​Kraften i det samlade ledarskapet

Nyheter   •   Aug 18, 2018 10:00 CEST

En organisation kan inte prestera på högre nivå än vad dess ledare gemensamt kan åstadkomma. Och trots att de flesta verksamheter har många hårt arbetande, engagerade, intelligenta och kunniga chefer så kan ledarskapet ur ett helhetsperspektiv faktiskt utgöra en negativ faktor i förhållande till nödvändig utveckling av verksamheten.

Komplicerade eller komplexa beslut?

Nyheter   •   Maj 31, 2018 12:43 CEST

Innan du fattar ett beslut fundera på vilken typ av beslut det är som du skall ta. Det är olika angreppssätt. Att hantera ett komplicerat beslut som ett enkelt beslut blir inte bra, inte heller att hantera ett komplext beslut som ett komplicerat beslut.

​Ledares utveckling planar ut…

Nyheter   •   Apr 02, 2018 17:00 CEST

Ju längre vi studerar och arbetar med organisationsutveckling desto tydligare blir det hur mycket ledarskapet faktiskt påverkar verksamhetens resultat. Det går inte att komma runt att den kvalitet med vilken en person utövar sitt ledarskap ofta är den mest avgörande faktorn för både samarbetsklimat och produktivitet.

"Individuell organisationsutveckling" i sex distinkta steg!

Nyheter   •   Feb 18, 2018 16:14 CET

Från och med i år erbjuder vi ett sätt för den som är erfaren som chef att få stöd i att utveckla ett ännu mer effektivt ledarskap. Vi vänder oss till dig som leder en ledningsgrupp, utvecklingsprojekt eller motsvarande.

​Vi tar vår hemsida till nästa nivå

Nyheter   •   Nov 26, 2017 20:33 CET

Under hösten har vi arbetat med att utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande. På vår nya hemsida har vi sökt tydliggöra vårt grundläggande synsätt på ledarskap och organisationsutveckling. Vi har också beskrivit vårt arbetsområde, viktiga byggstenar i arbetet och våra nya produkter.

Går det att träna sig till klokskap?

Nyheter   •   Jul 05, 2017 13:39 CEST

När vi inte helt kan se, höra eller på annat sätt uppfatta vad som händer i en situation innebär det ofta att vi agerar på symtomen snarare än de underliggande problemen. En verksamhet som har en begränsad bild av vad som pågår i deras interna och externa verklighet har svårt att bli framgångsrik.

Förhandla inte med frontalloben avstängd!

Nyheter   •   Apr 12, 2017 16:02 CEST

Se varför du inte ska förhandla med frontalloben avstängd och vad som händer i hjärnan när vi blir stressade på https://youtu.be/rRN4BJIv4nA

Tänd ett ljus i hjärnan, fysiken bakom insikt.

Nyheter   •   Dec 22, 2016 09:02 CET

Skall vi komma till nya insikter räcker det inte mad att fokusera, vi behöver också kunna slappna av.

​Kulturell entropi och värderingar

Nyheter   •   Sep 16, 2016 10:42 CEST

Graden av kulturell entropi i en organisation hänger samman med hur människor upplever företagets kultur. Den är kopplad till gapet mellan uttalade företagsvärderingar och ledningens agerande. Kulturell entropi kan mätas och ge en indikation på hur organisationen mår och vad som behöver göras för att förbättra läget och öka förtroendet.

Sänk tempot och öka den intellektuella hastigheten.

Nyheter   •   Jul 01, 2016 15:17 CEST

Prefrontalcortex är den främre del av hjärnan som du använder när du planerar och hanterar komplexa kognitiva processer. PFC fungerar som bäst när balansen av olika hormoner är optimal. Med rätt balans kan du fokusera på dina mål, för mycket och du blir stressad och PFC stänger ned vilket påverkar din förmåga att fatta kvalitativa beslut. Genom att ta det lugnare kan du få mera uträttat.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Partner
 • anllnisgkaro@cxicomjrgpvs.adsewv
 • +46704873374
Annika arbetar med ledarutveckling på individ- och gruppnivå samt med stöd för utveckling av organisationers kultur och... Visa mer

 • Presskontakt
 • Partner
 • ultff@fpccbuoruqgski.snmevk
 • +46704566031
Ulf arbetar med verksamhetsutveckling, utveckling av ledarskapet på såväl indivd- grupp- som organisationsnivån. Dessutom utbildar Ulf i förhandlingsteknik.

Om Bramsen/Giege Co-creative Organizations

Samskapande chefer skapar förutsättningar för framgångsrika organisationer.

Vi arbetar med affärskritisk kompetens för organisationer som vill skapa en långsiktigt framgångsrik och lönsam verksamhet och för vilka den mänskliga utvecklingen är lika central och självklar som utvecklingen av produkter, affärstänkande, resultat, strukturer och metodik.

Adress

 • Bramsen/Giege Co-creative Organizations
 • Rödarvsgränd 40
 • 16245 Vällingby
 • Sweden