Tjänstemän: Lätt att förstå röda kuvertets årsbesked

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:52 CEST

Det röda kuvertet med årsbesked om tjänstepensionen ITP är lätt att förstå. Det anser 85 procent av de tjänstemän som läst sitt besked i år, visar en ny undersökning från tjänstepensionsföretaget Collectum. Nästan två miljoner privatanställda tjänstemän fick sina röda kuvert under våren.

Collectums pensionsbarometer: Tjänstepension underskattat som vägen till hög pension

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 11:01 CEST

Fyra av tio svenskar, 40 procent, tror att tjänstepension är den viktigaste faktorn för att få en hög pension. Nästan lika många, 36 procent, tror att privat sparande är viktigast. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Många underskattar tjänstepensionens betydelse. Få har möjlighet att varje månad spara de tusenlappar som krävs för att kompensera för utebliven tjänstepension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Den som har en månadslön på 39 000 kronor behöver spara nästan 2 000 kronor i månaden för att kompensera för utebliven tjänstepension. Den som tjänar 49 000 kronor i månaden behöver spara nästan 5 000 kronor.

Den som saknar tjänstepension och inte har möjlighet att spara på annat sätt riskerar att få en mycket låg pension. Exempelvis får en privatanställd systemutvecklare utan tjänstepension endast en knapp tredjedel, 29 procent, av sin tidigare inkomst i allmän pension. Det visar tidigare beräkningar från Collectum.

– Det viktigaste pensionsvalet är att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Utan tjänstepension riskerar du att få mindre än hälften av den tidigare lönen som pensionär, säger Tomas Carlsson.

40 procent, tror att det viktigaste är att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension. 36 procent tror att ett privat sparande är den viktigaste faktorn för att få en hög pension. Bara 19 procent tror att det viktigaste är att arbeta länge.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Bilagor
Tipsruta: Tre tips för en hög pension
Tabell: Så stor blir pensionsavsättningen
Faktaruta: Om Collectums pensionsbarometer
Räkneexempel: Inkomstras för pensionerade systemutvecklaren utan tjänstepension
Länk till Sifoundersökningen: Faktorer för hög pension

Tre tips för en hög pension
- Om arbetsgivaren har kollektivavtal ingår tjänstepension. Är du privatanställd tjänsteman med tjänstepensionen ITP kan du vara säker på att få bra villkor, som låga avgifter och möjlighet till hög avkastning.

- Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal men ändå erbjuder tjänstepension får du välja bland det eller de försäkringsbolag som arbetsgivaren valt ut. Var särskilt uppmärksam på vilka avgifter du betalar för sparandet.

- Om arbetsgivaren inte erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta premienivå kan vara mellan 4 och 10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

Så stor blir pensionsavsättningen

Månadslön 39 000 49 000
Avsättning på lön under 39 063 kronor 1 755 1 758
Avsättning på lön över 39 063 kronor 0 2981
Summa avsättningar 1 755 4 739


För att den samlade pensionen ska stå i proportion till den tidigare lönen har arbetsmarknadens parter kommit överens om att fullt ut kompensera den pensionssparare som har en lön som överskrider det lågt satta taket på 39 063 kronor i den allmänna pensionen. Detta innebär att tjänstepensionspensionsavsättningen inom ITP är 4,5 procent av lönen upp till 39 063 kronor. Över taket är avsättningen 30 procent av lönen.

Den som har en månadslön på 39 000 kronor behöver spara nästan 2 000 kronor i månaden för att kompensera för utebliven tjänstepension. Den som tjänar 49 000 kronor i månaden behöver spara nästan 5 000 kronor.

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo. Sifoundersökningen genomfördes per telefon den 5–11 april 2018. Följande fråga ställdes till 1 000 svenskar: ”Vilken av följande faktorer tror du är viktigast för att få en hög pension?”. 40 procent svarade ”att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension”, 36 procent svarade ”att ha ett privat sparande”, och 19 procent svarade ”att arbeta länge”. ”Tveksam, vet ej” svarade 5 procent.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Fyra av tio svenskar, 40 procent, tror att tjänstepension är den viktigaste faktorn för att få en hög pension. Nästan lika många, 36 procent, tror att privat sparande är viktigast. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »

Majoriteten tror på bättre pension än genomsnittet

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 13:02 CEST

Hela 54 procent av svenskarna tror att de kommer att få en bättre pension än genomsnittssvensken. Bara var tredje svensk, 35 procent, tror att pensionen blir sämre än för genomsnittet. Det visar en Sifoundersökning som Collectum beställt inför att årsbeskedet om tjänstepensionen landar i brevlådorna.

– Oavsett om man tror på en god pension eller inte är det onödigt att gissa. Det är enkelt att logga in på minPension.se och ta reda på sin egen prognos, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Fler än hälften, 54 procent, tror att de kommer att få en bättre pension än genomsnittssvensken. Betydligt färre, 35 procent, tror att pensionen blir sämre än genomsnittet. 11 procent svarar att de är osäkra eller inte vet.

Fler kvinnor än män tror på en sämre pension än genomsnittet, 42 procent jämfört med 28 procent. Störst tro på en god pension har männen där 61 procent tror att de kommer hamna över genomsnittet. Bland kvinnor är motsvarande siffra 47 procent.

– Mitt bästa tips är att jobba hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Utan tjänstepension riskerar du att få mindre än hälften av den tidigare lönen som pensionär, säger Tomas Carlsson.

Under februari landade det orange kuvertet med årsbeskedet om den allmänna pensionen i svenskarnas brevlådor. Under mars skickar Collectum det röda kuvertet med årsbesked om tjänstepensionen ITP till 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän. I genomsnitt får de 6 700 kronor per månad i tjänstepension, att lägga till den allmänna pensionen.

Nio av tio yrkesarbetande har i dag någon form av tjänstepension, men i en del sektorer där många unga arbetar är förmånen ovanlig. Det gäller till exempel branscher som spelutveckling, IT, reklam och pr.

Fakta:
- Om Collectums pensionsbarometer
- Tre tips för bättre pensionskoll

Länkar:
- minPension.se
- Hela Sifoundersökningen

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Om Collectums pensionsbarometer 
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo.

Den här undersökningen genomfördes 22–30 januari 2018. 1 016 personer i åldern 15 till 60 år, som ännu inte gått i pension, fick frågan ”Tror du att du kommer att få en bättre eller sämre pension än genomsnittssvensken?”. ”Mycket bättre” svarade 9 procent, ”Något bättre” svarade 45 procent, ”Något sämre” svarade 25 procent och ”Mycket sämre” svarade 10 procent. 11 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.

Tre tips för bättre pensionskoll
1. Säkra tjänstepensionen. Se till att arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta nivå kan vara 4–10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

2. Skaffa dig en samlad bild. På minPension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension, där såväl den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det eventuella privata sparandet ingår.

3. Välj och välj bort. Att ha återbetalningsskydd för tiden fram till pensionsåldern är en trygghet för familjen och sänker inte din pension nämnvärt. Fyll på med familjeskydd om din familj behöver mer. Fundera sedan på att ta bort återbetalningsskyddet när du väl går i pension, eftersom det kan öka din pension med upp till 25 procent.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Hela 54 procent av svenskarna tror att de kommer att få en bättre pension än genomsnittssvensken. Bara var tredje svensk, 35 procent, tror att pensionen blir sämre än för genomsnittet. Det visar en Sifoundersökning som Collectum beställt inför att årsbeskedet om tjänstepensionen landar i brevlådorna.

Läs vidare »

Nu får 1,9 miljoner svenskar röda kuvertet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:34 CET

Nu landar de första röda kuverten i brevlådan hos 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän. Kuvertet från Collectum innehåller årsbesked om tjänstepensionen ITP. Den genomsnittliga pensionsspararen får enligt prognosen 6 700 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

– Öppna ditt röda kuvert och ta reda på din prognos. Logga sedan in på minPension.se för att få hela bilden av din framtida ekonomi som pensionär, säger Tomas Carlsson, Collectums pensionsexpert.

Det röda kuvertet från Collectum innehåller bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension. Kuvertet kommer på posten under mars och april. Den som har den digitala brevlådan Kivra fick sitt årsbesked redan i början av mars.

I dag motsvarar den allmänna pensionen knappt hälften av den tidigare lönen i pension. Den som har tjänstepension under hela arbetslivet kan i stället få upp till två tredjedelar av lönen när det är dags för pension. I genomsnitt får landets privatanställda tjänstemän 6 700 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Det viktigaste pensionstipset är därför att redan från start jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, säger Tomas Carlsson.

Den genomsnittliga tjänstepensionsprognosen visar månadsutbetalningen för den som i dag tjänar in till ITP 2, exklusive den del som kallas ITPK.

