Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Concord deltar i FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling

Concord deltar i FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 15:26 CEST

En delegation från det svenska civilsamhället deltar tillsammans med socialminister Annika Strandhäll och andra aktörer under FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling. Under mötet, 9-18 juli, kommer rapporter från 47 länder läggas fram och framtiden för Agenda 2030 och Globala målen att diskuteras. Högnivåmötet avslutas med ministermöte.

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 11:47 CEST

​Idag, på Europadagen, publicerar 46 civilsamhällesorganisationer en debattartikel på Aftonbladet debatt. Där presenteras en enkätundersökning som Concord Sverige gjort bland kandidater till Europaparlamentsvalet. Enkäten gick till topp-tre-kandidaterna i alla partier som idag finns representerade i Europaparlamentet.

”Vi kräver att regeringen ska öka transparensen och öppet redovisa beräkningsmodellen som de har kommit överens om snarast.”

”Vi kräver att regeringen ska öka transparensen och öppet redovisa beräkningsmodellen som de har kommit överens om snarast.”

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 13:26 CEST

Civilsamhällesorganisationer har länge krävt besked om vilka regler som långsiktigt ska gälla för de kostnader som biståndsbudgeten ska täcka. I den vårändringsbudget som presenterades idag kom en ökning av avräkningarna med 700 miljoner och det saknas helt transparens – det går inte att utläsa vilka ytterligare kostnader som regeringen har valt att täcka med biståndspengar.

Agenda 2030 kan inte genomföras utan civilsamhällets organisationer!

Agenda 2030 kan inte genomföras utan civilsamhällets organisationer!

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 10:01 CET

I den slutrapport som delegationen för Agenda 2030 presenterar idag, måndag, finns flera av de synpunkter som CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har fört fram. Rapporten kan bidra med struktur och nya tankesätt. Vi hoppas att rapporten är ett startskott för en mer intensiv genomförandefas. Det är för tidigt att börja titta bortom 2030 – först krävs det mer arbete för att nå ända fram.

POSITIVT MED STÄRKT DEMOKRATIBISTÅND I ÖVERENSKOMMELSEN

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 10:10 CET

Biståndsplattformen CONCORD Sverige ser positivt på att överenskommelsen mellan S, MP, L och C som slöts den 11 januari lyfter Sveriges internationella bistånd och att den understryker biståndets roll för att främja demokrati. I det arbetet får viktiga principer för fattigdomsbekämpning inte glömmas bort.

Löfven, försvara biståndet i förhandlingarna om EU:s budget

Löfven, försvara biståndet i förhandlingarna om EU:s budget

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 11:31 CET

När Europas ledare möts i Bryssel imorgon står EU:s nästa långtidsbudget, för åren 2021-2027, på dagordningen. I utrikesdelen av budgeten bestäms nivån för EU:s ambitioner som global aktör för demokrati och fattigdomsbekämpning. Sverige behöver kliva fram och ta ledarrollen för att försvara ett starkt bistånd, säger plattformen CONCORD Sverige i ett brev till statsministern.

Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 06:00 CET

Idag lanserar 82 svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.

Moderaterna sänker internationellt bistånd med 1,2 miljarder

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 10:42 CET

Trots att en stor folklig och politisk majoritet är för bibehållet bistånd lade Moderaterna idag en budgetmotion för 2019 som innebär nedskärningar i biståndsbudgeten. Det finns många skäl till varför det är ett förslag i fel riktning.

VALRESULTATET I BRASILIEN FÖRSTÄRKER ORON: HOTEN MOT DEMOKRATIN MÅSTE TAS PÅ ALLVAR

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 06:00 CET

Valet av högernationalisten Jair Bolsonaro till ny president i Brasilien i söndags förstärker en global trend med ökande hot mot demokratin. Allt fler stater runt om i världen försöker nu tysta kritiska organisationer och de som granskar makten.

EU-beslut drabbar de mest utsatta

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 19:39 CEST

Bristen på säkra och lagliga vägar gör att människor blir kvar i krigs- och konfliktområden. EU:s restriktiva migrationspolitik måste sluta bidra till detta. På dagens EU-toppmöte prioriterade Europas ledare istället att skynda på en ny lagstiftning kring återvändande och att ytterligare stärka kust- och gränsbevakningen för att stoppa dem som flyr.

EU:s bistånd når inte de som behöver det mest

EU:s bistånd når inte de som behöver det mest

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 06:00 CEST

En ny rapport visar att EU:s bistånd missar målen och styrs av egenintressen. Säkerhets- och migrationspolitiska intressen prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna. Hela en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017.

​Politiker backar krav på globala utvecklingsfrågor

​Politiker backar krav på globala utvecklingsfrågor

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 06:30 CEST

Politiker från sju riksdagspartier har gett världen plats i valrörelsen genom att ställa sig bakom civilsamhällets politiska krav i det globala valmanifestet #hjärtavärlden. Därmed lovar de att föra en hållbar och rättvis politik för global utveckling efter valet.

​Granskning: Partierna prioriterar inte globala utvecklingsfrågor

​Granskning: Partierna prioriterar inte globala utvecklingsfrågor

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 06:00 CEST

Partierna saknar konkret politik för flera av de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. Det visar en ny och unik granskning som kartlagt hur partiernas politik matchar kraven i civilsamhällets globala valmanifest #hjärtavärlden.

Akut läge för demokratins försvarare!

Akut läge för demokratins försvarare!

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 06:00 CEST

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. De här exemplen finns med i en ny rapport om de ökade hoten mot demokratin globalt. I rapporten föreslås politiska åtgärder för att vända situationen.

​Ny rapport: bidrar Sverige till en hållbar utveckling globalt?

​Ny rapport: bidrar Sverige till en hållbar utveckling globalt?

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 06:00 CEST

En del politiska beslut som tas i Sverige riskerar fortfarande att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Kritiken framförs i rapporten, Barometer 2018, som för sjunde gången granskat regeringens genomförande av Politik för global utveckling, PGU.

​Sverige, agera för fortsatt fokus på fattigdomsbekämpning!

​Sverige, agera för fortsatt fokus på fattigdomsbekämpning!

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 13:52 CEST

I EUs förslag på biståndsbudget, en del av långtidsbudgeten som presenteras idag, skapar EU en struktur som flyttar biståndets fokus från fattigdomsbekämpning till EU-ländernas egna säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen. Det är fel! CONCORD Sverige uppmanar därför Sverige att agera kraftfullt i kommande förhandlingar.

​51 organisationer mobiliserar inför valet

​51 organisationer mobiliserar inför valet

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 07:00 CEST

Idag lanserar 51 organisationer inom svenskt civilsamhälle det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Organisationerna vill visa politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse. Sammanlagt engagerar organisationerna över hundratusentals medlemmar.

​Var går Sveriges gräns om EU:s gemensamma asylsystem?

​Var går Sveriges gräns om EU:s gemensamma asylsystem?

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 07:00 CET

Idag bjuder 12 organisationer in till politikerdebatt för att diskutera EU:s kommande gemensamma asylsystem. Organisationerna kräver tydliga svar från regeringen – kommer Sverige rösta för de nya reglerna även om det innebär försämrade rättigheter för människor på flykt och att vi aldrig mer kan återgå till vår mer humana och rättighetsbaserade asylpolitik?

​Vilka partier står upp för en feministisk utrikespolitik efter valet?

​Vilka partier står upp för en feministisk utrikespolitik efter valet?

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 07:00 CET

Kommer den feministiska utrikespolitiken att överleva valet? Den frågan debatterar de utrikes- och biståndspolitiska talespersonerna för Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag.

​Låt inte EU:s gemensamma asylsystem försvaga asylrätten

​Låt inte EU:s gemensamma asylsystem försvaga asylrätten

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 11:45 CET

Inom kort kommer EU fatta beslut om ett nytt gemensamt asylsystem. Flera av förslagen riskerar att kraftigt försämra flyktingars rättigheter och skydd. Om de röstas igenom kommer Sverige aldrig kunna återgå till den ordinarie, mer humana asyllagstiftning. Därför manar nu tio organisationer till ett upprop för att påminna Sveriges regering om vikten av att stå upp för ett humant asylsystem.