Löfven, försvara biståndet i förhandlingarna om EU:s budget

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 11:31 CET

När Europas ledare möts i Bryssel imorgon står EU:s nästa långtidsbudget, för åren 2021-2027, på dagordningen. I utrikesdelen av budgeten bestäms nivån för EU:s ambitioner som global aktör för demokrati och fattigdomsbekämpning. Sverige behöver kliva fram och ta ledarrollen för att försvara ett starkt bistånd, säger plattformen CONCORD Sverige i ett brev till statsministern.

Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 06:00 CET

Idag lanserar 82 svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.

Moderaterna sänker internationellt bistånd med 1,2 miljarder

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 10:42 CET

Trots att en stor folklig och politisk majoritet är för bibehållet bistånd lade Moderaterna idag en budgetmotion för 2019 som innebär nedskärningar i biståndsbudgeten. Det finns många skäl till varför det är ett förslag i fel riktning.

Moderaternas förslag innebär 1,2 miljarder kronor mindre till biståndet jämfört med övergångsregeringens budgetproposition. Det motsvarar nästan en tredjedel av Sveriges humanitära bistånd eller mer än halva Sveriges bistånd till hälsa. Med tanke på den parlamentariska situationen finns det viss sannolikhet att det blir Moderaternas budget som kommer att bestämma ramarna för 2019.

Biståndet ligger idag på en procent av Sveriges BNI. Sverige är ett av världens rikaste länder, 12:e rikast mätt i BNI per capita och 7:e rikast mätt med Human Development Index.

- Det är mycket olyckligt om vi inte lever upp till målet om en procent i bistånd, särskilt i en tid då hungern i världen ökar för första gången på flera år och FN:s appeller om humanitär hjälp står underfinansierade. Demokratin går bakåt och demokratikämpar världen över behöver vårt stöd. Ytterst handlar det om värderingar, säger Magnus Walan från Diakonia, medlem i CONCORD Sveriges AidWatch-grupp.

Klar majoritet för bibehållet bistånd
Det finns varken en folklig eller politisk majoritet för att minska biståndet. Sju av tio svenskar tycker att storleken på biståndet är lagom eller bör öka. En majoritet i Sveriges riksdag, alla partier utom M och SD, står för att Sveriges bistånd ska vara en procent av BNI. Moderaterna säger att de vill uppnå enprocentsmålet, men inte förrän 2022.


Presskontakter:

Till talesperson Magnus Walan, senior policyrådgivare Diakonia, tel: 070-853 93 05

CONCORD Sverige: Åsa Thomasson, policysamordnare AidWatch och utvecklingsfinansiering, tel: 073-514 17 52

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Trots att en stor folklig och politisk majoritet är för bibehållet bistånd lade Moderaterna idag en budgetmotion för 2019 som innebär nedskärningar i biståndsbudgeten. Det finns många skäl till varför det är ett förslag i fel riktning.

Läs vidare »

VALRESULTATET I BRASILIEN FÖRSTÄRKER ORON: HOTEN MOT DEMOKRATIN MÅSTE TAS PÅ ALLVAR

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 06:00 CET

Valet av högernationalisten Jair Bolsonaro till ny president i Brasilien i söndags förstärker en global trend med ökande hot mot demokratin. Allt fler stater runt om i världen försöker nu tysta kritiska organisationer och de som granskar makten.

De senaste tolv åren har den demokratiska utvecklingen backat i världen. Istället ser vi en frammarsch för nationalism och auktoritära krafter, med Brasilien som det senaste exemplet. I flera länder tystas oberoende organisationer genom lagstiftning, reseförbud och smutskastning. Brasiliens nyvalde president Bolsonaro vill bland annat slänga ut internationella miljöorganisationer som Greenpeace och WWF och stoppa allt statligt stöd till nationella miljöorganisationer.

– Vi ser med stor oro på utvecklingen i Brasilien, som redan i dagsläget är det land där flest miljöförsvarare får sätta livet till. Bolsonaros tidigare signaler om att dra sig ur Parisavtalet och öppna upp för skövling av Amazonas kan få oerhört allvarliga konsekvenser, även globalt, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Människor i civilsamhället drabbas allt oftare av hot och våld. Över 300 människorätts- och miljöförsvarare mördades under 2017. Mörkertalet är sannolikt stort. Antidemokratiska regimer samarbetar över gränserna och tar efter varandras metoder. Inom loppet av två år antog över 60 länder snarlika lagar som hindrar eller försvårar för organisationer att ta emot utländsk finansiering.

Exemplen på hur det fria civilsamhället tystas är många. I Ungern har regeringen gjort det kriminellt för organisationer att hjälpa asylsökande. I Colombia förvärras hoten mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare som arbetar för att ta landet framåt efter fredsavtalet. USA:s president Donald Trump har förbjudit organisationer som tar emot amerikanskt bistånd att informera om abort. Nu är oron stor för att aborträtten försvagas även i Brasilien.

– Mot bakgrund av Bolsonaros uttalanden utgör den nya regeringen i Brasilien ett allvarligt hot, både mot hbtq-personer och mot de redan åtstramade aborträttigheterna i Brasilien. Utvecklas hans retorik till politiska beslut innebär det en väsentlig försämring för civilsamhällets utrymme att försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna i Brasilien, säger Anna-Karin Johansson, RFSU:s generalsekreterare.

När demokratin hotas av auktoritära krafter behövs ett starkt och självständigt civilsamhälle än mer. Plattformen CONCORD Sverige har i dagarna överlämnat en rad förslag till ledamöter i riksdagens utrikesutskott om vad Sverige kan göra för att försvara och skydda de organisationer och aktivister som riskerar allt i kampen för det fria samhället. Det handlar bland annat om svenska ambassaders roll och om pågående budgetförhandlingar i EU som blir avgörande för EU:s stöd till civilsamhället världen över.

– Stödet till miljörörelsen i Brasilien har aldrig varit så viktigt som nu. Sverige måste ställa krav på de investeringar som görs i landet, exempelvis för hur AP-fonderna används och hur svenska företag agerar, säger Karin Lexén från Naturskyddsföreningen.

46 organisationer i svenska civilsamhället går också samman i en debattartikel i Aftonbladet idag. De efterlyser en kraftfull svensk politik för att skydda demokratiska fri- och rättigheter som är allvarligt hotade.


Presskontakter:

Anna Havula, Presschef Naturskyddsföreningen, tel: 070-8703700

Matilda Ström, Pressansvarig RFSU, tel: 076-160 33 07

Christina Wassholm, Kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, tel: 070 40 53 228

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Valet av högernationalisten Jair Bolsonaro till ny president i Brasilien i söndags förstärker en global trend med ökande hot mot demokratin. Allt fler stater runt om i världen försöker nu tysta kritiska organisationer och de som granskar makten.

Läs vidare »

EU-beslut drabbar de mest utsatta

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 19:39 CEST

EU är på väg att outsourca ansvaret för människor på flykt till länder som struntar i mänskliga rättigheter.  På dagens EU-toppmöte prioriterade Europas ledare att skynda på en ny lagstiftning kring återvändande och att ytterligare stärka kust- och gränsbevakningen för att stoppa dem som flyr.

Det förslag om “asylcenter” som lanserades på förra EU-toppmötet i juni ligger fast. Europeiska rådet kommunicerade att man vill fortsätta arbetet med samtliga delar som föreslogs i somras. Tanken är att ansvaret för att hantera migranter läggs ut på länder utanför EU, framför allt i norra Afrika, trots att flera av dessa länder bevisligen kränker mänskliga rättigheter.
- Rätten att söka asyl är en central del av de mänskliga rättigheterna och går inte att outsourca, särskilt inte genom att skicka människor till länder där vi vet att rättigheter inte respekteras, säger Eliot Wieslander från Läkare i Världen.

EU:s ledare sa också att de eftersträvar bredare partnerskap med tredje länder.
- Den koloniala idén om att EU ska etablera asylcenter i andra länder kommer aldrig att fungera. Det bredare partnerskap de pratar om finns det inget stöd för, säger George Joseph från Caritas.

Lagstiftningen som föreslås kring återvändande innebär att själva asylprocessen ska snabbas upp och att asylsökande som vill överklaga ett utvisningsbeslut måste göra det inom loppet av fem dagar. De som nekas får max upp till trettio dagar att återvända frivilligt, men varje medlemsstat kan bestämma om en kortare tidsfrist.
– Detta drabbar självklart de mest utsatta och traumatiserade värst. Förslagen lämnar också många frågetecken om hur rätten till individuell prövning ska kunna garanteras, säger, Eliot Wieslander från Läkare i Världen.

Europeiska rådet sa också att mer ska göras för att underlätta effektivt återvändande genom bland annat Turkiet-samarbetet. EU har mot en betalning på 6 miljarder euro över två år kunnat skicka tillbaka migranter från de grekiska öarna till Turkiet. Den så kallade överenskommelsen förslogs i juni att utvidgas till att gälla samtliga EU-länder.
- EU tar inget ansvar för mänskliga rättigheter när det inte utvecklar säkra och lagliga vägar. Den enda vägen framåt är att vi visar solidaritet med människor på flykt, säger George Joseph från Caritas.

Presskontakter:

Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i Världen, eliot.wieslander@lakareivarlden.se, 073-6731663.

George Joseph, ansvarig för migration Caritas, gjoseph@caritas.se, 070-963 45 01

Christina Wassholm, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, christina.wassholm@concord.se, 070- 405 32 28

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 63 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för migration jobbar för att Sveriges och EU:s migrations- och utvecklingspolitik ska stötta rättigheter för människor på flykt på bästa sätt. Idag befinner sig över 68,5 miljoner människor på flykt från förtryck, förföljelse, väpnad konflikt och könsrelaterat våld världen över. Bristen på säkra och lagliga vägar gör att dessa människor blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tvingas riskera sina liv i händerna på människosmugglare. EU:s restriktiva migrationspolitik måste sluta att bidra till det och på allvar ta sin utgångspunkt i de Europeiska värderingarna och mänskliga rättigheter.

I arbetsgruppen för migration och utveckling ingår Caritas, Erikshjälpen, Individuell människohjälp, IKFF, Islamic Relief, Läkare i Världen, Rädda barnen, Sveriges Kristna Råd, LSU och RFSL.

Bristen på säkra och lagliga vägar gör att människor blir kvar i krigs- och konfliktområden. EU:s restriktiva migrationspolitik måste sluta bidra till detta. På dagens EU-toppmöte prioriterade Europas ledare istället att skynda på en ny lagstiftning kring återvändande och att ytterligare stärka kust- och gränsbevakningen för att stoppa dem som flyr.

Läs vidare »

EU:s bistånd når inte de som behöver det mest

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 06:00 CEST

En ny rapport visar att EU:s bistånd missar målen och styrs av egenintressen. Säkerhets- och migrationspolitiska intressen prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna. Hela en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017.

​Politiker backar krav på globala utvecklingsfrågor

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 06:30 CEST

Politiker från sju riksdagspartier har gett världen plats i valrörelsen genom att ställa sig bakom civilsamhällets politiska krav i det globala valmanifestet #hjärtavärlden. Därmed lovar de att föra en hållbar och rättvis politik för global utveckling efter valet.

​Granskning: Partierna prioriterar inte globala utvecklingsfrågor

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 06:00 CEST

Partierna saknar konkret politik för flera av de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. Det visar en ny och unik granskning som kartlagt hur partiernas politik matchar kraven i civilsamhällets globala valmanifest #hjärtavärlden.

Akut läge för demokratins försvarare!

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 06:00 CEST

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. De här exemplen finns med i en ny rapport om de ökade hoten mot demokratin globalt. I rapporten föreslås politiska åtgärder för att vända situationen.

​Ny rapport: bidrar Sverige till en hållbar utveckling globalt?

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 06:00 CEST

En del politiska beslut som tas i Sverige riskerar fortfarande att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Kritiken framförs i rapporten, Barometer 2018, som för sjunde gången granskat regeringens genomförande av Politik för global utveckling, PGU.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vikarierande Kommunikationsansvarig
  • chrrriiistopinvna.hwwaiessowhozelmvr@ccsonascoiyrdal.sscegk
  • +46 704-05 32 28
  • +46 8-648 99 50

Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 63 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Adress

  • CONCORD Sverige
  • Högbergsgatan 31 A
  • 116 20 Stockholm
  • Sverige