Skip to main content

Obetydliga småljud, som ”hm”, är viktiga komponenter för att ett samtal ska fungera

Nyhet   •   Maj 06, 2014 11:57 CEST

– Hummanden och andra korta ljud är viktiga för att ett samtal ska fungera. De bekräftar att ljudet överhuvudtaget når fram, att man förstår vad den andre säger och kan även visa en attityd till det som sagts, som glädje eller förvåning, säger Mattias Heldner, professor i fonetik vid Stockholms universitet.

I projektet ”Samtalets prosodi” har han, med forskare vid Kungliga Tekniska högskolan, studerat egenskaper som är specifika för mänskliga samtal med det långsiktiga målet att skapa en artificiell samtalspartner. Läs mer

Naturligare samtal
Forskarna har analyserat 120 stycken samtal à 30 minuter mellan olika personer för att se var och när återkopplingsljud som ”hmm” används och hur man avgör vems tur det är att tala.

– Oftast hummar man i pauser i den andres tal, säger Mattias Heldner. Vi har även sett en tendens att man matchar personens tonläge för att inte avbryta, då längre tystnad brukar komma när folk letar rätt ord. I projektet framgår också att om hummandet uteblir kan det skapa osäkerhet hos samtalspartnern.

Även för personer med nedsatt hörsel
Men för att en person med en hörselnedsättning ska kunna höra även hummanden och bli fullt delaktig i samtalet krävs det produkter och teknik som kan fånga mer än en röst samtidigt.

Vi på Comfort Audio vet att det är viktigt med teknik som fungerar på riktigt så att alla ska kunna lyssna, tala och delta i diskussioner. För att till exempel elever med hörselnedsättning i ett klassrum ska kunna höra såväl läraren som sina klasskamrater behöver de ha en mottagare som har mer än en kanal. Dessutom behöver klasskamraterna vara utrustade med tillräckligt antal mikrofoner för att kunna höras.

Läs studien: “Children with hearing loss, are they really integrated in the classroom?” genomförd av Anna K Lejon, audionom på Comfort Audio.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera