Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 6 träffar

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 11:47 CEST

​Idag, på Europadagen, publicerar 46 civilsamhällesorganisationer en debattartikel på Aftonbladet debatt. Där presenteras en enkätundersökning som Concord Sverige gjort bland kandidater till Europaparlamentsvalet. Enkäten gick till topp-tre-kandidaterna i alla partier som idag finns representerade i Europaparlamentet.

EU-beslut drabbar de mest utsatta

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 19:39 CEST

Bristen på säkra och lagliga vägar gör att människor blir kvar i krigs- och konfliktområden. EU:s restriktiva migrationspolitik måste sluta bidra till detta. På dagens EU-toppmöte prioriterade Europas ledare istället att skynda på en ny lagstiftning kring återvändande och att ytterligare stärka kust- och gränsbevakningen för att stoppa dem som flyr.

EU:s bistånd når inte de som behöver det mest

EU:s bistånd når inte de som behöver det mest

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 06:00 CEST

En ny rapport visar att EU:s bistånd missar målen och styrs av egenintressen. Säkerhets- och migrationspolitiska intressen prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna. Hela en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017.

​Låt inte EU:s gemensamma asylsystem försvaga asylrätten

​Låt inte EU:s gemensamma asylsystem försvaga asylrätten

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 11:45 CET

Inom kort kommer EU fatta beslut om ett nytt gemensamt asylsystem. Flera av förslagen riskerar att kraftigt försämra flyktingars rättigheter och skydd. Om de röstas igenom kommer Sverige aldrig kunna återgå till den ordinarie, mer humana asyllagstiftning. Därför manar nu tio organisationer till ett upprop för att påminna Sveriges regering om vikten av att stå upp för ett humant asylsystem.

Evenemang 2 träffar

Utveckling, migration och säkerhet – vad händer inom EU?

Evenemang   •   Sep 30, 2016 13:56 CEST

Vad händer när EU:s utvecklingspolitik i allt större utsträckning influeras av unionens migrations- och säkerhetsagendor, i en riktning där allt mer bistånd går till att värna unionens egna intressen? Vilka processer är viktiga att följa och går utvecklingen att påverka? Mer information: http://bit.ly/2dAIEtx Anmälan: senast fredagen den 7 oktober. Seminariet hålls på engelska.

2016-10-12, 09:00 - 12:00 CEST

Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm

Riksdagsseminarium: Sveriges och EU:s migrations- och flyktingpolitik

Evenemang   •   Jun 01, 2016 16:10 CEST

Det är nästintill omöjligt att på lagligt vis ta sig till Europa för att söka asyl. Hur stämmer politiken överens med MR-konventionerna? Med bl.a. migrationsminister Morgan Johansson, Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen och Anne Ramberg, Sveriges Advokatsamfund.

2016-06-07, 12:45 - 14:45 CEST

Sveriges riksdag, Ledamotshuset

Dokument 2 träffar

AidWatch report 2018

AidWatch report 2018

Dokument   •   2018-10-17 06:00 CEST

Barometer 2016

Barometer 2016

Dokument   •   2016-05-02 06:00 CEST

Barometer 2016 granskar Sveriges genomförande av Sveriges Politik för global utveckling, PGU. Rapporten visar att regeringen sedan den tillträdde fattat flera beslut som går emot målen för PGU, att all politik ska bidra till en rättvis och globalt hållbar utveckling, samtidigt som den gjort flera positiva framsteg på området.