Skip to main content

Taggar

Hultafors: Produkter i världsklass förutsätter ett effektivt och väl sammanhållet IT-stöd

Hultafors: Produkter i världsklass förutsätter ett effektivt och väl sammanhållet IT-stöd

Blogginlägg   •   Sep 14, 2018 07:45 CEST

Företaget Hultafors AB har i nära samarbete med Connect Companies och ZeeU gått från att arbeta i en egenutvecklad IT-miljö med olika delsystem till ett nytt sammanhållet systemstöd baserat på Jeeves. Införandet har gett en ökad automatisering och digitala informationsflöden som effektivt håller ihop processerna, från order och plock till produktion och fakturering.

Nu är vi guldpartner till Microsoft

Nu är vi guldpartner till Microsoft

Blogginlägg   •   Feb 15, 2017 11:01 CET

Connect Companies har blivit certifierad guldpartner till Microsoft inom området Application Development. Att vara Microsofts certifierade guldpartner innebär att Connect Companies nu är ett av de företag som fått status som högsta ackrediterade oberoende tekniska supportleverantör.

Modern integration och ökad digitalisering sparar 25 procent av arbetstiden

Modern integration och ökad digitalisering sparar 25 procent av arbetstiden

Blogginlägg   •   Feb 10, 2017 12:23 CET

I nära samarbete med Connect Companies har WallVision valt att gå från att använda ett separat system för order och produktionsstyrning av den digitala tryckningen av tapeter till en lösning helt integrerad med affärssystemet Jeeves. Lösningen har gett en ökad automatisering vilket inneburit att arbetet från order till utleverans effektiviserats avsevärt.

Utan en bra affärsmodell blir det dålig utväxling på digitaliseringen

Utan en bra affärsmodell blir det dålig utväxling på digitaliseringen

Blogginlägg   •   Apr 11, 2016 09:47 CEST

Samtidigt som digitalisering är ordet på modet och onekligen skapar helt nya möjligheter är det ingen trollstav. Utan en väl genomarbetad och testad affärsmodell är det lätt att bli kvar i startblocken. Därför arrangerar Connect Companies och IRM nu en heldag i ”Business Model Innovation”.

Detaljhandeln säljer för 50 miljarder över internet - Är ditt företag med när den växer ännu mer?

Detaljhandeln säljer för 50 miljarder över internet - Är ditt företag med när den växer ännu mer?

Blogginlägg   •   Apr 11, 2016 09:36 CEST

De senaste 10 åren har den svenska detaljhandelns försäljning över internet gått från 9 miljarder till 50 miljarder kronor i omsättning. Samtidigt blir den digitala och fysiska handeln alltmer sömlös. När digitaliseringen tar både stora och raska kliv blir det viktigare än någonsin att förstå konsekvenserna. För att förstå utvecklingen och framgångsfaktorer är ett tips att läsa "e-barometern".

Har du inte redan gjort det är det kanske dags? Ta klivet mot digitalisering och integration.

Har du inte redan gjort det är det kanske dags? Ta klivet mot digitalisering och integration.

Blogginlägg   •   Dec 11, 2015 13:00 CET

Istället för ett IT-stöd som mest liknar ett lapptäcke av olika delsystem ser vi nu hur möjligheterna ändras radikalt. Kraven också för den delen. Fler och fler led utgår från att information ska vara tillgänglig och uppdaterad i varje givet ögonblick. Det förutsätter i sin tur en genomgripande digitalisering och integrationslösning.

Fastna inte i ett digitalt utanförskap!

Fastna inte i ett digitalt utanförskap!

Blogginlägg   •   Sep 11, 2015 09:14 CEST

Utanförskap kan som bekant ha många ansikten. Ett som blivit allt tydligare handlar om hur pass väl människor och företag tar till sig digital teknik. För den som tvekar kan det bli ödesdigert att stå kvar på startlinjen när konkurrenterna sticker iväg. Omvänt skapas nya möjligheter för de som är med i loppet eller rent av leder det.

Osäkerhet råder - Ge ditt företag verktygen att hantera den

Osäkerhet råder - Ge ditt företag verktygen att hantera den

Blogginlägg   •   Apr 24, 2015 16:20 CEST

Näringslivet tycks överens om att konjunkturerna inte är lika tydliga som tidigare. Det tycks snarare som flera pågår samtidigt. Kunder söker och finner nya sätt att möta sina behov. Och konkurrenter, ja, de ökar hela tiden i antal. Mot den bakgrunden kan en modern integrationslösning och samlad, tillgänglig information bli en avgörande konkurrensfördel.

Sitter ditt företag på en guldgruva av information som inte används?

Sitter ditt företag på en guldgruva av information som inte används?

Blogginlägg   •   Apr 01, 2015 16:16 CEST

För att förenkla det egna arbetet och samtidigt ge kunderna bättre service finns i dag goda möjligheter att dra full nytta av ett väl samlat informationsflöde. Istället för dubbelarbete och en miljö där olika delsystem rymmer nyckelinformation som behöver användas på flera ställen går det att integrera och automatisera flödet av information mellan exempelvis affärssystem och e-handelslösning.