Skip to main content

Pehr Östberg ny chef för Partskontakter på Collectum

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2018 07:45 CET

Pehr Östberg tillträder som ny chef för enheten Partskontakter på tjänstepensionsföretaget Collectum. Han kommer att ingå i Collectums ledningsgrupp och ansvara för relationen med försäkringsbolagen och kollektivavtalsparterna samt för de kvalitetshöjande upphandlingar Collectum gör på uppdrag av parterna.

– Jag ser fram emot att utveckla Collectums aktiva roll som ett kundorienterat och väloljat nav för privattjänstemännens viktigaste förmån. I Collectums arbete med att hela tiden förbättra tjänstepensionen ITP är god samverkan med såväl parterna som försäkringsgivarna en viktig del och där kan jag säkerligen bidra, säger Pehr Östberg.

Närmast kommer Pehr Östberg från konsultverksamhet i eget bolag. Han har en lång karriär bakom sig i försäkringsbranschen och är mycket väl förtrogen med tjänstepensionen ITP. Han har arbetat inom Alecta under flera år i olika roller. Som chef för Produkt och parter ansvarade han för partskontakterna samt utveckling, implementering och förvaltning av Alectas produkter. I rollen som marknadschef ansvarade han bland annat för den upphandling som ledde till att Alecta blev ickevalsleverantör inom ITP-planen.

– Collectums uppdrag är att se till att det blir mesta möjliga pension för pengarna genom återkommande upphandlingar på uppdrag av parterna samt att tjänstepensionen är enkel att hantera och förstå för både arbetsgivare och anställda. Pehr Östbergs gedigna kompetens, erfarenhet och nätverk kommer att vara viktiga i det arbetet, inte minst i relationen med försäkringsbolagen och i vår kunddialog, säger Collectums vd Gunnar Ölundh.

Enheten Partskontakter på Collectum ansvarar för relationen med kollektivavtalsparterna och leverantörssamverkan med försäkringsbolagen. Enheten arbetar bland annat med att förtydliga ITP-regelverket och att översätta det till krav på processer och system. Partskontakter ansvarar också för de kvalitetshöjande upphandlingarna av tjänstepensionen ITP.

Pehr Östberg tillträder den 1 februari och ersätter nuvarande chef Gudrun Ashman som går i pension.

Länk: pressbild på Pehr Östberg

För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51.

2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 39 miljarder kronor i premier under 2017 mellan 35 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument