Media no image

Var fjärde privatanställd tjänsteman följer aktivt sin pension

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 07:00 CEST

Var fjärde privatanställd tjänsteman följer aktivt hur deras tjänstepension utvecklas. Ju närmare pension, desto större aktivitet, visar en ny undersökning från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Det är glädjande att många intresserar sig för sin pension. Men det är viktigt att veta att man inte behöver vara aktiv – tjänstepensionen ITP ger bra avkastning även till den som inte vill göra egna val, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Undersökningen visar att var fjärde, 23 procent, av de privatanställda tjänstemännen är ganska eller mycket aktiva när det gäller att följa utvecklingen av sin tjänstepension. Aktiviteten ökar ju närmare pensionen man kommer: Bland dem som hunnit bli 55 år eller mer är var tredje, 33 procent, aktiva. Det är nästa tre gånger så stor andel som i den yngsta gruppen, 34 år och yngre, där 12 procent aktivt följer hur deras sparande utvecklas.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Därför är det bästa pensionstipset till unga att redan från början välja en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, säger Tomas Carlsson.

Nio av tio yrkesarbetande har i dag någon form av tjänstepension, men i en del sektorer där många unga arbetar är förmånen ovanlig. Det gäller till exempel branscher som spelutveckling, IT, reklam och pr.

Pensionen kan motsvara upp till två tredjedelar av den tidigare inkomsten, under förutsättning att man har tjänstepension under hela arbetslivet och jobbar heltid i 40 år. För den som saknar tjänstepension blir pensionen väsentligt lägre.

Tjänstepensionen är den del av pensionen som arbetsgivaren betalar. Den allmänna pensionen från staten består av inkomstpension och premiepension.

Bilagor nedan:
-Om undersökningen
- Tre tips för bättre pensionskoll

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Om Collectums undersökning
Collectums undersökning mäter kännedom, beteenden och attityder om pension hos 1 000 ITP-försäkrade tjänstemän som fått Collectums årsbesked. Undersökningen genomfördes 27 mars–20 april 2017. 1 000 ITP-försäkrade tjänstemän fick frågan: ”Hur pass aktiv skulle du säga att du är när det gäller att följa utvecklingen av din tjänstepension?”. 31 procent svarade ”inte alls aktiv”, 29 procent svarade ”inte särskilt aktiv”, 18 procent svarade ”varken eller”, 18 procent svarade ”ganska aktiv”, 5 procent svarade ”mycket aktiv”.

Tre tips för bättre pensionskoll
1. Säkra tjänstepensionen. Se till att arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta nivå kan vara 4–10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

2. Skaffa dig en samlad bild. På minpension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension, där såväl den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det eventuella privata sparandet ingår.

3. Välj och välj bort. Att ha återbetalningsskydd för tiden fram till pensionsåldern är en trygghet för familjen och sänker inte din pension nämnvärt. Fyll på med familjeskydd om din familj behöver mer. Fundera sedan på att ta bort återbetalningsskyddet när du väl går i pension, eftersom det kan öka din pension med upp till 20 procent.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Var fjärde privatanställd tjänsteman följer aktivt hur deras tjänstepension utvecklas. Ju närmare pension, desto större aktivitet, visar en ny undersökning från tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »
Jwetkn3z5twds2geosmf

Collectums avgiftsrapport 2017: Halverade avgifter med upphandlade pensionsfonder

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 09:03 CEST

De fonder som upphandlats inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP har mer än halverade avgifter jämfört med samma fonder på den öppna marknaden. För pensionsspararen kan det innebära 330 000 kronor mer i pension. Det visar Collectums nya avgiftsrapport för 2017.

Media no image

Nästan hälften missar informationen om tjänstepension i röda kuvertet

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 07:30 CEST

Drygt hälften, 54 procent, av tjänstemännen har läst årets röda kuvert med besked om tjänstepensionen ITP. Av dem tycker de allra flesta att det är lätt att förstå. Det visar en ny undersökning från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Det röda kuvertet från Collectum är positiv läsning för de flesta, så det finns goda skäl att öppna det. Med hjälp av informationen i kuvertet blir det enklare att göra medvetna val för att höja den framtida pensionen, säger Collectums pensionsexpert Tomas Carlsson.

Åtta av tio tjänstemän, 81 procent, vet att de har fått årsbeskedet om tjänstepension. Totalt 64 procent har öppnat sitt röda kuvert. Drygt hälften, 54 procent, uppger att de också har läst årets besked. Det är en ökning jämfört med i fjol, då 48 procent uppgav att de hade läst beskedet. Av dem som har läst årsbeskedet är det stora flertalet positiva. Hela 87 procent tycker att det är mycket eller ganska lätt att förstå.

Det röda kuvertet från Collectum innehåller bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension. I genomsnitt får de privatanställda tjänstemännen 6 200 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

Kuvertet skickades ut i mars till 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän. Strax innan landade Pensionsmyndighetens orange kuvert med årsbeskedet om den allmänna pensionen.

– Genom att lägga ihop sin tjänstepension med den allmänna pensionen får man en bra överblick över hur mycket man har att leva på som pensionär. Och det enklaste sättet att få en tydlig bild är att gå in på minpension.se, säger Tomas Carlsson.

Under mars och april 2017 telefonintervjuades 1 000 privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP. Undersökningen genomfördes av GfK på uppdrag av Collectum.

Bilaga nedan: Tre tips till dig som fått röda kuvertet

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79.
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25.


Tre tips till dig som får röda kuvertet
Om du får det röda kuvertet i brevlådan kan du vara glad – du har tjänstepensionen ITP med ett kvalitetssäkrat utbud och låga avgifter.

1. Öppna ditt röda kuvert – där finns bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension.

2. Lägg ihop tjänstepensionen i det röda kuvertet med den allmänna pensionen i det orange kuvertet för att få en god bild av vad du har att leva på som pensionär.

3. Använd Minpension.se för att göra din egen pensionsprognos. Då ingår även eventuellt privat pensionssparande.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Drygt hälften, 54 procent, av tjänstemännen har läst årets röda kuvert med besked om tjänstepensionen ITP. Av dem tycker de allra flesta att det är lätt att förstå. Det visar en ny undersökning från tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »
Media no image

Inkomstras för pensionerade systemutvecklaren utan tjänstepension

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:00 CEST

En privatanställd systemutvecklare som saknar tjänstepension får räkna med att klara sig på mindre än en tredjedel, 29 procent, av inkomsten som pensionär. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Det är tydligt att tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Inkomstraset kan bli brant för den som lämnar arbetslivet utan tjänstepension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Pensionen kan motsvara upp till två tredjedelar av den tidigare inkomsten, under förutsättning att man har tjänstepension under hela arbetslivet och jobbar heltid i 40 år. För den som saknar tjänstepension blir pensionen väsentligt lägre.

En privatanställd systemutvecklare utan tjänstepension får 29 procent av sin tidigare inkomst i allmän pension, enligt Collectums beräkningar. För tjänstemän i högre lönelägen som saknar tjänstepension kan siffran bli ännu lägre.

Den allmänna pensionen har ett inkomsttak på 38 400 kronor i månaden. För att den samlade pensionen ska stå i proportion till den tidigare lönen har arbetsmarknadens parter kommit överens om att pensionssparare som har en lön över taket ska få betydligt större avsättningar till tjänstepensionen, jämfört med den som har en lägre lön. Tjänstepension blir därför ännu viktigare för den som har en högre lön.

– Oavsett hur mycket man tjänar är det viktigt att alltid jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Annars bör man förhandla till sig en tjänstepension, säger Tomas Carlsson.

Tjänstepensionen är den del av pensionen som arbetsgivaren betalar. Den allmänna pensionen från staten består av inkomstpension och premiepension.

Bilaga nedan: Räkneexempel

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25


Räkneexempel

Systemutvecklaren
Lön
Ingångslön vid 25 år 29 000 kronor
Lön vid 65 år 56 916 kronor
Total pension vid 65 år Andel av slutlön
Med tjänstepension 33 952 kronor 60 procent
Utan tjänstepension 16 511 kronor 29 procent
Andel av totala pensionen
Tjänstepension 17 441 kronor 51 procent
Inkomstpension 13 163 kronor 39 procent
Premiepension 3 348 kronor 10 procent


Så gjorde vi beräkningen:
Vår exempelperson börjar jobba vid 25 års ålder, jobbar heltid i 40 år och går i pension vid 65 år. Underlag till ingångslönen har vi hämtat från Statistiska centralbyrån.

 • Löneutveckling (efter inflation): 1,7 procent
 • Inflation: 2 procent
 • Avkastning tjänstepensionen och premiepensionen före avgifter – fram till pension: 4 procent
 • Utveckling pensionsrätter/allmän pension fram till pension: 1,7 procent (motsvarar avkastning för inkomstpensionen)

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

En privatanställd systemutvecklare som saknar tjänstepension får räkna med att klara sig på mindre än en tredjedel, 29 procent, av inkomsten som pensionär. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »
Media no image

Föräldraledighet inget slag mot pensionen

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 08:00 CEST

Den som har tjänstepensionen ITP kan vara föräldraledig i upp till 13 månader utan att förlora något i framtida pension. Den som är hemma med barn längre än så förlorar bara marginellt. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Tvärtemot vad många tror behöver inte en föräldraledighet ha så stor påverkan på den framtida pensionen. Den som har den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP tjänar in tjänstepension även när han eller hon är hemma med sitt barn, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Den som vid två olika tillfällen är föräldraledig i 15 månader och tar ut sju dagars föräldraledighet per vecka får 113 kronor mindre att röra sig med per månad som pensionär. Den som i stället väljer att ta ut tre dagars föräldraledighet per vecka får 447 kronor mindre per månad som pensionär. Det visar nya beräkningar från Collectum.

Tjänstepensionen ITP gör det möjligt att vara föräldraledig i 13 månader utan att förlora några inbetalningar till tjänstepensionen. Ett par som delar föräldraledigheten lika kan alltså vara hemma med barn i över två år och samtidigt tjäna in till tjänstepension som vanligt.

Föräldrapenning från Försäkringskassan är pensionsgrundande på samma sätt som lön. Dessutom får den förälder som tjänar minst så kallad pensionsrätt för barnår, vilket innebär extrapengar till pensionen under barnets första fyra år.

– Föräldraledighet i sig har alltså marginell påverkan på den framtida pensionen om man jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtalad tjänstepension, säger Tomas Carlsson.

I den mån föräldraledighet påverkar löneutvecklingen kan det i sin tur påverka pensionen eftersom tjänstepensionen ITP baseras på vad man tjänar. Arbetar man deltid under småbarnsåren kan även det ha påverkan på pensionen.

Tjänstepensionen är den del av pensionen som arbetsgivaren betalar. ITP är tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän som arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Den allmänna pensionen från staten består av inkomstpension och premiepension.

Mer om föräldraledighet och pension: Pratapension.se
Fakta: För dig som är föräldraledig
Räkneexempel: Föräldralediga ekonomen Kim

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Fakta: För dig som är föräldraledig
- Föräldrapenning från Försäkringskassan är pensionsgrundande.
- Har du kollektivavtal får du föräldralön under din föräldraledighet, vilket innebär att arbetsgivaren fyller ut en del av glappet mellan föräldrapenningen och din vanliga lön.
- Den förälder som tjänar minst får automatiskt så kallad pensionsrätt för barnår, vilket innebär extrapengar till pensionen under barnets första fyra år.
- För dig som har ITP 1 betalas premierna till din tjänstepension in när du tar ut föräldrapenning. Det är inte din arbetsgivare utan en försäkring som betalar. 
- För dig som har ITP 2 är det upp till arbetsgivaren att välja om du ska få premier inbetalda under föräldraledigheten. 
- Du kan ta reda på om du har ITP 1 eller ITP 2 på Collectum.se.

Räkneexempel: Föräldralediga ekonomen Kim
Kim börjar jobba vid 25 års ålder och har ITP 1. Han är föräldraledig vid två tillfällen, när han är 30 år och 33 år. Båda gångerna varar föräldraledigheten i 15 månader. Han går i pension vid 65 år och har därmed varit ute i arbetslivet i 40 år.

Föräldraledig
Sju dagars föräldrapenning per vecka
Föräldraledig
Tre dagars föräldrapenning per vecka
Ej föräldraledig
Ingångslön vid 25 år 27 500 kronor 27 500 kronor 27 500 kronor
Lön vid 65 år 53 973 kronor 53 973 kronor 53 973 kronor
Pension vid 65 år
Tjänstepension 15 005 kronor 14 671kronor 15 118 kronor
Inkomstpension 13 159 kronor 13 159 kronor 13 159 kronor
Premiepension 3 348 kronor 3 348 kronor 3 348 kronor
Total pension 31 511 kronor 31 177 kronor 31 624 kronor
Skillnad jämfört med den som inte är föräldraledig alls -113 kronor - 447 kronor

Mer om hur vi har räknat:

 • Löneutveckling (efter inflation): 1,7 procent
 • Inflation: 2 procent
 • Avkastning tjänstepensionen och premiepensionen före avgifter – fram till pension: 4 procent
 • Avkastning under utbetalning, tjänstepensionen: 3 procent
 • Utveckling pensionsrätter/allmän pension fram till pension: 1,7 procent (motsvarar avkastning för inkomstpensionen)

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Den som har tjänstepensionen ITP kan vara föräldraledig i upp till 13 månader utan att förlora något i framtida pension. Den som är hemma med barn längre än så förlorar bara marginellt. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »
Media no image

Collectums pensionsbarometer: Svenskarnas pensionsengagemang minskar

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 11:57 CEST

Fyra av tio svenskar, 40 procent, känner sig mycket eller ganska engagerade när de får årsbesked om sin framtida pension. Det är en minskning med två procentenheter jämfört med för två år sedan, visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

– Det finns mycket att tjäna på att engagera sig i sin framtida pension. Genom att göra medvetna val kan du påverka hur mycket du har att leva på som pensionär, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

I år uppger 40 procent att de känner sig ganska eller mycket engagerade när de får sina årsbesked, vilket är en minskning jämfört med 2015 då engagemanget låg på 42 procent. Årets undersökning visar att det fortfarande är fler svenskar som känner sig oengagerade, 51 procent, än som känner sig engagerade i sin pension. Skillnaderna mellan män och kvinnor är små.

Det orange kuvertet med årsbeskedet om den allmänna pensionen landade i svenskarnas brevlådor i början av året. Det röda kuvertet från Collectum med årsbesked om tjänstepensionen ITP skickades under mars ut till 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän. I genomsnitt får de 6 200 kronor per månad i tjänstepension, att lägga till den allmänna pensionen.

– För att få en samlad bild av den totala pensionen är mitt tips att lägga en stund på att läsa årsbeskeden, och att göra sin egen prognos på minpension.se, säger Tomas Carlsson.

Collectum upphandlar de försäkringsbolag som förvaltar kapitalet inom tjänstepensionen ITP. Genom upphandlingen pressas avgifterna för sparandet ned.

Länk: Minpension.se
Länk: Pratapension.se
Länk till Sifoundersökningen: Engagemang kring pensionsbesked

Faktaruta: Collectums pensionsbarometer
Tabell: Känner du dig engagerad eller oengagerad när du får besked om din framtida pension?

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25.
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51.

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras åtta gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo.

Den senaste Sifoundersökningen genomfördes 27 februari–8 mars 2017. 1 328 personer i yrkesverksam ålder fick frågan ”Känner du dig engagerad eller oengagerad när du får årsbesked om din framtida pension?” Samma fråga har ställts varje år sedan 2010, undantaget 2016.

Känner du dig engagerad eller oengagerad när du får årsbesked om din framtida pension?
Ganska eller mycket engagerad Ganska eller mycket oengagerad Tveksam, vet ej/ Har aldrig fått något årsbesked
2010 43 procent 49 procent 8 procent
2011 39 procent 51 procent 10 procent
2012 37 procent 55 procent 9 procent
2013 44 procent 46 procent 11 procent
2014 36 procent 54 procent 9 procent
2015 42 procent 46 procent 11 procent
2017 40 procent 51 procent 10 procent

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Fyra av tio svenskar, 40 procent, känner sig mycket eller ganska engagerade när de får årsbesked om sin framtida pension. Det är en minskning med två procentenheter jämfört med för två år sedan, visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Läs vidare »
Media no image

Nu får 1,8 miljoner svenskar röda kuvertet

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 08:15 CET

Nu landar de röda kuverten i brevlådan hos 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän. Kuvertet från Collectum innehåller årsbesked om tjänstepensionen ITP. Den genomsnittliga pensionsspararen får enligt prognosen 6 200 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

– Genom att lägga ihop tjänstepensionen i det röda kuvertet med den allmänna pensionen i det orange kuvertet får man en god bild av vad man har att leva på som pensionär, säger Tomas Carlsson, Collectums pensionsexpert.

Det röda kuvertet från Collectum innehåller bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension. Kuvertet kommer på posten under mars. Den som har en digital brevlåda fick sitt årsbesked redan i början av mars.

I genomsnitt får de privatanställda tjänstemännen 6 200 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen. Högst genomsnittsprognos har pensionsspararna i Danderyd med 26 300 kronor. Lägst genomsnittsprognos har pensionsspararna i Överkalix med 2 800 kronor.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Det viktigaste pensionstipset är därför att redan från start jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, säger Tomas Carlsson.

I dag motsvarar den allmänna pensionen knappt hälften av den tidigare lönen i pension. Den som har tjänstepension under hela arbetslivet kan i stället få upp till två tredjedelar av lönen när det är dags för pension.

De fem kommunerna med högst
genomsnittlig tjänstepensionsprognos

Danderyd 26 300 kronor
Lidingö 17 000 kronor
Lomma 13 500 kronor
Täby 13 200 kronor
Sollentuna 12 600 kronor

De fem kommunerna med lägst
genomsnittlig tjänstepensionsprognos

Överkalix 2 800 kronor
Vilhelmina 2 900 kronor
Sorsele 3 000 kronor
Haparanda 3 100 kronor
Åsele 3 100 kronor

Den genomsnittliga tjänstepensionsprognosen visar månadsutbetalningen för den som idag tjänar in till ITP 2, exklusive den del som kallas ITPK.

Länk: Tjänstepensionstoppen – hela listan över kommunerna
Länk: Mer om tjänstepensionen på Pratapension.se
Länk: På Minpension.se kan alla göra sin egen pensionsprognos
Pressbilder: Röda kuvertet

Bilagor nedan:
- Tre tips till dig som får röda kuvertet
- Då kommer det röda kuvertet i brevlådan, län för län

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79.
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25.


Bilagor

Tre tips till dig som får röda kuvertet
Om du får det röda kuvertet i brevlådan kan du vara glad – du har tjänstepensionen ITP med ett kvalitetssäkrat utbud och låga avgifter.

1. Öppna ditt röda kuvert – där finns bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension.

2. Lägg ihop tjänstepensionen i det röda kuvertet med den allmänna pensionen i det orange kuvertet för att få en god bild av vad du har att leva på som pensionär.

3. Använd Minpension.se för att göra din egen pensionsprognos. Då ingår även eventuellt privat pensionssparande.


Då kommer det röda kuvertet i brevlådan, län för län

14–17 mars Stockholm
15–21 mars Kalmar, Östergötland, Gotland, Södermanland, Värmland, Örebro
21–24 mars Västra Götaland
23–29 mars Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Jämtland
28–31 mars Skåne, Halland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Nu landar de röda kuverten i brevlådan hos 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän. Kuvertet från Collectum innehåller årsbesked om tjänstepensionen ITP. Den genomsnittliga pensionsspararen får enligt prognosen 6 200 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

Läs vidare »
Pam7v85wfiuxbf8icxmj

Ny satsning ska få svenskarna att prata pension

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 10:47 CET

Nu lanserar Collectum den nya satsningen #pratapension, som ska minska svenskarnas oro inför pensionen och öka kunskapen om tjänstepensionen. En ny sajt och filmer i sociala medier ger tydliga svar på vanliga pensionsfrågor.

Media no image

Collectums pensionsbarometer: Sex av tio unga har inte pensionskoll

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 07:00 CET

Sex av tio svenskar mellan 25 och 29 år har dålig eller ingen koll på hur deras ekonomi kommer att se ut när de går i pension. Allra mest osäkra är unga kvinnor, visar en ny Sifoundersökning från Collectum.

– Ju bättre pensionskoll, desto mindre oro inför att gå i pension. Man kommer långt med att göra en enkel pensionsprognos på minpension.se en gång om året. Som ung är det en bra vana att skaffa sig, även om det är långt till pensionen, säger Collectums pensionsexpert Tomas Carlsson.

I undersökningen fick 1 000 svenskar från 25 år och uppåt frågan om de anser sig ha koll på sin kommande ekonomi som pensionärer. 61 procent i gruppen 25–29-åringar svarade ”nej, inte alls” eller ”nej, inte särskilt”. Bland kvinnorna i åldersgruppen var siffran 66 procent, dubbelt så högt som rikssnittet.

Bara var sjunde svensk mellan 25 och 29 år, 14 procent, känner att de absolut har koll.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen, och därför har den som är ung verkligen möjlighet att påverka sin pensionärsekonomi. Försök välja en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension redan när du tar klivet in i arbetslivet, säger Tomas Carlsson.

De flesta anställda har i dag någon form av tjänstepension, men i en del sektorer där många unga arbetar är förmånen ovanlig. Det gäller till exempel it-, reklam- och pr-branscherna. Den som saknar tjänstepension får som pensionär ofta klara sig på knappt hälften av den tidigare lönen i allmän pension.

Överlag visar undersökningen att många svenskar upplever att de har god eller skaplig pensionskoll, men skillnaderna mellan yngre och äldre är stora. Åtta av tio svenskar mellan 50 och 64 år, 79 procent, anser att de absolut eller till viss del har koll på hur ekonomin kommer att se ut när de drar sig tillbaka. Rikssnittet är 67 procent. Män upplever sig genomgående ha bättre koll än kvinnor.

Fakta nedan:
- Tre tips för en hög pension
- Om Collectums pensionsbarometer

Länk till Sifoundersökningen: Koll på ekonomin som pensionär

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Tre tips för en hög pension

1. Jobba på en schyst arbetsplats
I takt med att den allmänna pensionen minskar blir tjänstepensionen en viktigare del av den totala pensionen. En schyst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension. Om du har kollektivavtal på jobbet ingår alltid tjänstepension med bra villkor. I andra fall kan din arbetsgivare ha ordnat med det på annat sätt.

2. Låt ingen annan mumsa på din pension
Se till att du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. Det gör du genom att alltid ställa frågan: Jaha, och hur mycket betalar jag i avgifter då? När du så småningom går i pension blir det en rejäl slant som går till dig – och inte till någon annan. Kanske erbjuds du råd kring din pension? Ställ dig då frågan: Kostar råden någonting, och hur påverkar det min pension? På pensionsmyndigheten.se kan du räkna på hur avgifterna påverkar din pension.

3. Se över din framtida miljon
Gå in på minpension.se någon gång per år för att få en samlad bild över hur stor pensionen kan bli. För många handlar det om minst en miljon när det väl är dags att gå i pension – så visst är väl pensionspengarna värda en liten omtanke då och då?

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo. Sifoundersökningen genomfördes per telefon den 31 januari–9 februari 2017.

Följande fråga ställdes till 1 146 svenskar i åldern 25 år och uppåt, som inte är pensionärer: ”Känner du att du har koll på din kommande ekonomiska situation som pensionär?” Svarsalternativen var ”Ja, absolut” (20 procent), ”Ja, till viss del” (47 procent), ”Nej, inte särskilt” (19 procent) och ”Nej, inte alls” (15 procent).

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Sex av tio svenskar mellan 25 och 29 år har dålig eller ingen koll på hur deras ekonomi kommer att se ut när de går i pension. Allra mest osäkra är unga kvinnor, visar en ny Sifoundersökning från Collectum.

Läs vidare »
Media no image

Collectums pensionsbarometer: Hälften av svenskarna tror på pension efter 65

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2016 07:42 CET

Nästan hälften av svenskarna, 49 procent, tror att de kommer att jobba efter 65 års ålder. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

– Allt fler tror att de kommer att fortsätta jobba efter 65. Det är nästan en fördubbling jämfört med för bara fem år sedan, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

År 2011 trodde bara var fjärde svensk, 26 procent, att de skulle jobba efter 65 år ålder. I dag är motsvarande siffra 49 procent. Framför allt är det yngre som tror på en sen pension – 60 procent av svenskarna mellan 18 och 29 år tror att de kommer att jobba efter 65 års ålder, att jämföra med 33 procent i åldersspannet 50–60 år.

– Oavsett när man planerar att gå i pension är det viktigt att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Den som saknar tjänstepension får ofta klara sig på mindre än hälften av den tidigare lönen i allmän pension, säger Tomas Carlsson.

Undersökningen i tre punkter:
- 47 procent av kvinnorna och 52 procent av männen tror på sen pension för egen del.

- Bland unga mellan 18 till 29 år tror 60 procent på en sen pension. Bland svenskar mellan 50 och 60 år är andelen 33 procent.

- Bland dem som sympatiserar med något av allianspartierna tror 54 procent att de kommer gå i pension efter 65 år. Bland sympatisörer för S, MP och V är siffran 50 procent.

Faktarutor:
- Tre tips för bättre pensionskoll
- Om Collectums pensionsbarometer

Länk till Sifoundersökningen: Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension?

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25.
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79

Tre tips för bättre pensionskoll

1. Jobba på en schyst arbetsplats
I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen bli en viktigare del av den totala pensionen. En schyst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension. Om du har kollektivavtal på jobbet ingår alltid tjänstepension med bra villkor. I andra fall kan din arbetsgivare ha ordnat med det på annat sätt.

2. Se över din framtida miljon
Gå in på minpension.se någon gång per år för att få en samlad bild över hur stor pensionen kan bli. För många handlar det om minst en miljon kronor när det väl är dags att gå i pension – så visst är pensionspengarna värda en liten omtanke då och då?

3. Fundera på vad som händer efter döden
En filosofisk tanke, men för pensionen handlar det konkret om att se över vilken ersättning som går till din familj om du går bort. Kanske har du precis blivit med familj och vill välja till ett skydd som ger extra trygghet när barnen är små? Eller så har barnen blivit vuxna och klarar sig på egen hand. Genom att välja bort skydd när det inte behövs kan du öka din egen tjänstepension.

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo.

Sifoundersökningen genomfördes genom onlineintervjuer den 6–19 december 2016. 1 678 svenskar mellan 18–60 år fick frågan ”Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension?”. 19 procent svarade ”före 65 års ålder”, 28 procent ”vid 65 års ålder” och 49 procent ”efter 65 års ålder”. 4 procent svarade ”tveksam, vet ej”.

2,1 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 32 miljarder kronor i premier under 2015 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Nästan hälften av svenskarna, 49 procent, tror att de kommer att jobba efter 65 års ålder. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • cabrtqrl-magblvpnus.sjutlocefsljnbrmtrbefmomsv@collectumqn.snkocome
 • 08-508 981 10
 • 072-858 67 51

Om Collectum AB

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag.