Skip to main content

Rabatt på fondavgiften i PPM ger oss i genomsnitt mer än 15 % högre pension!

Nyhet   •   Aug 26, 2013 09:24 CEST

Avgifterna du betalar för dina fonder har en stor inverkan på din framtida pension. Har du koll på vilken rabatt du får på fondavgiften i PPM?

Privata affärer uppmärksammar i en artikel rabatterna vi får i Premiepensionssystemet och listar de fonder som har störst rabatt. Den genomsnittliga nettoavgiften ligger idag på 0,32 procent på det statliga fondtorget vilket kan jämföras med snittavgiften på 0.92 procent för samma fonder utanför systemet.

1,5 % i avgift = 39 % lägre pension!

Att avgifterna har stor inverkan på din framtida pension är tydligt. En avgift på 1,5 % ger dig nära 40 % lägre pension sett över den genomsnittliga spartiden i premiepensionssystemet. Den rabatt vi får i PPM, i genomsnitt 0,6 %, ger oss en pension som är mellan 15-20 procent högre.

En rabattrappa bestämmer avgifterna i PPM

Rabatten bestäms utifrån storleken på fondbolagets kapital på fondtorget, dvs ju mer kapital fondbolaget har desto större rabatt. Trappan är dessutom progressiv vilket innebär att rabatten för de riktigt stora bolagen blir avsevärt högre.

”Ska man spara i fonder överhuvudtaget ligger premiepensionen bra till”

…säger Yassin Elgadmioui, fondspecialist på Pensionsmyndigheten, till Privata affärer. Det går nästan inte att få förvaltarna och fonderna till de här priserna någon annanstans säger Yassin och poängterar att det är extra viktigt att avgiften vägs mot den förväntade extra avkastningsmöjligheten när man investerar i dyra marknader och/eller fonder med höga avgifter.

Privata Affärers lista på fonderna med störst rabatt från Pensionsmyndighetens senaste månadsstatistik:
 

  Nettoavgift (%) Bruttoavgift (%) Rabatt (procentenheter)
Alpcot Active Greater Russia 1,77 4,77 3,00
FIM Brazil Placeringsfond 1,40 3,71 2,31
JPM Global Natural Resources D 0,76 2,90 2,14
Delphi Global 0,50 2,62 2,12
East Capital (Lux) Eastern European Fund 1,31 3,40 2,09
FIM Emerging Europe Placeringsfond 0,88 2,95 2,07
FIM BRIC+ Placeringsfond 1,26 3,33 2,07
FIM China Placeringsfond 1,26 3,31 2,05
FIM India Placeringsfond 1,26 3,31 2,05
FIM Russia Placeringsfond 1,26 3,31 2,05
Swedbank Robur Rysslandsfond 1,26 3,31 2,05
East Capital (Lux) Russian Fund 0,41 2,45 2,04
Evli Ryssland 0,86 2,82 1,96
Evli New Republics 1,05 3,00 1,95
Pictet Eastern Europe 1,05 3,00 1,95
SEB Rysslandsfonden 1,19 3,11 1,92
Handelsbanken Rysslandsfond 0,52 2,42 1,90
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Europe Middle East Afr 0,61 2,50 1,89
Pictet Emerging Markets 1,17 3,06 1,89
Carnegie Afrikafond 1,16 3,04 1,88
Carnegie Rysslandsfond 0,62 2,50 1,88

Relaterade artiklar:

1,5 % i avgift = 39 % lägre pension!

Du får sämre avkastning på dyra fonder!

”Endast 5 procent av PPM-fonderna håller måttet”


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera