Ny rapport tar helhetsgrepp om finansiering av Globala målen

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2020 06:00 CET

För att nå de Globala målen i Agenda 2030 krävs finansiella resurser. Men en stor utmaning är hur befintliga resurser används idag. I glappet mellan vad som investeras i låginkomstländer och vad som försvinner ut i form av exempelvis skatteflykt finns de medel som kan finansiera Globala målen. Men för att komma åt dem behövs politiska reformer av de finansiella systemen.

EU:s bistånd riskerar urvattnas

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 16:22 CET

När EU:s statschefer nu möts i Bryssel för årets sista toppmöte ska budgeten för de kommande sju åren förhandlas. I förslaget från det finska ordförandeskapet har utrikes- och biståndsbudgeten skurits ner. CONCORD Sverige uppmanar svenska regeringen att slåss för att EU fortsatt ska vara en stark global aktör.

EU:s bistånd missar målet – Sverige måste driva på

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2019 07:00 CET

Den årliga granskningen av EU:s bistånd visar att EU inte prioriterar de mest utsatta människorna i de minst utvecklade länderna. För att nå de Globala målen i Agenda 2030 är det just de människorna och länderna som behöver få stöd för att förbättra sin situation. Sverige har en viktig roll att spela i EU, då svenskt bistånd lyckas bättre med åtagandet om att ingen ska lämnas utanför.

Ny ikon för Agenda 2030:s viktigaste löfte: Ingen ska lämnas utanför

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2019 07:15 CEST

Idag träffas världens ledare i FN:s generalförsamling i New York för ett toppmöte om Agenda 2030 och genomförandet av Globala målen för hållbar utveckling. Samtidigt lanserar Forum Syd och CONCORD Sverige en helt ny ikon för agendans viktigaste löfte – att ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind).

Concord deltar i FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 15:26 CEST

En delegation från det svenska civilsamhället deltar tillsammans med socialminister Annika Strandhäll och andra aktörer under FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling. Under mötet, 9-18 juli, kommer rapporter från 47 länder läggas fram och framtiden för Agenda 2030 och Globala målen att diskuteras. Högnivåmötet avslutas med ministermöte.

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 11:47 CEST

​Idag, på Europadagen, publicerar 46 civilsamhällesorganisationer en debattartikel på Aftonbladet debatt. Där presenteras en enkätundersökning som Concord Sverige gjort bland kandidater till Europaparlamentsvalet. Enkäten gick till topp-tre-kandidaterna i alla partier som idag finns representerade i Europaparlamentet.

”Vi kräver att regeringen ska öka transparensen och öppet redovisa beräkningsmodellen som de har kommit överens om snarast.”

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 13:26 CEST

Civilsamhällesorganisationer har länge krävt besked om vilka regler som långsiktigt ska gälla för de kostnader som biståndsbudgeten ska täcka. I den vårändringsbudget som presenterades idag kom en ökning av avräkningarna med 700 miljoner och det saknas helt transparens – det går inte att utläsa vilka ytterligare kostnader som regeringen har valt att täcka med biståndspengar.

Agenda 2030 kan inte genomföras utan civilsamhällets organisationer!

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 10:01 CET

I den slutrapport som delegationen för Agenda 2030 presenterar idag, måndag, finns flera av de synpunkter som CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har fört fram. Rapporten kan bidra med struktur och nya tankesätt. Vi hoppas att rapporten är ett startskott för en mer intensiv genomförandefas. Det är för tidigt att börja titta bortom 2030 – först krävs det mer arbete för att nå ända fram.

POSITIVT MED STÄRKT DEMOKRATIBISTÅND I ÖVERENSKOMMELSEN

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 10:10 CET

Biståndsplattformen CONCORD Sverige ser positivt på att överenskommelsen mellan S, MP, L och C som slöts den 11 januari lyfter Sveriges internationella bistånd och att den understryker biståndets roll för att främja demokrati. I det arbetet får viktiga principer för fattigdomsbekämpning inte glömmas bort.

Att riksdagen idag släppte fram Stefan Löfven som statsminister innebär att den nya regeringens politik till viss del kommer att baseras på överenskommelsen mellan de fyra partierna. CONCORD Sverige, som samlar 64 biståndsorganisationer, välkomnar löftet om att biståndet ska uppgå till 1% av BNI under hela mandatperioden.
– Enprocentsmålet är en viktig signal om att Sverige inte tummar på solidariteten med de mest utsatta, säger Georg Andrén, ordförande i CONCORD Sverige.

Enligt överenskommelsen ska fokus på demokratibistånd stärkas ytterligare. I en tid då utrymmet för människorätts- och miljöförsvarare krymper och demokratin backar världen över, behövs en kraftfull politik för att stå upp mot hoten mot demokratin och stödja dem som riskerar sina liv för att försvara den. Det här är något som CONCORD Sveriges medlemsorganisationer lyft bland annat i rapporten Tag Plats!, där vi också rekommenderar regeringen att stärka ambassadernas roll som stöd för människorättsförsvarare.

Hjälp till de mest utsatta

I överenskommelsen står det att ”biståndet ska fokuseras” under mandatperioden. Vad det innebär mer exakt återstår att se. Men syftet med Sveriges bistånd är och ska vara att bekämpa fattigdom och förtryck.
– Principen om att ingen ska lämnas utanför måste vara vägledande i arbetet för att utrota fattigdomen. Vi behöver sätta människor som lever i fattigdom och förtryck i centrum för prioriteringarna i biståndet om vi ska ha en chans att nå de globala målen till 2030, säger Georg Andrén.

Presskontakter:

Christina Wassholm, CONCORD Sverige, 070-405 32 28

Georg Andrén, Diakonia, via Sofia Hallonsten, , 076-501 17 58

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Biståndsplattformen CONCORD Sverige ser positivt på att överenskommelsen mellan S, MP, L och C som slöts den 11 januari lyfter Sveriges internationella bistånd och att den understryker biståndets roll för att främja demokrati. I det arbetet får viktiga principer för fattigdomsbekämpning inte glömmas bort.

Läs vidare »

Löfven, försvara biståndet i förhandlingarna om EU:s budget

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 11:31 CET

När Europas ledare möts i Bryssel imorgon står EU:s nästa långtidsbudget, för åren 2021-2027, på dagordningen. I utrikesdelen av budgeten bestäms nivån för EU:s ambitioner som global aktör för demokrati och fattigdomsbekämpning. Sverige behöver kliva fram och ta ledarrollen för att försvara ett starkt bistånd, säger plattformen CONCORD Sverige i ett brev till statsministern.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • chleriuwstfninlia.lowajzssmlhopslmby@czponkdcopardaj.shxeuy
  • 070-405 32 28

Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 71 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Adress

  • CONCORD Sverige
  • Högbergsgatan 31 A
  • 116 20 Stockholm
  • Sverige