Tags

Inbjudan till seminarium om energieffektivisering av datorhallar

Torsdagen den 25 mars 2010 anordnas ett seminariet om energieffektivisering av datorhallar. Deltagandet är kostnadsfritt och äger rum på Löfbergs Lila Arena i Karlstad klockan 09.30 – 17.00.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.