Ei94s1j4kyayckicvio1
Dblupj6a2pf7qcin19qs Lvfskld7uazkaaazzfpv

Nu är vi guldpartner till Microsoft

Blogginlägg   •   Feb 15, 2017 11:01 CET

Connect Companies har blivit certifierad guldpartner till Microsoft inom området Application Development. Att vara Microsofts certifierade guldpartner innebär att Connect Companies nu är ett av de företag som fått status som högsta ackrediterade oberoende tekniska supportleverantör.

Nvd0vlndttcdwtobc41t
Dblupj6a2pf7qcin19qs Lvfskld7uazkaaazzfpv

Modern integration och ökad digitalisering sparar 25 procent av arbetstiden

Blogginlägg   •   Feb 10, 2017 12:23 CET

I nära samarbete med Connect Companies har WallVision valt att gå från att använda ett separat system för order och produktionsstyrning av den digitala tryckningen av tapeter till en lösning helt integrerad med affärssystemet Jeeves. Lösningen har gett en ökad automatisering vilket inneburit att arbetet från order till utleverans effektiviserats avsevärt.

Sm7rbnetiewypfuk0ckn
Dblupj6a2pf7qcin19qs Lvfskld7uazkaaazzfpv

Utan en bra affärsmodell blir det dålig utväxling på digitaliseringen

Blogginlägg   •   Apr 11, 2016 09:47 CEST

Samtidigt som digitalisering är ordet på modet och onekligen skapar helt nya möjligheter är det ingen trollstav. Utan en väl genomarbetad och testad affärsmodell är det lätt att bli kvar i startblocken. Därför arrangerar Connect Companies och IRM nu en heldag i ”Business Model Innovation”.

Ohj2gkb3twmap47pawha
Dblupj6a2pf7qcin19qs Lvfskld7uazkaaazzfpv

Detaljhandeln säljer för 50 miljarder över internet - Är ditt företag med när den växer ännu mer?

Blogginlägg   •   Apr 11, 2016 09:36 CEST

De senaste 10 åren har den svenska detaljhandelns försäljning över internet gått från 9 miljarder till 50 miljarder kronor i omsättning. Samtidigt blir den digitala och fysiska handeln alltmer sömlös. När digitaliseringen tar både stora och raska kliv blir det viktigare än någonsin att förstå konsekvenserna. För att förstå utvecklingen och framgångsfaktorer är ett tips att läsa "e-barometern".

Xqbggr2vntchy7vihtjt
Dblupj6a2pf7qcin19qs Lvfskld7uazkaaazzfpv

Har du inte redan gjort det är det kanske dags? Ta klivet mot digitalisering och integration.

Blogginlägg   •   Dec 11, 2015 13:00 CET

Istället för ett IT-stöd som mest liknar ett lapptäcke av olika delsystem ser vi nu hur möjligheterna ändras radikalt. Kraven också för den delen. Fler och fler led utgår från att information ska vara tillgänglig och uppdaterad i varje givet ögonblick. Det förutsätter i sin tur en genomgripande digitalisering och integrationslösning.

Jbfytvrscy14xx9ll3u5
Dblupj6a2pf7qcin19qs Lvfskld7uazkaaazzfpv

Connect Companies förvärvar integrationsmotorn BlueIntegrator - öppnar för tjänstebaserade integrationslösningar

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2015 13:00 CET

För att stärka den långsiktiga positionen som integrationsspecialister har Connect Companies förvärvat samtliga rättigheter till BlueIntegrator av engelska BlueHub Solutions Ltd. Genom förvärvet ökar möjligheterna att erbjuda marknaden en bredd av kostnadseffektiva integrationslösningar som inte kräver stora investeringar.

Xqbggr2vntchy7vihtjt
Dblupj6a2pf7qcin19qs Lvfskld7uazkaaazzfpv

Fastna inte i ett digitalt utanförskap!

Blogginlägg   •   Sep 11, 2015 09:14 CEST

Utanförskap kan som bekant ha många ansikten. Ett som blivit allt tydligare handlar om hur pass väl människor och företag tar till sig digital teknik. För den som tvekar kan det bli ödesdigert att stå kvar på startlinjen när konkurrenterna sticker iväg. Omvänt skapas nya möjligheter för de som är med i loppet eller rent av leder det.

Xqbggr2vntchy7vihtjt
Dblupj6a2pf7qcin19qs Lvfskld7uazkaaazzfpv

Osäkerhet råder - Ge ditt företag verktygen att hantera den

Blogginlägg   •   Apr 24, 2015 16:20 CEST

Näringslivet tycks överens om att konjunkturerna inte är lika tydliga som tidigare. Det tycks snarare som flera pågår samtidigt. Kunder söker och finner nya sätt att möta sina behov. Och konkurrenter, ja, de ökar hela tiden i antal. Mot den bakgrunden kan en modern integrationslösning och samlad, tillgänglig information bli en avgörande konkurrensfördel.

Sm7rbnetiewypfuk0ckn
Dblupj6a2pf7qcin19qs Lvfskld7uazkaaazzfpv

Sitter ditt företag på en guldgruva av information som inte används?

Blogginlägg   •   Apr 01, 2015 16:16 CEST

För att förenkla det egna arbetet och samtidigt ge kunderna bättre service finns i dag goda möjligheter att dra full nytta av ett väl samlat informationsflöde. Istället för dubbelarbete och en miljö där olika delsystem rymmer nyckelinformation som behöver användas på flera ställen går det att integrera och automatisera flödet av information mellan exempelvis affärssystem och e-handelslösning.

Dn4v5lerbsz1vgtuiu9a

Kundcase: Lideco minskar dubbelarbetet och ökar antalet e-handelsorder med 20 procent

Nyheter   •   Apr 01, 2015 16:15 CEST

För att rationalisera det egna arbetet och samtidigt ge kunderna bättre service har Lideco i nära samarbete med Connect Companies skapat en lösning där företaget kan dra full nytta av ett väl samlat informationsflöde. Sedan en tid är Lidecos samtliga IT-system integrerade med varandra och flödet av information mellan exempelvis webbshop och affärssystem sker automatiskt.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

1994 tog jag min ingenjörsexamen (Bachelor of... Visa mer

Om Connect Companies AB

Se till att information blir en samlad, säker tillgång

Connect Companies är specialiserade på att förenkla affären mellan dig och dina kunder. Och att se till så ditt företag klarar att möta nya kundkrav, branschförändringar och tillväxtmål bättre än andra.

Genom att säkert och effektivt koppla ihop företagets interna och externa informationskällor skapar vi lösningar som kan göra stor skillnad varje dag. När exempelvis affärssystem, produktinformation och e-handelslösning går i takt och delar samma information skapas rationella flöden som kortar ledtider, höjer kvalitet och sänker kostnader.

Det skapar i sin tur också bättre förutsättningar att klara nödvändiga förändringar. Att byta affärssystem, möta kundernas krav, lägga till ett nytt delsystem eller en ny leverantör blir enkelt och kräver inte en tungrodd, manuell informationsöverföring.

Vi erbjuder kunskap, modern arkitektur och en riktigt smart integrationsmotor.

Till vår och din hjälp har Connect Companies bred och djup kunskap inom arkitektur, verksamhetsutveckling, systemintegration och e-handel som kan ge våra kunder ett tydligt försprång, både på kort och på lång sikt. Den väl beprövade integrationsmotorn Blue Integrator är också en viktig del i arbetet med att skapa kostnadseffektiva lösningar för framtiden.

Med en god portion lyhördhet och en väl strukturerad modell för projektgenomförande säkrar vi förstås också affärsnyttan - IT lever inte sitt eget liv utan blir till en konkurrensfördel i vardagen.

Adress

  • Connect Companies AB
  • Star Street 1
  • 512 22 SVENLJUNGA
  • Sweden