Skip to main content

Taggar

CONCORD Sveriges rekommendationer

CONCORD Sveriges rekommendationer

Dokument   •   2018-12-12 11:31 CET

Rekommendationer CONCORD Europa

Rekommendationer CONCORD Europa

Dokument   •   2018-12-12 11:31 CET

Brev till statsminister Stefan Löfven

Brev till statsminister Stefan Löfven

Dokument   •   2018-12-12 11:31 CET

Avsiktsförklaring med namnunderskrifter

Avsiktsförklaring med namnunderskrifter

Dokument   •   2018-12-05 06:00 CET

Civilsamhället för Agenda 2030 - avsiktsförklaring
Fem skäl till att inte dra ner på biståndet
Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering
Rekommendationer till svenska beslutsfattare
AidWatch report 2018

AidWatch report 2018

Dokument   •   2018-10-17 06:00 CEST

Barometern 2018

Barometern 2018

Dokument   •   2018-05-15 06:00 CEST

En del politiska beslut som tas i Sverige riskerar fortfarande att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Kritiken framförs i rapporten, Barometer 2018, som för sjunde gången granskat regeringens genomförande av Politik för global utveckling, PGU.

Sifo: 8 av 10 vill att politiker ska diskutera mänskliga rättigheter, miljö och klimat i årets valrörelse.

Undersökning där 1 001 personer svarade på två påståenden: 1: Jag tycker att politiker i årets valrörelse ska diskutera (ta ställning/prata om) internationella utvecklingsfrågor som till exempel människors grundläggande rättigheter, miljö och klimat. 2: Jag tycker att politiker i Sverige ska ta hänsyn till hur deras beslut påverkar människor i andra länder. Genomfördes: 5–13 mars 2018.

Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik

Skriften är framtagen av CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet som samlar: Afrikagrupperna, Diakonia, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, Läkare i Världen, MÄN, Operation 1325, Plan international Sverige, PMU, PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska kyrkans internationella arbete, Union to Union, Wateraid och We Effect.

CONCORD AidWatch rapport 2017

CONCORD AidWatch rapport 2017

Dokument   •   2017-10-17 06:00 CEST

Följande organisationer ingår i CONCORD Sveriges AidWatch-grupp: Diakonia, Forum Syd, Individuell Människohjälp, Plan International Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistan-kommittén, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Union to Union, We Effect och Världsnaturfonden WWF.

En feministisk utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd

Rekommendationer från CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet inför Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd.

AidWatch 2016

AidWatch 2016

Dokument   •   2016-10-26 06:30 CEST

AidWatch granskar hur EU uppfyller sitt åtagande att avsätta 0,7% av BNI till bistånd samt hur stora delar av biståndet som årligen urholkas.

Barometer 2016

Barometer 2016

Dokument   •   2016-05-02 06:00 CEST

Barometer 2016 granskar Sveriges genomförande av Sveriges Politik för global utveckling, PGU. Rapporten visar att regeringen sedan den tillträdde fattat flera beslut som går emot målen för PGU, att all politik ska bidra till en rättvis och globalt hållbar utveckling, samtidigt som den gjort flera positiva framsteg på området.

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

Det finns flera tydliga målkonflikter mellan regeringens agerande och målsättningarna för den feministiska utrikespolitiken, bland annat inom handels- och migrationspolitiken. Det finns heller inga klargöranden för hur dessa ska adresseras. Samtidigt har regeringen tagit viktiga steg inom bland annat freds- och säkerhetspolitiken.

AidWatch 2014

AidWatch 2014

Dokument   •   2014-11-20 08:30 CET

AidWatch sammanställer och analyserar EU:s medlemsländers samt EU:s samlade bistånd samt ger rekommendationer kring dess kvalitet och kvantitet. AidWatch-rapporten publiceras av CONCORD Europa, en konfederation av civilsamhällesorganisationer inom utveckling och bistånd i samtliga 28 EU-länder. CONCORD Sverige är den svenska nationella plattformen i CONCORD Europa.

Brev till finansminister Magdalena Andersson om EU:s budget

Elva organisationer skrivet ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson om att värna EU:s bistånd.

Position Paper for the post-2015 sustainable development agenda

Position kring post-2015-agendan från den svenska styrgruppen för Beyond 2015, samordnad av CONCORD Sverige