Skip to main content

Collectums roll stärks efter överenskommelse om nytt ITP-avtal

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:50 CEST

Idag (tisdag) har PTK och Svenskt Näringsliv kommit överrens om ett nytt pensionsavtal för 700 000 tjänstemän i det privata näringslivet.

Det nya pensionsavtalet består av två delar:
• Tjänstemän födda den 1 januari 1979 eller senare kommer att omfattas av ett avgiftsbestämt system. Det innebär att arbetsgivaren betalar en avgift på 4,5 procent av lönen varje månad upp till 7,5 inkomstbasbelopp (2006 motsvarar det 333 750 kronor) och 30 procent däröver.
• Tjänstemän som idag ingår i den nuvarande planen, som är förmånsbestämd, kommer att fortsätta att göra det genom de långa övergångstider som parterna kommit överens om.

Som knutpunkt för ITP kommer Collectum att vara valcentral i den nya planen och fortsätta att hantera ITPK-valen. Collectum kommer också att upphandla försäkringsgivare för ålderspensionen när det gäller den nya ITP-planen samt ITPK i den nuvarande planen.

”Med ett nytt ITP-avtal i hamn blir Collectums roll ännu tydligare. Den nya planen innebär att de försäkrade kommer att kunna göra val för hela sin ITP. Därmed blir betydelsen av Collectum som en oberoende administratör och informatör viktig för de försäkrade och deras arbetsgivare. Vi ser nu fram emot att bli knutpunkten för den nya ITP-planen, liksom upphandlare av försäkringsgivare”, säger Anders Moberg, vd för Collectum.


För mer information, kontakta:
Jenny Jeppsson, Informationschef, tel: 08-508 980 30, 070-339 69 85 jenny.jeppsson@collectum.se


Om Collectum
Collectum administrerar tjänstepensionen ITP för företag, försäkrade och försäkringsbolag. Företaget är den oberoende knutpunkten för ITP, som genom kunskap och service ser till att premier och information på ett snabbt och enkelt sätt når rätt mottagare. Collectum bildades 2002 på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK och förmedlar årligen 20 miljarder kronor i premier mellan 27 000 företag och ett tjugotal försäkringsbolag. 1,6 miljoner personer omfattas av tjänstepensionen ITP. Sammanlagt gör de försäkrade kring 80 000 ITPK-val per år.

En del av tjänstepensionen ITP heter ITPK. Det är en kompletterande ålderspension som vanligen betalas ut i fem år. Precis som med premiepensionen har den försäkrade möjlighet att själv välja hur och var den här delen av pensionen ska sparas. Det gör man genom ITPK-valet.