Media no image

Collectums pensionsbarometer: Var fjärde pensionssparare bortser från avgiften

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:15 CET

Var fjärde svensk, 27 procent, uppger att förvaltarens avgift har liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

– Många missar hur hårt avgiften kan slå mot tjänstepensionen. Några tiondels procent låter inte så mycket, men blir många tusenlappar över tid, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på tjänstepensionsföretaget Collectum.

27 procent av svenskarna uppger att avgiften har ganska eller mycket liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. 41 procent svarar att den har ganska stor betydelse och 17 procent uppger att avgiften har mycket stor betydelse.

– Det är klokt att se över avgiften eftersom det är det enda du känner till på förhand och själv kan påverka. Lägre avgifter ger helt enkelt mer pension för pengarna, säger Tomas Carlsson.

Den som har tjänstepensionen ITP har halverade avgifter jämfört med exakt samma fonder på den öppna marknaden. För pensionsspararen kan det innebära 330 000 kronor mer i pension, visar Collectums avgiftsrapport 2017.

De låga avgifterna inom ITP är ett resultat av tre upphandlingar. Under 2018 ska den fjärde upphandlingen vara klar. Collectum genomför upphandlingarna utan eget vinstintresse, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Fakta:
- Tre tips för högre pension
- Om Collectums pensionsbarometer

Länkar:
- Hela Sifoundersökningen
- Collectums avgiftsrapport 2017

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25


Tre tips för högre pension

- Jobba på en schysst arbetsplats. I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen att bli en viktigare del av den totala pensionen. En schysst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension.

- Låt ingen annan mumsa på din pension. Se till att du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. När du så småningom går i pension blir det en rejäl slant som går till dig – och inte till någon annan.

- Lita på dig själv! Du känner dig själv bäst, så gör val utifrån hur mycket risk du är beredd att ta, hur din familjesituation ser ut och hur långt det är kvar till pension. Du väljer om du vill spara med hög risk eller ett tryggare alternativ.


Om Collectums pensionsbarometer

Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo. Den här Sifoundersökningen genomfördes den 9–18 oktober 2017. 1 062 svenskar mellan 15 och 60 år fick frågan ”När människor pensionssparar i fonder tar fondförvaltaren ut en avgift av spararna. Avgiften skiljer sig åt mellan olika fonder. Om eller när du väljer fonder för ditt pensionssparande, hur stor eller liten betydelse har avgifterna för ditt val?” 17 procent svarade ”mycket stor betydelse”, 41 procent svarade ”ganska stor betydelse”, 21 procent svarade ”ganska liten betydelse” och 6 procent svarade ”mycket liten betydelse”. 15 procent svarade ”Tveksam, vet ej”. 

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Var fjärde svensk, 27 procent, uppger att förvaltarens avgift har liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Läs vidare »
Media no image

Collectums pensionsbarometer: Familj och vänner viktigaste ekonomiska rådgivarna

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 09:30 CET

En majoritet av svenskarna, 61 procent, vänder sig helst till familj och vänner för råd när de ska fatta ekonomiska beslut. En femtedel, 21 procent, tar inte råd från någon särskild, visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

– Det är glädjande att många litar till sig själva. De som kallar sig rådgivare är många gånger i själva verket säljare, vilket gör att rådgivningen riskerar att bli en dyr affär, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på tjänstepensionsföretaget Collectum.

Undersökningen visar att 61 procent helst tar råd från familj och vänner när de ska fatta ekonomiska beslut. 21 procent svarade att de inte lyssnar på råd från någon särskild. 11 procent svarade att de tar hjälp av sin bank eller någon annan finansiell rådgivare.

Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Att så mycket som möjligt av de premier arbetsgivaren betalar in går till pensionen i stället för att gröpas ur av avgifter är nyckeln till en hög pension. Den som har tjänstepensionen ITP kan vara säker på att få ett sparande med låga avgifter.

– Den som ändå vill ha råd kring placeringar, livsval och skydd kan vända sig till en oberoende och kostnadsfri rådgivningstjänst, till exempel den som PTK erbjuder, säger Tomas Carlsson.

Vid tre tillfällen har Collectum upphandlat tjänstepensionsförvaltare, med halverade avgifter som resultat. Under 2018 ska den fjärde upphandlingen vara klar. Collectum genomför upphandlingarna utan eget vinstintresse, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Fakta:
- Tre tips för högre pension
- Om Collectums pensionsbarometer

Länkar:
- Pratapension.se
- PTK:s rådgivningstjänst
- Hela Sifoundersökningen

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Tre tips för en högre pension
- Jobba på en schysst arbetsplats. I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen att bli en viktigare del av den totala pensionen. En schysst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension.

- Låt ingen annan mumsa på din pension. Se till att du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. När du så småningom går i pension blir det en rejäl slant som går till dig – och inte till någon annan.

- Lita på dig själv! Du känner dig själv bäst, så gör val utifrån hur mycket risk du är beredd att ta, hur din familjesituation ser ut och hur långt det är kvar till pension. Du väljer om du vill spara med hög risk eller ett tryggare alternativ.

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo.

Sifoundersökningen genomfördes per telefon den 9–12 oktober 2017. Följande fråga ställdes till 1 000 svenskar: ”När du ska fatta ekonomiska beslut, vem tar du HELST råd ifrån?”. 61 procent svarade ”familj och vänner”, 21 procent svarade ”inte ifrån någon särskild”, 11 procent svarade ”min bank eller annan finansiell rådgivare”, ”media” svarade 2 procent och ”bloggare eller andra opinionsbildare” svarade 1 procent. ”Annan” eller ”Tveksam, vet ej” svarade totalt 5 procent.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

En majoritet av svenskarna, 61 procent, vänder sig helst till familj och vänner för råd när de ska fatta ekonomiska beslut. En femtedel, 21 procent, tar inte råd från någon särskild, visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Läs vidare »
Media no image

Collectum upphandlar tjänstepension: 13 pensionsförvaltare deltar i tjänstepensionsupphandling

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 09:50 CET

13 försäkringsbolag deltar i den nya upphandlingen inom tjänstepensionen ITP. Tjänstepensionsföretaget Collectum genomför upphandlingen med syftet att ge 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän en så hög pension som möjligt.

– Det är glädjande att så många försäkringsbolag har lämnat offert. Ett stort intresse skapar goda förutsättningar för att upphandlingen blir bra för pensionsspararna, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum.

Det har inkommit sju offerter inom traditionell pensionsförsäkring och tio offerter inom fondförsäkring. Offerten skulle vara inlämnad senast på måndagen den 20 november. I offert­underlaget ställs bland annat krav på både hög historisk avkastning och låga avgifter. Under första kvartalet 2018 ska avtal vara skrivna med de utvalda försäkringsbolagen. De nya avtalen med pensionsförvaltarna träder i kraft den 1 oktober 2018.

– Tjänstepensionen ITP är en enkel och kostnadseffektiv tjänstepensionslösning som ger mycket pension för pengarna. Upphandlingarna är en viktig grund för detta, säger Gudrun Ashman, chef för partskontakter på Collectum.

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen skickades i september till samtliga försäkringsbolag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Av dem var det 24 bolag som anmälde intresse och som uppfyllde de ställda kraven. Dessa fick offertunderlag den 20 oktober.

Collectum har fått i uppdrag från Svenskt Näringsliv och PTK att upphandla förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 1 oktober 2018 – 30 september 2023. Tre till fem försäkrings­bolag inom traditionell pensionsförsäkring kommer att väljas ut och fem inom fondförsäkring.

Collectum har, utan eget vinstintresse, genomfört upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare tre gånger tidigare, 2007, 2010 och 2013. Sedan den första upphandlingen har den genomsnittliga avgiften minskat med 72 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja.

Fakta: Bolagen som lämnat offert
Läs mer: www.collectum.se/upphandling

För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51
Gudrun Ashman, chef för Partskontakter på Collectum, 08-508 980 22

Bolagen som lämnat offert

Traditionell förvaltning
Alecta
AMF
Folksam
Nordea
SEB
Skandia Liv
SPP

Fondförvaltning
AMF
Danica
Handelsbanken
Länsförsäkringar
Movestic
Nordea
SEB
Skandia
SPP
Swedbank

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

13 försäkringsbolag deltar i den nya upphandlingen inom tjänstepensionen ITP. Tjänstepensionsföretaget Collectum genomför upphandlingen med syftet att ge 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän en så hög pension som möjligt.

Läs vidare »
Media no image

70 000 kronor försvinner med hög pensionsavgift

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 13:39 CET

Den som betalar 2,0 procent i årlig fondavgift för förvaltningen av ett pensionskapital på 100 000 kronor förlorar nästan 70 000 kronor under en tjugoårsperiod, jämfört med den dyraste entrélösningen inom tjänstepensionen ITP. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– En hög avgift gröper ur pensionskapitalet på sikt. Tumregeln är att allt över en procents avgift är dyrt, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Den sparare som placerar 100 000 kronor i ett sparande med avgift på 2,0 procent, vanligt för så kallade fond i fond-lösningar, har efter 20 år ett kapital på 180 000 kronor. Den som har valt den dyraste entrélösningen inom tjänstepensionen ITP med en avgift på 0,3 procent har i stället 250 000 kronor. Spararen med den dyrare avgiften har betalat 70 000 kronor mer i avgifter till banken, visar Collectums beräkningar.

– Den som har den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP kan vara säker på att få låga avgifter, oavsett om man vill göra aktiva val eller inte. Resultatet blir mer pengar till din pension, i stället för att bli avgifter till banken, säger Tomas Carlsson.

Avgiften, till skillnad från avkastningen, är det enda som går att veta på förhand och som pensionsspararen själv kan påverka. Det är svårt att genom förhoppningar om hög avkastning kompensera för en hög avgift och utebliven ränta på ränta-effekt.

Entrélösningen är det sparande där pengarna hamnar om man bara väljer bolag och inte en specifik fond. Den genomsnittliga avgiften bland alla valbara fonder inom tjänstepensionen ITP är 0,39 procent.

Sedan Collectum började upphandla tjänstepensionsförvaltare har avgifterna pressats med i genomsnitt 72 procent. Collectum genomför upphandlingarna utan eget vinstintresse och på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Nästa upphandling blir klar våren 2018.

Räkneexempel: Så mycket försvinner vid högre avgifter
Länk: Om avgifter på Pratapension.se

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Så mycket försvinner i onödigt höga avgifter
Tabellen visar hur stort det förvaltade kapitalet blir och skillnaden mellan olika avgifter. Den högsta avgift som finns bland entrélösningarna inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP är 0,3 procent. En avgift på 2,0 procent eller mer är inget ovanligt för så kallade fond i fond-lösningar utanför kollektivavtalet. Beräkningarna har gjorts av Collectum.

Så mycket försvinner vid högre avgifter
100 000 kronor förvaltas i 10 år
Årlig avkastning 5,0 procent
Fondavgift Värde efter 10 år Skillnad
0,30% 158 295 kr -
0,55% 154 555 kr -3 287 kr
1,31% 143 671 kr -14 171 kr
2,00% 134 392 kr -23 450 kr
100 000 kronor förvaltas i 20 år
Årlig avkastning 5,0 procent
Fondavgift Värde efter 20 år Skillnad
0,30% 250 573 kr -
0,55% 238 874 kr -10 267 kr
1,31% 206 413 kr -42 728 kr
2,00% 180 611 kr -68 530 kr

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Den som betalar 2,0 procent i årlig fondavgift för förvaltningen av ett pensionskapital på 100 000 kronor förlorar nästan 70 000 kronor under en tjugoårsperiod, jämfört med den dyraste entrélösningen inom tjänstepensionen ITP. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »
Media no image

Collectum upphandlar tjänstepension: Offertunderlag till 24 pensionsförvaltare

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 15:11 CEST

Den 20 oktober fick totalt 24 försäkringsbolag offertunderlag för att delta i den nya upphandlingen av förvaltare av tjänstepensionen ITP. Syftet med upphandlingen är att ge 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän en så hög pension som möjligt.


– Vi kan konstatera att det finns ett stort intresse för tjänstepensionsupphandlingen, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum.

Den 20 oktober skickades offertunderlag till de försäkringsbolag som anmält intresse att delta i upphandlingen av tjänstepensionen ITP och som uppfyller de ställda kraven. I upphandlingen värderas bland annat både hög historisk avkastning och låga avgifter.

Senast den 20 november ska bolagen lämna in sina offerter om de vill delta. Under första kvartalet 2018 ska avtal vara skrivna med de utvalda försäkringsbolagen. De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober 2018.

– Tjänstepensionen ITP är en enkel och kostnadseffektiv tjänstepensionslösning som ger mycket pension för pengarna. Upphandlingarna är en viktig grund för detta, säger Gudrun Ashman, chef för partskontakter på Collectum.

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen skickades i september till samtliga försäkringsbolag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Av dem var det 10 bolag inom traditionell pensionsförsäkring och 15 bolag inom fondförsäkring som anmälde intresse.

Collectum har fått i uppdrag från Svenskt Näringsliv och PTK att upphandla förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 1 oktober 2018–30 september 2023. Tre till fem försäkrings­bolag inom traditionell pensionsförsäkring kommer att väljas ut och fem inom fondförsäkring.

Collectum har, utan eget vinstintresse, genomfört upphandlingar av tjänstepensions­förvaltare tre gånger tidigare, 2007, 2010 och 2013. Sedan den första upphandlingen har den genomsnittliga avgiften minskat med 72 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja.


Läs mer: www.collectum.se/upphandling

För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51
Gudrun Ashman, chef för Partskontakter på Collectum, 08-508 980 22

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Den 20 oktober fick totalt 24 försäkringsbolag offertunderlag för att delta i den nya upphandlingen av förvaltare av tjänstepensionen ITP. Syftet med upphandlingen är att ge 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän en så hög pension som möjligt.

Läs vidare »
Media no image

5,6 miljarder försvinner i onödigt höga pensionsavgifter

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 07:32 CEST

5,6 miljarder kronor beräknas de privatanställda tjänstemännen betala i onödigt höga pensionsavgifter och utebliven avkastning under en tioårsperiod. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Många fler borde flytta sin tjänstepension till ett sparande med lägre avgifter. En procentenhet lägre avgift kan ge upp till en femtedel mer i framtida pension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Många kan öka sin framtida pension genom att flytta redan intjänade pensionspengar i tjänstepensionen ITP till upphandlade fonder, med halverade avgifter jämfört med samma fonder på den öppna marknaden. Trots att möjligheten har funnits sedan 2007 är det bara var fjärde tjänsteman, 24 procent, som har gjort detta.

Det innebär att för närvarande har landets privatanställda tjänstemän tillsammans mer än 50 miljarder kronor kvar i gamla försäkringar med onödigt höga avgifter. Under en tioårsperiod försvinner därför totalt 5,6 miljarder kronor i onödiga avgifter till försäkringsbolagen och utebliven avkastning, enligt Collectums beräkningar.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Genom att flytta pengarna till upphandlade fonder kan mer pengar gå till den egna pensionen, i stället för att försvinna som höga avgifter och utebliven avkastning, säger Tomas Carlsson.

Vid tre tillfällen har Collectum upphandlat tjänstepensionsförvaltare. Sedan den första upphandlingen 2007 har den genomsnittliga avgiften minskat med 72 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja. Under hösten påbörjas en fjärde upphandling. Collectum genomför upphandlingarna utan eget vinstintresse och på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Faktarutor:
- Så mycket försvinner i onödigt höga avgifter
- Så enkelt flyttar du ditt pensionskapital

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Så mycket försvinner i onödigt höga avgifter
Tabellen visar vad de privatanställda tjänstemän som inte har flyttat sina redan intjänade pensionspengar totalt förlorar under en tioårsperiod i onödigt höga avgifter och utebliven avkastning. Detta skulle de slippa om pengarna flyttades till ett upphandlat sparande med låga avgifter. Statistiken kommer från Collectum och beräkningarna har gjorts av Morningstar.

De onödigt höga avgifterna på tio år – per län

Län Effekten av onödigt höga avgifter och utebliven avkastning på ej flyttat kapital, miljoner kronor Kapital som inte har flyttats,
miljoner kronor
Andel tjänstemän som har flyttat sitt kapital, procent
Blekinge 70 649 21,8
Dalarna 111 1 029 23,0
Gotland 20 192 20,7
Gävleborg 113 1 006 21,3
Halland 185 1 679 25,0
Jämtland 42 428 13,1
Jönköpings län 144 1 346 23,3
Kalmar län 94 863 20,9
Kronoberg 92 840 22,9
Norrbotten 99 920 21,9
Skåne 676 6 104 24,0
Stockholms län 1 675 14 974 23,9
Södermanland 133 1 208 24,0
Uppsala län 190 1 773 20,6
Värmland 105 990 27,0
Västerbotten 101 937 23,0
Västernorrland 114 1 035 27,0
Västmanland 156 1 432 26,7
Västra Götaland 939 8 650 25,0
Örebro län 128 1 139 22,0
Östergötland 238 2 215 22,6
Hela landet 5 559 50 597 23,9


Så enkelt flyttar du ditt pensionskapital

Du kan flytta tidigare intjänade pensionspengar inom ITP från ett försäkringsbolag till något av de bolag som Collectum har upphandlat. Om du flyttar en försäkring som din arbetsgivare i dag betalar in premier till kommer även framtida premier att styras om till det nya bolag du valt.

1. Genomför flytten genom att logga in med e-legitimation på collectum.se. Du kan också skriva ut en blankett som du fyller i och postar till Collectum.

2. Inom några dagar får du uppgifter om värdet på det kapital du kan flytta.

3. Om du vill genomföra flytten behöver du inte göra något mer. Du har tio dagar på dig att avbryta flytten, om du ångrar dig.

Klart! Du får ta del av de nya, lägre avgifterna på hela ditt pensionskapital.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

5,6 miljarder kronor beräknas de privatanställda tjänstemännen betala i onödigt höga pensionsavgifter och utebliven avkastning under en tioårsperiod. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »
Media no image

Collectum upphandlar tjänstepension: Stort intresse för tjänstepensionsupphandling

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 11:21 CEST

Många försäkringsbolag har anmält intresse för att delta i den fjärde upphandlingen av förvaltare av tjänstepensionen ITP. Syftet med upphandlingen är att bidra till att de privatanställda tjänstemännen ska få en så hög pension som möjligt.

– Vi är glada att så många försäkringsbolag har anmält intresse att delta i den här upphandlingen. Tack vare upphandlingarna får 34 000 arbetsgivare en allt bättre tjänstepensionslösning för sina anställda och 1,8 miljoner tjänstemän får mer att leva på när de går i pension, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum.

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen har skickats till samtliga försäkringsbolag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Av dem har 10 bolag inom traditionell pensionsförsäkring och 15 bolag inom fondförsäkring anmält intresse.

Dessa kommer att få offertunderlag i början av oktober 2017. Bolagen har då oktober månad på sig att skicka in sitt svar. Under första kvartalet 2018 kommer avtal att vara skrivna med de utvalda försäkringsbolagen. Själva intresseanmälan är dock inte bindande.

– Tjänstepensionen ITP är en enkel och kostnadseffektiv tjänstepensionslösning som ger mycket pension för pengarna. Upphandlingarna är en viktig grund för detta, säger Gudrun Ashman, chef för partskontakter på Collectum.

Collectum har fått i uppdrag från Svenskt Näringsliv och PTK att upphandla förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 1 oktober 2018 – 30 september 2023. I upphandlingen värderas bland annat både hög historisk avkastning och låga avgifter. Tre till fem försäkringsbolag inom traditionell pensionsförsäkring kommer att väljas ut och fem inom fondförsäkring.

Collectum har, utan eget vinstintresse, genomfört upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare tre gånger tidigare, 2007, 2010 och 2013. Sedan den första upphandlingen har den genomsnittliga avgiften minskat med 72 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja.

För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51
Gudrun Ashman, chef för Partskontakter på Collectum, 08-508 980 22

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Många försäkringsbolag har anmält intresse för att delta i den fjärde upphandlingen av förvaltare av tjänstepensionen ITP. Syftet med upphandlingen är att bidra till att de privatanställda tjänstemännen ska få en så hög pension som möjligt.

Läs vidare »
Etvscjpgftnmgw3a4loy

Många underskattar tjänstepensionens betydelse

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 14:57 CEST

Knappt fyra av tio svenskar, 37 procent, tror att tjänstepension är den viktigaste faktorn för att få en hög pension. Men betydligt fler, 44 procent, tror att privat sparande är viktigast. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag, som infaller den 27 september.

Etvscjpgftnmgw3a4loy

Messiah Hallberg tipsar om Tinder och tjänstepension

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 14:56 CEST

För att uppmärksamma vikten av att ha tjänstepension lanserar aktörerna bakom Tjänstepensionens dag en kampanj. I fyra humoristiska filmer sätter komikern Messiah Hallberg fokus på tjänstepension. Genomgående tema är att det finns att lära över generationsgränserna.

Eyc611b30436vtyvnqfscq

Tjänstepensionens dag nominerad till pensionspris

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 11:50 CEST

Tjänstepensionens dag har blivit nominerad till priset Guldkanten, som premierar enkel, tydlig och nyskapande pensionsinformation. Bakom temadagen, som infaller den 27 september, står aktörer från hela pensionsbranschen.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • carl-magnus.lofstrom@collectum.se
  • 08-508 981 10
  • 072-858 67 51

Om Collectum AB

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag.