​Större datacenter väljer Confidence för teknisk säkerhet

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 08:05 CET

Confidence tecknar avtal med en av nordens ledande datahallsbyggare, Coromatic AB, om teknisk säkerhet för större tillbyggnad av ett befintligt datacenter i Stockholm. Uppdraget att säkra denna kritiska infrastruktur omfattar inbrottslarm, passersystem, lås och kameraövervakning. Nyinstallationen integreras till det av Confidence tidigare levererade överordnade systemet från tillverkaren Lenel. Arbetet påbörjas omgående med slutleverans under april 2019.

Med detta avtal fortsätter framgångarna för Confidence strategiska satsning inom säkring av datacenter. Datacenter av denna dignitet faller under bolagets prioriterade målgrupp, kritisk infrastruktur, då avbrott eller driftstörningar kan få svåra konsekvenser för ett stort antal olika företag och verksamheter i samhället.

Uppdraget omfattar en komplett lösning med system för teknisk säkerhet mot fysiskt intrång. I de nya lokalerna installeras inbrottslarm, passersystem, lås och kameraövervakning som integreras i det överordnade säkerhetssystemet av fabrikat Lenel, vilket tidigare levererats av Confidence.

Resultatet av vår långsiktiga strategiska satsning på specialistkunskap anpassad för målgruppen kritisk infrastruktur och datacenters är mycket positivt - det visar sig genom en kraftigt ökad efterfrågan från målgruppen. Genom erfarenhet från flera större installationer och vår utbildningssatsning kan vi erbjuda den flexibilitet och anpassning som krävs för att möta kundernas krav i denna typ av uppdrag, säger Pär Nilsson, vd på Confidence.

Att vi för detta uppdrag valde Confidence baseras bland annat på de erfarenheter vi har från tidigare samarbeten. Bolagets bevisade kompetens och erfarenhet ger mig som uppdragsgivare extra trygghet tillsammans med att de kunde erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen, säger Mattias Långström, Operation Manager Technovax Design på Coromatic AB

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Confidence tecknar avtal med en av nordens ledande datahallsbyggare, Coromatic AB, om teknisk säkerhet för större tillbyggnad av ett befintligt datacenter i Stockholm. Uppdraget att säkra denna kritiska infrastruktur omfattar inbrottslarm, passersystem, lås och kameraövervakning. Nyinstallationen integreras till det av Confidence tidigare levererade systemet från Lenel. Slutleverans april 2019.

Läs vidare »

Strategiskt viktig säkerhetsaffär till Confidence

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 08:50 CEST

Confidence tecknar avtal med byggbolaget In3prenör AB om större säkerhetsleverans vid om- och tillbyggnad av N-kvarteret inom Karolinska universitetssjukhuset. Installationen utförs i lokaler med en sammanlagd bruttoarea om drygt 16,000 kvm och avser nyinstallation av passage- och larmsystem med integration till befintliga system i närliggande lokaler och fastigheter. Arbetet påbörjas omgående med slutleverans i mars 2019.

Avtalet har tecknats i konkurrens och framgången är till del en följd av tidigare installations- och integrationsprojekt i känslig publik miljö. Systemlösningen för N-kvarteret inom Karolinska universitetssjukhuset baseras på Unison hård- och mjukvara där drygt 20 centralenheter för inbrottslarm och inpassering integreras med varandra samt med befintlig utrustning i närliggande lokaler och fastigheter.

Confidence var mycket tillmötesgående under anbudsskedet och kunde erbjuda en kostnadseffektiv lösning. Som beställare är det alltid en trygghet att välja en leverantör som är en certifierad specialist inom området och jag ser fram emot samarbetet, säger Jens Lindgren på In3prenör AB.

Vi är stolta över det förtroende vi fått. Uppdraget ligger helt i linje med våra strategiska satsningar inom målgruppen fastighet och, som i detta fall, där fastighet och verksamhet även faller inom segmentet kritisk infrastruktur. Avtalet ger oss en bekräftelse på att våra kunder uppskattar våra ansträngningar att vara den rätta partnern i krävande uppdrag som detta, säger Pär Nilsson, vd på Confidence.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Om Confidence

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Confidence tecknar avtal med byggbolaget In3prenör AB om större säkerhetsleverans vid om- och tillbyggnad av N-kvarteret inom Karolinska universitetssjukhuset. Installationen utförs i lokaler med en sammanlagd bruttoarea om drygt 16,000 kvm och avser nyinstallation av passage- och larmsystem med integration till befintliga system i närliggande lokaler och fastigheter. Arbetet påbörjas omgående

Läs vidare »

Ingram Micro väljer Confidence för sitt första fullfillmentcenter i Norden

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 10:28 CEST

Confidence har tecknat avtal med den globala IT-distributören Ingram Micro om leverans av säkerhets- och brandskyddsystem för deras första nordiska fullfillmentcenter, lokaliserat i Brunna i utkanten av Stockholm. Leveransen till ett värde motsvarande ca. 4,0 MSEK påbörjas under sommaren med slutleverans vid årsskiftet.

Framgångarna fortsätter för Confidence med ytterligare ett projekt inom integrerad säkerhet med krav på specialistkompetens. Ingram Micros fullfillmentcenter i Brunna på ca. 16.000 kvadratmeter ska serva Europas ledande online modeplattform och höga krav har ställts på tillträdeskontroll, skalskydd samt tidig och tillförlitlig branddetektion.

Säkerhetssystemet omfattar initialt ett helintegrerat passer- och larmsystem med ca 150 larmpunkter samt ett avancerat brandlarmsystem från Notifier by Honeywell med totalt ca 30 aspirerande enheter och 6000 meter aspirationsrör.

Confidence har utifrån positionen som specialist och one-stop-shop inom kombinerad brand- och säkerhetsteknik för industri och fastighet, kunnat erbjuda den mest kostnads- och funktionseffektiva lösningen. Detta i konkurrens med bland andra Securitas.

”Kundernas krav har ökat på skydd av personal och att säkerhetssystemen ska bidra till att antalet oönskade avbrott i produktion hålls till ett minimum. Mina kompetenta medarbetare har visat, gång på gång, att Confidence är den ledande specialisten inom brand och säkerhet för större anläggningar. Med en gedigen meritlista och en förmåga att leverera bäst funktion i förhållande till pris har vi vunnit kundens förtroende – det är jag stolt över”, säger Pär Nilsson, vd på Confidence.

”Vi prioriterar hög säkerhet avseende access till lokaler och funktioner samt ett brandskydd som ger oss tidig detektion och larm i samtliga våra fastigheter och logistikcenter. Våra medarbetare, partners och kunder ska erbjudas bästa möjliga skydd både mot personskada och ekonomisk skada”, säger Andreas Andersson, Manager Facility, Security & Quality Nordics på Ingram Micro.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 09 juli 2018 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Om Ingram Micro

Med global infrastruktur och fokus inom moln, logistik, mobilitet och tekniska lösningar levererar Ingram Micro rätt verktyg och support för partners över hela världen att driva affärer mer framgångsrikt. Inom affärsområdet Commerce & Fullfillment erbjuder Ingram Micro ledande varumärken och återförsäljare ett brett utbud av fullt integrerade fullfillment-lösningar. Ingram Micro tillhandahåller sina tjänster från distributionscenter som är placerade världen över och hjälper därmed kunderna att leverera en exceptionell kundupplevelse i varje order, varje dag, överallt. Ingram Micros tjänster inkluderar allt från omni-channel fullfillment och en global distributionsplattform för hantering av internationella returer, till ett brett utbud av mervärdestjänster.

Om Confidence

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Confidence har tecknat avtal med den globala IT-distributören Ingram Micro om leverans av säkerhets- och brandskyddsystem för deras första nordiska fullfillmentcenter, lokaliserat i Brunna i utkanten av Stockholm. Leveransen till ett värde motsvarande ca. 4,0 MSEK påbörjas under sommaren med slutleverans vid årsskiftet.

Läs vidare »

​Västerås största bostadsföretag väljer Confidence för ökad trygghet

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:47 CEST

Confidence har tecknat ett 5-årigt hyres- och funktionsavtal med Västerås största bostadsföretag, Bostads AB Mimer med totalt cirka 11.300 bostäder, om leverans och driftsättning och av nytt CCTV kamerasystem. Avtalet omfattar initialt 94 kameror inklusive service och underhåll samt bevakningstjänster till ett värde över avtalsperioden motsvarande cirka 3,5 MSEK. Kamerasystemet ingår i Bostads AB Mimers satsning på ökad trygghet nattetid vid flertalet av bolagets utomhusparkeringar. Leverans påbörjas under sommaren med slutleverans i mars 2019.

Hyres- och funktionsavtalet löper över 5 år och inkluderar utöver hårdvara även funktion, service och underhåll samt bevakningstjänster. Affärsupplägget ger genom sin utformning långsiktighet och stabilitet i arbetet med att ytterligare öka säkerhet och trygghet vid bostadsföretagets utomhusparkeringar. Initialt installeras och driftsätts 94 kameror som enligt givet kameratillstånd vid behov kan expanderas till 160 kameror.

Confidence kamerasystem ska genom funktionalitet så som intelligent videoanalys och filteralgoritmer verka för tidig detektering och förebyggande av vandalisering eller förestående brott. Vid eventuellt genomförd vandalisering eller brott kan kamerornas inspelningar användas för effektiv identifiering av förövarna.

”I Sverige drabbas många bostadsområden med utomhusparkeringar av nattlig vandalisering, stölder och bilbränder. Detta är mycket beklagligt och kan påverka ett helt bostadsområde negativt genom ökad otrygghet för de boende utöver höga kostnader för den enskilt drabbade och försäkringsbolag. Mimers kraftfulla initiativ är berömvärt genom att man tar sig an problemet från många håll – inte minst genom moderna tekniska hjälpmedel för att proaktivt minska antalet genomförda brott”, säger Pär Nilsson, vd på Confidence

Bostads AB Mimer ägs till 100 procent av Västerås Stad och kamerasystemet är upphandlat enligt LOU i konkurrens med bland andra Securitas, Stanley och Avarn där Confidence kunde presentera det mest effektiva och kompletta anbudet i förhållande till pris.

”Systemet är en nyinstallation och kommer att binda samman ett flertal utomhusparkeringar till en central punkt vilket ytterligare underlättar och effektiviserar säkerhetsarbetet. Detta är en del av flera insatser utifrån situationell brottsprevention i området. Vi ser fram emot samarbetet med Confidence som blir en viktig kugge i arbetet för ökad trygghet för våra boende i linje med vår vision att bli Sveriges bästa bostadsföretag”, säger Christian Holm, säkerhetsansvarig på Bostads AB Mimer

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Confidence har tecknat ett 5-årigt hyres- och funktionsavtal med Västerås största bostadsföretag, Bostads AB Mimer med totalt cirka 11.300 bostäder, om leverans och driftsättning och av nytt CCTV kamerasystem. Avtalet omfattar initialt 94 kameror inklusive service och underhåll samt bevakningstjänster till ett värde över avtalsperioden motsvarande cirka 3,5 MSEK. Kamerasystemet ingår i

Läs vidare »

Ny försäljningschef på Confidence

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 11:19 CET

Mikael Pettersson tillträder som ny försäljningschef för Confidence och ingår därmed i bolagets företagsledning. Mikael kommer närmast från Caverion, där han haft rollen som affärsområdeschef. Mikael tillträder posten som försäljningschef den 1 februari 2018.

Mikael, född 1965, tillför gedigen erfarenhet och kompetens från säkerhetsbranschen, ett stort engagemang för säkerhetsteknik och försäljning och mer än 12 års erfarenhet från ledande befattningar i branschen. Tidigare befattningar inkluderar bl.a. affärsområdeschef för brandskydd hos Securitas, försäljningschef för Tunstall samt ledande befattningar hos Niscayah och AGIS.

Mikael får en nyckelroll i att befästa och vidareutveckla Confidence ledande position som specialisten inom teknisk säkerhet.Mikaels långa erfarenhet och förståelse för kundernas krav och värderingar ger oss möjlighet att lyfta vår effektivitet och kundnöjdhet ytterligare. Med en kunskapsbredd som spänner över teknik, projektledning, försäljning och ett starkt ledarskap, får säljgruppen en värdefull coach och erfaren affärsman”, säger Pär Nilsson, VD Confidence International.

Mikael Pettersson efterträder Mikael Hägglund som i samband med överlämnandet övergår till nya ansvarsuppgifter i koncernbolaget vilka bl.a. omfattar affärsutveckling och vidare digitaliseringen av koncernens tjänsteerbjudande.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 11.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Pär Nilsson, Verkställande direktör
Confidence International AB

Telefon: +46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Mikael Pettersson tillträder som ny försäljningschef för Confidence och ingår därmed i bolagets företagsledning. Mikael kommer närmast från Caverion, där han haft rollen som affärsområdeschef. Mikael tillträder posten som försäljningschef den 1 februari 2018.

Läs vidare »

Confidence förstärker organisationen ytterligare

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 08:25 CEST

Under februari och mars välkomnade Confidence ytterligare fyra kompetenta medarbetare till företaget. Mot bakgrund av bolagets ökade affärsvolymer är det positiva resultatet av satsning på nyrekrytering av teknisk personal mycket glädjande. Även ekonomienheten har i syfte att bibehålla en fortsatt hög effektivitet under volymökningen fått en viktig resursförstärkning.

Tim Funck, Tekniker Säkerhet, kommer senast från HG Elektronik där han arbetat som tekniker med arbetsledaransvar. Tim har lång och bred erfarenhet från Säkerhetsbranschen och kommer i huvudsak arbeta med inriktning eftermarknad.

Mikael Jones, Tekniker Brand, kommer senast från Barkarby Elinstallationer AB. Där arbetade han som serviceelektriker och områdesansvarig över Vallentuna kommun. Mikaels arbetsuppgifter hos Confidence blir i huvudsak med inriktning på eftermarknad.

Robin Alvebrand, Servicetekniker, förstärker Confidence utförandeorganisation inom främst felavhjälpande service och förebyggande underhåll avseende säkerhet och brand. Robin kommer närmast från Garda Alarm där han arbetat med bl.a. installation och service samt merförsäljning.

Sandra Postner, Redovisning, ansluter till ekonomiavdelningen för arbete med leverantörs- och kundreskontra, redovisning och rapportering. Sandra kommer närmast från avslutade studier i företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har tidigare erfarenhet av Confidence under sin studietid, då som ekonomiassistent.

”Resultatet bekräftar vikten av vår strävan och målsättningen att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Våra fyra nya hälsas varmt välkomna till Confidence där de kommer att bli viktiga medarbetare och bidra till det ständigt fortgående arbetet att bygga branschens bästa säkerhetsteam och målet att nå högsta personal- och kundnöjdhet”, säger Mats Engström, VD på Confidence

För ytterligare information kontakta:

Mats Engström
VD, Confidence International AB
E-post: mats.engstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansierings-lösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Under februari och mars välkomnade Confidence ytterligare fyra kompetenta medarbetare till företaget. Mot bakgrund av bolagets ökade affärsvolymer är det positiva resultatet av satsning på nyrekrytering av teknisk personal mycket glädjande. Även ekonomienheten har i syfte att bibehålla en fortsatt hög effektivitet under volymökningen fått en viktig resursförstärkning.

Läs vidare »

Enaco väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 14:25 CET

En av Europas ledare inom datacenter väljer Confidence för en första delleverans av integrerat säkerhetssystem för ett större datacenter i Stockholm. Avtalet har tecknats med Enaco Sverige AB som ansvarar för byggnationen av det nya datacentret. Den samlade säkerhetsleveransen omfattar bland annat inbrottslarm, passagesystem och kameraövervakning som helt eller delvis integreras med varandra. I åtagandet ingår även tjänster för utbildning, service, underhåll och stödtjänster. Arbetet med den första delbeställningen har inletts för färdigställande under våren.

Avtalet är en framgång för Confidence satsning på specialiserade och anpassade säkerhetslösningar för kritisk infrastruktur. Confidence har sedan tidigare ett väl etablerat samarbete med slutkunden och det nya avtalet är en vidare utveckling av en beprövad systemuppbyggnad av högsta säkerhetsklass med ett effektivt och lättarbetat användargränssnitt.

Vi är mycket glada över det fortsatta förtroende vi fått från kunden att leverera fysisk säkerhet för deras pågående expansion på den svenska marknaden. Avtalet är ett kvitto på framgång i vårt målinriktade arbete att bygga en organisation med ledande specialistkunskap som är bäst skickad att hantera projekt av denna komplexitet inom fastighet och kritisk infrastruktur, säger Mats Engström VD på Confidence.

Valet av Confidence grundar sig på våra och slutkundens samlade erfarenheter från tidigare samarbeten och genomförda projekt. För denna första delleverans kunde Confidence erbjuda den bästa kombinationen av funktion och totalekonomi och uppfyller våra högt ställda krav på kapacitet och specialistkunskaper inom teknisk säkerhet, säger Jack Bölja, VD på Enaco.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017 kl. 14:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Mats Engström
VD, Confidence International AB
E-post: mats.engstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International AB, erbjuder kompletta integrerade säkerhets- och brandskyddslösningar samt är en marknadsledare inom kassa-, entré- och biljettsystem för publika anläggningar. Confidence International grundades 1989, och har ca 60 anställda med etablering i Stockholm och Göteborg. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

En av Europas ledare inom datacenter väljer Confidence för en första delleverans av integrerat säkerhetssystem för ett större datacenter i Stockholm. Avtalet har tecknats med Enaco Sverige AB som ansvarar för byggnationen av det nya datacentret. Den samlade säkerhetsleveransen omfattar bland annat inbrottslarm, passagesystem och kameraövervakning som helt eller delvis integreras med varandra.

Läs vidare »

Atrium Ljungberg väljer Confidence för brandskydd av Sickla Front II

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 09:42 CET

Confidence och Atrium Ljungberg ingår avtal om leverans och installation av brandsäkerhetslösning för 39,000 kvm i Sickla, Nacka kommun. Projektet, Sickla Front II, omfattar totalt ca 25,000 kvm uthyrbar area för stora och små kontorsverksamheter där Domstolsverket tillhör en av de större. Arbetet påbörjas under andra kvartalet 2017 och ska vara fullt i drift i samband med hyresgästernas inflyttning under 2018. Initialt ordervärde beräknas till 2,3 MSEK.

Confidence levererar som certifierad specialist inom brandskydd, ett komplett koncept inklusive projektering, installation, driftsättning samt efterföljande service och underhåll. Lösningen för Sickla Front II, omfattar ett adresserat brandlarmsystem med initialt ca 800 adresser samt ett avancerat talat utrymningslarm.

Vi har sedan tidigare ett väl utvecklat samarbete med Confidence och den föreslagna lösning för Sickla Front var både kostnadseffektiv och funktionsmässigt attraktiv. Confidence förstår oss och våra behov väl och vi ser fram mot att få fortsätta samarbetet inom säkerhet och skydd även i detta projekt, säger Marcus Bågenvik, Projektledare hos Atrium Ljungberg AB

Vi är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått från Atrium Ljungberg att få en så viktig roll i skyddet av den nya stadsdelen i Sickla, dess hyresgäster och besökare. Avtalet är ett resultat av vår målmedvetna satsning på fastighetssegmentet och är en viktig komponent i det positiva driv som nu bär fram Confidence mot målet att vara våra kunders prioriterade partner inom säkerhet, säger Mats Engström Vd på Confidence.

Mer om Sickla Front finns att läsa på Atrium Ljungbergs hemsida http://al.se/projekt/

För ytterligare information kontakta:

Mats Engström
VD, Confidence International AB
E-post: mats.engstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansierings-lösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Avtal har tecknats om leverans och installation av brandsäkerhetslösning för 39,000 kvm i Sickla, Nacka kommun. Projektet, Sickla Front II, omfattar totalt ca 25,000 kvm uthyrbar area för kontorsverksamheter där Domstolsverket tillhör en av de större. Arbetet påbörjas under andra kvartalet 2017 och ska vara fullt i drift i samband inflyttning under 2018. Initialt ordervärde beräknas till 2,3 MSEK.

Läs vidare »

​Säkerhetsspecialisten växer – Tung trio går till Confidence

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 13:19 CEST

För att understödja Confidence fortsatta utveckling och tillväxt har bolaget rekryterat tre nya och mycket erfarna specialister för att utveckla och förstärka bolagets projekt- och säljteam. Nyanställningarna ingår i Confidence strategi och satsning på att befästa positionen som säkerhetsspecialisten med fokus på högsta kundnöjdhet.

Andreas Valo, Projektledare, förstärker Confidence utförandeorganisation genom sina specialistkunskaper och långa erfarenhet från IT- och säkerhetstekniska leveranser och nära kundsamarbeten. Andreas kommer närmast från rollen som IT Project Manager på Stockholms Hamnar och börjar på Confidence i oktober 2016

Daniel Hagman, Account manager, förstärker Confidence satsningar inom Hotell- och fastighetssektorn där uppgiften blir att som specialist på målgruppen utveckla nära samarbeten med nya och befintliga kundkontakter. Daniel kommer närmast från rollen som KAM på HoistGroup där han arbetat med bl.a. säkerhets- och CCTV-lösningar inom hotellsektorn och börjar på Confidence i september 2016.

Fredrik Viklander, Key Account Manager, ansluter även han till Confidence säljteam under september. Fredriks långa erfarenhet och expertis förstärker Confidence satsning på vidareutveckling av nya och befintliga kundsamarbeten inom hela det säkerhetstekniska området. Fredrik kommer närmast från rollen som Affärsområdeschef på Nordic Alarm.

”Confidence pågående utveckling är oerhört stimulerande och spännande. I vår position som ledande säkerhetsspecialist har vi förmånen att träffa många talanger som vill bli en del av vårt team. Med Andreas, Daniel och Fredrik ombord kan vi nu ta ytterligare steg framåt,” kommenterar Mats Engström, VD på Confidence International AB (publ.).

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör, Confidence International AB (publ.)

Tel 08 620 82 00
E-post:mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

För att understödja Confidence fortsatta utveckling och tillväxt har bolaget rekryterat tre nya och mycket erfarna specialister för att utveckla och förstärka bolagets projekt- och säljteam. Nyanställningarna ingår i Confidence strategi och satsning på att befästa positionen som säkerhetsspecialisten med fokus på högsta kundnöjdhet.

Läs vidare »

Notifier by Honeywell lanserar nyheter under SKYDD 2016

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 12:06 CEST

Ett av världens ledande varumärken inom brandsäkerhet, Notifier by Honeywell visar nyheter och vidareutvecklade lösningar under Sveriges viktigaste säkerhetsmässa – SKYDD 2016. Notifier by Honeywell som firar 20 år på den svenska marknaden, har idag drygt tjugo etablerade återförsäljare i Sverige och satsningen som inleddes under 2015 att befästa platsen som en av marknadsledarna inom brandskydd fortsätter.

Notifier by Honeywell presenterar under SKYDD 2016, det kompletta trådlösa brandlarmsystemet HyFire. Det nya systemet är helt integrerat och adresserbart i både ID3000-, och PEARL-centralen. Det trådlösa systemet kan även anslutas till en konventionell, icke trådlös, sektion och HyFire är dessutom både funktions- och kostnadseffektivt som temporärt bygglarm. Genom en unik repeaterfunktion täcker nya trådlösa HyFire stora ytor vilka även inkluderar alla produkter som uppfyller den svenska standarden SS EN 54.

Det blir även premiärvisning av en ny kompakt aspirationsenhet av andra generationen FAAST enheter. Den nya enheten, FAAST XS, är i grunden samma högkänsliga och välbeprövade aspirationsenhet som tidigare, men i ett kompakt skal och till ett lägre pris.

Den kraftfulla lilla centralen PEARL, nylanseras för den svenska marknaden med flera vidareutvecklingar så som format, förbättrat användarinterface och nya kraftfulla logiska styrfunktioner. Centralen är fullt integrerbar med larmlagring, brandförsvarstablå och samtliga välkända Notifier detektorerna inklusive SMART-serien.

Notifier välkomnar alla besökare till SKYDD 2016, monter A19:19, 25-27 oktober.

Notifier by Honeywell distribueras i Sverige av Confidence Security Sweden AB, helägt dotterbolag till Confidence International AB (publ.) och försäljning sker via ett återförsäljarnät i hela Sverige. Läs gärna mer på: www.notifier.se

För mer information kontakta:

Jonas Ström, försäljning
e-mail: jonas.strom@confidence.se

Direkt: +46 (0)8 620 82 15
Mobil: +46 (0)70 944 65 15

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

​Ett av världens ledande varumärken inom brandsäkerhet, Notifier by Honeywell visar nyheter och vidareutvecklade lösningar under Sveriges viktigaste säkerhetsmässa – SKYDD 2016. Notifier by Honeywell som firar 20 år i Sverige, har idag drygt tjugo etablerade återförsäljare i Sverige och satsningen som inleddes under 2015 att befästa platsen som en av marknadsledarna inom brandskydd fortsätter.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • Press & marknad
  • mamutsiw.wjxahcjlgxjreqkn@qkcocenfekidwuennlcegm.seeeym

Om Confidence International AB (publ.)

Ledande inom säkerhet- och brandsystem samt låssystem för företag och organisationer

Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom säkerhet, kameraövervakning, access, brand och larm. Bolaget tillhandahåller egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support.

Confidence operativa verksamheter, Säkerhet & Brand samt Lås, ingår i Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag listat på NASDAQ First North. Företagsgruppen grundades 1989 och har ca 60 anställda med kontor i Stockholm och Göteborg.

Adress

  • Confidence International AB (publ.)
  • Esplanaden 3B
  • 172 67 Sundbyberg
  • Sverige