Ny funktionalitet ger Blue Integrator ännu högre prestanda

Nyheter   •   Dec 19, 2018 08:05 CET

Genom att aktivera och använda så kallad multitrådning kan den senaste versionen av integrationsmotorn Blue Integrator hantera cirka 200 meddelanden per sekund. Den nya funktionaliteten innebär att exempelvis e-handelsföretag som hanterar stora datamängder får tillgång till en mycket flexibel och kostnadseffektiv integrationslösning.

Hultafors: Produkter i världsklass förutsätter ett effektivt och väl sammanhållet IT-stöd

Blogginlägg   •   Sep 14, 2018 07:45 CEST

Företaget Hultafors AB har i nära samarbete med Connect Companies och ZeeU gått från att arbeta i en egenutvecklad IT-miljö med olika delsystem till ett nytt sammanhållet systemstöd baserat på Jeeves. Införandet har gett en ökad automatisering och digitala informationsflöden som effektivt håller ihop processerna, från order och plock till produktion och fakturering.

Nu är vi guldpartner till Microsoft

Blogginlägg   •   Feb 15, 2017 11:01 CET

Connect Companies har blivit certifierad guldpartner till Microsoft inom området Application Development. Att vara Microsofts certifierade guldpartner innebär att Connect Companies nu är ett av de företag som fått status som högsta ackrediterade oberoende tekniska supportleverantör.

Modern integration och ökad digitalisering sparar 25 procent av arbetstiden

Blogginlägg   •   Feb 10, 2017 12:23 CET

I nära samarbete med Connect Companies har WallVision valt att gå från att använda ett separat system för order och produktionsstyrning av den digitala tryckningen av tapeter till en lösning helt integrerad med affärssystemet Jeeves. Lösningen har gett en ökad automatisering vilket inneburit att arbetet från order till utleverans effektiviserats avsevärt.

Utan en bra affärsmodell blir det dålig utväxling på digitaliseringen

Blogginlägg   •   Apr 11, 2016 09:47 CEST

Samtidigt som digitalisering är ordet på modet och onekligen skapar helt nya möjligheter är det ingen trollstav. Utan en väl genomarbetad och testad affärsmodell är det lätt att bli kvar i startblocken. Därför arrangerar Connect Companies och IRM nu en heldag i ”Business Model Innovation”.

Detaljhandeln säljer för 50 miljarder över internet - Är ditt företag med när den växer ännu mer?

Blogginlägg   •   Apr 11, 2016 09:36 CEST

De senaste 10 åren har den svenska detaljhandelns försäljning över internet gått från 9 miljarder till 50 miljarder kronor i omsättning. Samtidigt blir den digitala och fysiska handeln alltmer sömlös. När digitaliseringen tar både stora och raska kliv blir det viktigare än någonsin att förstå konsekvenserna. För att förstå utvecklingen och framgångsfaktorer är ett tips att läsa "e-barometern".

Har du inte redan gjort det är det kanske dags? Ta klivet mot digitalisering och integration.

Blogginlägg   •   Dec 11, 2015 13:00 CET

Istället för ett IT-stöd som mest liknar ett lapptäcke av olika delsystem ser vi nu hur möjligheterna ändras radikalt. Kraven också för den delen. Fler och fler led utgår från att information ska vara tillgänglig och uppdaterad i varje givet ögonblick. Det förutsätter i sin tur en genomgripande digitalisering och integrationslösning.

Connect Companies förvärvar integrationsmotorn BlueIntegrator - öppnar för tjänstebaserade integrationslösningar

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2015 13:00 CET

För att stärka den långsiktiga positionen som integrationsspecialister har Connect Companies förvärvat samtliga rättigheter till BlueIntegrator av engelska BlueHub Solutions Ltd. Genom förvärvet ökar möjligheterna att erbjuda marknaden en bredd av kostnadseffektiva integrationslösningar som inte kräver stora investeringar.

Fastna inte i ett digitalt utanförskap!

Blogginlägg   •   Sep 11, 2015 09:14 CEST

Utanförskap kan som bekant ha många ansikten. Ett som blivit allt tydligare handlar om hur pass väl människor och företag tar till sig digital teknik. För den som tvekar kan det bli ödesdigert att stå kvar på startlinjen när konkurrenterna sticker iväg. Omvänt skapas nya möjligheter för de som är med i loppet eller rent av leder det.

Osäkerhet råder - Ge ditt företag verktygen att hantera den

Blogginlägg   •   Apr 24, 2015 16:20 CEST

Näringslivet tycks överens om att konjunkturerna inte är lika tydliga som tidigare. Det tycks snarare som flera pågår samtidigt. Kunder söker och finner nya sätt att möta sina behov. Och konkurrenter, ja, de ökar hela tiden i antal. Mot den bakgrunden kan en modern integrationslösning och samlad, tillgänglig information bli en avgörande konkurrensfördel.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

1994 tog jag min ingenjörsexamen (Bachelor of Science) vid Ingenjörshögskolan i Borås. Sedan dess har jag varit yrkesverksam och... Visa mer

Om Connect Companies AB

Se till att information blir en samlad, säker tillgång

Connect Companies är specialiserade på att förenkla affären mellan dig och dina kunder. Och att se till så ditt företag klarar att möta nya kundkrav, branschförändringar och tillväxtmål bättre än andra.

Genom att säkert och effektivt koppla ihop företagets interna och externa informationskällor skapar vi lösningar som kan göra stor skillnad varje dag. När exempelvis affärssystem, produktinformation och e-handelslösning går i takt och delar samma information skapas rationella flöden som kortar ledtider, höjer kvalitet och sänker kostnader.

Det skapar i sin tur också bättre förutsättningar att klara nödvändiga förändringar. Att byta affärssystem, möta kundernas krav, lägga till ett nytt delsystem eller en ny leverantör blir enkelt och kräver inte en tungrodd, manuell informationsöverföring.

Vi erbjuder kunskap, modern arkitektur och en riktigt smart integrationsmotor.

Till vår och din hjälp har Connect Companies bred och djup kunskap inom arkitektur, verksamhetsutveckling, systemintegration och e-handel som kan ge våra kunder ett tydligt försprång, både på kort och på lång sikt. Den väl beprövade integrationsmotorn Blue Integrator är också en viktig del i arbetet med att skapa kostnadseffektiva lösningar för framtiden.

Med en god portion lyhördhet och en väl strukturerad modell för projektgenomförande säkrar vi förstås också affärsnyttan - IT lever inte sitt eget liv utan blir till en konkurrensfördel i vardagen.

Adress

  • Connect Companies AB
  • Star Street 1
  • 512 22 SVENLJUNGA
  • Sweden