Tags

Zero level support

 • Sales Manager
 • Direct Sales
 • prfredrik.dyn@tuijvvnqcomarofwunfhqbd.wkzcse
 • 08-580 886 25
Försäljningschef på ComAround, började i verksamheten 2013. Ekonom Stockholms Universitet. Bakgrund som försäljnings- och marknadschef i svenska tillväxtbolag och globala företag i IT-branschen.

 • Key Account Manager
 • thomas.g@comaround.se
 • 08 580 886 26

 • Founder ComAround
 • uhmaignlgnus.hrvgoyzlf@comfrarouiynd.se
 • +46 8 580 886 20
Började i verksamheten 1995, en av grundarna, Vd på ComAround juli 1999 – augusti 2011, styrelseledamot sedan mars 2000. Diplomerad marknadsekonom, Bergs School of Communication.

Therese Walve Marketing Manager ComAround

 • Manager Customer Relations
 • Ledning, Leverans & Support
 • lokbjvttpccea.w@cokdbqmafurocxunxoqdvxd.se
 • +46 (0)8 580 886 39
Lotta Wiklund började i verksamheten 1997 och är chef för Leverans & Support sedan juli 2007. Lotta är... Visa mer

Per Strand är vice VD och är en av grundarna av ComAround. Per är specialist i... Visa mer

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.