Skip to main content

AGA GAS AB ny samarbetspartner till CONNECT Östra Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 13:26 CEST

PRESSMEDDELANDE

AGA GAS AB ny samarbetspartner till CONNECT Östra Sverige

Stockholm 2008-09-09: CONNECT Östra Sverige och AGA Gas AB har ingått partnerskap. - Vi menar att våra entreprenörer får en bra möjlighet att dra nytta av AGA Gas industriella kompetens. AGA Gas har många högt utbildade akademiker inom industriella områden som i många fall har en stark kommersiell inriktning, säger Björn Hellström VD CONNECT Östra Sverige.

AGA-gas vill ta en aktiv roll i att skapa goda förutsättningar för entreprenörsdrivna småföretag. Ett samarbete med CONNECT Östra Sverige innebär bl.a. att AGA-Gas AB kommer att ha inflytande i den gemensamma årsplaneringen och verksamhetsutvecklingen. AGA-Gas AB kommer i första hand att delta i CONNECTs Språngbrädor, där de har möjlighet att på nära håll aktivt bidra med sin kompetens till tillväxtföretag.

- Vi är partners till CONNECT för att utnyttja nätverket som skapar nya kontakter som i sin tur ger möjlighet att finna nya affärsmöjligheter. Vi är ocksåpartners för att bidra med den kompetens som vi besitter inom vissa specifika industriella områden. Dessutom är vi med för att våra medarbetare inom New Business kan få lärdom av olika verktyg för produkframtagning, säger Kurt Svantesson, Marknadschef, AGA New Business.

För mer information, kontakta:

Björn Hellström, VD
Tel: 08-791 29 43
Mobil: 0707-69 29 34
Mail: bjorn.hellstrom@connectost.se

Om CONNECT Östra Sverige

CONNECT Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm, Västerås - Eskilstuna, Linköping och Gävleborg. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital bland annat genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerande näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. CONNECT Språngbräda är en unik process där entreprenören, efter en coachningsprocess, får ett exklusivt möte med handplockad kompetens från vårt nätverk. En process som förbereder entreprenören för mötet med investerarna. Varje år söker ca 200 bolag till processen, 140 bolag antas och 65 bolag genomför CONNECT Språngbräda. Ca 30 bolag når Investeringslunchen varje år.
www.connectsverige.se/ost

Om AGA GAS AB

AGA Gas AB är den ledande leverantören av industrigaser på den svenska marknaden. Sedan 2000 ingår AGA i tyska The Linde Group vilket ytterligare stärkt möjligheterna att bibehålla en stark marknadsposition. www.agagas.se

Bifogade filer

Word-dokument