Skip to main content

Elpriset stiger med 60 % – se upp för höjd elräkning i januari!

Nyhet   •   Jan 13, 2016 09:48 CET

För oss konsumenter kostar varje kilowattimme lika mycket, oavsett energikälla, och vi använder mycket el i Sverige. Vi ligger på plats fyra i världen när det gäller elanvändning per capita.

Samma pris för varje kWh som kommer från vägguttaget

Oavsett om din el kommer ifrån kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi eller fossila bränslen så kostar den lika mycket för dig. Däremot skiljer sig den rörliga kostnaden att producera elen mellan olika produktionssätt och priset på elbörsen påverkas därför (så sätts elpriset). 2014 såg fördelningen på elen i Sverige ut såhär:


Kärnkraft 41 %
Vattenkraft 43 %
Kraftvärme (från värmeverken) 9 %
Vindkraft 8 %
Solenergi 0,06 %

(Källa: Svensk Energi, Elåret 2015, notera att siffrorna på grund av avrundning summerar till över 100%)

Sverige på plats fyra i värden

På grund av vårt kalla klimat och en elintensiv basindustri använder vi mycket el i Sverige, cirka 16 000 kWh el per person och år vilket gör att vi hamnar på plats fyra i världen när det gäller elanvändning per capita.

Elpriset stiger när elbehovet ökar och när utbudet minskar

El är en färskvara och är svår att lagra. Därför blir elen dyrare för oss när elbehovet ökar eller när t.ex. vattenreserverna sjunker och elproduktionen minskar. Då får vi importera el. Själva elen utgör endast 34 procent av elpriset. Den fasta avgiften för att använda elnätet utgör 24 procent och 42 procent är energiskatt, moms och andra avgifter. Idag finns det omkring 130 elbolag i Sverige och priserna sätts genom elbörsen Nord Pool som samordnar all elhandel i Skandinavien.

Elpriset har ökat 60 procent sedan december

Det är framförallt kunder med rörligt elavtal som kommer att få en högre elräkning i januari. Och fortsätter kylan kommer vi att få se högre elpriser ett tag framöver. Även tillgången på vatten och kärnkraft spelar roll för priset på el. Vatten finns det gott om just nu men Vattenfalls varning om att behöva stänga ytterligare reaktorer tidigare än planerat kan påverka elpriset.

Det rörliga elpriset ligger idag på mellan 58 och 83 öre/kWh beroende på vilket elhandelsbolag du har valt (elområde 3). Priset för 1-års bundet avtal ligger just nu på mellan 63 och 84 öre/kWh.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy