Skip to main content

Ny rapport: Fondavgifterna inom tjänstepensionen har minskat med 72 procent

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2016 15:15 CEST

För en privatanställd tjänsteman kan de upphandlade, lägre fondavgifterna inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP innebära 366 000 kronor mer i pension jämfört med ett sparande i samma fonder på den öppna marknaden. Det visar den nya rapporten ”Mer pension för pengarna. Effekten av tre upphandlingar” som Collectum, PTK och Svenskt Näringsliv presenterar i dag.

– Upphandlingarna har resulterat i att mer av de pengar som företagen betalar till tjänstepensionen går till de anställdas pensioner, säger Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv.

De genomsnittliga avgifterna inom tjänstepensionen ITP har minskat med 72 procent, från 1,38 procent vid den första upphandlingen till 0,39 procent i dag. Det är en skillnad på 0,99 procentenheter. Samtidigt har det generella avgiftsläget bland fonder på den öppna marknaden varit i stort sett oförändrat under perioden och låg 2014 på 1,28 procent.

– Avgiften är viktig eftersom det är det enda pensionsspararen kan veta på förhand och själv påverka. Dessutom betalar spararen avgiften varje år, oavsett om fonden går upp eller ner, säger Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK.

Vid tre tillfällen – 2007, 2010 och 2013 – har Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK, upphandlat de banker och försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Vi alla tre tillfällen har fondavgifterna sänkts.

För en privatanställd tjänsteman som började jobba 2007 kan de upphandlade, lägre avgifterna innebära ett kapital som vid pensionering är 366 000 kronor högre jämfört med ett sparande i samma fonder på den öppna marknaden. Det innebär en ökning med 11 procent.

Länk: Rapporten ”Mer pension för pengarna. Effekten av tre upphandlingar”

Räkneexempel: Så mycket högre pension får tjänstemannen(se bilaga)

För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51

Dan Wallberg, pensionsexpert PTK, 070-555 58 34

Ingvar Backle, pensionsexpert Svenskt Näringsliv, 070-345 62 64

Räkneexempel: Så mycket högre pension får tjänstemannen

Räkneexemplet visar hur mycket de upphandlade, lägre avgifterna kan innebära för en privatanställd tjänsteman. Vårt exempel är en ingenjör, född 1980 och med en ingångslön på 30 000 kronor i månaden.

Ingenjören som har tjänstepensionen ITP får ett 366 000 kronor högre pensionskapital än den som har ett pensionssparande i samma fonder på den öppna marknaden, allt annat lika. Det innebär att tjänstepensionskapitalet blir 11 procent högre.


2,1 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 32 miljarder kronor i premier under 2015 mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument