Skip to main content

En tusenlapp mer i månaden utan återbetalningsskydd

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2020 07:03 CET

Tomas Carlsson, pensionsexpert på valcentralen Collectum.

Att välja bort återbetalningsskyddet på tjänstepensionen när barnen har flyttat hemifrån kan ge upp till en tusenlapp mer i månaden som pensionär. Det visar nya beräkningar från valcentralen Collectum.

– Det lönar sig att se över sin tjänstepension några gånger under arbetslivet. Att välja bort återbetalningsskyddet när barnen klarar sig själva ger mer pension till dig, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

En privatanställd tjänsteman kan få ca 1 000 kronor mer i månaden som pensionär genom att välja bort återbetalningsskyddet när det är dags att gå i pension. Det visar nya beräkningar från Collectum. Räkneexemplet bygger på en person som vid 25 års ålder tjänar 25 000 kronor i månaden och har en beräknad slutlön på 49 060 kronor.

Så länge familjen är beroende av den försäkrades inkomst är återbetalningsskyddet en trygghet. Om den försäkrade går bort innan pensionering, betalas det dittills intjänade pensionskapitalet ut till de efterlevande som ett månadsbelopp under fem år. Om den försäkrade går bort medan pensionen betalas ut, övertar familjen de utbetalningar som återstår, dock maximalt till dess att den försäkrade skulle fyllt 85 år.

Att ha återbetalningsskydd kostar inget. Däremot går den försäkrade miste om arvsvinster som alla utan återbetalningsskydd delar på. Skyddet ingår inte automatiskt i tjänstepensionen, utan kräver att man gör ett aktivt val.

– Det man först ska se till är att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension. Därefter är det enkelt att välja till eller välja bort återbetalningsskydd, säger Tomas Carlsson.

Läs mer om återbetalningsskydd här.

Fler pressbilder finns här.


Bilaga: Räkneexempel för tre inkomstnivåer
Bilaga: Fakta om återbetalningsskydd

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25
Daniel Kinnerup, pressansvarig Collectum, 073-940 16 84


Räkneexempel för tre inkomstnivåer


*Återbetalningsskydd

Vi har utgått från följande antaganden när vi har gjort beräkningarna:

 • Årlig löneutveckling, efter inflation: 1,70 procent
 • Årlig avkastning under spartiden, före inflation: 6,50 procent
 • Årlig avkastningsskatt under spartiden på tjänstepensionen: 0,40 procent
 • Årlig inflation: 2,00 procent
 • Avkastning/prognosränta Tjänstepension utbetalning 2,51 procent

 • Fakta om återbetalningsskydd
 • Väljer du återbetalningsskydd får din familj det samlade värdet av din pension när du dör.
 • Om du går bort innan du gått i pension betalas pengarna ut som ett månadsbelopp under fem år.
 • Om du går bort medan din pension betalas ut övertar din familj de utbetalningar som återstår.
 • Återbetalningsskydd ingår inte automatiskt i din ITP, du måste göra ett aktivt val.
 • Om du vill ta bort eller lägga till återbetalningsskydd gör du det enkelt genom att logga in på Collectum.se med BankID.
 • Om du inte har återbetalningsskydd får du vara med och dela på pengarna från dem som gått bort och inte hade skyddet.
 • Har du återbetalningsskydd fram till pensionen minskar din ersättning från tjänstepensionen med 3–5 procent.
 • Om du har återbetalningsskydd under hela tiden du tar ut pension minskar din ersättning från tjänstepensionen med 15–20 procent.
 • 2,4 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

  Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

  Collectum förmedlade 44 miljarder kronor i premier under 2018 mellan 36 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

  Bifogade filer

  PDF-dokument