Skip to main content

Förhandla om juridik

Evenemang

16
SEP
Gärde Wesslau Advokatbyrå, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
  -

CONNECT Östra Sverige och Gärde Wesslau Advokatbyrå bjuder in till ett Frukostmöte kring temat

Förhandla om juridik

Det konkreta resultatet av en affärsförhandling är antingen att ett avtal sluts eller att parterna beslutar sig för att inte avtala. Förhandlingen gäller därför mer än något annat dels om avtal alls ska slutas, dels vad avtalet ska ges för innehåll, dvs. avtalsvillkoren. Varje avtalsvillkor är därför en bricka i förhandlingsspelet. Få avtalsvillkor är av sådan betydelse att de är avgörande för en parts vilja att alls ingå avtal. Alla övriga villkor kan antingen användas som ”betalning” för att något annat villkor ska bli mer fördelaktigt för den ”betalande” parten, eller för att påverka det villkor som sammanfattar övriga villkors värde; nämligen priset.

Utifrån ett juridiskt perspektiv kommer frukostmötet att bland annat behandla följande frågor:

• Hur ska man förbereda sig för en förhandling?
• Kan man bli bunden även om man inte förhandlar färdigt?
• Vilka frågor ska man börja med?
• Får man gå tillbaka till färdigförhandlade frågor?
• Hur ska avtalet – förhandlingsresultatet – utformas?
• Ska man skriva Letter of Intent?

Föreläsare
Jur. dr Jon Kihlman, advokat och delägare i Gärde Wesslau Advokatbyrå. Han är specialiserad på svensk och internationell avtalsrätt, i första hand köprätt. Utöver doktorsavhandlingen från 1999, i vilken den köprättsliga felregleringen behandlas, har han skrivit en lärobok i köprätt och åtskilliga artiklar i avtalsrättsliga ämnen. Han har under ca 20 år undervisat i avtalsrätt vid såväl högskolor som inom näringslivet.

Välkommen med din anmälan senast den 12 september till Gertrud Nilsson på CONNECT Östra Sverige gertrud.nilsson@connectost.se

CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital. Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Vid överbokning har CONNECTs medlemmar företräde. Läs hur du kan bli medlem på www.connectsverige.se/ost.