Skip to main content

Collectum höjer avgiften

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 08:20 CET

Collectum, valcentral och knutpunkt för ITP, höjer sin administrationsavgift från 1,3 procent till 1,5 procent. Avgiften dras från ålderspensionspremien innan den överförs till försäkringsbolagen. Syftet är att finansiera Collectums utökade uppdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2010. 

När den nya ITP-planen infördes 2007 utökades Collectums uppdrag med en rad nya tjänster. För de privatanställda tjänstemännen har det bland annat inneburit en upphandling med sänkta avgifter hos försäkringsbolagen som följd, möjligheten att flytta pensionskapital och att avstå familjepension. För Collectum har det utökade uppdraget inneburit ökade kostnader för bland annat drift, förvaltning och kundtjänst. Under 2010 tillkommer kostnader i samband med det omval som planeras och som innebär att samtliga försäkrade ska få de upphandlade produkterna och avgifterna.

– Vi höjer avgiften för att täcka våra kostnader för den utveckling som pågår och som syftar till att tjänstemännen ska få en så hög pension som möjligt. Efter denna höjning är vi tillbaka till den nivå vi hade för sex år sedan men ser möjlighet till en avgiftssänkning redan inom ett par år, säger Anders Moberg, vd för Collectum.

Administrationsavgiften dras från den premiebestämda delen av ålderspensionspremien innan premien förs över till det försäkringsbolag tjänstemannen har valt. När avgiften höjs från 1,3 procent till 1,5 procent innebär det i genomsnitt en ökning med 1,65 kronor per månad eller 20 kronor per år för den enskilde. Avgiftshöjningen med 0,2 procentenheter innebär att Collectums intäkter ökar med 15 miljoner kronor årligen.

Höjningen berör cirka 750 000 privatanställda tjänstemän som i dag arbetar hos en arbetsgivare som betalar till tjänstepensionen ITP. Ändringen gäller från den 1 januari 2010.

För mer information kontakta:
Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum, 08-508 980 30, 070-339 69 85, jenny.jeppsson@collectum.se

Tjänstepensionsföretaget Collectums uppdrag är att bidra till att 1,4 miljoner privatanställda tjänstemän får en så hög pension som möjligt. Collectum upphandlar, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Collectum förmedlar årligen cirka 22 miljarder kronor i premier mellan 30 000 företag och ett tjugotal försäkringsbolag. Tjänstepensionen ITP har kommit till genom avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Bifogade filer

PDF-dokument