Skip to main content

Bankernas listräntor och snitträntor fastfrusna, men bolånen har börjat att tina upp!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 08:14 CET

Under de senaste 5 månaderna har den bästa rörliga bolåneräntan (3-månadersräntan) enligt listpriset legat på 1,69%, den har alltså inte rört på sig. I syfte att öka bolånetagarnas informationsmöjlighet och kunskap har Finansinspektionen infört att bankerna varje månad sedan juni 2015 måste rapportera in föregående månads snitträntor på sina bolån (gäller alla löptider, men vi tittar här på 3-måndersräntan). Tanken var som sagt ökad konsumentmakt, men utfallet är nedslående, snitträntorna har rört sig 2 punkter eller 0,02% under de senaste 5 månaderna. 4 av 5 månader var räntan densamma. Med andra ord, både listräntan och bankernas snittränta har varit fastfrusna.

Detta sker samtidigt som bankernas marginaler har slagit nya rekord på 1,73% och även om rörelserna i sig inte varit speciellt stora så har de rört sig uppåt med 6 punkter eller 0,06%.

STIBOR, som är en referensränta (beräknas som ett aritmetiskt medelvärde) av de räntor som storbankerna ställer till varandra för utlåning, löptiderna är flera, men i vårt exempel har vi använt 3-månaders räntan. Igen, inga stora rörelser, men 11 punkter eller 0,11% mellan den högsta och lägsta nivån under de senaste 5 månaderna.

Mot bakgrund av nämnd offentlig statistik så finns det väldigt lite som indikerar att någonting har hänt eller är på väg att hända med bolåneräntan. Lägg också till att svenska bolånetagare njuter av de lägsta räntorna någonsin och incitamentet att ringa banken upplevs för många som svagt.

Men, räntetrenden är tydlig, genom att titta på Comboloans förhandlade räntor, kan vi snabbt fastslå att räntorna inte alls är fastfrusna, tvärtom den djupfrysta räntebotten är för längesedan passerad och räntorna har tinat upp ganska ordentligt de senaste 5 månaderna.

I grafen ovan syns bolåneräntor med 3 månaders bindningstid förhandlade av Comboloans medlemmar senaste 5 månaderna. Den blå linjen representerar de 20% bästa förhandlarna och den orangea linjen representerar den nivå som den genomsnittliga förhandlaren hos Comboloan hade månad för månad under perioden.

Förändringen för genomsnittsförhandlaren var 13 punkter eller 0,13% mellan den högsta och lägsta nivån under perioden, motsvarande för de 20% bästa förhandlarna var 23 punkter eller 0,23%. Trenden är tydlig och kanske att detta också nu börjar synas i snitträntorna. Och även fast de lägsta listräntorna är kvar på samma nivå som tidigare, så justerade flera banker upp sina 3-måndersräntor under januari. De längre löptiderna för bolån har också stigit, vilket är ännu ett tecken på att även 3-måndersräntan är på väg uppåt.

- ”Det är inte bara Riksbankens reporänta som är på minus, både bankernas listräntor och snitträntor har varit fastfrusna länge nu, men genom Comboloans förhandlade räntor ser vi tydligt att den bottenfrusna bolåneräntan börjat tina upp nu” säger Fredrik Giers ägare Comboloan

Kolla in förhandlade räntor jämfört med listränta och snittränta i Comboloans räntetabell, här!

Data:

Förhandlade räntor (CL 20% & CL Avg) är insamlat genom enskilda privatpersoner som är medlemmar och besökare på Comboloan. Aktuell period är September 2016 – Januari 2017. Inrapporterade lån är med 3-månders bindningstid inrapporterat respektive månad, totalt antal lånedelar är 1 570 st. Bankernas listräntor och snitträntor har inhämtats från samtliga långivares sajter under hela mätperioden. Stibor är inhämtad från Riksbankens hemsida. Bankernas marginal är inhämtad från Finansinspektionens hemsida. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.