Jdjobvbgdic6lbzgdrvx

​51 organisationer mobiliserar inför valet

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 07:00 CEST

Idag lanserar 51 organisationer inom svenskt civilsamhälle det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Organisationerna vill visa politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse. Sammanlagt engagerar organisationerna över hundratusentals medlemmar.

Fmdqmnfrqoxubk5yxh1j

​Var går Sveriges gräns om EU:s gemensamma asylsystem?

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 07:00 CET

Idag bjuder 12 organisationer in till politikerdebatt för att diskutera EU:s kommande gemensamma asylsystem. Organisationerna kräver tydliga svar från regeringen – kommer Sverige rösta för de nya reglerna även om det innebär försämrade rättigheter för människor på flykt och att vi aldrig mer kan återgå till vår mer humana och rättighetsbaserade asylpolitik?

Szjsquved3oodludzt81

​Vilka partier står upp för en feministisk utrikespolitik efter valet?

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 07:00 CET

Kommer den feministiska utrikespolitiken att överleva valet? Den frågan debatterar de utrikes- och biståndspolitiska talespersonerna för Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag.

Fmdqmnfrqoxubk5yxh1j

​Låt inte EU:s gemensamma asylsystem försvaga asylrätten

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 11:45 CET

Inom kort kommer EU fatta beslut om ett nytt gemensamt asylsystem. Flera av förslagen riskerar att kraftigt försämra flyktingars rättigheter och skydd. Om de röstas igenom kommer Sverige aldrig kunna återgå till den ordinarie, mer humana asyllagstiftning. Därför manar nu tio organisationer till ett upprop för att påminna Sveriges regering om vikten av att stå upp för ett humant asylsystem.

Oenmyph6rzxzyyaszdl9

EU sviker människor i fattigdom - biståndslöfte uppnås 70 år för sent

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 06:00 CEST

​En ny rapport visar att det i nuvarande takt kan dröja ytterligare drygt 30 år innan EU når målsättningen att minst 0,7 procent av medlemsländernas bruttonationalinkomst ska gå till internationellt bistånd. Det är en försening på nästan tre generationer. En första biståndsmålsättning sattes redan på 1970-talet.

Media no image

Rekordbudget för svenskt bistånd

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 11:59 CEST

Nu har regeringen presenterat sin budgetproposition. CONCORD Sverige välkomnar att det är den största biståndsbudgeten någonsin och att målsättningen om 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI, nås. Att arbetet med de globala målen för hållbar utveckling synliggörs i budgetpropositionen välkomnas också.

Ytterligare 500 miljoner kronor tillförs årets biståndsbudget vilket innebär att biståndets andel av BNI ökar från 0.99 procent till 1 procent.

– Att regeringen återigen lever upp till Sveriges åtagande om en procent till internationellt bistånd är mycket positivt. De många satsningar som regeringen gör inom biståndet är välkomna i en tid då många länder inte håller sina biståndslöften, och det spelar roll att Sverige gör det. Vi vet att bistånd gör skillnad, att det räddar liv, säger Kristina Henschen, ordförande för CONCORD Sverige, en plattform som samlar 61 organisationer som arbetar för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Likaså välkomnar CONCORD de konkreta satsningarna på bland annat klimatet och stöd till srhr, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

CONCORD Sverige har tidigare ifrågasatt varför en del av biståndsbudgeten stannar i Sverige och används till inhemskt flyktingmottagande. Höstens budget visar att de avräkningsbara kostnaderna för asylmottagande minskar till 2,8 miljarder kronor 2018. Enligt regeringen är det den lägsta andelen av biståndsramen på tio år.

– Det är fortfarande principiellt problematiskt att Sverige använder sig av möjligheten att avräkna vissa inhemska kostnader, och Sverige bör se över hur dessa avräkningar kan fasas ut på sikt. Biståndspengar ska användas till sitt egentliga syfte, att bekämpa fattigdom i utvecklingsländer, säger Kristina Henschen.

CONCORD Sverige välkomnar att höstbudgeten i sin helhet synliggör vikten av Agenda 2030 och de 17 globala målen som ramverk för att skapa social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling i Sverige och globalt. Samtidigt är regeringen inte tydlig i budgeten med hur den på ett övergripande och systematiskt sätt kommer att genomföra och följa upp de globala målen. Därför vill CONCORD Sverige se en handlingsplan med konkreta och tidsatta åtgärder.

Kontakt: Kristin Karlsson, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige: 0704-05 32 28

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 61 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

​Nu har regeringen presenterat sin budgetproposition. CONCORD Sverige välkomnar att det är den största biståndsbudgeten någonsin och att målsättningen om 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI, nås. Att arbetet med de globala målen för hållbar utveckling synliggörs i budgetpropositionen välkomnas också.

Läs vidare »
Cn5xb9crqvyeciyu3ygy

​Stärk människors demokratiska utrymme!

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 06:30 CEST

Idag inleds den tre dagar långa internationella konferensen ”Stockholm Civil Society Days”. Konferensen samlar 250 gäster, alla aktiva inom globala utvecklingsfrågor. Tillsammans ska de hitta lösningar och samla kraft för att stå emot det växande förtrycket av aktivister och organisationer som arbetar för människors friheter och rättigheter.

L0jnu9p9y0vospaiza1n

Sverige, var en modig ledare!

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 07:00 CEST

NEW YORK: Idag inleds FNs politiska högnivåmöte i New York där världens ledare träffas för att rapportera om genomförandet av Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. CONCORD Sverige är på plats och uppmanar Sverige att fortsätta vara en modig ledare och våga peka på så väl motgångar som framgångar i arbetet med de Globala målen.

Lcj6wjruumyw9zzjhjkb

Sveriges feministiska utrikespolitik behövs mer än någonsin

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 06:00 CEST

Idag presenteras rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?”. En unik granskning gjord av 19 organisationer inom CONCORD Sverige. Rapporten visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport.

Wncsgbpshabxlxs9wnj6

Rapportsläpp: ​Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

Nyheter   •   Jun 19, 2017 07:07 CEST

Onsdag den 5:e juli lanseras rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” på ett frukostseminarium i Almedalen.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • kristin.karlsson@concord.se
  • +46 704-05 32 28
  • +46 8-648 99 50

Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 61 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Adress

  • CONCORD Sverige
  • Medborgarplatsen 3
  • 102 67 Stockholm
  • Sverige