Media no image

Nu får 1,8 miljoner svenskar röda kuvertet

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 08:15 CET

Nu landar de röda kuverten i brevlådan hos 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän. Kuvertet från Collectum innehåller årsbesked om tjänstepensionen ITP. Den genomsnittliga pensionsspararen får enligt prognosen 6 200 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

– Genom att lägga ihop tjänstepensionen i det röda kuvertet med den allmänna pensionen i det orange kuvertet får man en god bild av vad man har att leva på som pensionär, säger Tomas Carlsson, Collectums pensionsexpert.

Det röda kuvertet från Collectum innehåller bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension. Kuvertet kommer på posten under mars. Den som har en digital brevlåda fick sitt årsbesked redan i början av mars.

I genomsnitt får de privatanställda tjänstemännen 6 200 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen. Högst genomsnittsprognos har pensionsspararna i Danderyd med 26 300 kronor. Lägst genomsnittsprognos har pensionsspararna i Överkalix med 2 800 kronor.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Det viktigaste pensionstipset är därför att redan från start jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, säger Tomas Carlsson.

I dag motsvarar den allmänna pensionen knappt hälften av den tidigare lönen i pension. Den som har tjänstepension under hela arbetslivet kan i stället få upp till två tredjedelar av lönen när det är dags för pension.

De fem kommunerna med högst
genomsnittlig tjänstepensionsprognos

Danderyd 26 300 kronor
Lidingö 17 000 kronor
Lomma 13 500 kronor
Täby 13 200 kronor
Sollentuna 12 600 kronor

De fem kommunerna med lägst
genomsnittlig tjänstepensionsprognos

Överkalix 2 800 kronor
Vilhelmina 2 900 kronor
Sorsele 3 000 kronor
Haparanda 3 100 kronor
Åsele 3 100 kronor

Den genomsnittliga tjänstepensionsprognosen visar månadsutbetalningen för den som idag tjänar in till ITP 2, exklusive den del som kallas ITPK.

Länk: Tjänstepensionstoppen – hela listan över kommunerna
Länk: Mer om tjänstepensionen på Pratapension.se
Länk: På Minpension.se kan alla göra sin egen pensionsprognos
Pressbilder: Röda kuvertet

Bilagor nedan:
- Tre tips till dig som får röda kuvertet
- Då kommer det röda kuvertet i brevlådan, län för län

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79.
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25.


Bilagor

Tre tips till dig som får röda kuvertet
Om du får det röda kuvertet i brevlådan kan du vara glad – du har tjänstepensionen ITP med ett kvalitetssäkrat utbud och låga avgifter.

1. Öppna ditt röda kuvert – där finns bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension.

2. Lägg ihop tjänstepensionen i det röda kuvertet med den allmänna pensionen i det orange kuvertet för att få en god bild av vad du har att leva på som pensionär.

3. Använd Minpension.se för att göra din egen pensionsprognos. Då ingår även eventuellt privat pensionssparande.


Då kommer det röda kuvertet i brevlådan, län för län

14–17 mars Stockholm
15–21 mars Kalmar, Östergötland, Gotland, Södermanland, Värmland, Örebro
21–24 mars Västra Götaland
23–29 mars Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Jämtland
28–31 mars Skåne, Halland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Nu landar de röda kuverten i brevlådan hos 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän. Kuvertet från Collectum innehåller årsbesked om tjänstepensionen ITP. Den genomsnittliga pensionsspararen får enligt prognosen 6 200 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

Läs vidare »
Pam7v85wfiuxbf8icxmj

Ny satsning ska få svenskarna att prata pension

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 10:47 CET

Nu lanserar Collectum den nya satsningen #pratapension, som ska minska svenskarnas oro inför pensionen och öka kunskapen om tjänstepensionen. En ny sajt och filmer i sociala medier ger tydliga svar på vanliga pensionsfrågor.

Media no image

Collectums pensionsbarometer: Sex av tio unga har inte pensionskoll

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 07:00 CET

Sex av tio svenskar mellan 25 och 29 år har dålig eller ingen koll på hur deras ekonomi kommer att se ut när de går i pension. Allra mest osäkra är unga kvinnor, visar en ny Sifoundersökning från Collectum.

– Ju bättre pensionskoll, desto mindre oro inför att gå i pension. Man kommer långt med att göra en enkel pensionsprognos på minpension.se en gång om året. Som ung är det en bra vana att skaffa sig, även om det är långt till pensionen, säger Collectums pensionsexpert Tomas Carlsson.

I undersökningen fick 1 000 svenskar från 25 år och uppåt frågan om de anser sig ha koll på sin kommande ekonomi som pensionärer. 61 procent i gruppen 25–29-åringar svarade ”nej, inte alls” eller ”nej, inte särskilt”. Bland kvinnorna i åldersgruppen var siffran 66 procent, dubbelt så högt som rikssnittet.

Bara var sjunde svensk mellan 25 och 29 år, 14 procent, känner att de absolut har koll.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen, och därför har den som är ung verkligen möjlighet att påverka sin pensionärsekonomi. Försök välja en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension redan när du tar klivet in i arbetslivet, säger Tomas Carlsson.

De flesta anställda har i dag någon form av tjänstepension, men i en del sektorer där många unga arbetar är förmånen ovanlig. Det gäller till exempel it-, reklam- och pr-branscherna. Den som saknar tjänstepension får som pensionär ofta klara sig på knappt hälften av den tidigare lönen i allmän pension.

Överlag visar undersökningen att många svenskar upplever att de har god eller skaplig pensionskoll, men skillnaderna mellan yngre och äldre är stora. Åtta av tio svenskar mellan 50 och 64 år, 79 procent, anser att de absolut eller till viss del har koll på hur ekonomin kommer att se ut när de drar sig tillbaka. Rikssnittet är 67 procent. Män upplever sig genomgående ha bättre koll än kvinnor.

Fakta nedan:
- Tre tips för en hög pension
- Om Collectums pensionsbarometer

Länk till Sifoundersökningen: Koll på ekonomin som pensionär

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Tre tips för en hög pension

1. Jobba på en schyst arbetsplats
I takt med att den allmänna pensionen minskar blir tjänstepensionen en viktigare del av den totala pensionen. En schyst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension. Om du har kollektivavtal på jobbet ingår alltid tjänstepension med bra villkor. I andra fall kan din arbetsgivare ha ordnat med det på annat sätt.

2. Låt ingen annan mumsa på din pension
Se till att du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. Det gör du genom att alltid ställa frågan: Jaha, och hur mycket betalar jag i avgifter då? När du så småningom går i pension blir det en rejäl slant som går till dig – och inte till någon annan. Kanske erbjuds du råd kring din pension? Ställ dig då frågan: Kostar råden någonting, och hur påverkar det min pension? På pensionsmyndigheten.se kan du räkna på hur avgifterna påverkar din pension.

3. Se över din framtida miljon
Gå in på minpension.se någon gång per år för att få en samlad bild över hur stor pensionen kan bli. För många handlar det om minst en miljon när det väl är dags att gå i pension – så visst är väl pensionspengarna värda en liten omtanke då och då?

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo. Sifoundersökningen genomfördes per telefon den 31 januari–9 februari 2017.

Följande fråga ställdes till 1 146 svenskar i åldern 25 år och uppåt, som inte är pensionärer: ”Känner du att du har koll på din kommande ekonomiska situation som pensionär?” Svarsalternativen var ”Ja, absolut” (20 procent), ”Ja, till viss del” (47 procent), ”Nej, inte särskilt” (19 procent) och ”Nej, inte alls” (15 procent).

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Sex av tio svenskar mellan 25 och 29 år har dålig eller ingen koll på hur deras ekonomi kommer att se ut när de går i pension. Allra mest osäkra är unga kvinnor, visar en ny Sifoundersökning från Collectum.

Läs vidare »
Media no image

Collectums pensionsbarometer: Hälften av svenskarna tror på pension efter 65

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2016 07:42 CET

Nästan hälften av svenskarna, 49 procent, tror att de kommer att jobba efter 65 års ålder. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

– Allt fler tror att de kommer att fortsätta jobba efter 65. Det är nästan en fördubbling jämfört med för bara fem år sedan, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

År 2011 trodde bara var fjärde svensk, 26 procent, att de skulle jobba efter 65 år ålder. I dag är motsvarande siffra 49 procent. Framför allt är det yngre som tror på en sen pension – 60 procent av svenskarna mellan 18 och 29 år tror att de kommer att jobba efter 65 års ålder, att jämföra med 33 procent i åldersspannet 50–60 år.

– Oavsett när man planerar att gå i pension är det viktigt att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Den som saknar tjänstepension får ofta klara sig på mindre än hälften av den tidigare lönen i allmän pension, säger Tomas Carlsson.

Undersökningen i tre punkter:
- 47 procent av kvinnorna och 52 procent av männen tror på sen pension för egen del.

- Bland unga mellan 18 till 29 år tror 60 procent på en sen pension. Bland svenskar mellan 50 och 60 år är andelen 33 procent.

- Bland dem som sympatiserar med något av allianspartierna tror 54 procent att de kommer gå i pension efter 65 år. Bland sympatisörer för S, MP och V är siffran 50 procent.

Faktarutor:
- Tre tips för bättre pensionskoll
- Om Collectums pensionsbarometer

Länk till Sifoundersökningen: Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension?

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25.
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79

Tre tips för bättre pensionskoll

1. Jobba på en schyst arbetsplats
I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen bli en viktigare del av den totala pensionen. En schyst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension. Om du har kollektivavtal på jobbet ingår alltid tjänstepension med bra villkor. I andra fall kan din arbetsgivare ha ordnat med det på annat sätt.

2. Se över din framtida miljon
Gå in på minpension.se någon gång per år för att få en samlad bild över hur stor pensionen kan bli. För många handlar det om minst en miljon kronor när det väl är dags att gå i pension – så visst är pensionspengarna värda en liten omtanke då och då?

3. Fundera på vad som händer efter döden
En filosofisk tanke, men för pensionen handlar det konkret om att se över vilken ersättning som går till din familj om du går bort. Kanske har du precis blivit med familj och vill välja till ett skydd som ger extra trygghet när barnen är små? Eller så har barnen blivit vuxna och klarar sig på egen hand. Genom att välja bort skydd när det inte behövs kan du öka din egen tjänstepension.

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo.

Sifoundersökningen genomfördes genom onlineintervjuer den 6–19 december 2016. 1 678 svenskar mellan 18–60 år fick frågan ”Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension?”. 19 procent svarade ”före 65 års ålder”, 28 procent ”vid 65 års ålder” och 49 procent ”efter 65 års ålder”. 4 procent svarade ”tveksam, vet ej”.

2,1 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 32 miljarder kronor i premier under 2015 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Nästan hälften av svenskarna, 49 procent, tror att de kommer att jobba efter 65 års ålder. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Läs vidare »
Media no image

Collectums pensionsbarometer: Tjänstepension allt viktigare vid jobbyte

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 08:53 CET

Mer än varannan svensk, 55 procent, tycker att tjänstepensionen är en mycket viktig faktor när de byter jobb. Det är en ökning med sju procentenheter på två år. Det visar en ny Sifoundersökning från Collectum.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Därför är det positivt att så många tycker tjänstepensionen spelar roll när man byter jobb, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Hela 55 procent av svenskarna tycker att tjänstepension är mycket viktigt när de byter jobb. När samma fråga ställdes 2014 tyckte 48 procent att det var mycket viktigt. Fler kvinnor än män tycker att det är mycket viktigt att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension vid ett jobbyte: 58 procent jämfört med 52 procent.

De flesta anställda har i dag någon form av tjänstepension, men i en del sektorer där många unga arbetar är förmånen ovanlig. Det gäller till exempel it-, reklam- och pr-branscherna. Den som saknar tjänstepension får som pensionär ofta klara sig på knappt hälften av den tidigare lönen i allmän pension.

– Det viktigaste pensionstipset är att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Om arbetsgivaren inte gör det bör man förhandla sig till en tjänstepensionslösning – eller byta jobb, säger Tomas Carlsson.

För en privatanställd tjänsteman med en lön på 38 000 kronor betalar arbetsgivaren in 2 000 kronor varje månad till tjänstepensionen ITP 1. Med en lön på 48 000 kronor blir 5 000 kronor varje månad inbetalt till tjänstepensionen av arbetsgivaren.

Fakta nedan:
- Tre tips för en hög pension
- Så stor blir pensionsavsättningen
- Om Collectums pensionsbarometer

Länk till Sifoundersökningen: Tjänstepension vid jobbyte

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25


Tre tips för en hög pension

1. Jobba på en schyst arbetsplats
I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen att bli en viktigare del av den totala pensionen. En schyst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension. Om du har kollektivavtal på jobbet ingår alltid tjänstepension med bra villkor. I andra fall kan din arbetsgivare ha ordnat med det på annat sätt.

2. Låt ingen annan mumsa på din pension
Se till att du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. Det gör du genom att alltid ställa frågan: Jaha, och hur mycket betalar jag i avgifter då? När du så småningom går i pension blir det en rejäl slant som går till dig – och inte till någon annan. Kanske erbjuds du råd kring din pension? Ställ dig då frågan: Kostar råden någonting och hur påverkar det min pension? På pensionsmyndigheten.se kan du räkna på hur avgifterna påverkar din pension.

3. Se över din framtida miljon
Gå in på minpension.se någon gång per år för att få en samlad bild över hur stor pensionen kan bli. För många handlar det om minst en miljon när det väl är dags att gå i pension – så visst är väl pensionspengarna värda en liten omtanke då och då?


Så stor blir pensionsavsättningen

Månadslön 38 000 48 000
Avsättning på lön under 37 000 kronor 700 1 700 1
Avsättning på lön över 37 000 kronor 300 300 3
Summa avsättningar 000 2 000 5


För att den samlade pensionen ska stå i proportion till den tidigare lönen har arbetsmarknadens parter kommit överens om att fullt ut kompensera den pensionssparare som har en lön som överskrider det lågt satta taket på 37 000 kronor i den allmänna pensionen. Detta innebär att tjänstepensionsavsättningen inom ITP är 4,5 procent av lönen upp till 37 000 kronor. Över taket är avsättningen 30 procent av lönen.

Den som har en månadslön på 38 000 kronor behöver spara minst 2 000 kronor i månaden för att kompensera för utebliven tjänstepension. Den som tjänar 48 000 kronor i månaden behöver spara minst 5 000 kronor.

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo. Sifoundersökningen genomfördes per telefon den 7–17 november 2016. Följande fråga ställdes till 1 115 svenskar i åldern 20–64 år: ”När du byter jobb, hur viktigt är det att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension?”. Svaren fördelade sig som nedan. Samma fråga ställdes även 2015 och 2014.


2016 20152014
Mycket viktigt 55 5248
Ganska viktigt 31 3337
Ganska oviktigt 7 88
Helt oviktigt 3 43
Tveksam, vet ej 4 44

2,1 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 32 miljarder kronor i premier under 2015 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Mer än varannan svensk, 55 procent, tycker att tjänstepensionen är en mycket viktig faktor när de byter jobb. Det är en ökning med sju procentenheter på två år. Det visar en ny Sifoundersökning från Collectum.

Läs vidare »
Media no image

Collectums pensionsbarometer: Tre av tio svenskar oroar sig inför pensionen

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2016 12:53 CET

Tre av tio svenskar, 30 procent, oroar sig för hur ekonomin ska gå ihop när de blir pensionärer, visar en ny Sifoundersökning som tjänstepensionsföretaget Collectum har beställt.

– En del har anledning att känna oro för sin framtida pension, men de flesta har det inte. Den som jobbar hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension kan känna sig lugn, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Undersökningen visar att 30 procent av de tillfrågade är ganska eller mycket oroliga när de tänker på sin framtida ekonomiska situation som pensionär. 68 procent är ganska eller mycket lugna.

Fler kvinnor än män känner sig oroliga inför pensionen. Av kvinnorna är 34 procent ganska eller mycket oroliga när de tänker på sin framtida ekonomiska situation som pensionär, vilket kan jämföras med 27 procent av männen.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Oavsett om man känner sig lugn eller orolig är ett tips att göra sin egen pensionsprognos på minpension.se, säger Tomas Carlsson.

För många kommer den allmänna pensionen att motsvara knappt hälften av den tidigare inkomsten. En privatanställd tjänsteman får dessutom i genomsnitt 7 700 kronor i tjänstepension i månaden utöver den allmänna pensionen.

Nio av tio yrkesarbetande har i dag någon form av tjänstepension, men i en del sektorer där många unga arbetar är förmånen ovanlig. Det gäller till exempel IT-, reklam- och pr-branscherna.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Bilaga: Tre tips för bättre pensionskoll
Fakta: Om Collectums pensionsbarometer
Länk till Sifoundersökningen: Lugn eller orolig för framtida ekonomin


Tre tips för bättre pensionskoll

1. Jobba på en schyst arbetsplats
I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen bli en viktigare del av den totala pensionen. En schyst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension. Om du har kollektivavtal på jobbet ingår alltid tjänstepension med bra villkor. I andra fall kan din arbetsgivare ha ordnat med det på annat sätt.

2. Se över din framtida miljon.
Gå in på minpension.se någon gång per år för att få en samlad bild över hur stor pensionen kan bli. För många handlar det om minst en miljon kronor när det väl är dags att gå i pension – så visst är pensionspengarna värda en liten omtanke då och då?

3. Fundera på vad som händer efter döden.
En filosofisk tanke, men för pensionen handlar det konkret om att se över vilken ersättning som går till din familj om du går bort. Kanske har du precis blivit med familj och vill välja till ett skydd som ger extra trygghet när barnen är små? Eller så har barnen blivit vuxna och klarar sig på egen hand. Genom att välja bort skydd när det inte behövs kan du öka din egen tjänstepension.

Om Collectums pensionsbarometer

Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo.

Sifoundersökningen genomfördes den 17–26 oktober. 1 087 svenskar som inte gått i pension än fick frågan ”Känner du dig lugn eller orolig när du tänker på din framtida ekonomiska situation som pensionär?”. 19 procent svarade ”mycket lugn”, 49 procent svarade ”ganska lugn”, 22 procent ”ganska orolig” och 8 procent svarade ”mycket orolig”. 2 procent svarade ”Tveksam, vet ej”. 

2,1 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 32 miljarder kronor i premier under 2015 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Tre av tio svenskar, 30 procent, oroar sig för hur ekonomin ska gå ihop när de blir pensionärer, visar en ny Sifoundersökning som tjänstepensionsföretaget Collectum har beställt.

Läs vidare »
Media no image

Collectums pensionsbarometer: Tre av tio pensionssparare bortser från avgiften

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 08:00 CEST

Tre av tio svenskar, 28 procent, uppger att förvaltarens avgift har liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

– Många missar hur hårt avgiften kan slå på tjänstepensionen. Några tiondels procent kanske inte låter så mycket, men det kan handla om hundratusentals kronor när det är dags att gå i pension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

28 procent av svenskarna uppger att avgiften har ganska eller mycket liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. 40 procent svarar att den har ganska stor betydelse och 21 procent uppger att avgiften har mycket stor betydelse.

– Avgiften är viktig eftersom det är det enda pensionsspararen kan veta på förhand och själv påverka. Lägre avgifter ger helt enkelt mer pension för pengarna, säger Tomas Carlsson.

För att pressa avgifterna har Collectum, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK, upphandlat de banker och försäkringsbolag som får förvalta den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Resultatet är halverade avgifter för drygt två miljoner privatanställda tjänstemän. För den som började arbeta 2007 kan det innebära 366 000 kronor mer i pension.

Faktarutor:
- Tre tips för högre pension
- Om Collectums pensionsbarometer

Läs mer om Sifoundersökningen: Avgiftens betydelse för val av fonder.
Rapport: Mer pension för pengarna.

För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25


Tre tips för högre pension

1. Jobba på en schyst arbetsplats
I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen att bli en viktigare del av den totala pensionen. En schyst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension. Om du har kollektivavtal på jobbet ingår alltid tjänstepension med bra villkor. I andra fall kan din arbetsgivare ha ordnat med det på annat sätt.

2. Låt ingen annan mumsa på din pension
Se till att du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. Det gör du genom att alltid ställa frågan: Jaha, och hur mycket betalar jag i avgifter då? När du så småningom går i pension blir det en rejäl slant som går till dig – och inte till någon annan. Kanske erbjuds du råd kring din pension? Ställ dig då frågan: Kostar råden någonting och hur påverkar det min pension? På pensionsmyndigheten.se kan du räkna på hur avgifterna påverkar din pension.

3. Se över din framtida miljon.
Gå in på minpension.se någon gång per år för att få en samlad bild över hur stor pensionen kan bli. För många handlar det om minst en miljon när det väl är dags att gå i pension – så visst är väl pensionspengarna värda en liten omtanke då och då?


Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo.

Den här Sifoundersökningen genomfördes den 26 september–6 oktober 2016. 1 102 svenskar mellan 15 och 60 år fick frågan ”När människor pensionssparar i fonder tar fondförvaltaren ut en avgift av spararna. Avgiften skiljer sig åt mellan olika fonder. Om eller när du väljer fonder för ditt pensionssparande, hur stor eller liten betydelse har avgifterna för ditt val?” 21 procent svarade ”mycket stor betydelse”, 40 procent svarade ”ganska stor betydelse”, 20 procent svarade ”ganska liten betydelse” och 8 procent svarade ”mycket liten betydelse”. 12 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.

2,1 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning. Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension. Collectum förmedlade 32 miljarder kronor i premier under 2015 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Tre av tio svenskar, 28 procent, uppger att förvaltarens avgift har liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Läs vidare »
Ugxa880tmcvuqcehzf6k

Martin Björk och humor ska uppmärksamma Tjänstepensionens dag

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 15:00 CEST

För att uppmärksamma vikten av att ha tjänstepension lanserar aktörerna bakom Tjänstepensionens dag en Facebookkampanj. I fem humoristiska filmer ska programledaren Martin Björk ta reda på hur bra koll olika yrkesgrupper har på sin tjänstepension.

Jan7ruwup3mwx9dz8x1q

Ny rapport: Fondavgifterna inom tjänstepensionen har minskat med 72 procent

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 15:15 CEST

För en privatanställd tjänsteman kan de upphandlade, lägre fondavgifterna inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP innebära 366 000 kronor mer i pension jämfört med ett sparande i samma fonder på den öppna marknaden. Det visar den nya rapporten ”Mer pension för pengarna – effekten av tre upphandlingar” som Collectum, PTK och Svenskt Näringsliv presenterar i dag.

Media no image

Collectums pensionsbarometer: Hälften av svenskarna tror på pension efter 65

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 13:14 CEST

Nästan hälften av svenskarna, 47 procent, tror att de kommer att jobba efter 65 års ålder. Det är en rejäl ökning jämfört med 2011 då bara var fjärde, 26 procent, trodde att de skulle jobba efter 65. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

– Budskapet om att vi behöver jobba längre har gått fram. I dag tror nästan varannan svensk att de kommer att jobba efter 65. Det är nästan dubbelt så många som för bara fem år sedan, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Hela 47 procent av svenskarna tror att de kommer att jobba efter 65 års ålder. Framför allt är det unga mellan 15 och 29 år som tror på en sen pension. För fem år sedan trodde bara var fjärde svensk, 26 procent, att de skulle jobba efter 65.

– Oavsett vid vilken ålder man planerar att gå i pension är det viktigt att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Den som saknar tjänstepension får ofta klara sig på mindre än hälften av den tidigare lönen i allmän pension, säger Tomas Carlsson.

Undersökningen i tre punkter:
- 46 procent av kvinnorna och 48 procent av männen tror på sen pension för egen del.

- Bland unga mellan 15 och 29 år tror 56 procent på en sen pension. Bland svenskar mellan 50 och 60 år är andelen bara 30 procent.

- Bland dem som sympatiserar med något av allianspartierna tror 50 procent att de kommer gå i pension efter 65 år. Bland sympatisörer för S, MP och V är siffran 42 procent.

Faktarutor:
- Tre tips för att planera pensionen
- Collectums pensionsbarometer

Länk till Sifoundersökningen: Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension?

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25.

Tre tips för att planera pensionen
Oavsett om du planerar att gå i pension före, vid eller efter 65 år finns några saker att tänka på.

- Se till att du arbetar hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Om arbetsgivaren har kollektivavtal ingår tjänstepension med bra villkor. Den som saknar tjänstepension får ofta klara sig på mindre än hälften av den tidigare lönen i allmän pension.

- Planera för pensionen genom att göra din egen pensionsprognos på Minpension.se. Där får du en samlad bild av vad du kommer att få i allmän pension från staten, tjänstepension från arbetsgivaren och från ett eventuellt privat pensionssparande, beroende på när du väljer att gå i pension.

- Fundera på vilka skydd din familj behöver. Att ha återbetalningsskydd för tiden fram till pensionsåldern är en trygghet för familjen och sänker inte din pension nämnvärt. Fyll på med familjeskydd om din familj behöver mer. Fundera sedan på att ta bort återbetalningsskyddet när du väl går i pension, eftersom det kan öka din pension med upp till 20 procent.

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo.

Den här Sifoundersökningen genomfördes den 7–16 juni 2016. 1 048 svenskar mellan 15 och 60 år fick frågan ”Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension?”. 18 procent svarade ”före 65 års ålder”, 32 procent svarade ”vid 65 års ålder” och 47 procent svarade ”efter 65 års ålder”. ”Tveksam, vet ej” svarade 3 procent.

2,1 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 32 miljarder kronor i premier under 2015 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Nästan hälften av svenskarna, 47 procent, tror att de kommer att jobba efter 65 års ålder. Det är en rejäl ökning jämfört med 2011 då bara var fjärde, 26 procent, trodde att de skulle jobba efter 65. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • carl-magnus.hblontksfsiatrom@cqbkpollecictehcaum.sase
  • 08-508 981 10
  • 072-858 67 51

Om Collectum AB

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag.