Skip to main content

Tjänstemännen vill att Collectum upphandlar pensionsförvaltare

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 08:20 CEST

Debattartikel publicerad i Dagens Industri den 27 oktober 2010

Tjänstepensionsföretaget Collectums upphandlingar av pensionsförvaltare kritiseras av vissa försäkringsbolag och försäkringsmäklare. Men en överväldigande majoritet av tjänstepensionsspararna föredrar ett kvalitetssäkrat utbud med låga avgifter framför ett stort urval.

Både när det gäller den allmänna pensionen och tjänstepensionen vilar i dag ett stort ansvar på den enskilda pensionsspararen att få de egna pensionspengarna att växa. Att aktivt välja vilket försäkringsbolag eller vilken bank som ska förvalta pengarna blir därmed ett centralt beslut.

Tjänstepensionsföretaget Collectum har i uppdrag från Svenskt Näringsliv och PTK att se till att 1,4 miljoner tjänstemän i det privata näringslivet – allt från jurister och ekonomer till ingenjörer och säljare – får en så hög tjänstepension som möjligt. Collectum har därför genom upphandlingar valt ut vilka bolag som får förvalta tjänstepensionen ITP, bland annat genom att ställa krav på låga avgifter.

Upphandlingarna har kritiserats av vissa försäkringsbolag och försäkringsmäklare som menar att valfriheten för tjänstemännen begränsas. Men en ny opinionsundersökning som genomförts av undersökningsföretaget GfK på uppdrag av Collectum, visar nu att en överväldigande majoritet av tjänstemännen själva har en helt annan uppfattning.

Åtta av tio tjänstepensionssparare, 82 procent, tycker det är ganska eller mycket bra att Collectum väljer ut de försäkringsbolag och banker som får förvalta tjänstepensionen ITP. Bara tolv procent av tjänstemännen tycker det är ganska eller mycket dåligt, medan sju procent är osäkra.

Låt oss dessutom, som svar på upphandlingskritiken, titta närmare på fakta kring valfriheten på tjänstepensionsområdet och resultatet av Collectums upphandlingar.

Den kompletterande ålderspensionen, ITPK, blev valbar 1990. Fram till 2007 genomfördes inga upphandlingar av försäkringsbolag, och de privatanställda tjänstemännen kunde fritt välja bland ett tjugotal försäkringsbolag. Under dessa 17 år genomförde försäkringsbolagen inga som helst avgiftssänkningar på eget initiativ.

År 2007 genomförde Collectum den första upphandlingen och valde ut tio bolag som skulle få förvalta tjänstemännens premier. Resultatet var att avgifterna i ett slag sänktes med i genomsnitt 65 procent – vilket innebär att avsevärt mer av spararnas pengar går till den framtida pensionen istället för avgifter till pensionsförvaltarna.

År 2010 blev den senaste upphandlingen klar. Resultatet blev då att avgifterna sänktes med i genomsnitt 44 procent på fondförsäkringar.  Samtidigt har fondernas rating höjts till 4,10 på Morningstars femgradiga skala. En ännu större del av premien går därmed till tjänstepensionsspararens framtida pension.

Som räkneexempel kan vi ta en genomsnittlig tjänsteman på 31 år med en månadslön på 32 260 kronor. För honom eller henne är resultatet av den senaste upphandlingen 75 000 kronor större pensionskapital vid 65 års ålder.

Upphandlingarna har en tydlig vinnare, de privatanställda tjänstemännen, som nu får behålla mer av sitt pensionskapital. Det är därför logiskt att kritiken om begränsad valfrihet uppenbarligen inte delas av tjänstemännen själva. Collectums upphandlingar har med kraft bidragit till att tjänstepensionsspararna höjer sin framtida pension.

Anders Moberg, vd Collectum

Tjänstepensionsföretaget Collectums uppdrag är att bidra till att 1,4 miljoner privatanställda tjänstemän får en så hög pension som möjligt. Collectum upphandlar, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Collectum förmedlar årligen cirka 22 miljarder kronor i premier mellan 30 000 företag och ett tjugotal försäkringsbolag. Tjänstepensionen ITP har kommit till genom avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Bifogade filer

PDF-dokument