Länk: Mer om tjänstepensionen på Pratapension.se
Länk: På Minpension.se kan alla göra sin egen pensionsprognos
Pressbilder: Röda kuvertet


Bilagor nedan:
- Tre tips till dig som får röda kuvertet
- Då kommer det röda kuvertet i brevlådan, län för län

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Bilagor

Tre tips till dig som får röda kuvertet

Om du får det röda kuvertet i brevlådan kan du vara glad – du har tjänstepensionen ITP med ett kvalitetssäkrat utbud av pensionsförsäkringar och låga avgifter.

1. Öppna ditt röda kuvert – där finns bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension.

2. Ta del av informationen i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten om den allmänna pensionen.

3. Logga in på minPension.seför attfå den samlade bilden av din framtida ekonomi som pensionär.

Då kommer det röda kuvertet i brevlådan, län för län

Den digitala brevlådan Kivra 2–8 mars
Stockholm 15–20 mars
Kalmar, Östergötland, Gotland, Södermanland, Värmland, Örebro 15–21 mars
Västra Götaland 21–26 mars
Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Jämtland och utlandsadresser 23–29 mars
Skåne, Halland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge 27 mars–4 april

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Nu landar de första röda kuverten i brevlådan hos 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän. Kuvertet från Collectum innehåller årsbesked om tjänstepensionen ITP. Den genomsnittliga pensionsspararen får enligt prognosen 6 700 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

Läs vidare »

Collectum upphandlar tjänstepension: Lägre avgifter när tio försäkringsbolag får förvalta tjänstepensionen ITP

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 11:49 CET

Sänkta fondavgifter och en bättre modell för utbetalningar som ger mer i plånboken varje månad efter pensionering. Det är några av nyheterna när tjänstepensionsföretaget Collectum presenterar de tio försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP åt 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän fem år framöver.


– Vi är glada att kunna presentera de försäkringsbolag som får förvalta pensionsspararnas pengar de kommande åren. Resultatet av upphandlingen möjliggör mesta möjliga pension för nästan två miljoner tjänstemän, säger Gunnar Ölundh, vd på Collectum.

Fem bolag inom traditionell pensionsförsäkring och fem bolag inom fondförsäkring har valts ut. Det innebär att det är dessa bolag som de privatanställda tjänstemännen kan välja som förvaltare av den premiebestämda delen av tjänstepensionen ITP. Alecta blir återigen ickevalsalternativet inom traditionell pensionsförsäkring för den pensionssparare som inte gör något aktivt val.

Traditionell försäkring Fondförsäkring
Alecta
AMF
Folksam

SEB
Skandia

Danica
Handelsbanken
Movestic

SPP
Swedbank

I de tre tidigare upphandlingarna har Collectum fokuserat på låga avgifter och möjligheten till hög avkastning, vilket bland annat inneburit att avgifterna pressats ned till långt under hälften av vad de var tidigare. Även den här gången har genomsnittsavgiften på fonder sänkts, från 0,38 till 0,30 procent. Inom traditionell försäkring sänks genomsnittsavgiften från 0,23 till 0,18 procent, de fasta avgifterna sänks och ytterligare ett bolag har infört maxavgift. Dessutom har årets upphandling särskilt riktats in på att stärka kvaliteten på andra sätt, bland annat genom att värdera hur stora pensionsutbetalningarna faktiskt blir.

– Det känns bra att vi kan pressa avgifterna ytterligare trots att de redan var så låga. Den här gången har vi också tagit ett steg till och fokuserat ytterligare på utbetalning, där vi ser att månadsutbetalningarna kan bli mer än 1 000 kronor högre för den som har ITP jämfört med den öppna marknaden, säger Gunnar Ölundh.

Genom upphandlingen får de 35 000 privata företag som har kollektivavtal för sina tjänstemän en ännu bättre tjänstepensionsförmån till sina anställda. Totalt omfattar upphandlingen cirka en miljon tjänstemän i arbetslivet, plus drygt 800 000 som fortfarande jobbar och tidigare varit anställda på ett företag med kollektivavtal.

Collectum kommer inom några veckor att presentera en rapport som visar effekterna av den fjärde upphandlingen. De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober 2018 och gäller till och med den 30 september 2023.

Upphandlingarna av tjänstepensionsförvaltare genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. De tidigare upphandlingarna har genomförts 2007, 2010 och 2013.

Fakta:

- Vad behöver jag som sparare göra?
- ITP 1 och ITP 2
- Så har processen gått till

Vad behöver jag som sparare göra?

Collectum upphandlar tjänstepension för totalt 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän och ställer tuffa krav på försäkringsbolagen. Syftet är att ge tjänstemännen mesta möjliga pension.

Från 1 oktober kan den som vill själv välja bolag och fonder bland det nya upphandlade utbudet.

Den som har ITP via sin arbetsgivare och tidigare valt ett försäkringsbolag som inte är med längre i det upphandlade utbudet kommer få möjligheten att behålla sitt tidigare val. Alla som omfattas av detta kommer kontaktas av Collectum under perioden juli-september med information hur de kan hantera sina placeringar. Gör de inget val så placeras de i ickevalsalternativet.

Även den som inte gör några val kan vara säker på att få en bra tjänstepension. Gör de inget val placeras pengarna i ickevalsalternativet, en utvald och kvalitetssäkrad försäkring med låg avgift.

De cirka 500 000 tjänstemän som haft ITP under arbetslivet och gått i pension påverkas inte av upphandlingen. 


ITP 1 och ITP 2


ITP 1 – tjänstemän födda 1979 och senare

Tjänstemän med ITP 1 kan själva placera hela tjänstepensionen i ett eller flera av de upphandlade försäkringsbolagen. 50 procent av pensionspremien placeras i en traditionell försäkring och 50 procent kan placeras i antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring, eller 25 procent i varje.

ITP 2 – tjänstemän födda 1978 och tidigare

Tjänstemän med ITP 2 har en kompletterande tjänstepension som heter ITPK som motsvarar 2 procent av lönen. ITPK-delen kan tjänstemännen välja att placera själva i något av de upphandlade försäkringsbolagen.

Det finns också företag som har ITP 1 för alla sina tjänstemän, oavsett ålder.


Så har processen gått till:

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen skickades i september till samtliga försäkringsbolag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Sju bolag inom traditionell pensionsförsäkring och tio bolag inom fondförsäkring lämnade in offerter i november. Arbetet med utvärderingen av offerterna har pågått mellan november och mars. ITP-nämnden, med representanter från Svenskt Näringsliv och PTK, fattade beslut den 8 mars.


För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51
Lennart Johansson, projektledare upphandlingen, Collectum, 08-508 981 28

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Sänkta fondavgifter och en bättre modell för utbetalningar som ger mer i plånboken varje månad efter pensionering. Det är några av nyheterna när tjänstepensionsföretaget Collectum presenterar de tio försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP åt 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän fem år framöver.

Läs vidare »

Tre av tio svenskar känner förtroende för pensionssystemet

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2017 09:28 CET

Bara tre av tio svenskar, 30 procent, känner förtroende för det svenska pensionssystemet. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

– Det är beklagligt att många inte känner förtroende för pensionssystemet. Tyvärr är det ett vanligt missförstånd att pension är något svårt och krångligt, men det svenska pensionssystemet är i grunden välkonstruerat, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Tre av tio svenskar, 30 procent, svarar att de känner förtroende för pensionssystemet i ganska eller mycket hög grad. Fyra av tio, 43 procent, svarar att de har lågt förtroende och var femte, 19 procent, svarar att de inte har något förtroende alls för pensionssystemet.

– När olika aktörer debatterar detaljer i pensionssystemet utan att beskriva helheten kan det framstå som att systemet håller på att kantra. Den som har en kollektivavtalad tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen kan känna sig trygg, säger Tomas Carlsson.

Det svenska pensionssystemet består av flera system: den allmänna pensionen och premiepensionen som staten betalar, tjänstepensionen som arbetsgivaren betalar och ett eventuellt privat pensionssparande.

Undersökningar visar att människor tenderar att underskatta betydelsen av tjänstepensionen och överskatta betydelsen av det privata sparandet. För de flesta tjänstemän som är unga i dag och har normala inkomster och lönekarriärer kommer tjänstepensionen att stå för mellan 25 och 50 procent av den samlade pensionen.

Fakta:
- Så kan du höja din pension
- Om Collectums pensionsbarometer

Länkar:
Collectum.se
- Pratapension.se

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Så kan du höja din pension
– Att jobba länge, betala skatt och ha tjänstepension från arbetsgivaren är viktigast för att få en bra pension, eftersom pensionen står i proportion till den tidigare inkomsten.
– Se till att du betalar låga avgifter på ditt pensionssparande. Det gäller såväl premiepensionen som tjänstepensionen och ett eventuellt privat sparande. Pensionsexpertens tumregel: Allt över en procents avgift är dyrt!
– Se över dina skydd när du närmar dig pensionen. Om barnen flyttat hemifrån kan du överväga att ta bort efterlevandeskydd och återbetalningsskydd på din tjänstepension – så blir det genast mer pengar till dig.

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från opinionsfrågor som ställs av Sifo.

Sifoundersökningen genomfördes som en webbenkät den 4–17 december 2017. Följande fråga ställdes till 1 000 svenskar: ”Känner du förtroende för pensionssystemet?”. 2 procent svarade ” Ja, i mycket hög grad”, 28 procent svarade ”Ja, i ganska hög grad”, 43 procent svarade ”Nej, i liten grad” och 19 procent svarade ”Nej, inte alls”. ”Tveksam, vet ej” svarade totalt 8 procent.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bara tre av tio svenskar, 30 procent, känner förtroende för det svenska pensionssystemet. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Läs vidare »

Collectums pensionsbarometer: Var fjärde pensionssparare bortser från avgiften

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:15 CET

Var fjärde svensk, 27 procent, uppger att förvaltarens avgift har liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

– Många missar hur hårt avgiften kan slå mot tjänstepensionen. Några tiondels procent låter inte så mycket, men blir många tusenlappar över tid, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på tjänstepensionsföretaget Collectum.

27 procent av svenskarna uppger att avgiften har ganska eller mycket liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. 41 procent svarar att den har ganska stor betydelse och 17 procent uppger att avgiften har mycket stor betydelse.

– Det är klokt att se över avgiften eftersom det är det enda du känner till på förhand och själv kan påverka. Lägre avgifter ger helt enkelt mer pension för pengarna, säger Tomas Carlsson.

Den som har tjänstepensionen ITP har halverade avgifter jämfört med exakt samma fonder på den öppna marknaden. För pensionsspararen kan det innebära 330 000 kronor mer i pension, visar Collectums avgiftsrapport 2017.

De låga avgifterna inom ITP är ett resultat av tre upphandlingar. Under 2018 ska den fjärde upphandlingen vara klar. Collectum genomför upphandlingarna utan eget vinstintresse, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Fakta:
- Tre tips för högre pension
- Om Collectums pensionsbarometer

Länkar:
- Hela Sifoundersökningen
- Collectums avgiftsrapport 2017

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25


Tre tips för högre pension

- Jobba på en schysst arbetsplats. I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen att bli en viktigare del av den totala pensionen. En schysst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension.

- Låt ingen annan mumsa på din pension. Se till att du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. När du så småningom går i pension blir det en rejäl slant som går till dig – och inte till någon annan.

- Lita på dig själv! Du känner dig själv bäst, så gör val utifrån hur mycket risk du är beredd att ta, hur din familjesituation ser ut och hur långt det är kvar till pension. Du väljer om du vill spara med hög risk eller ett tryggare alternativ.


Om Collectums pensionsbarometer

Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo. Den här Sifoundersökningen genomfördes den 9–18 oktober 2017. 1 062 svenskar mellan 15 och 60 år fick frågan ”När människor pensionssparar i fonder tar fondförvaltaren ut en avgift av spararna. Avgiften skiljer sig åt mellan olika fonder. Om eller när du väljer fonder för ditt pensionssparande, hur stor eller liten betydelse har avgifterna för ditt val?” 17 procent svarade ”mycket stor betydelse”, 41 procent svarade ”ganska stor betydelse”, 21 procent svarade ”ganska liten betydelse” och 6 procent svarade ”mycket liten betydelse”. 15 procent svarade ”Tveksam, vet ej”. 

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Var fjärde svensk, 27 procent, uppger att förvaltarens avgift har liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Läs vidare »

Collectums pensionsbarometer: Familj och vänner viktigaste ekonomiska rådgivarna

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 09:30 CET

En majoritet av svenskarna, 61 procent, vänder sig helst till familj och vänner för råd när de ska fatta ekonomiska beslut. En femtedel, 21 procent, tar inte råd från någon särskild, visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

– Det är glädjande att många litar till sig själva. De som kallar sig rådgivare är många gånger i själva verket säljare, vilket gör att rådgivningen riskerar att bli en dyr affär, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på tjänstepensionsföretaget Collectum.

Undersökningen visar att 61 procent helst tar råd från familj och vänner när de ska fatta ekonomiska beslut. 21 procent svarade att de inte lyssnar på råd från någon särskild. 11 procent svarade att de tar hjälp av sin bank eller någon annan finansiell rådgivare.

Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Att så mycket som möjligt av de premier arbetsgivaren betalar in går till pensionen i stället för att gröpas ur av avgifter är nyckeln till en hög pension. Den som har tjänstepensionen ITP kan vara säker på att få ett sparande med låga avgifter.

– Den som ändå vill ha råd kring placeringar, livsval och skydd kan vända sig till en oberoende och kostnadsfri rådgivningstjänst, till exempel den som PTK erbjuder, säger Tomas Carlsson.

Vid tre tillfällen har Collectum upphandlat tjänstepensionsförvaltare, med halverade avgifter som resultat. Under 2018 ska den fjärde upphandlingen vara klar. Collectum genomför upphandlingarna utan eget vinstintresse, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Fakta:
- Tre tips för högre pension
- Om Collectums pensionsbarometer

Länkar:
- Pratapension.se
- PTK:s rådgivningstjänst
- Hela Sifoundersökningen

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Tre tips för en högre pension
- Jobba på en schysst arbetsplats. I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen att bli en viktigare del av den totala pensionen. En schysst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension.

- Låt ingen annan mumsa på din pension. Se till att du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. När du så småningom går i pension blir det en rejäl slant som går till dig – och inte till någon annan.

- Lita på dig själv! Du känner dig själv bäst, så gör val utifrån hur mycket risk du är beredd att ta, hur din familjesituation ser ut och hur långt det är kvar till pension. Du väljer om du vill spara med hög risk eller ett tryggare alternativ.

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo.

Sifoundersökningen genomfördes per telefon den 9–12 oktober 2017. Följande fråga ställdes till 1 000 svenskar: ”När du ska fatta ekonomiska beslut, vem tar du HELST råd ifrån?”. 61 procent svarade ”familj och vänner”, 21 procent svarade ”inte ifrån någon särskild”, 11 procent svarade ”min bank eller annan finansiell rådgivare”, ”media” svarade 2 procent och ”bloggare eller andra opinionsbildare” svarade 1 procent. ”Annan” eller ”Tveksam, vet ej” svarade totalt 5 procent.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

En majoritet av svenskarna, 61 procent, vänder sig helst till familj och vänner för råd när de ska fatta ekonomiska beslut. En femtedel, 21 procent, tar inte råd från någon särskild, visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Läs vidare »

Collectum upphandlar tjänstepension: 13 pensionsförvaltare deltar i tjänstepensionsupphandling

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 09:50 CET

13 försäkringsbolag deltar i den nya upphandlingen inom tjänstepensionen ITP. Tjänstepensionsföretaget Collectum genomför upphandlingen med syftet att ge 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän en så hög pension som möjligt.

– Det är glädjande att så många försäkringsbolag har lämnat offert. Ett stort intresse skapar goda förutsättningar för att upphandlingen blir bra för pensionsspararna, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum.

Det har inkommit sju offerter inom traditionell pensionsförsäkring och tio offerter inom fondförsäkring. Offerten skulle vara inlämnad senast på måndagen den 20 november. I offert­underlaget ställs bland annat krav på både hög historisk avkastning och låga avgifter. Under första kvartalet 2018 ska avtal vara skrivna med de utvalda försäkringsbolagen. De nya avtalen med pensionsförvaltarna träder i kraft den 1 oktober 2018.

– Tjänstepensionen ITP är en enkel och kostnadseffektiv tjänstepensionslösning som ger mycket pension för pengarna. Upphandlingarna är en viktig grund för detta, säger Gudrun Ashman, chef för partskontakter på Collectum.

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen skickades i september till samtliga försäkringsbolag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Av dem var det 24 bolag som anmälde intresse och som uppfyllde de ställda kraven. Dessa fick offertunderlag den 20 oktober.

Collectum har fått i uppdrag från Svenskt Näringsliv och PTK att upphandla förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 1 oktober 2018 – 30 september 2023. Tre till fem försäkrings­bolag inom traditionell pensionsförsäkring kommer att väljas ut och fem inom fondförsäkring.

Collectum har, utan eget vinstintresse, genomfört upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare tre gånger tidigare, 2007, 2010 och 2013. Sedan den första upphandlingen har den genomsnittliga avgiften minskat med 72 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja.

Fakta: Bolagen som lämnat offert
Läs mer: www.collectum.se/upphandling

För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51
Gudrun Ashman, chef för Partskontakter på Collectum, 08-508 980 22

Bolagen som lämnat offert

Traditionell förvaltning
Alecta
AMF
Folksam
Nordea
SEB
Skandia Liv
SPP

Fondförvaltning
AMF
Danica
Handelsbanken
Länsförsäkringar
Movestic
Nordea
SEB
Skandia
SPP
Swedbank

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

13 försäkringsbolag deltar i den nya upphandlingen inom tjänstepensionen ITP. Tjänstepensionsföretaget Collectum genomför upphandlingen med syftet att ge 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän en så hög pension som möjligt.

Läs vidare »

70 000 kronor försvinner med hög pensionsavgift

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 13:39 CET

Den som betalar 2,0 procent i årlig fondavgift för förvaltningen av ett pensionskapital på 100 000 kronor förlorar nästan 70 000 kronor under en tjugoårsperiod, jämfört med den dyraste entrélösningen inom tjänstepensionen ITP. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– En hög avgift gröper ur pensionskapitalet på sikt. Tumregeln är att allt över en procents avgift är dyrt, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Den sparare som placerar 100 000 kronor i ett sparande med avgift på 2,0 procent, vanligt för så kallade fond i fond-lösningar, har efter 20 år ett kapital på 180 000 kronor. Den som har valt den dyraste entrélösningen inom tjänstepensionen ITP med en avgift på 0,3 procent har i stället 250 000 kronor. Spararen med den dyrare avgiften har betalat 70 000 kronor mer i avgifter till banken, visar Collectums beräkningar.

– Den som har den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP kan vara säker på att få låga avgifter, oavsett om man vill göra aktiva val eller inte. Resultatet blir mer pengar till din pension, i stället för att bli avgifter till banken, säger Tomas Carlsson.

Avgiften, till skillnad från avkastningen, är det enda som går att veta på förhand och som pensionsspararen själv kan påverka. Det är svårt att genom förhoppningar om hög avkastning kompensera för en hög avgift och utebliven ränta på ränta-effekt.

Entrélösningen är det sparande där pengarna hamnar om man bara väljer bolag och inte en specifik fond. Den genomsnittliga avgiften bland alla valbara fonder inom tjänstepensionen ITP är 0,39 procent.

Sedan Collectum började upphandla tjänstepensionsförvaltare har avgifterna pressats med i genomsnitt 72 procent. Collectum genomför upphandlingarna utan eget vinstintresse och på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Nästa upphandling blir klar våren 2018.

Räkneexempel: Så mycket försvinner vid högre avgifter
Länk: Om avgifter på Pratapension.se

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Så mycket försvinner i onödigt höga avgifter
Tabellen visar hur stort det förvaltade kapitalet blir och skillnaden mellan olika avgifter. Den högsta avgift som finns bland entrélösningarna inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP är 0,3 procent. En avgift på 2,0 procent eller mer är inget ovanligt för så kallade fond i fond-lösningar utanför kollektivavtalet. Beräkningarna har gjorts av Collectum.

Så mycket försvinner vid högre avgifter
100 000 kronor förvaltas i 10 år
Årlig avkastning 5,0 procent
Fondavgift Värde efter 10 år Skillnad
0,30% 158 295 kr -
0,55% 154 555 kr -3 287 kr
1,31% 143 671 kr -14 171 kr
2,00% 134 392 kr -23 450 kr
100 000 kronor förvaltas i 20 år
Årlig avkastning 5,0 procent
Fondavgift Värde efter 20 år Skillnad
0,30% 250 573 kr -
0,55% 238 874 kr -10 267 kr
1,31% 206 413 kr -42 728 kr
2,00% 180 611 kr -68 530 kr

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 36 miljarder kronor i premier under 2016 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Den som betalar 2,0 procent i årlig fondavgift för förvaltningen av ett pensionskapital på 100 000 kronor förlorar nästan 70 000 kronor under en tjugoårsperiod, jämfört med den dyraste entrélösningen inom tjänstepensionen ITP. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • mxcarlerwnwy-mydgfagnus.lovogofstromwc@cqsollectyezwhmumligkyoomcoto.spre
  • 08-508 981 10
  • 072-858 67 51

Om Collectum AB

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag.