Skip to main content

Taggar

Kundcase: Nordens ledande tapettillverkare satsar på ökad digitalisering

I nära samarbete med Connect Companies har WallVision valt att gå från att använda ett separat system för order och produktionsstyrning av den digitala tryckningen av tapeter till en lösning helt integrerad med affärssystemet Jeeves. Lösningen som bygger på Connect Companies programvara har gett en ökad automatisering vilket gjort att arbetet från order till utleverans effektiviserats avsevärt.

Sveriges största kedja för elinstallatörer ska bli bäst – också på logistik

Elkedjan Teknik är landets största och enda rikstäckande kedja för elinstallatörer. Det är en position som i sin tur ställer höga krav också på logistik och lagerhantering. Genom att införa en modern integrationsplattform och använda handdatorer kan Elkedjan Tekniks cirka 200 medlemsföretag idag sköta sitt eget lager på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

2 500 olika sorters julbelysning ställer krav på logistiken - uppgraderad handdatorlösning ger Star Trading information i realtid

Connect Companies samarbete med Star Trading fortsätter att utvecklas. Det senaste projektet har inneburit en avsevärd effektivisering av företagets lagerarbete och varuplock. Från att ha arbetat i olika delsystem har Star Trading i dag en helt integrerad handdatorlösning som gör plockarbetet enklare och mer rationellt samtidigt som möjligheten att överblicka och planera arbetet förbättrats.

Dalsjöfors Kött möter branschkrav och tillväxt med digitalisering och integrerade system

Som modern, rikstäckande köttleverantör ställs idag höga krav i alla led. För Dalsjöfors Kött som samarbetar med alla de stora livsmedelskedjorna handlar det inte minst om att erbjuda rationella informationsflöden och att automatisera arbetsprocessen så långt det är möjligt. Med en omfattande digitalisering av information och informationsflöden har Dalsjöfors Kött i dag en lösning för framtiden.

Ett modernt IT-stöd kan ta ditt företag en bra bit – med en effektiv integrationsmotor kommer du ännu längre

På Connect Companies drivs vi av tanken att ett företags information måste vara en tillgång – inte ett otympligt virrvarr av olika delsystem där IT blir en flaskhals istället för ett stöd. Och där varje förändring kräver ett mödosamt, manuellt arbete. Läs mer om hur vi arbetar med integrationsfrågor och Blue Integrator.

Så här arbetar några av Connect Companies kunder

Läs och se film om hur StayHome, Lideco och Star Trading effektiviserat och förenklat arbetet med hjälp av smarta integrationslösningar.

Grunden för rätt integrationsleverans stavas arkitektur och verksamhetsutveckling

I dag upplever ofta både ledning och medarbetare det som komplicerat att förändra och anpassa företagets verksamhet till nya omvärldskrav. Konsekvensen blir inte sällan att IT ses som en flaskhals där egna ”snabblösningar” tas fram varpå större oordning skapas när information inte blir integrerad, beslutsstöd saknas osv. På Connect Companies vet vi att det finns ett smartare sätt att arbeta.

Ett nytt företag med en hel del historia

Ett nytt företag med en hel del historia

Dokument   •   2015-02-05 08:00 CET

IT-företaget Connect Companies AB grundades år 2013 och är ett dotterbolag till företaget Progressivity AB. Samtidigt som Connect Companies fortfarande är ungt har våra medarbetare en erfarenhet som går långt tillbaks i tiden. Vi har i olika roller stått inför utmaningar och situationer där företag inom ett stort antal branscher behövt effektivisera verksamheten med ett modernt IT-stöd.