Skip to main content

ITP-upphandlingen klar – åtta försäkringsbolag får ta hand om framtidens tjänstepension ITP

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:02 CET

Collectum har idag avslutat upphandlingen och tecknat förmedlingsavtal med försäkringsgivare till den nya ITP-plan som träder i kraft den 1 juli 2007. ITP-nämnden, med representanter för Svenskt Näringsliv och PTK har valt Alecta, AMF Pension, Länsförsäkringar Liv, Nordea Liv & Pension och Skandia Liv som leverantörer av traditionell pensionsförsäkring. När det gäller fondförsäkring har ITP-nämnden valt AMF Pension, Länsförsäkringar Fondliv, Moderna Försäkringar, SEB Trygg Liv och Swedbank Försäkring. De försäkrade som inte gör ett aktivt val kommer att få sina ITP-premier placerade i en traditionell pensionsförsäkring hos Alecta.

Upphandlingen, som pågått sedan augusti 2006 och som nu har slutförts, är den största inom tjänstepensionsområdet som genomförts i Sverige. Resultatet är ett attraktivt och varierat utbud till låga avgifter. Bland de valbara alternativen erbjuds traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring i såväl ömsesidigt verkande som vinstutdelande bolag,
– Den omfattande upphandlingen har resulterat i mycket konkurrenskraftiga avgifter, till förmån för de försäkrade. Det handlar om mer än en halvering jämfört med de avgifter vi har i dagens ITPK-system, säger Collectums vd Anders Moberg.
Enligt den nya ITP-planen ska 50 procent av den försäkrades ITP-premier placeras i en traditionell pensionsförsäkring där kapitalet placeras i aktier, obligationer och fastigheter. Resterande 50 procent kan placeras i fond- och/eller traditionell pensionsförsäkring och innebär att man själv väljer risknivå för sina placeringar.
Inom ramen för traditionell pensionsförsäkring kommer de försäkrade att kunna välja mellan Alecta, AMF Pension, Länsförsäkringar Liv, Nordea Liv & Pension samt Skandia Liv. Fondförsäkringsmodellen liknar dagens ITPK-system. När det gäller fondförsäkringen kommer de försäkrade tjänstemännen att kunna välja mellan AMF Pension, Länsförsäkringar Fondliv, Moderna Försäkringar, SEB Trygg Liv och Swedbank Försäkring och deras urval av fonder.
– Tack vare upphandlingsförfarandet har vi kunnat välja ut de försäkringsbolag och de produkter som är mest konkurrenskraftiga i termer av låga avgifter, hög avkastning och finansiell stabilitet. På så vis skapar vi bästa möjliga förutsättningar för de ITP-berättigade tjänstemännen att få en så hög tjänstepension som möjligt, framhåller Anders Moberg.

De avtal som slutits med försäkringsgivarna har för traditionell pensionsförsäkring en löptid på fem år och för fondförsäkring tre år.

– Detta i kombination med löpande uppföljning och flytträtt borgar för att tjänstemännen inte bara idag utan fortlöpande kommer att erbjudas en mycket attraktiv tjänstepension, menar Anders Moberg.

De försäkrade som inte gör ett aktivt val hos utvalda försäkringsbolag får sina ITP-premier placerade i en traditionell pensionsförsäkring hos Alecta. Detta ickevalsalternativ finns också med bland de valbara alternativen.

Den nya ITP-plan som börjar gälla den 1 juli 2007 bygger på en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK som innebär att alla privatanställda tjänstemän födda 1979 och senare får en premiebestämd tjänstepension. De företag som ingår nya kollektivavtal kan efter godkännande tillämpa den premiebestämda tjänstepensionen för samtliga anställda. Även så kallade tiotaggare kan, efter överenskommelse med sin arbetsgivare, byta till en premiebestämd tjänstepension. De försäkringsgivare som nu blir valbara i ITP-planen kommer även att vara valbara vid omval och nyval av ITPK. Privatanställda tjänstemän födda 1978 och tidigare, som omfattas av nuvarande förmånsbestämda ITP-plan, kommer även i fortsättningen normalt sett att göra det.

I år kommer den nya ITP-planen och dess möjligheter till individuella val att främst omfatta tjänstemän i åldern 25-27 år. ITP har stor betydelse för den sammanlagda pensionen. För den tjänsteman som har en inkomst på 25 000 kronor i månaden betalar arbetsgivaren in 1 125 kronor till pensionen, vilket innebär att 13 500 kronor per år betalas in till den framtida pensionen.

Mer information om den nya ITP-planen och upphandlingen finns på Collectums hemsida, www.collectum.se.


För mer information, kontakta:
Anders Moberg, vd Collectum, 08-508 980 10, 070-597 85 00
Anna Dahlman, tf informationschef Collectum, 08-508 982 27, 070-799 82 27.
Hans Gidhagen, Svenskt Näringsliv, ledamot av ITP-nämnden,08-553 431 46
Per-Olof Westerlund, PTK, ledamot av ITP-nämnden, 08-440 85 31


Om Collectum
Collectum administrerar tjänstepensionen ITP för företag, försäkrade och försäkringsbolag. Företaget är den oberoende knutpunkten för ITP, som ser till att premier och information på ett snabbt och enkelt sätt når rätt mottagare. Collectum bildades 2002 på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK och förmedlar årligen 22 miljarder kronor i premier mellan 28 000 företag och ett tjugotal försäkringsbolag. 1,6 miljoner personer omfattas av tjänstepensionen ITP. Sammanlagt gör de försäkrade kring 80 000 ITPK-val per år.