Pehr Östberg ny chef för Partskontakter på Collectum

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 07:45 CET

Pehr Östberg tillträder som ny chef för enheten Partskontakter på tjänstepensionsföretaget Collectum. Han kommer att ingå i Collectums ledningsgrupp och ansvara för relationen med försäkringsbolagen och kollektivavtalsparterna samt för de kvalitetshöjande upphandlingar Collectum gör på uppdrag av parterna.

– Jag ser fram emot att utveckla Collectums aktiva roll som ett kundorienterat och väloljat nav för privattjänstemännens viktigaste förmån. I Collectums arbete med att hela tiden förbättra tjänstepensionen ITP är god samverkan med såväl parterna som försäkringsgivarna en viktig del och där kan jag säkerligen bidra, säger Pehr Östberg.

Närmast kommer Pehr Östberg från konsultverksamhet i eget bolag. Han har en lång karriär bakom sig i försäkringsbranschen och är mycket väl förtrogen med tjänstepensionen ITP. Han har arbetat inom Alecta under flera år i olika roller. Som chef för Produkt och parter ansvarade han för partskontakterna samt utveckling, implementering och förvaltning av Alectas produkter. I rollen som marknadschef ansvarade han bland annat för den upphandling som ledde till att Alecta blev ickevalsleverantör inom ITP-planen.

– Collectums uppdrag är att se till att det blir mesta möjliga pension för pengarna genom återkommande upphandlingar på uppdrag av parterna samt att tjänstepensionen är enkel att hantera och förstå för både arbetsgivare och anställda. Pehr Östbergs gedigna kompetens, erfarenhet och nätverk kommer att vara viktiga i det arbetet, inte minst i relationen med försäkringsbolagen och i vår kunddialog, säger Collectums vd Gunnar Ölundh.

Enheten Partskontakter på Collectum ansvarar för relationen med kollektivavtalsparterna och leverantörssamverkan med försäkringsbolagen. Enheten arbetar bland annat med att förtydliga ITP-regelverket och att översätta det till krav på processer och system. Partskontakter ansvarar också för de kvalitetshöjande upphandlingarna av tjänstepensionen ITP.

Pehr Östberg tillträder den 1 februari och ersätter nuvarande chef Gudrun Ashman som går i pension.

Länk: pressbild på Pehr Östberg

För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Pehr Östberg tillträder som ny chef för enheten Partskontakter på tjänstepensionsföretaget Collectum. Han kommer att ingå i Collectums ledningsgrupp och ansvara för relationen med försäkringsbolagen och kollektivavtalsparterna samt för de kvalitetshöjande upphandlingar Collectum gör på uppdrag av parterna.

Läs vidare »

Dyr affär att flytta tjänstepension på öppna marknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 09:06 CET

Att flytta sin tjänstepension från en förvaltare till en annan kan kosta tiotusentals kronor. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum. Inom tjänstepensionen ITP kostar en kapitalflytt maximalt 400 kronor.

För en person som har en miljon kronor i tjänstepensionskapital och vill flytta kapitalet efter fem år kan det kosta upp till 30 000 kronor direkt, visar Collectums beräkningar på ett antal fonder som är vanliga bland tjänstepensionssparare. Tar man hänsyn till att pengarna som försvinner i flyttavgift hade fortsatt att växa fram till pension blir förlusten ännu större.

– Att flytta sin tjänstepension till ett annat bolag är ofta en dyr affär ute på den öppna marknaden. Inom tjänstepensionen ITP har vi sett till att det aldrig kostar mer än några hundralappar att flytta sitt sparkapital mellan de upphandlade bolagen, säger Tomas Carlsson, Collectums pensionsexpert.

Det är vanligt att försäkringsbolag och banker tar både en fast kostnad och en andel av kapitalet för att flytta tjänstepensionen. Avgiften varierar också beroende på hur länge man varit kund hos bolaget. Inom tjänstepensionen ITP är den maximala kostnaden för en flytt 400 kronor, oavsett storleken på kapitalet.

– Höga flyttavgifter skapar inlåsningseffekter för den som aktivt vill påverka hur kapitalet placeras. Inom tjänstepensionen ITP har vi sedan länge säkerställt att den sparare som vill välja ett nytt bolag inte ska möta några hinder, säger Tomas Carlsson.

Beräkningarna baserar sig på uppdaterade uppgifter om flyttavgifter från Konsumenternas försäkringsbyrå. Tjänstepensionen ITP har den som är privatanställd tjänsteman på ett företag med kollektivavtal.

Bilagor:
- Räkneexempel: Så mycket kan en kapitalflytt kosta

Läs mer: Länk till rapporten Mesta möjliga pension

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Räkneexempel: Så mycket kan en kapitalflytt kosta
Uppgifterna om exempelfondernas flyttkostnader är hämtade från Konsumenternas försäkringsbyrå den 19 september 2018. Kostnaden är beräknad på ett tjänstepensionskapital på 1 000 000 kronor.

Flytt efter
fem år
Fast avgift Procent på kapitalet­­ Procent på kapitalet i kronor Summa
På öppna marknaden
Exempelfond 1 700 kronor 3 % 30 000 kronor 30 700 kronor
Exempelfond 2 0 kronor 2,5 % 25 000 kronor 25 000 kronor
Exempelfond 3 1 200 kronor 2 % 20 000 kronor 21 200 kronor
Exempelfond 4 500 kronor 1 % 10 000 kronor 10 500 kronor
Exempelfond 5 1000 kronor 0 % 0 kronor 1 000 kronor
Inom tjänstepensionen ITP
Dyraste bolaget inom ITP 400 kronor - - 400 kronor
Billigaste bolaget inom ITP 0 kronor - - 0 kronor

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Att flytta sin tjänstepension från en förvaltare till en annan kan kosta tiotusentals kronor. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum. Inom tjänstepensionen ITP kostar en kapitalflytt maximalt 400 kronor.

Läs vidare »

En tusenlapp mer i månaden utan återbetalningsskydd

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 10:15 CET

 Att välja bort återbetalningsskyddet på tjänstepensionen när barnen har flyttat hemifrån kan ge en tusenlapp mer i månaden som pensionär. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Det lönar sig att se över sin tjänstepension några gånger under arbetslivet. Att välja bort återbetalningsskyddet när barnen klarar sig själva ger mer pension till dig, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

En privatanställd tjänsteman kan få 1 000 kronor mer i månaden som pensionär genom att välja bort återbetalningsskyddet när det är dags att gå i pension. Det visar nya beräkningar från Collectum. Räkneexemplet bygger på en person som vid 25 års ålder tjänar 26 500 kronor i månaden och har en beräknad slutlön på 52 000 kronor.

Så länge familjen är beroende av den försäkrades inkomst är återbetalningsskyddet en trygghet. Om den försäkrade går bort innan pensionering, betalas pensionskapitalet ut till de efterlevande som ett månadsbelopp under fem år. Om den försäkrade går bort medan pensionen betalas ut, övertar familjen de utbetalningar som återstår.

Att ha återbetalningsskydd kostar inget. Däremot går den försäkrade miste om arvsvinster som alla utan återbetalningsskydd delar på. Skyddet ingår inte automatiskt i tjänstepensionen, utan kräver att man gör ett aktivt val.

– Det man först ska se till är att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension. Därefter är det enkelt att välja till eller välja bort återbetalningsskydd, säger Tomas Carlsson.

Läs mer om återbetalningsskydd här: http://pratapension.se/skydd/


Bilaga: Räkneexempel för tre inkomstnivåer
Bilaga: Fakta om återbetalningsskydd

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79


Räkneexempel för tre inkomstnivåer

*Återbetalningsskydd


Vi har utgått från följande antaganden när vi har gjort beräkningarna:

 • Årlig löneutveckling, efter inflation: 1,70 procent
 • Årlig avkastning under spartiden, före inflation: 6,50 procent
 • Årlig avkastningsskatt under spartiden på tjänstepensionen: 0,40 procent
 • Årlig inflation: 2,00 procent
 • Avkastning/prognosränta på tjänstepension under utbetalningen: 2,51 procent


Fakta om återbetalningsskydd

 • Väljer du återbetalningsskydd får din familj det samlade värdet av din pension när du dör.
 • Om du går bort innan du gått i pension betalas pengarna ut som ett månadsbelopp under fem år.
 • Om du går bort medan din pension betalas ut övertar din familj de utbetalningar som återstår.
 • Återbetalningsskydd ingår inte automatiskt i din ITP, du måste göra ett aktivt val.
 • Om du vill ta bort eller lägga till återbetalningsskydd gör du det enkelt genom att logga in på Collectum.se med BankID.
 • Om du inte har återbetalningsskydd får du vara med och dela på pengarna från dem som gått bort och inte hade skyddet.
 • Har du återbetalningsskydd fram till pensionen minskar din ersättning från tjänstepensionen med 3–5 procent.
 • Om du har återbetalningsskydd under hela tiden du tar ut pension minskar din ersättning från tjänstepensionen med 15–20 procent.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Att välja bort återbetalningsskyddet på tjänstepensionen när barnen har flyttat hemifrån kan ge en tusenlapp mer i månaden som pensionär. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »

Collectum vinner Guldhanden för bästa intranät

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 09:06 CEST

Tjänstepensionsföretaget Collectum har vunnit priset Guldhanden för bästa intranät 2018. Priset delas ut av intranätleverantören SiteVision under SiteVisiondagarna i Örebro.

– Vi är otroligt stolta över att ha vunnit Guldhanden för bästa intranät, och dessutom i hård konkurrens. Vi har fokuserat på enkelhet och arbetat mycket kostnadseffektivt utan att tumma på användarnyttan, säger Hanna von Knorring Hällkvist, projektledare för Collectums nya intranät.

Priset Guldhanden hyllar lösningar som sticker ut, bäst uppfyller sitt syfte och möter sin målgrupp. I kategorin Bästa intranät tävlade fyra finalister: Akademiska hus, Collectum, Sveriges Television samt Örebro kommun.

Motiveringen till Collectums förstaplats löd: ”Collectum får priset för att ha skapat ett modernt intranät som är ett effektivt arbetsverktyg där medarbetare kan mötas, samarbeta och hitta all information de behöver. De har dessutom bland annat satsat på att sökfunktionen ska visa ett bra och tillförlitligt resultat, anpassade gruppsidor och en ordentlig manual för redaktörerna.”

Representanter från varje enhet på Collectum har varit involverade i arbetet med det nya intranätet. Projektet har genomförts i samarbete med IT-företaget Soleil till en mycket begränsad budget. Intranätet lanserades under våren 2018 för Collectums cirka 140 anställda.

– Vårt uppdrag är att se till att 2,3 miljoner privatanställda tjänstemän får en så hög pension som möjligt, till en så liten administrativ kostnad som möjligt. Ett välfungerande intranät är en nyckelfaktor för en effektiv organisation, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum.

Priset Guldhanden går till webbplatser och intranät byggda i verktyget SiteVision. SiteVision har delat ut priset sedan 2011 och utser vinnare i tre olika tävlingskategorier: Bästa kommersiella webbplats, Bästa offentliga webbplats och Bästa intranät.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Tjänstepensionsföretaget Collectum har vunnit priset Guldhanden för bästa intranät 2018. Priset delas ut av intranätleverantören SiteVision under SiteVisiondagarna i Örebro.

Läs vidare »

Sju av tio tjänstemän valde pensionsbolag

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 07:00 CEST

Hela sju av tio, 68 procent, av de tjänstemän som berördes av Collectums omval gjorde ett aktivt val av förvaltare för sin tjänstepension. Anledningen till omvalet var att det pensionsbolag de tidigare sparat hos inte har valts ut i Collectums senaste upphandling.

– Många tog chansen att göra ett aktivt val. Även den pensionssparare som inte vill välja kan vara säker på att få en bra tjänstepension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Totalt omfattades 192 000 privatanställda tjänstemän som har ITP 1 eller ITPK av omvalet, eftersom de haft sitt sparande hos ett bolag som inte blev utvalt i Collectums senaste upphandling. När upphandlingen trädde i kraft den 1 oktober hade 130 000 tjänstemän gjort ett val.

Den som hade en fondförsäkring i AMF eller SEB hade möjlighet att behålla sin nuvarande placering, trots att dessa inte blev upphandlade. Av dem som hade möjlighet att ha kvar sin fondförsäkring i SEB valde över hälften, 54 procent, att behålla SEB som förvaltare. Knappt hälften, 49 procent, av dem som hade möjlighet att behålla AMF som förvaltare valde att ligga kvar.

En mindre andel av dem som berörs av omvalet är de tjänstemän som har en ITP-försäkring i Länsförsäkringar eller Nordea, som inte blev upphandlade vare sig nu eller i den förra upphandlingen. De kan inte längre behålla sin placering utan har fram till den sista december på sig att välja en ny.

– Den senaste upphandlingen har ytterligare förbättrat tjänstepensionen ITP. Nästan två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare har en tjänstepension i toppklass, säger Tomas Carlsson.

Detta är fjärde gången som Collectum, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK, genomfört upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare. Den sparare som inte gjorde något val under omvalsperioden får sina framtida inbetalningar placerade i en traditionell försäkring hos Alecta. Spararen kan när som helst göra egna, aktiva val bland totalt tio bolag och 76 fonder.


Bilaga: Fakta om den fjärde upphandlingen
Bilaga: Fakta om ITP

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79

Fakta om den fjärde upphandlingen

 • Tjänstepensionsupphandlingarna genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Tidigare upphandlingar har genomförts 2007, 2010 och 2013. De nya avtalen gäller från den 1 oktober 2018 till den 30 september 2023.
 • I upphandlingen valdes fem försäkringsbolag inom traditionell försäkring: Alecta, AMF, Folksam, SEB och Skandia.
 • I upphandlingen valdes fem försäkringsbolag inom fondförsäkring: Danica, Handelsbanken, Movestic, SPP och Swedbank.

Fakta om ITP

 • ITP är tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän som arbetar på företag med kollektivavtal.
 • ITP 1 omfattar tjänstemän födda 1979 och senare. Tjänstemän med ITP 1 kan själva placera hela tjänstepensionen i ett eller flera av de upphandlade försäkringsbolagen. 50 procent av pensionspremien placeras i en traditionell försäkring och 50 procent kan placeras i antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring, eller 25 procent i varje.
 • ITP 2 omfattar tjänstemän födda 1978 och tidigare. Tjänstemän med ITP 2 har en kompletterande tjänstepension som heter ITPK som motsvarar 2 procent av lönen. ITPK-delen kan tjänstemännen välja att placera själva i något av de upphandlade försäkringsbolagen.
 • Det finns också företag som har ITP 1 för alla sina tjänstemän, oavsett ålder.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Hela sju av tio, 68 procent, av de tjänstemän som berördes av Collectums omval gjorde ett aktivt val av förvaltare för sin tjänstepension. Anledningen till omvalet var att det pensionsbolag de tidigare sparat hos inte har valts ut i Collectums senaste upphandling.

Läs vidare »

Collectum ansluter sig till Fullmaktskollens digitala tjänster

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 10:00 CEST

Under hösten ansluter sig Collectum till Fullmaktskollens digitala tjänster. Syftet är att göra det enklare för pensionssparare och arbetsgivare att få överblick över fullmakter för pensioner och livförsäkringar.

– Att Collectum ansluter sig till Fullmaktskollen bidrar till att ge pensionsspararna överblick och är ett viktigt steg i digitaliseringen av vår verksamhet, säger Ann Pettersson, chef för kundservice på Collectum.

Fullmaktskollen är en kostnadsfri tjänst som gör det enkelt för både privatpersoner och arbetsgivare att få överblick över sina fullmakter för pensioner och livförsäkringar. Fullmakter används när privatekonomiska rådgivare eller företagens försäkringsförmedlare hämtar in information från olika aktörer.

– Tjänstepensionen ITP erbjuder 2,3 miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare en tjänstepension i toppklass. Genom att bredda vårt utbud av digitala tjänster gör vi det enkelt att få pensionskoll, säger Ann Pettersson.

Inledningsvis kommer Collectum endast att ta emot fullmakter, för att på sikt gå över till att använda de digitala tjänsterna för fullmaktshantering fullt ut.

Fullmaktskollen är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Det är ett resultat av den statliga e-delegationens arbete med att skapa ett e-samhälle.

Collectum, som ägs av PTK och Svenskt Näringsliv, administrerar tjänstepensionen ITP som omfattar totalt 2,3 miljoner tjänstemän. Collectum förmedlar årligen cirka 40 miljarder kronor i premier mellan cirka 35 000 företag och tio försäkringsbolag.

För mer information, kontakta gärna:
Ann Pettersson, chef för kundservice Collectum, 08-508 982 36
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Under hösten ansluter sig Collectum till Fullmaktskollens digitala tjänster. Syftet är att göra det enklare för pensionssparare och arbetsgivare att få överblick över fullmakter för pensioner och livförsäkringar.

Läs vidare »

Collectums upphandling träder i kraft: Förbättrad tjänstepension för 1,9 miljoner tjänstemän

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 07:00 CEST

Mer pension för varje inbetald krona genom lägre avgifter, nya valbara förvaltare och högre utbetalningar som pensionär. Det är resultatet när tjänstepensionsföretaget Collectums nya upphandling av tjänstepensionen ITP nu träder i kraft för nästan två miljoner tjänstemän.

– Än en gång har vi förhandlat fram en bättre tjänstepension. Svenska företag med kollektivavtal har en tjänstepension i världsklass att erbjuda sina anställda tjänstemän, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Den 1 oktober trädde den nya upphandlingen av tjänstepensionen ITP i kraft. Tjänstemännen kan nu välja mellan fem bolag inom traditionell försäkring och fem bolag inom fondförsäkring. Fondbolagen erbjuder tillsammans 76 valbara fonder.

Avgifterna har sänkts ytterligare på både traditionell försäkring och fondförsäkring. Den här gången har Collectum dessutom utvärderat de upphandlade bolagens erbjudanden under hela försäkringsperioden, från första anställningen till åren som pensionär, för att de faktiska månadsutbetalningarna ska bli så höga som möjligt.

– Tjänstepensionen ITP ger mesta möjliga pension för varje krona som arbetsgivaren betalar in. Så stark är kraften i att 1,9 miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare förhandlar tillsammans, säger Tomas Carlsson.

De nya avtalen gäller från den 1 oktober 2018 till den 30 september 2023. Detta är fjärde gången som Collectum, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK, genomfört upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare.

Bilaga: Fakta om den fjärde upphandlingen

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79


Fakta om den fjärde upphandlingen

Traditionell försäkring

 • Tjänstemännen kan välja bland fem försäkringsbolag inom traditionell försäkring: Alecta, AMF, Folksam, SEB och Skandia.
 • Den genomsnittliga avgiften för traditionella försäkringar är nu 0,13 procent Det kan jämföras med 0,18 procent vid upphandlingen 2013.
 • Alecta förvaltar även pensionskapitalet åt de pensionssparare som inte gör egna val av placering.

Fondförsäkring

 • Tjänstemännen kan välja bland fem försäkringsbolag inom fondförsäkring: Danica, Handelsbanken, Movestic, SPP och Swedbank.
 • Den genomsnittliga avgiften för entrélösningarna är 0,14 procent. Det kan jämföras med 0,23 procent vid upphandlingen 2013.
 • Den genomsnittliga avgiften för bolagens valbara fonder är nu 0,30 procent. Det kan jämföras med 0,39 procent vid upphandlingen 2013.
 • Avgifterna för exakt samma fonder på den öppna marknaden är i genomsnitt 0,95 procent, alltså mer än tre gånger så höga jämfört med de upphandlade avgifterna.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Mer pension för varje inbetald krona genom lägre avgifter, nya valbara förvaltare och högre utbetalningar som pensionär. Det är resultatet när tjänstepensionsföretaget Collectums nya upphandling av tjänstepensionen ITP nu träder i kraft för nästan två miljoner tjänstemän.

Läs vidare »

Inför Tjänstepensionens dag: Sex av tio vill ha bättre koll på tjänstepensionen

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 06:45 CEST

Nästan sex av tio tjänstepensionssparare, 57 procent, upplever att de skulle vilja ha bättre koll på sin egen tjänstepension. Det visar en ny Sifoundersökning som aktörerna bakom Tjänstepensionens dag presenterar.

Dags för 200 000 tjänstemän att välja pensionsbolag

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 07:20 CEST

Senast den 30 september ska 200 000 privatanställda tjänstemän välja ny förvaltare av tjänstepensionen ITP. Anledningen är att det pensionsbolag de sparar hos i dag inte har valts ut i Collectums nya upphandling.

– Än en gång har vi pressat priserna och förhandlat fram bättre villkor för alla som har tjänstepensionen ITP. För en del tjänstemän innebär det att de får välja en ny förvaltare, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Den 1 oktober träder den senaste upphandlingen av tjänstepensionen ITP i kraft. Då byts några av de bolag som tidigare varit valbara ut mot nya bolag. Den som i dag har sitt sparande hos ett bolag som inte blivit utvalt kan göra ett omval och välja ett nytt bolag.

Många kan också välja att behålla sin nuvarande placering de kommande fem åren, men behöver då aktivt bekräfta sitt val.

Den sparare som inte väljer får sina framtida inbetalningar placerade i en traditionell försäkring hos Alecta. Den som vill göra egna, aktiva val har totalt tio bolag och 76 fonder att välja bland.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Upphandlingarna bidrar starkt till att 1,9 miljoner pensionssparare och 35 000 arbetsgivare har en tjänstepension i toppklass, säger Tomas Carlsson.

Detta är fjärde gången som Collectum, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK, genomfört upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare.

Tre frågor och svar om omvalet

1. Hur vet jag om jag behöver göra ett omval?
Om du har fått ett brev från Collectum berörs du av omvalet och kan välja ett nytt pensionsbolag senast den 30 september. Om du inte har fått ett brev behöver du inte göra något, utan får automatiskt bättre villkor och lägre avgifter från den 1 oktober.

2. Hur gör jag omvalet?
Du gör omvalet genom att skicka in blanketten från Collectum som du fick med posten i somras, eller genom att logga in med Bank-ID på www.collectum.se.

3. Vad händer om jag inte gör något val?
Då kommer nya inbetalningar från din arbetsgivare att placeras i ickevalsalternativet, en traditionell försäkring hos Alecta. Du kan alltid byta förvaltare vid ett senare tillfälle.

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79

Fakta om den fjärde upphandlingen

 • Tjänstepensionsupphandlingarna genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Tidigare upphandlingar har genomförts 2007, 2010 och 2013. De nya avtalen gäller från den 1 oktober 2018 till den 30 september 2023.
 • I upphandlingen valdes fem försäkringsbolag inom traditionell försäkring: Alecta, AMF, Folksam, SEB och Skandia.
 • I upphandlingen valdes fem försäkringsbolag inom fondförsäkring: Danica, Handelsbanken, Movestic, SPP och Swedbank.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Senast den 30 september ska 200 000 privatanställda tjänstemän välja ny förvaltare av tjänstepensionen ITP. Anledningen är att det pensionsbolag de sparar hos i dag inte har valts ut i Collectums nya upphandling.

Läs vidare »

Collectums ITP-upphandling: Fonder för en tredjedel av priset i nya tjänstepensionsupphandlingen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:16 CEST

Fonder till en knapp tredjedel av vad de kostar på den öppna marknaden och en vässad utvärdering av hela försäkringsperioden, från första anställningen till åren som pensionär. Det blev resultatet av den nya upphandlingen av tjänstepensionen ITP, visar en rapport som Collectum presenterar i dag. För pensionären kan de fyra ITP-upphandlingarna innebära tusenlappar mer varje månad.

– Det är aldrig för sent att förbättra sin pension. I den här upphandlingen har vi utvärderat hela försäkringsperioden, uppdelat på tre faser. För den som har tjänstepensionen ITP kan det handla om tusenlappar mer i utbetald pension varje månad, säger Gunnar Ölundh, vd på Collectum.

För att kunna välja de försäkringsbolag som ger bäst tjänstepension för inbetalda premier har Collectum beräknat resultaten av hela försäkringsperioden, från det att pensionsspararen är 25 år och så länge denne förväntas leva. Resultatet presenteras i tre faser: intjänandefasen, stabiliseringsfasen och utbetalningsfasen. Alla faserna är viktiga för att det ska bli mesta möjliga pension för pengarna.

Från en redan pressad nivå har avgifterna dessutom sänkts ytterligare, såväl på traditionell försäkring som fondförsäkring. När det gäller fondförsäkring kostar fonderna som blir valbara inom tjänstepensionen ITP i genomsnitt 0,30 procent – mindre än en tredjedel jämfört med exakta samma fonder på den öppna marknaden.

– De upphandlingar som gjorts inom ITP innebär en tjänstepension i toppklass för 35 000 arbetsgivare och 1,9 miljoner pensionssparare. Den som har den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP kan räkna med mesta möjliga pension för pengarna, säger Gunnar Ölundh.

Tjänstepensionsupphandlingarna genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Tidigare upphandlingar har genomförts 2007, 2010 och 2013. De nya avtalen gäller från den 1 oktober 2018 till den 30 september 2023.


Läs mer: Rapporten ”Mesta möjliga pension. Resultatet av 2018 års upphandling av traditionell försäkring och fondförsäkring för tjänstepensionen ITP”

Bilagor:
- Resultatet i korthet
- Pensionssparandets tre faser

För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef, 072-858 67 51
Tomas Carlsson, pensionsexpert, 070-091 76 25
Anna Levin, presskontakt, 072-858 10 79.


Resultatet i korthet

Traditionell försäkring

 • I upphandlingen valdes fem försäkringsbolag inom traditionell försäkring: Alecta, AMF, Folksam, SEB och Skandia.
 • Alecta förvaltar även pensionskapitalet åt de pensionssparare som inte gör egna val av placering.
 • Trots att kravet på den minsta garanterade utbetalningen sänkts sedan upphandlingen 2013 på grund av rådande låga räntenivåer, erbjuder två av försäkringsbolagen samma garanti som 2013 och samtliga upphandlade produkter ger den försäkrade en högre garanti än det obligatoriska kravet.
 • Den genomsnittliga avgiften för traditionella försäkringar är nu 0,13 procent. Det kan jämföras med 0,18 procent vid upphandlingen 2013.


Fondförsäkring

 • I upphandlingen valdes fem försäkringsbolag inom fondförsäkring: Danica, Handelsbanken, Movestic, SPP och Swedbank.
 • Den genomsnittliga avgiften för entrélösningarna är 0,14 procent. Det kan jämföras med 0,23 procent vid upphandlingen 2013.
 • Den genomsnittliga avgiften för bolagens valbara fonder är nu 0,30 procent. Det kan jämföras med 0,39 procent vid upphandlingen 2013.
 • Avgifterna för exakt samma fonder på den öppna marknaden är i genomsnitt 0,95 procent, alltså mer än tre gånger så höga jämfört med de upphandlade avgifterna.


Pensionssparandets tre faser

I upphandlingen har resultaten från hela försäkringsperioden utvärderats, från det att pensionsspararen är 25 år och så länge denne förväntas leva, uppdelat i tre faser. De bolag och produkter som levererar bäst i alla tre faserna har valts ut i upphandlingen.

 • Intjänandefasen. När pensionsspararen tjänar in tjänstepension har utvärderingens fokus varit att värdera produkternas förmåga att ge hög avkastning.
 • Stabiliseringsfasen. När pensionsspararen närmar sig pensionering har förutom avkastning även produkternas förmågor att stabilisera redan upparbetat kapital utvärderats.
 • Utbetalningsfasen. När pensionsspararen slutar jobba och pensionen ska börja betalas ut har även resultaten av utbetalningsparametrar och pensionsbeloppets stabilitet jämförts.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Fonder till en knapp tredjedel av vad de kostar på den öppna marknaden och en vässad utvärdering av hela försäkringsperioden, från första anställningen till åren som pensionär. Det blev resultatet av den nya upphandlingen av tjänstepensionen ITP, visar en rapport som Collectum presenterar i dag. För pensionären kan de fyra ITP-upphandlingarna innebära tusenlappar mer varje månad.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • carxrlbn-mzsagxhnuiss.dyloqvfsgrtrlbomvi@cavolhrlewictffumhw.sppeuk
 • 08-508 981 10
 • 072-858 67 51

Om Collectum AB

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag.