Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Är det värt det?

Är det värt det?

Nyheter   •   Jan 08, 2019 19:16 CET

Chefer sliter ofta hårt och behöver trots det många gånger konstatera att de krav som ställs på ledarskapet känns omöjliga att leva upp till. Jag har stor förståelse för den reaktionen. Ledarskapspolicys brukar måla upp en omfattande kravbild som man gärna vill sträva mot men ibland syns en hel avgrund mellan policyn och en vardag präglad av ryckighet och ständiga brandkårsutryckningar.

Immunity to change!

Immunity to change!

Nyheter   •   Sep 28, 2018 11:21 CEST

Vissa personliga utvecklingsmål är väldigt svåra att nå därför att det finns ett inre omedvetet motstånd. För att lyckas med den typen av förändring räcker det inte med att göra mer av samma sak, utan här behöver man ett helt annat sätt att tänka. Ett verktyg för att identifiera motståndet och komma vidare är "Immunity to change". Vi ger en kort introduktion här.

​Kraften i det samlade ledarskapet

​Kraften i det samlade ledarskapet

Nyheter   •   Aug 18, 2018 10:00 CEST

En organisation kan inte prestera på högre nivå än vad dess ledare gemensamt kan åstadkomma. Och trots att de flesta verksamheter har många hårt arbetande, engagerade, intelligenta och kunniga chefer så kan ledarskapet ur ett helhetsperspektiv faktiskt utgöra en negativ faktor i förhållande till nödvändig utveckling av verksamheten.

Komplicerade eller komplexa beslut?

Komplicerade eller komplexa beslut?

Nyheter   •   Maj 31, 2018 12:43 CEST

Innan du fattar ett beslut fundera på vilken typ av beslut det är som du skall ta. Det är olika angreppssätt. Att hantera ett komplicerat beslut som ett enkelt beslut blir inte bra, inte heller att hantera ett komplext beslut som ett komplicerat beslut.

​Ledares utveckling planar ut…

​Ledares utveckling planar ut…

Nyheter   •   Apr 02, 2018 17:00 CEST

Ju längre vi studerar och arbetar med organisationsutveckling desto tydligare blir det hur mycket ledarskapet faktiskt påverkar verksamhetens resultat. Det går inte att komma runt att den kvalitet med vilken en person utövar sitt ledarskap ofta är den mest avgörande faktorn för både samarbetsklimat och produktivitet.

"Individuell organisationsutveckling" i sex distinkta steg!

"Individuell organisationsutveckling" i sex distinkta steg!

Nyheter   •   Feb 18, 2018 16:14 CET

Från och med i år erbjuder vi ett sätt för den som är erfaren som chef att få stöd i att utveckla ett ännu mer effektivt ledarskap. Vi vänder oss till dig som leder en ledningsgrupp, utvecklingsprojekt eller motsvarande.

​Vi tar vår hemsida till nästa nivå

​Vi tar vår hemsida till nästa nivå

Nyheter   •   Nov 26, 2017 20:33 CET

Under hösten har vi arbetat med att utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande. På vår nya hemsida har vi sökt tydliggöra vårt grundläggande synsätt på ledarskap och organisationsutveckling. Vi har också beskrivit vårt arbetsområde, viktiga byggstenar i arbetet och våra nya produkter.

Går det att träna sig till klokskap?

Går det att träna sig till klokskap?

Nyheter   •   Jul 05, 2017 13:39 CEST

När vi inte helt kan se, höra eller på annat sätt uppfatta vad som händer i en situation innebär det ofta att vi agerar på symtomen snarare än de underliggande problemen. En verksamhet som har en begränsad bild av vad som pågår i deras interna och externa verklighet har svårt att bli framgångsrik.

Förhandla inte med frontalloben avstängd!

Förhandla inte med frontalloben avstängd!

Nyheter   •   Apr 12, 2017 16:02 CEST

Se varför du inte ska förhandla med frontalloben avstängd och vad som händer i hjärnan när vi blir stressade på https://youtu.be/rRN4BJIv4nA

Tänd ett ljus i hjärnan, fysiken bakom insikt.

Tänd ett ljus i hjärnan, fysiken bakom insikt.

Nyheter   •   Dec 22, 2016 09:02 CET

Skall vi komma till nya insikter räcker det inte mad att fokusera, vi behöver också kunna slappna av.

​Kulturell entropi och värderingar

​Kulturell entropi och värderingar

Nyheter   •   Sep 16, 2016 10:42 CEST

Graden av kulturell entropi i en organisation hänger samman med hur människor upplever företagets kultur. Den är kopplad till gapet mellan uttalade företagsvärderingar och ledningens agerande. Kulturell entropi kan mätas och ge en indikation på hur organisationen mår och vad som behöver göras för att förbättra läget och öka förtroendet.

Sänk tempot och öka den intellektuella hastigheten.

Sänk tempot och öka den intellektuella hastigheten.

Nyheter   •   Jul 01, 2016 15:17 CEST

Prefrontalcortex är den främre del av hjärnan som du använder när du planerar och hanterar komplexa kognitiva processer. PFC fungerar som bäst när balansen av olika hormoner är optimal. Med rätt balans kan du fokusera på dina mål, för mycket och du blir stressad och PFC stänger ned vilket påverkar din förmåga att fatta kvalitativa beslut. Genom att ta det lugnare kan du få mera uträttat.

​Att utveckla organisationer, del 2 – Under ytan

​Att utveckla organisationer, del 2 – Under ytan

Nyheter   •   Apr 17, 2016 19:13 CEST

Det som ofta är svårast när man arbetar med organisationsutveckling är att hantera de processer som inte riktigt går att ta på men som i hög grad påverkar organisationens förmåga att åstadkomma resultat. Det kan handla om intressekonflikter, olika värderingar, personliga konflikter och attityder.

Developing Organizations, Part 2 - Below the surface

Developing Organizations, Part 2 - Below the surface

Nyheter   •   Apr 17, 2016 19:05 CEST

Very often the toughest tasks when developing an organization lies in handling intangibles like conflicting interests, different values, personal conflicts, and attitudes. These are situations characterized of substantial social challenge. They evoke emotional reactions and behaviors that are often intimidating to people and therefore difficult to handle in a good way.

Betydelsen av ett välkomnande klimat.

Betydelsen av ett välkomnande klimat.

Nyheter   •   Feb 25, 2016 17:44 CET

Om medarbetarna upplever sig exkluderade eller inkluderade på arbetsplatsen påverkar både välbefinnandet och den intellektuella produktiviteten.

Developing Organizations, part 1 – The Power of Consciousness

Developing Organizations, part 1 – The Power of Consciousness

Nyheter   •   Jan 31, 2016 22:34 CET

​Quality in decision-making Human behavior, quality in decision-making and leadership are closely connected to the way we look at the world. A person´s subjective experience of reality will guide what he or she considers to be the best way of running the business and develop the organisation.

​Att utveckla organisationer, del 1 – Medvetandets kraft

​Att utveckla organisationer, del 1 – Medvetandets kraft

Nyheter   •   Jan 31, 2016 22:27 CET

Vad styr vårt egentligen vårt beslutsfattande Mänskligt beteende, ledarskap och beslutsfattande hänger intimt samman med hur vi ser på världen. En persons subjektiva upplevelse av verkligheten styr vad han eller hon anser vara det bästa sättet att leda verksamheten och utveckla organisationen.

Effektiv motivation

Effektiv motivation

Nyheter   •   Nov 27, 2015 13:44 CET

Genom att också fokusera på hur du kan bidra till att skapa bra förutsättningar för inre motivation kan du på ett effektivt sätt öka engagemanget bland dina medarbetare. Yttre motivation är som regel dyr och inte särskilt effektiv medan inre motivation är både kraftfull och billig. Medarbetare som har en hög inre motivation inte bara mår bättre utan de är också mera produktiva på flera plan.

Effective motivation

Effective motivation

Nyheter   •   Nov 27, 2015 13:41 CET

By focusing on creating better conditions for intrinsic motivation it is possible to increase staff commitment in a cost-effective way. Employees with high intrinsic motivation are both healthier and more productive. Extrinsic motivation on the other hand is often expensive and less effective.

How to increase organizational brainpower

How to increase organizational brainpower

Nyheter   •   Sep 27, 2015 18:01 CEST

​Do you sometimes ponder on the characteristics of your organizational culture? In this newsletter we would like to share some of our reflections on the importance of developing the kind of culture necessary for nurturing a high level of intellectual exchange between people.