Nu får 1,9 miljoner svenskar röda kuvertet

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 08:01 CET

Nu landar de första röda kuverten i brevlådan hos 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän. Kuvertet från Collectum innehåller årsbesked om tjänstepensionen ITP. Den genomsnittliga pensionsspararen får enligt prognosen 7 300 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

Collectums pensionsbarometer: Tre av tio pensionssparare bortser från avgiften

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 07:00 CET

Tre av tio svenskar, 31 procent, uppger att förvaltarens avgift har liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

– Många missar hur hårt avgiften kan slå mot tjänstepensionen. En procentenhet lägre avgift kan ge upp till 20 procent mer i framtida pension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på tjänstepensionsföretaget Collectum.

Tre av tio svenskar, 31 procent, uppger att avgiften har ganska eller mycket liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. 45 procent svarar att den har ganska stor betydelse och 17 procent uppger att avgiften har mycket stor betydelse.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Genom att flytta pengarna till upphandlade fonder kan mer pengar gå till den egna pensionen, i stället för att försvinna som höga avgifter och utebliven avkastning, säger Tomas Carlsson.

Den genomsnittliga avgiften inom tjänstepensionen ITP är en tredjedel jämfört med exakt samma fonder på den öppna marknaden. För pensionsspararen kan tjänstepensionen ITP innebära hela 2 100 kronor mer i månaden som pensionär, visar rapporten ”Så mycket bättre tjänstepension” från PTK, Svenskt Näringsliv och Collectum.

De låga avgifterna inom ITP är ett resultat av Collectums fyra upphandlingar av förvaltare. Sedan 2007 har fondavgifterna pressats med 78 procent. Men mer än 53 miljarder kronor ligger kvar i fonder sedan tiden före upphandlingarna, vilket innebär att många tjänstemän fortfarande betalar de högre avgifterna, visade Collectums beräkningar nyligen.

Collectum genomför upphandlingarna, utan eget vinstsyfte, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Fakta:
- Tre tips för högre pension
- Om Collectums pensionsbarometer

Länkar:
Hela Sifoundersökningen
Rapporten Så mycket bättre tjänstepension från PTK, Svenskt Näringsliv och Collectum

För mer information, kontakta gärna:
Daniel Kinnerup, pressansvarig Collectum, 073-940 16 84
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Tre tips för högre pension
- Jobba på en schysst arbetsplats. I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen att bli en viktigare del av den totala pensionen. En schysst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension.

- Se upp med avgiften. Se till att du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. När du så småningom går i pension blir det en rejäl slant som går till dig – och inte till någon annan.

- Lita på dig själv! Du känner dig själv bäst, så gör val utifrån hur mycket risk du är beredd att ta, hur din familjesituation ser ut och hur långt det är kvar till pension. Du väljer om du vill spara med hög risk eller ett tryggare alternativ.

Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo.

Den här Sifoundersökningen genomfördes den 7–16 januari 2019. 1 038 svenskar mellan 25 och 65 år fick frågan ”När människor pensionssparar i fonder tar fondförvaltaren ut en avgift av spararna. Avgiften skiljer sig åt mellan olika fonder. Om eller när du väljer fonder för ditt pensionssparande, hur stor eller liten betydelse har avgifterna för ditt val?” 17 procent svarade ”mycket stor betydelse”, 45 procent svarade ”ganska stor betydelse”, 24 procent svarade ”ganska liten betydelse” och 7 procent svarade ”mycket liten betydelse”. 6 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.

2,4 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 44 miljarder kronor i premier under 2018 mellan 36 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Tre av tio svenskar, 31 procent, uppger att förvaltarens avgift har liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Läs vidare »

Ännu fler tjänstemän får tjänstepensionen ITP

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 08:00 CET

Under 2018 ökade antalet privatanställda tjänstemän som omfattas av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP med 2 100 personer varje månad i genomsnitt. Nu har 2,4 miljoner privatanställda tjänstemän ITP, visar nya siffror från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Tjänstepensionen ITP ger mesta möjliga pension för varje krona som arbetsgivaren betalar in. Därför är det glädjande att både antalet försäkrade tjänstemän och antalet anslutna företag stadigt ökar, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Under 2018 växte antalet tjänstemän som är försäkrade via tjänstepensionen ITP med i genomsnitt 2 100 personer per månad. I snitt har 36 nya företag i landet tecknat kollektivavtal varje månad, vilket bland annat innebär att deras anställda får ITP.

Nio av tio svenskar har i dag en tjänstepension. I vissa branscher där många unga människor jobbar, som IT-, reklam- och spelbranschen, är det ovanligt. Den som saknar tjänstepension riskerar att få en mycket låg pension att leva på – ofta mindre än halva den tidigare lönen.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. När du söker jobb är det viktigt att fråga om arbetsgivaren erbjuder tjänstepension. Om du har kollektivavtalad tjänstepension kan du vara säker på att få bra villkor, säger Tomas Carlsson.

ITP bygger på den svenska modellen genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Collectum upphandlar tjänstepensionsförvaltare på deras uppdrag. Upphandlingarna har bland annat pressat ned fondavgifterna med 78 procent och ökat pensionsutbetalningarna med 2 100 kronor i månaden, jämfört med motsvarande tjänstepensioner på den öppna marknaden.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

2,4 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 44 miljarder kronor i premier under 2018 mellan 36 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Under 2018 ökade antalet privatanställda tjänstemän som omfattas av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP med 2 100 personer varje månad i genomsnitt. Nu har 2,4 miljoner privatanställda tjänstemän ITP, visar nya siffror från tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »

8,3 miljarder försvinner i onödigt höga pensionsavgifter

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2018 07:30 CET

8,3 miljarder kronor beräknas de privatanställda tjänstemännen betala i onödigt höga pensionsavgifter och utebliven avkastning under en tioårsperiod. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Många fler borde flytta sin tjänstepension till ett sparande med lägre avgifter. En procentenhet lägre avgift kan ge upp till 20 procent mer i framtida pension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Många kan öka sin framtida pension genom att flytta redan intjänade pensionspengar i tjänstepensionen ITP till upphandlade fonder, där avgifterna i dag är en tredjedel jämfört med samma fonder på den öppna marknaden. Trots att möjligheten har funnits sedan 2007 är det bara var fjärde tjänsteman, 26 procent, som har gjort detta.

Det innebär att för närvarande har landets privatanställda tjänstemän tillsammans mer än 53 miljarder kronor kvar i gamla försäkringar med onödigt höga avgifter. Under en tioårsperiod försvinner därför totalt 8,3 miljarder kronor i onödiga avgifter till försäkringsbolagen och utebliven avkastning, enligt Collectums beräkningar.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Genom att flytta pengarna till upphandlade fonder kan mer pengar gå till den egna pensionen, i stället för att försvinna som höga avgifter och utebliven avkastning, säger Tomas Carlsson.

Collectum har upphandlat tjänstepensionsförvaltare vid fyra tillfällen. Den senaste upphandlingen trädde i kraft den 1 oktober 2018. Sedan den första upphandlingen 2007 har den genomsnittliga avgiften minskat med 78 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja.

Faktarutor:
- Så mycket försvinner i onödigt höga avgifter
- Så enkelt flyttar du ditt pensionskapital

För mer information, kontakta gärna
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Så mycket försvinner i onödigt höga avgifter
Tabellen visar vad de privatanställda tjänstemän som inte har flyttat sina redan intjänade pensionspengar totalt förlorar under en tioårsperiod i onödigt höga avgifter och utebliven avkastning. Detta skulle de slippa om pengarna flyttades till ett upphandlat sparande med låga avgifter. Statistiken och beräkningarna kommer från Collectum.

De onödigt höga avgifterna på tio år – per län
Län Effekten av onödigt höga avgifter och utebliven avkastning på ej flyttat kapital, miljoner kronor Kapital som inte har flyttats,
miljoner kronor
Andel tjänstemän som har flyttat sitt kapital, procent
Blekinge 113 713 24
Dalarna 174 1 105 25
Gotland 32 207 23
Gävleborg 178 1 099 23
Halland 285 1 814 27
Jämtland 68 456 15
Jönköping 233 1 498 25
Kalmar 144 914 23
Kronoberg 146 918 25
Norrbotten 148 965 24
Skåne 1 012 6 442 26
Stockholm 2 433 15 555 26
Södermanland 196 1 250 26
Uppsala 282 1 841 22
Värmland 163 1 057 29
Västerbotten 156 1 003 25
Västernorrland 173 1 103 29
Västmanland 232 1 485 29
Västra Götaland 1 412 9 105 27
Örebro 190 1 195 24
Östergötland 361 2 343 24
Hela landet 8 330 53 340 26


Så enkelt flyttar du ditt pensionskapital
Du kan flytta tidigare intjänade pensionspengar inom ITP från ett försäkringsbolag till något av de bolag som Collectum har upphandlat. Om du flyttar en försäkring som din arbetsgivare i dag betalar in premier till kommer även framtida premier att styras om till det nya bolag du valt.

1. Genomför flytten genom att logga in med Bank-ID på collectum.se. Du kan också skriva ut en blankett som du fyller i och postar till Collectum.

2. Inom några dagar får du uppgifter om värdet på det kapital du kan flytta.

3. Om du vill genomföra flytten behöver du inte göra något mer. Du har tio dagar på dig att avbryta flytten, om du ångrar dig.

Klart! Du får ta del av de nya, lägre avgifterna på hela ditt pensionskapital.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

8,3 miljarder kronor beräknas de privatanställda tjänstemännen betala i onödigt höga pensionsavgifter och utebliven avkastning under en tioårsperiod. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »

Tjänstepensionsrapport som julklapp till 349 riksdagsledamöter

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 09:00 CET

En välfungerande tjänstepension är en styrka för det svenska pensionssystemet. I dag får Sveriges 349 riksdagsledamöter ta emot en ny rapport som visar effekterna av mer än tio år av upphandlingar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.

– Vår julklapp till politikerna är att dela med oss av hur väl det svenska kollektivavtalade tjänstepensionssystemet fungerar. En effektiv tjänstepension är en styrka för hela Sverige, säger Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv och medförfattare till rapporten.

I dag får samtliga 349 riksdagsledamöter rapporten ”Så mycket bättre tjänstepension” som en digital julklapp från Collectum. Rapporten visar bland annat att de fyra upphandlingar av förvaltare som genomförts sedan 2007 har lett till kraftigt pressade avgifter inom tjänstepensionen ITP.

För en privatanställd tjänsteman innebär det ett pensionskapital som är 334 000 kronor större efter fyrtio år i arbetslivet, jämfört med om pengarna skulle ha legat i motsvarande lösningar på den öppna marknaden. När det gäller månadsvisa pensionsutbetalningar ger tjänstepensionen ITP hela 2 100 kronor mer i månaden än en pensionslösning som inte är upphandlad.

Rapporten visar också att upphandlingarna har gynnat företagen, eftersom en betydligt större del av deras pensionsinbetalningar nu går till medarbetarnas framtida pensioner i stället för högre avgifter till pensionsförvaltarna. Anledningen är att Collectum upphandlar åt två miljoner tjänstemän samtidigt, vilket ger möjlighet att ställa tuffa krav på förvaltare som vill konkurrera.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Tack vare upphandlingarna har Sverige ett tjänstepensionssystem som fungerar väldigt bra, och vi vill gärna inspirera politikerna, säger Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK och medförfattare till rapporten.

Tjänstepensionen ITP är ett resultat av ett avtal mellan arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv och PTK. Vid fyra tillfällen har Collectum, på uppdrag av parterna, genomfört upphandlingar av de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Den senaste upphandlingen trädde i kraft i oktober 2018.

Länk: Rapporten ”Så mycket bättre tjänstepension – Effekten av fyra upphandlingar”

För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51
Dan Wallberg, pensionsexpert PTK, 070-555 58 34
Ingvar Backle, pensionsexpert Svenskt Näringsliv, 070-345 62 64
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

En välfungerande tjänstepension är en styrka för det svenska pensionssystemet. I dag får Sveriges 349 riksdagsledamöter ta emot en ny rapport som visar effekterna av mer än tio år av upphandlingar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.

