​31 aug Flygande start för ny skola firas med invigning!

Nyheter   •   Aug 31, 2018 07:01 CEST

Den 5 september invigs Iris, Medlearn och Competens nya skola i Flemingsbergs centrum. Till invigningen bjuds elever med familjer, folk boende i närområdet, arbetsförmedling, företag och intressenter in till en inblick av verksamheten samt en exklusiv föreläsning signerad integrationisten Charbél Gabro.

6 aug 2018 Medlearn och Competens öppnar skola i Flemingsbergs centrum

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 07:00 CEST

Idag, den 6 augusti, slår Medlearn och Competens upp portarna till en ny skola i Flemingsbergs centrum. Onsdagen den 5 september hålls det en invigning dit elever med familjer och lokalbefolkning kommer bli inbjudna.

Medlearn och Competens öppnar skola i Flemingsbergs centrum

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 07:00 CEST

Idag, den 6 augusti, slår Medlearn och Competens upp portarna till en ny skola i Flemingsbergs centrum. Onsdagen den 5 september hålls det en invigning dit elever med familjer och lokalbefolkning kommer bli inbjudna.

Competens startar distansutbildning i Järfälla kommun

Nyheter   •   Maj 22, 2018 15:10 CEST

På uppdrag av Järfälla kommun startar nu Competens upp distansutbildning. Competens tar genom denna affär ytterligare ett steg i att utveckla sitt distanskoncept och bredda sin verksamhet.

Att studera på distans är en attraktiv studieform där flexibiliteten lockar många människor. Idag erbjuder Competens distansutbildning i flera kommuner i Sverige.

- Många människor väljer idag att studera på distans och vi utvecklar och expanderar därför vårt distanskoncept. Competens erbjuder idag kurser på distans i 14 kommuner och vi är väldigt glada över att Järfälla kommun är en av dem. Vi ser fram emot ett gott samarbete framöver för alla elevers bästa, säger Roger Jakobsson, Utbildningsdirektör Competens.

Avtal för Järfälla kommun tecknades under våren och kurserna som erbjuds är på gymnasial nivå inom ramen för samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, ekonomiprogrammet samt det humanistiska programmet med olika inriktningar*. Samtliga kurser erbjuds på 25, 50 eller 100 procents studietakt.

Kurserna är sökbara via Järfälla kommuns webbplats och nästa kursstart är i augusti.

*samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhälle, naturvetenskapsprogrammet inriktning natur, teknikprogrammet inriktning teknik, ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi samt det humanistiska programmet inriktning kultur. Läs mer här.

På uppdrag av Järfälla kommun startar nu Competens upp distansutbildning. Competens tar genom denna affär ytterligare ett steg i att utveckla sitt distanskoncept och bredda sin verksamhet.

Läs vidare »

Competens i Ystad har utbildat Sveriges bästa svetselev

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 15:04 CET

Arbetsmarknadsutbildningen till svetsare vid Competens Utbildning i Ystad har Sveriges bästa svetselev. Den tidigare eleven Magdalena Hansen mottog den 11 januari diplomet vid Svetslärarmötet 2018 i Stockholm.

Competens Utbildning vann skadeståndsmål mot Uppsala kommun

Nyheter   •   Okt 28, 2016 14:57 CEST

I en avtalstvist mellan Uppsala kommun och Competens Utbildning fastslogs att kommunen i december 2014 felaktigt hävt det avtal som parterna ingått gällande anordnande av SFI-utbildning. Uppsala kommun döms därför av tingsrätten att betala skadestånd samt rättegångskostnader.

I en avtalstvist mellan Uppsala kommun och Competens Utbildning fastslogs att kommunen i december 2014 felaktigt hävt det avtal som parterna ingått gällande anordnande av SFI-utbildning. Uppsala kommun döms därför av tingsrätten att betala skadestånd samt rättegångskostnader.

- Vi eftersträvar alltid goda och konstruktiva kundrelationer, men samtidigt har jag respekt för att man som uppdragsgivare och leverantör kan ha olika uppfattningar ibland, säger Anders Hvarfner, vd för Competens Utbildning. Eftersom kvalitetsfrågor är av största vikt för oss känns det befriande att rätten så tydligt slog fast att kommunens hävning var i strid med avtalet, vilket vi hela tiden hävdat.

För närmare information, vänligen kontakta Helena Didehvar, kommunikationschef, 08-39 91 81

I en avtalstvist mellan Uppsala kommun och Competens Utbildning fastslogs att kommunen i december 2014 felaktigt hävt det avtal som parterna ingått gällande anordnande av SFI-utbildning. Uppsala kommun döms därför av tingsrätten att betala skadestånd samt rättegångskostnader.

Läs vidare »

​Irisgruppen: ny ledande utbildningsaktör

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 13:29 CEST

Iris Sverige bildar tillsammans med Medlearn och Competens Utbildning Irisgruppen. Huvudsyftet med den nya konstellationen är att ytterligare stärka möjligheterna till effektiv matchning mellan individ och arbetsmarknad genom utbildning och stöd anpassade till enskilda behov och förutsättningar.

- Vi vill vara en stark och positiv kraft i den stora utmaning som Sverige nu tar sig an att få in tiotusentals nyanlända på arbetsmarknaden. Samtidigt har inte minst Iris en lång tradition av att effektivt stödja människor från utanförskap, t.ex. på grund av funktionsnedsättning, på väg till egen försörjning. Vi vet att hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår om 10, 15, 20 år framåt i tiden, säger Anders Hvarfner, vd för Irisgruppen.

En drivande faktor bakom Irisgruppen är en fortsatt förmåga att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet för att möta krav från offentliga uppdragsgivare, samtidigt som resurser som speciallärare, språklärare och andra pedagogiska specialister kan vara kvar.

- Det är ingen hemlighet att våra beställare, inte minst landets kommuner och Arbetsförmedlingen, har knappa resurser och måste vända på varje krona i upphandling av våra utbildningar så som villkoren ser ut just nu. Det är en verklighet vi måste kunna hantera. Samtidigt ställer vi höga krav på oss själva kring vår kvalitet och förmåga att hjälpa varje individ att nå sina drömmar på sitt sätt. Genom samverkan i Irisgruppen får vi tillgång till kritiska pedagogiska resurser som vissa av våra konkurrenter, i prispress, har tvingats skala bort, säger Tobias Karlström, vice vd för Irisgruppen.

Efter samgåendet erbjuder Irisgruppen ett brett spektrum av tjänster; funktionsstärkande insatser, integrations- och matchningstjänster, gymnasial vuxenutbildning och SFI, vård-/omsorgs- och tandvårdsutbildningar samt ytterligare ett antal yrkesutbildningar. Genom bildandet av Irisgruppen förstärks innovationskraften för att möta förändringar på arbetsmarknaden men också för att driva utveckling inom t.ex. Edutech, pedagogik och digitalisering kopplat till lärprocesser.

- I mina möten med beslutsfattare och branschkollegor ser jag tydligt hur kraven på oss och andra utbildningsaktörer ökar - både kring kvalitet, innovation och utveckling. Vi sporras av utmaningen att möta de nya behov och krav som ställs på bästa tänkbara sätt. Kraftsamlingen inom Irisgruppen är ett viktigt steg i den processen. Nu behöver vi modiga kunder som är beredda att i både tanke och handling våga renodla sina krav och tänka steget längre än utbildning, och sätta fokus på effekten - människor i arbete. Då står vi inför en verkligt spännande utveckling säger Pär Lager, koncernchef för ägargruppen ABNU AB. 

Iris Sverige bildar tillsammans med Medlearn och Competens Utbildning Irisgruppen. Huvudsyftet med den nya konstellationen är att ytterligare stärka möjligheterna till effektiv matchning mellan individ och arbetsmarknad genom utbildning och stöd anpassade till enskilda behov och förutsättningar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • ulghrifokayl.rnkatybtftxeliedthp@ikurihksgalruszppzuengy.spiebt
 • 010-516 23 53
 • 072-402 19 34

 • Presskontakt
 • Marknadskoordinator
 • matuliasn.kvlizpndkbmargrkzf@imkriotsgtcruypppgnenxs.smmefz
 • 010-516 20 13
 • 0765-39 89 77

Om Competens Utbildning Sverige AB

Genom våra utbildningar tar eleverna viktiga steg på väg mot egen försörjning.

Competens bedriver grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt Svenska för invandrare. Dessutom erbjuds ett antal yrkesutbildningar bl a inom industriteknik. Vår professionalitet bygger på att vi skapar lösningar och tillämpar strategier som leder till framgång och måluppfyllelse för varje elev.

Adress

 • Competens Utbildning Sverige AB
 • Sveavägen 34
 • 111 34 Stockholm
 • Sverige