Skip to main content

Coca-Cola Enterprises Sverige inspiration för mer jämställda arbetsplatser

Nyhet   •   Dec 02, 2015 21:15 CET

Coca-Cola Enterprises Sverige har under 2015 uppmärksammats för vår medvetna satsning på att få kvinnliga medarbetare att utvecklas och växa. Bland annat fick vi tidigare i år ta emot Industrins jämställdhetspris. Nu är vi stolta att vara med i Unionens bok Allt att vinna – från ord till handling för jämställda arbetsplatser som ett gott exempel på företag i Sverige som jobbar aktivt med jämställdhet på arbetsplatsen.

Exempel på initiativ som Coca-Cola Enterprises Sverige driver är två kvinnliga nätverk. Ett nätverk är för kvinnliga talanger och ett är för kvinnliga medarbetare inom produktion och distribution. För att underlätta för de anställda med barn, män som kvinnor, att förena arbete med familj finns också ett särskilt föräldraprogram.

Vikten av jämställdhet syns även i företagets ledningsgrupp, där det idag sitter lika många män som kvinnor. Även på försäljnings- och marknadsavdelningarna är hälften av medarbetarna och ledningsgruppen kvinnor.

Med förhoppningen att kunna inspirera andra att höja ambitionsnivån i jämställdhetsarbetet, delar företrädare för en rad olika företag med sig av sina erfarenheter av ett framgångsrikt jämställdhetsarbete i boken. De berättar om vilka fördelar och vinster som arbetet leder till på såväl individ-, arbetsplats- som företagsnivå.

I boken intervjuas Arne Dahlberg HR Business Partner, VD Pierre Decroix och Unionens Ola Erhult, arbetstagarrepresentant i CCES styrelse.