Media no image

Jämställdhetsprojekt för ICT-branschen i Värmland

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 10:32 CEST

Stiftelsen Compare Karlstad har, tillsammans med fyra av sina medlemsföretag, blivit beviljade projektmedel från Region Värmland till jämställdhetsprojektet ”Genius in ICT”. Syftet är att skapa en större medvetenhet hos ICT-företagen i Värmland kring jämlik rekrytering, säkerställa en jämställd kompetensförsörjning och öka rekryteringsunderlaget för företagen.

De flesta av ICT-bolagen i Värmland idag består till 80 procent av män. Ojämställdheten är hämmande för branschen och gör det svårare att hitta kompetens. Kvinnor söker inte heller teknikutbildningar i lika stor utsträckning som män och av de sökande är det en stor andel som hoppar av. Därför har Compare, tillsammans med ÅF, Sogeti, CGI och Tieto, sökt och blivit beviljade pengar från Region Värmland till projektet ”Genius in ICT”.

- Vi står inför en enorm kompetensbrist inom ICT-branschen och en viktig del är att attrahera fler kvinnor. Vi vet att flera av våra medlemsföretag strävar efter att öka jämställdheten i branschen och att attraktivitet kommer ur jämställdhet och mångfald. Med Genius in ICT vill vi hitta fler möjliga vägar till försörjning för våra medlemsföretag och testa och utveckla ett koncept som ska kunna leva vidare på kommersiella villkor efter att projektets slut, säger Elina Svensson, projektledare på Compare.

Projektet kommer att pågå mellan juni 2017 - oktober 2018 och på sikt hoppas Compare att det ska kunna spridas även utanför Värmland och kunna appliceras på fler branscher i framtiden.

För mer information, kontakta: 

Elina Svensson
Projektledare, Compare
+46 (0)733-43 40 43
elina.svensson@compare.se

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare representerar idag cirka 100 företag i Värmland och är en resurs för tillväxt. 

Stiftelsen Compare Karlstad har, tillsammans med fyra av sina medlemsföretag, blivit beviljade projektmedel från Region Värmland till jämställdhetsprojektet ”Genius in ICT”. Syftet är att skapa en större medvetenhet hos ICT-företagen i Värmland kring jämlik rekrytering, säkerställa en jämställd kompetensförsörjning och öka rekryteringsunderlaget för företagen.

Läs vidare »
Y4ib7jfxo0k91hvdqdpb

Ny styrelse i Stiftelsen Compare Karlstad

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 09:17 CEST

Stiftelsen Compare Karlstad har fått en ny styrelse i och med årsstämman den 2 juni. Sofia Tönnberg, Sogeti, tar över ordförandeposten efter Mats Skoting, Tieto, som är en av grundar-na till Compare och som suttit i styrelsen sedan starten år 2000.

Media no image

Emanuel Karlsten på plats under 100° Ung Entreprenör

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 09:59 CEST

Pressinbjudan 2017-03-29

På fredag får unga i Värmland, som är nyfikna på entreprenörskap eller som redan är unga entreprenörer, lyssna till en av Sveriges mest anlitade föreläsare om sociala medier, Emanuel Karlsten. Temat är Framtidens entreprenörskap och arrangeras i samband med affärs- och framtidsmässan 100° Karlstad.

Det är Karlstads kommun, tillsammans med Drivhuset och Compare, som bjuder in till frukostpasset 100° Ung Entreprenör där fyra entreprenörer berättar om både utmaningar och framgångsfaktorer i sitt företagande. Morgonen leds av entreprenören och digitala affärsutvecklaren Stefan Skoglund och avslutas med en föreläsning av Emanuel Karlsten.

Välkomna!

När: 31 mars 2017
Var: Karlstad CCC plan 5
Tid: 08.15-10.15

Vid frågor, kontakta:

Elina Svensson, elina.svensson@compare.se, tel. 0733 – 43 40 43, Compare
Åsa Eriksson, asa.eriksson@drivhuset.se, tel. 0706 – 71 28 71 Drivhuset

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare representerar idag cirka 100 företag i Värmland och är en resurs för tillväxt. 

På fredag får unga i Värmland, som är nyfikna på entreprenörskap eller som redan är unga entreprenörer, lyssna till en av Sveriges mest anlitade föreläsare om sociala medier, Emanuel Karlsten. Temat är Framtidens entreprenörskap och arrangeras i samband med affärs- och framtidsmässan 100° Karlstad.

Läs vidare »
Media no image

Välkommen att delta under temadagen Världsklass Värmland

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 10:17 CET

Pressinbjudan 2017-01-30

Media bjuds in till den populära temadagen Världsklass Värmland som i år har temat Digitalisering inom näringsliv och samhälle. Du får lyssna till goda exempel på lokala, framgångsrika företag som berättar hur de lyckats med sitt digitaliseringsarbete. Evenemanget blev tidigt full-satt med över 150 deltagare från olika företag och organisationer. 

Digitaliseringen går snabbt och sveper över alla branscher. Förändringen ställer nya krav på verksamheten att utveckla såväl affärsmodeller och processer som produkter och tjänster, men den skapar också möjligheter de företag som snabbt anpassar sig till de nya förhållandena. Med denna dag vill vi inspirera fler företag att bli mer konkurrenskraftiga genom digitalisering. 

DAGENS MEDVERKANDE 

Per Jonsson, Värmländska Ingenjörsföreningen 
Mats Johansson, Chalmers tekniska högskola
Björn Vikström, Stora Enso Skoghall AB
Amelie Wahlström, Vålbergsskolan
Fredrik Turzik, Miller Graphics AB
Lotta Braunerhielm, Karlstads universitet
Fredrik Berntsson, Tickster
Per Magnusson, Volvo Construction Equipment AB
Susanne Timsjö, PIIA – Processindustriell IT och Automation
Dag Mannegren, ABB Robotics
Andreas Stjärnhem, Sticky Beat
Cecilia Karlsson, Landstinget Värmland
Göran Sonesson, Löfbergs
Björn Elfgren, Wint
K-G Swärd, CG Engineering
Javid Taheri, Karlstads universitet

INFORMATION 

DATUM: torsdag 9 februari 2017

TID: kl. 8.30 – 15.30 

PLATS: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A, Karlstad

KONTAKT

Per Jonsson Ordförande Värmländska Ingenjörsföreningen 

Tel: 070-651 50 07 

E-post: perokerstin.jonsson@telia.com

Arrangeras av Värmländska Ingenjörsföreningen tillsammans med Handelskammaren Värmland, Paper Province och Compare. Värmländska Ingenjörsföreningen är ett nätverk för ingenjörer och tekniker. Föreningen arrangerar medlemsmöten i industrier som kombineras med studiebesök och diskussioner med ledningen.

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare representerar idag cirka 100 företag i Värmland och är en resurs för tillväxt. 

Media bjuds in till den populära temadagen Världsklass Värmland som i år har temat Digitalisering inom näringsliv och samhälle. Du får lyssna till goda exempel på lokala, framgångsrika företag som berättar hur de lyckats med sitt digitaliseringsarbete. Arrangeras av Värmländska Ingenjörsföreningen tillsammans med Handelskammaren Värmland, Paper Province och Compare.

Läs vidare »
Media no image

ÅF utvecklar Norrbotniabanan

Nyheter   •   Dec 15, 2016 09:20 CET

ÅF anlitas av Trafikverket för planering och projektering av Norrbotniabanan, den del som ska gå i genom Skellefteå kommun. Ordern värderas till cirka 40 MSEK.

Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg på 27 mil mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Den nya järnvägsdragningen ska i första hand förstärka godstrafiken i landet, men också möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. De positiva effekterna är stora; transportkostnaderna för godstrafiken kan minskas med cirka 30 procent och restiderna för persontrafik kan halveras vilket möjliggör arbetspendling på ett bättre sätt än idag.

Uppdraget som ÅF vunnit omfattar bland annat linjestudier och samrådshandlingar samt framtagande av tre järnvägsplaner med miljökonsekvensbeskrivningar för delen genom Skellefteå kommun. Arbetet förväntas pågå till år 2019.

– ÅF har mycket god erfarenhet av att driva stora infrastrukturprojekt effektivt. Vi har en unik position inom de här områdena, säger Mats Påhlsson, divisionschef för ÅFs division Infrastructure.

– På tre år har ÅF växt kraftigt inom samhällsbyggnad i Norrland. Det är glädjande att vi nu är med och vinner de stora projekten som är viktiga för regionens utveckling, säger Folke Sandberg, ansvarig för ÅFs verksamhet inom samhällsbyggnad i Norrland.

För mer information:

Mats Påhlsson, Divisionschef Infrastruktur+46 70 534 64 00
Folke Sandberg, Regionchef Norr, Samhällsbyggnad+46 70 316 99 01

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience

​ÅF anlitas av Trafikverket för planering och projektering av Norrbotniabanan, den del som ska gå i genom Skellefteå kommun. Ordern värderas till cirka 40 MSEK.

Läs vidare »
Media no image

CGI levererar verksamhetsstöd till SCA Östrands nya fabrikssatsning

Nyheter   •   Dec 15, 2016 09:17 CET

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, ska leverera produktionssystem till SCA Östrands fabriksanläggningar i Sundsvall. SCA Östrand genomför just nu en de största investeringarna i modern tid inom processindustrins, med målsättningen att fördubbla sin produktion, och CGI blir stolt partner på IT-sidan. Samarbetet omfattar IT-stöd för hela produktionskedjan, och är initialt avtalat för 4 år.

Efterfrågan på SCA Östrands massaprodukter växter snabbt. Huvudmarknaden för företaget är västra Europa, dit massa i form av balar levereras från SCA Östrands fabrik. SCA satsar nu 7,8 miljarder kronor i att bygga en helt ny massafabrik på området, med produktionsstart vid halvårsskiftet 2018.

I detta omfattande projekt har CGI fått förtroendet att leverera ett s.k. MES-system (Manufacturing Execution System), vilket utgör navet i produktionen: Här planerar, utför och följer man upp balproduktionen. Systemet säkerställer även spårbarhet och samlar in de data som ligger till grund för kvalitetscertifiering, något som är viktigt för slutkunderna som med detta får ett kvitto på den höga kvaliteten. CGI:s egenutvecklade labsystem för kvalitetskontroll och certifikatshantering, FAGUS Lims, som redan används av SCA Östrand integreras nu i det övergripande MES-systemet FAGUS, med målsättningen att få en mer rationell hantering och bättre kontroll på produktionen.

– En rationell hantering är en förutsättning för att kunna fördubbla produktionskapaciteten. CGI:s system ska förenkla hela produktionsprocessen, från planering till kvalitetskontroll, säger Anders Gradin, funktionsansvarig för IT-frågor på SCA Östrand. Dessutom blir det enklare att ta fram de relevanta kvalitetsparametrar som ligger till grund för informationen till kunderna om deras leveranser.

Att valet av leverantör föll på CGI beror enligt Anders Gradin dels på goda erfarenheter av tidigare samarbete, dels på grund av CGI:s lokala närvaro.

– CGI förstår vår verksamhet. Det här projektet har verkligen styrts av verksamheten, dvs. de som arbetar med planering, produktion och kvalitetskontroll. Teknikfrågorna har kommit i andra hand. Dessutom har CGI bra lokal kompetens i Sundsvall. Vi delar samma filosofi om att vara lokala och skapa tillväxt där vi verkar, säger Anders Gradin.

– Vi på CGI är mycket stolta över att få vara en del av ett av Sveriges största industriprojekt i modern tid. IT blir allt mer centralt inom industrin för att vara kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Här kan vi hjälpa kunderna med vår expertis inom både verksamhet och IT. Den här affären är dessutom ett kvitto på att vår ”glokala” modell fungerar. Vi är nära kunden geografiskt men har också hela det globala CGI i ryggen, vilket bland annat innebär att vi får mer muskler att utveckla egna lösningar, såsom den som ligger till grund för samarbetet med SCA Östrand, säger Samuel Auvray, Nordenansvarig för Manufacturing på CGI.

– Affären med SCA och ett nytt produktionssystem är positiv på många sätt. Vi har ett starkt fokus på tillverkande industri och här i norr särskilt på skogs- och massaindustri. Det är också mycket positivt att SCA valt att samarbeta med en leverantör med stark lokal närvaro. På så sätt bidrar vi till regionens tillväxt, säger Monika Lundberg, chef för Region Norr på CGI Sverige.

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.

Kontakt

Alexandra Kärnlund
PR och kommunikationsansvarig
Extern kommunikation, mediekontakter
alexandra.karnlund@cgi.com
+46 8 671 0662
+46 709 69 9767

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, ska leverera produktionssystem till SCA Östrands fabriksanläggningar i Sundsvall. SCA Östrand genomför just nu en de största investeringarna i modern tid inom processindustrins, med målsättningen att fördubbla sin produktion, och CGI blir stolt partner på IT-sidan. Samarbetet omfattar IT-stöd för hela produktionskedjan, och är initialt avtalat för 4 år.

Läs vidare »
Fczzp6c3kkdngcjrfkxk

​Företaget där de anställda sätter värderingarna

Nyheter   •   Dec 14, 2016 09:15 CET

LearningWell har växt kraftigt sedan starten 2003 med både anställda, kontor och kunder. Nu har hela personalen fått tycka till om varumärket vilket dels resulterat i ny webbplats.

Mkzu8qnaa3vtmaazl5if

Veckans inbjudningar v.47

Blogginlägg   •   Nov 21, 2016 15:21 CET

Genom Compare får du ta del av de evenemang som sker i det digitala Värmland. Missa inte att anmäla dig!

Mkzu8qnaa3vtmaazl5if

Veckans inbjudningar v. 46

Blogginlägg   •   Nov 14, 2016 09:30 CET

Uuitbzr2ywirzinncvel
Tsawiyul2fxqfh5az4lx

Biljardkväll med Compis

Blogginlägg   •   Nov 08, 2016 11:19 CET

​Den 22 november bjuder Compis in alla intresserade medlemmar till en biljardkväll på Tables i Karlstad med möjligheten att gemensamt äta och titta på SHL-hockey.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • lise.bergqvist@compare.se
 • +46 (0)762-13 88 21

 • Presskontakt
 • VD
 • magnus.barden@compare.se
 • 0708 15 56 65

Om Compare Karlstad

Över hundra IT-företag i regional samverkan

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare står för Competence Area men också för Compare (Jämför Karlstad) och representerar idag över 100 företag.

Genom samverkan ska vi bidra till Compare-företagens tillväxt i regionen.
● Vi ska verka för att Compare-företagen kan göra fler affärer
● Vi ska verka för att Compare-företagen har den kompetens som krävs - både nu och i framtiden
● Vi ska verka för etableringar och investeringar i regionen till nytta för Compare-företagen.

För att bidra till Compare-företagens tillväxt i regionen ska vi verka inom dessa områden:
● Genom nätverkande ska vi skapa kontakter och mötesplatser för Compare-företagen.
● Genom marknadsföring ska vi skapa kännedom om och intresse för Compare-företagen.
● Genom projekt ska vi skapa nya utvecklingsmöjligheter för Compare-företagen.

Adress

 • Compare Karlstad
 • Sommargatan 101A
 • 656 37 Karlstad
 • Sweden
 • Vår hemsida