Skip to main content

Dubbla avgiften på icke-upphandlade pensionsfonder

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 10:48 CEST

De fonder som upphandlats inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP har i genomsnitt mer än dubbelt så höga avgifter när man köper dem på den öppna marknaden. För pensionsspararen kan det innebära 250 000 kronor mindre i pension. Det visar Collectums nya avgiftsrapport för 2012.

– Våra upphandlingar har inneburit halverade avgifter och rejält höjda tjänstepensioner för 1,5 miljoner privatanställda tjänstemän. En årlig avgift som är 0,5 procentenheter lägre kan ge drygt 250 000 kronor mer i pension, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

De fem förvaltare som Collectum har upphandlat inom tjänstepensionen ITP erbjuder tillsammans ett hundratal fonder som tjänstemännen kan välja mellan. Genomsnittavgiften för de upphandlade fonderna är 0,53 procent. Samma fonder erbjuds också på den öppna marknaden, men då är genomsnittsavgiften 0,55 procentenheter högre på 1,08 procent.

– Både hög avkastning och låga avgifter är viktigt för att få en hög pension. Men avkastningen är inte känd på förhand och den kan pensionsspararen heller inte påverka själv. Avgiften betalar spararen däremot varje år, oavsett om fonden går upp eller ner, säger Jenny Jeppsson.

Collectums upphandlingar har genomförts på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Länk: Collectums avgiftsrapport 2012

Bilagor nedan:
- Avgiftsrapporten i fyra punkter
- Så försvinner mer än 250 000 kronor i avgifter

För mer information kontakta gärna:
Jenny Jeppsson, informationschef Collectum, 08-508 980 30, 070-339 69 85.


Avgiftsrapporten i fyra punkter

1. Genomsnittsavgiften på de upphandlade fonderna är 0,53 procent. Genomsnittsavgiften på samma fonder utanför ITP är 1,08 procent. Inom ITP har alltså de upphandlade fonderna i genomsnitt 0,55 procentenheter lägre avgifter. För pensionsspararen kan det innebära drygt 250 000 kronor mer i pension.

2. Den fondkategori där avgiftsskillnaden är störst är ”Östeuropa exklusive Ryssland”. Där är genomsnittsavgiften 0,65 procent på upphandlade fonder och 1,93 procent på det ordinarie utbudet. Det innebär att genomsnittet på de upphandlade fonderna i kategorin är 1,28 procentenheter lägre.

3. Den fondkategori där avgiftsskillnaden är minst är ”Räntefonder, övriga globala, valutasäkrade”. Där är genomsnittsavgiften 0,30 procent på upphandlade fonder och 0,53 procent på det ordinarie utbudet. Det innebär att genomsnittet på de upphandlade fonderna i kategorin är 0,23 procentenheter lägre.

4. Den enskilda fond där avgiftsskillnaden är störst är Handelsbankens Rysslandsfond. Som upphandlad är fondavgiften 0,55 procent och i det ordinarie utbudet är avgiften 2,40 procent. Det innebär att den upphandlade fonden har 1,85 procentenheter lägre avgift.


Så försvinner mer än 250 000 kronor i avgifter

En årlig avgift som är 0,55 procentenheter lägre kan ge drygt 250 000 kronor mer i pension, enligt Collectums beräkningar. Vår beräkning bygger på en person som är 25 år, har en månadslön på 25 000 kronor och tjänar in till ITP 1. Personen väljer att gå i pension vid 65 års ålder. Så här har vi räknat:

Beräkning med en avgift på 0,53 procent
(genomsnittet för upphandlade fonder)

Avkastning: 6 procent
Avgift: 0,53 procent
Ackumulerad fondavgift: 160 000 kronor
Ackumulerad premie + kapital vid pensionering: 2 555 000 kronor
 
Beräkning med en avgift på 1,08 procent
(genomsnittet för samma fonder på den öppna marknaden)

Avkastning: 6 procent
Avgift: 1,08 procent
Ackumulerad fondavgift: 300 000 kronor
Ackumulerad premie + kapital vid pensionering: 2 290 000 kronor

1,9 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 25 miljarder kronor i premier under 2011 mellan 32 000 företag och tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument