Skip to main content

Inbjudan till semianrium i Södertälje, Förhandla med Juridik

Evenemang

07
SEP
Stadshuset, sal Synfonin, Södertälje
  -

Det konkreta resultatet av en affärsförhandling är antingen att ett avtal sluts eller att parterna beslutar sig för att inte avtala. Förhandlingen gäller därför mer än något annat dels om avtal alls ska slutas, dels vad avtalet ska ges för innehåll, dvs. avtalsvillkoren. Varje avtalsvillkor är därför en bricka i förhandlingsspelet. Utifrån ett juridiskt perspektiv kommer frukostmötet att bland annat behandla följande frågor:

Vill du veta mer: www.connectsverige.se/ost