom Hjärtupplysningen™.
- Möjlighet för externa vårdgivare att få tillgång till Coala-journalen via Coala Care Portal.
- Säker, krypterad och obegränsad datalagring av hjärtdata under 3 år.
- Möjlighet att bidra till forskning genom att delta i Coala Atlas.
- Ladda upp data till Hälsa för mig-portalen.

Coala Basic abonnemang

- Obegränsat antal hjärtmätningar av EKG, hjärtljud och puls.
- Automatisk analys av EKG-mätningar.
- Säker, krypterad och obegränsad datalagring av hjärtdata under ett år.
- Möjlighet att bidra till forskning genom att delta i Coala Atlas.

Coala Heart Monitor och dess analysmjukvara är utvecklad i Sverige och är enligt Läkemedelsverket och EU-lagstiftning klassad som en medicinteknisk produkt.Det samlade medicintekniska systemet har validerats noga innan det har blivit godkänd för försäljning och användning på den europeiska marknaden.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor, en patenterad teknologi och en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.