CGI: ”Nordic MedTest - ett intressant område”

Pressmeddelande  •  2013-01-18 08:27 CET

Eva Brask, Claes Dyrman och Magnus Einarsson representerade CGI (tidigare Logica) på den workshop som arrangerades av Nordic MedTest-projektet:
 
Varför var ni med på workshopen?
Test av vård-IT är ett intressant område för CGI. Vi har många stora kunder inom området test och är intresserade av vad Nordic MedTest vill uppnå.
 
Vad gav den er?
Det var bra att få träffa projektteamet för Nordic MedTest vilket gav ökad förståelse för satsningen. Dagarna val väl planerade och gav intressanta diskussioner.
 
Hur ser ni på denna satsning?
Nordic MedTest innebär skalfördelar för andra landsting som kan bidra till regionala utvecklingsmöjligheter.
 
Vad kan ni bidra med i denna satsning?
Vi ser att CGI kan bidra med kompetenta lösningar och våra gedigna erfarenheter från liknande satsningar.
 
Vilken är den största utmaningen för att denna satsning ska lyckas?
Att snabbt komma ut på ”marknaden” med en fungerande miljö och mätbara resultat i syfte att nå den förväntade effekt som Landstinget i Värmland vill uppnå.

......................

Nordic MedTest är ett projekt för mer och säkrare IT i vården som drivs i samverkan mellan Landstinget i Värmland och IT-stiftelsen Compare Karlstad. Läs mer på www.nordicmedtest.se

CGI (tidigare Logica) är Sveriges största IT-tjänsteföretag med totalt ca 72.000 anställda i mer än 40 länder. CGI Sverige har 35 kontor i landet - däribland Karlstad med ca 180 anställda. Läs mer på www.cgi.se

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.