Media no image

​Irisgruppen: ny ledande utbildningsaktör

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 13:29 CEST

Iris Sverige bildar tillsammans med Medlearn och Competens Utbildning Irisgruppen. Huvudsyftet med den nya konstellationen är att ytterligare stärka möjligheterna till effektiv matchning mellan individ och arbetsmarknad genom utbildning och stöd anpassade till enskilda behov och förutsättningar.

- Vi vill vara en stark och positiv kraft i den stora utmaning som Sverige nu tar sig an att få in tiotusentals nyanlända på arbetsmarknaden. Samtidigt har inte minst Iris en lång tradition av att effektivt stödja människor från utanförskap, t.ex. på grund av funktionsnedsättning, på väg till egen försörjning. Vi vet att hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår om 10, 15, 20 år framåt i tiden, säger Anders Hvarfner, vd för Irisgruppen.

En drivande faktor bakom Irisgruppen är en fortsatt förmåga att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet för att möta krav från offentliga uppdragsgivare, samtidigt som resurser som speciallärare, språklärare och andra pedagogiska specialister kan vara kvar.

- Det är ingen hemlighet att våra beställare, inte minst landets kommuner och Arbetsförmedlingen, har knappa resurser och måste vända på varje krona i upphandling av våra utbildningar så som villkoren ser ut just nu. Det är en verklighet vi måste kunna hantera. Samtidigt ställer vi höga krav på oss själva kring vår kvalitet och förmåga att hjälpa varje individ att nå sina drömmar på sitt sätt. Genom samverkan i Irisgruppen får vi tillgång till kritiska pedagogiska resurser som vissa av våra konkurrenter, i prispress, har tvingats skala bort, säger Tobias Karlström, vice vd för Irisgruppen.

Efter samgåendet erbjuder Irisgruppen ett brett spektrum av tjänster; funktionsstärkande insatser, integrations- och matchningstjänster, gymnasial vuxenutbildning och SFI, vård-/omsorgs- och tandvårdsutbildningar samt ytterligare ett antal yrkesutbildningar. Genom bildandet av Irisgruppen förstärks innovationskraften för att möta förändringar på arbetsmarknaden men också för att driva utveckling inom t.ex. Edutech, pedagogik och digitalisering kopplat till lärprocesser.

- I mina möten med beslutsfattare och branschkollegor ser jag tydligt hur kraven på oss och andra utbildningsaktörer ökar - både kring kvalitet, innovation och utveckling. Vi sporras av utmaningen att möta de nya behov och krav som ställs på bästa tänkbara sätt. Kraftsamlingen inom Irisgruppen är ett viktigt steg i den processen. Nu behöver vi modiga kunder som är beredda att i både tanke och handling våga renodla sina krav och tänka steget längre än utbildning, och sätta fokus på effekten - människor i arbete. Då står vi inför en verkligt spännande utveckling säger Pär Lager, koncernchef för ägargruppen ABNU AB. 

Iris Sverige bildar tillsammans med Medlearn och Competens Utbildning Irisgruppen. Huvudsyftet med den nya konstellationen är att ytterligare stärka möjligheterna till effektiv matchning mellan individ och arbetsmarknad genom utbildning och stöd anpassade till enskilda behov och förutsättningar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Marknad & Kommunikation
  • helena.didehvar@iris.se
  • 08-39 91 81
  • 0765-26 68 95

Om Competens Utbildning Sverige AB

Genom våra utbildningar tar eleverna viktiga steg på väg mot egen försörjning.

Competens bedriver grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt Svenska för invandrare. Dessutom erbjuds ett antal yrkesutbildningar bl a inom industriteknik. Vår professionalitet bygger på att vi skapar lösningar och tillämpar strategier som leder till framgång och måluppfyllelse för varje elev.

Adress

  • Competens Utbildning Sverige AB
  • Sveavägen 34
  • 111 34 Stockholm
  • Sverige