Läs vidare »

Ny rapport: Upphandlingar ger tjänstemännen tusenlappar mer i pension

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 07:42 CET

Fonder som är 78 procent billigare och en helt ny utvärderingsmodell för utbetalningar. Det är några effekter av Collectums fyra upphandlingar av förvaltare för tjänstepensionen ITP, visar en ny rapport från Collectum, PTK och Svenskt Näringsliv. För många tjänstemän kan det innebära flera tusen kronor extra i månaden som pensionär.

Pehr Östberg ny chef för Partskontakter på Collectum

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 07:45 CET

Pehr Östberg tillträder som ny chef för enheten Partskontakter på tjänstepensionsföretaget Collectum. Han kommer att ingå i Collectums ledningsgrupp och ansvara för relationen med försäkringsbolagen och kollektivavtalsparterna samt för de kvalitetshöjande upphandlingar Collectum gör på uppdrag av parterna.

– Jag ser fram emot att utveckla Collectums aktiva roll som ett kundorienterat och väloljat nav för privattjänstemännens viktigaste förmån. I Collectums arbete med att hela tiden förbättra tjänstepensionen ITP är god samverkan med såväl parterna som försäkringsgivarna en viktig del och där kan jag säkerligen bidra, säger Pehr Östberg.

Närmast kommer Pehr Östberg från konsultverksamhet i eget bolag. Han har en lång karriär bakom sig i försäkringsbranschen och är mycket väl förtrogen med tjänstepensionen ITP. Han har arbetat inom Alecta under flera år i olika roller. Som chef för Produkt och parter ansvarade han för partskontakterna samt utveckling, implementering och förvaltning av Alectas produkter. I rollen som marknadschef ansvarade han bland annat för den upphandling som ledde till att Alecta blev ickevalsleverantör inom ITP-planen.

– Collectums uppdrag är att se till att det blir mesta möjliga pension för pengarna genom återkommande upphandlingar på uppdrag av parterna samt att tjänstepensionen är enkel att hantera och förstå för både arbetsgivare och anställda. Pehr Östbergs gedigna kompetens, erfarenhet och nätverk kommer att vara viktiga i det arbetet, inte minst i relationen med försäkringsbolagen och i vår kunddialog, säger Collectums vd Gunnar Ölundh.

Enheten Partskontakter på Collectum ansvarar för relationen med kollektivavtalsparterna och leverantörssamverkan med försäkringsbolagen. Enheten arbetar bland annat med att förtydliga ITP-regelverket och att översätta det till krav på processer och system. Partskontakter ansvarar också för de kvalitetshöjande upphandlingarna av tjänstepensionen ITP.

Pehr Östberg tillträder den 1 februari och ersätter nuvarande chef Gudrun Ashman som går i pension.

Länk: pressbild på Pehr Östberg

För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Pehr Östberg tillträder som ny chef för enheten Partskontakter på tjänstepensionsföretaget Collectum. Han kommer att ingå i Collectums ledningsgrupp och ansvara för relationen med försäkringsbolagen och kollektivavtalsparterna samt för de kvalitetshöjande upphandlingar Collectum gör på uppdrag av parterna.

Läs vidare »

Dyr affär att flytta tjänstepension på öppna marknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 09:06 CET

Att flytta sin tjänstepension från en förvaltare till en annan kan kosta tiotusentals kronor. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum. Inom tjänstepensionen ITP kostar en kapitalflytt maximalt 400 kronor.

För en person som har en miljon kronor i tjänstepensionskapital och vill flytta kapitalet efter fem år kan det kosta upp till 30 000 kronor direkt, visar Collectums beräkningar på ett antal fonder som är vanliga bland tjänstepensionssparare. Tar man hänsyn till att pengarna som försvinner i flyttavgift hade fortsatt att växa fram till pension blir förlusten ännu större.

– Att flytta sin tjänstepension till ett annat bolag är ofta en dyr affär ute på den öppna marknaden. Inom tjänstepensionen ITP har vi sett till att det aldrig kostar mer än några hundralappar att flytta sitt sparkapital mellan de upphandlade bolagen, säger Tomas Carlsson, Collectums pensionsexpert.

Det är vanligt att försäkringsbolag och banker tar både en fast kostnad och en andel av kapitalet för att flytta tjänstepensionen. Avgiften varierar också beroende på hur länge man varit kund hos bolaget. Inom tjänstepensionen ITP är den maximala kostnaden för en flytt 400 kronor, oavsett storleken på kapitalet.

– Höga flyttavgifter skapar inlåsningseffekter för den som aktivt vill påverka hur kapitalet placeras. Inom tjänstepensionen ITP har vi sedan länge säkerställt att den sparare som vill välja ett nytt bolag inte ska möta några hinder, säger Tomas Carlsson.

Beräkningarna baserar sig på uppdaterade uppgifter om flyttavgifter från Konsumenternas försäkringsbyrå. Tjänstepensionen ITP har den som är privatanställd tjänsteman på ett företag med kollektivavtal.

Bilagor:
- Räkneexempel: Så mycket kan en kapitalflytt kosta

Läs mer: Länk till rapporten Mesta möjliga pension

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Räkneexempel: Så mycket kan en kapitalflytt kosta
Uppgifterna om exempelfondernas flyttkostnader är hämtade från Konsumenternas försäkringsbyrå den 19 september 2018. Kostnaden är beräknad på ett tjänstepensionskapital på 1 000 000 kronor.

Flytt efter
fem år
Fast avgift Procent på kapitalet­­ Procent på kapitalet i kronor Summa
På öppna marknaden
Exempelfond 1 700 kronor 3 % 30 000 kronor 30 700 kronor
Exempelfond 2 0 kronor 2,5 % 25 000 kronor 25 000 kronor
Exempelfond 3 1 200 kronor 2 % 20 000 kronor 21 200 kronor
Exempelfond 4 500 kronor 1 % 10 000 kronor 10 500 kronor
Exempelfond 5 1000 kronor 0 % 0 kronor 1 000 kronor
Inom tjänstepensionen ITP
Dyraste bolaget inom ITP 400 kronor - - 400 kronor
Billigaste bolaget inom ITP 0 kronor - - 0 kronor

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Att flytta sin tjänstepension från en förvaltare till en annan kan kosta tiotusentals kronor. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum. Inom tjänstepensionen ITP kostar en kapitalflytt maximalt 400 kronor.

Läs vidare »

En tusenlapp mer i månaden utan återbetalningsskydd

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 10:15 CET

 Att välja bort återbetalningsskyddet på tjänstepensionen när barnen har flyttat hemifrån kan ge en tusenlapp mer i månaden som pensionär. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Det lönar sig att se över sin tjänstepension några gånger under arbetslivet. Att välja bort återbetalningsskyddet när barnen klarar sig själva ger mer pension till dig, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

En privatanställd tjänsteman kan få 1 000 kronor mer i månaden som pensionär genom att välja bort återbetalningsskyddet när det är dags att gå i pension. Det visar nya beräkningar från Collectum. Räkneexemplet bygger på en person som vid 25 års ålder tjänar 26 500 kronor i månaden och har en beräknad slutlön på 52 000 kronor.

Så länge familjen är beroende av den försäkrades inkomst är återbetalningsskyddet en trygghet. Om den försäkrade går bort innan pensionering, betalas pensionskapitalet ut till de efterlevande som ett månadsbelopp under fem år. Om den försäkrade går bort medan pensionen betalas ut, övertar familjen de utbetalningar som återstår.

Att ha återbetalningsskydd kostar inget. Däremot går den försäkrade miste om arvsvinster som alla utan återbetalningsskydd delar på. Skyddet ingår inte automatiskt i tjänstepensionen, utan kräver att man gör ett aktivt val.

– Det man först ska se till är att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension. Därefter är det enkelt att välja till eller välja bort återbetalningsskydd, säger Tomas Carlsson.

Läs mer om återbetalningsskydd här: http://pratapension.se/skydd/


Bilaga: Räkneexempel för tre inkomstnivåer
Bilaga: Fakta om återbetalningsskydd

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79


Räkneexempel för tre inkomstnivåer

*Återbetalningsskydd


Vi har utgått från följande antaganden när vi har gjort beräkningarna:

 • Årlig löneutveckling, efter inflation: 1,70 procent
 • Årlig avkastning under spartiden, före inflation: 6,50 procent
 • Årlig avkastningsskatt under spartiden på tjänstepensionen: 0,40 procent
 • Årlig inflation: 2,00 procent
 • Avkastning/prognosränta på tjänstepension under utbetalningen: 2,51 procent


Fakta om återbetalningsskydd

 • Väljer du återbetalningsskydd får din familj det samlade värdet av din pension när du dör.
 • Om du går bort innan du gått i pension betalas pengarna ut som ett månadsbelopp under fem år.
 • Om du går bort medan din pension betalas ut övertar din familj de utbetalningar som återstår.
 • Återbetalningsskydd ingår inte automatiskt i din ITP, du måste göra ett aktivt val.
 • Om du vill ta bort eller lägga till återbetalningsskydd gör du det enkelt genom att logga in på Collectum.se med BankID.
 • Om du inte har återbetalningsskydd får du vara med och dela på pengarna från dem som gått bort och inte hade skyddet.
 • Har du återbetalningsskydd fram till pensionen minskar din ersättning från tjänstepensionen med 3–5 procent.
 • Om du har återbetalningsskydd under hela tiden du tar ut pension minskar din ersättning från tjänstepensionen med 15–20 procent.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Att välja bort återbetalningsskyddet på tjänstepensionen när barnen har flyttat hemifrån kan ge en tusenlapp mer i månaden som pensionär. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

Läs vidare »

Collectum vinner Guldhanden för bästa intranät

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 09:06 CEST

Tjänstepensionsföretaget Collectum har vunnit priset Guldhanden för bästa intranät 2018. Priset delas ut av intranätleverantören SiteVision under SiteVisiondagarna i Örebro.

– Vi är otroligt stolta över att ha vunnit Guldhanden för bästa intranät, och dessutom i hård konkurrens. Vi har fokuserat på enkelhet och arbetat mycket kostnadseffektivt utan att tumma på användarnyttan, säger Hanna von Knorring Hällkvist, projektledare för Collectums nya intranät.

Priset Guldhanden hyllar lösningar som sticker ut, bäst uppfyller sitt syfte och möter sin målgrupp. I kategorin Bästa intranät tävlade fyra finalister: Akademiska hus, Collectum, Sveriges Television samt Örebro kommun.

Motiveringen till Collectums förstaplats löd: ”Collectum får priset för att ha skapat ett modernt intranät som är ett effektivt arbetsverktyg där medarbetare kan mötas, samarbeta och hitta all information de behöver. De har dessutom bland annat satsat på att sökfunktionen ska visa ett bra och tillförlitligt resultat, anpassade gruppsidor och en ordentlig manual för redaktörerna.”

Representanter från varje enhet på Collectum har varit involverade i arbetet med det nya intranätet. Projektet har genomförts i samarbete med IT-företaget Soleil till en mycket begränsad budget. Intranätet lanserades under våren 2018 för Collectums cirka 140 anställda.

– Vårt uppdrag är att se till att 2,3 miljoner privatanställda tjänstemän får en så hög pension som möjligt, till en så liten administrativ kostnad som möjligt. Ett välfungerande intranät är en nyckelfaktor för en effektiv organisation, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum.

Priset Guldhanden går till webbplatser och intranät byggda i verktyget SiteVision. SiteVision har delat ut priset sedan 2011 och utser vinnare i tre olika tävlingskategorier: Bästa kommersiella webbplats, Bästa offentliga webbplats och Bästa intranät.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Tjänstepensionsföretaget Collectum har vunnit priset Guldhanden för bästa intranät 2018. Priset delas ut av intranätleverantören SiteVision under SiteVisiondagarna i Örebro.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • cadurloh-mvuagbfnuxks.qzlowyfsvftrerombx@ctdolwelezqctixumyl.seuewc
 • 08-508 981 10
 • 072-858 67 51

Om Collectum AB

2,4 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 44 miljarder kronor i premier under 2018 mellan 36 000 företag och cirka tio försäkringsbolag.